Volgens FOK! komt de PvdA weer met een zorgvuldig uitgedacht plan. Turken zouden verplicht moeten inburgeren en niet alleen Turken, maar ook Polen, Roemenen en Bulgaren. Willen ze de Neerlandse samenleving niet vrijwillig leren kennen, dan maar gedwongen!

Het is de vraag of een dergelijk plan veel zoden aan de dijk zet. Kunnen mensen werkelijk tegen hun wil worden verplicht in te burgeren? Het lijkt erop dat een aanzienlijk deel van de nieuwkomers daar helemaal niet zo’n zin in heeft, anders geldt het plan van de PvdA als het intrappen van een open deur.

Door het immigratiebeleid gecombineerd met het ruimhartig openstellen van de verzorgingsstaat zijn grote groepen kansarme immigranten de afgelopen decennia binnen onze grenzen gaan vertoeven. Velen van hen zullen geen belangwekkende redenen zien om in te burgeren aangezien ze maar matig contact hebben met de autochtone Nederlanders. Degenen die dat wel willen kan je beter helpen met het aanbieden van zinvolle inburgeringscursussen dan met ze er naartoe te knuppelen. Aannemen dat iemand na het volgen van zo’n cursus ineens wel gaat integreren terwijl hij er daarvóór de noodzaak niet toe zag getuigt van onrealistisch optimisme. De vraag is ook of er wel effectieve dwangmaatregelen zijn om deze immigranten, die niet meer dan spijbelaars zijn, achter de broek te zitten.

Een beter idee dan hinderlijke inburgeringscursusses zou het afsluiten van de verzorgingsstaat in combinatie met het afschaffen van het minimumloon zijn. Immigranten zullen dan weer hier naartoe komen om te werken, zoals Poolse. Ze zullen de Nederlandse belastingbetaler geen molensteen om de hals zijn. Groepen die zich uitstekend kunnen redden binnen eigen kring hoeven niet in te burgeren. Wil iemand zich echter buiten zijn eigen sociale kring begeven, dan zal hij geen keus hebben. Mocht het niet op natuurlijk wijze lukken met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband van landgenoten, dan zal hij uiteraard met vreugde een cursus volgen. Geen knuppels nodig, en evenmin een PvdA.

Dat laatste is echter altijd evident geweest.

13 REACTIES

 1. Inburgeringscursussen behoren samen met bijvoorbeeld wietpasjes tot de nieuwe collectivistische speeltjes. Oude speeltjes zoals de multi culti dwaling beginnen een beetje versleten te raken. Dat is een rol van de PVV, collectivisme nieuw invullen. De illusie dat door dwang een betere maatschappij geschapen kan worden levend houden.

  Hier zie je ook hoe een land voornamelijk bestaande uit collectivstisch geconditioneerde personen functioneert. De multi culturele samenleving is iets dat niet werkt. Men gaat dan niet terug naar de bron, de overheid, die ons dit door de strot heeft geduwd, maar men neemt nog steeds aan dat de overheid hier een rol dient te spelen. En kiest dus voor de PVV en intussen ook de andere partijen die stellen dat overheidsdwang in een andere jasje het antwoord op deze problemen is. Men zoekt niet naar de kern van het probleem.

  The Red Pill [6] reageerde op deze reactie.
  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 2. Ze kunnen beter die cursussen zelf eens onder de loep nemen, want hoe kan het, dat het de “Nonnen van Vught” lukt om mensen binnen één week de taal te laten leren en deze cursussen ongestraft hele horden kunnen afleveren, die lidwoordloos en indicatiefloos Nederlands spreken? Ik heb een jaar met zo iemand samengewerkt en hem vertelt, dat zijn Nederlands slecht is; dat klinkt misschien cru, maar ik vind het cruer om iemand voor de gek te houden.

 3. Mee eens. Als iemand zijn broek kan ophouden met Farsi en zich aan de wet houdt, dan heeft de staat zich daar niet mee te bemoeien.
  Het probleem is de al te ruimhartige toegang tot de verzorgingsstaat. Pas als daarop een beroep wordt gedaan kunnen eisen worden gesteld aan kleding, taal.

 4. @Ratio [1]:

  Goede analyse. SP en PVV stijgen in de peilingen. Allebei enorm collectivistisch. Kan ook iets te maken hebben met hun vertolking van de aversie tegen de euro/EU maar dat is alleen maar gebaseerd op ‘ eigen herverdeling eerst’ of ‘ eigen staatdwang/geweld mag niet gehinderd worden door andere belastingboerderijen’.

  Stefan Molyneux geeft ook aan (in reactie op Ron Paul) dat in de US men nog lang niet toe is aan echte vrijheid en dus in NL zeker niet. Vele generaties zijn geindoctrineerd middels staatsmedia en staatscholing, gesubsidieerde kunstenaars en andere pseudo intellectuelen. Inmiddels heeft via import van kansarmen, ‘ eigen kweek’ door het afhankelijk maken van de verzorgingsstaat en alle ambtenarenbaantjes die gecreerd zijn, een meerderheid van de bevolking belang bij het instandhouden van dit immorele systeem.

 5. met dank aan de dictators in Brussel is het al helemaal niet meer mogelijk om turken een inburgeringscursus te laten doen.
  Met Turkije hebben ‘we’ een asscociatieverdrag via Europa. Daarin staat dat er geen belemeringen mogen zijn. Een rechter heeft recent beslist dat inburgeringscursussen belemmeringen zijn en dus niet mogen.

  En dan zijn er nog mensen die denken dat we zelf nog macht hier in ons eigen land hebben. We leven al lang en breed in een dictatuur.

  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Igor [9]: Australie is inderdaad multicultureel, maar dat wil niet zeggen dat daar geen fictie tussen de bevolkingsgroepen is.

  In een libertarische wereld verdwijnen de belastingboerderijen waar het stemvee nu vertoeft. Het zal waarschijnlijk een lappendeken worden van veel kleinere gemeenschappen. Sommige gemeenschappen kunnen ervoor kiezen de grenzen dicht te houden. En maar weinigen op hun grondgebied toelaten. Anderen zullen veel opener zijn. De problemen van de multiculturele samenleving zoals nu in NL hangen in grote mate samen met het bestaan van een verzorgingsstaat. An sich is er weinig mis met een multiculturele samenleving, zeker niet indien die gebaseerd is op vrijwilligheid.

  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Igor [9]:

  multi-cultureel is op zich geen probleem

  Het multiculturalisme is een doelbewust van bovenhand opgedwongen fenomeen, en is een ideologie.

  Zonder de overheid en hun beleid zou er verdomd weinig “multiculturalisme” zijn omdat mensen vrij zouden zijn omgang of handel met mensen te weigeren wiens culturele eigenschappen hen niet bevallen.

  Nu zijn er vele culturen die geen enkel probleem met zich meebrengen, maar het multiculturalisme is een ideologie die stelt dat alle culturen gelijk zijn, dus ook die culturen die met elkaar tegenstrijdig zijn in hun morele waarden, en zonder de overheid zou al heel snel duidelijk worden dat burgers dat zelf wel bepalen, en dat bepaalde culturen op de meeste plaatsen absoluut niet welkom zouden zijn.

  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [10]:
  mee eens.

  @Ugh [11]:
  Tja ik denk dat wij van mening verschillen over het begrip multi-culti – de multi-culti ideologie die jij omschrijft is niet hetzelfde als dat waar ik het over had , culturen zijn allemaal verschillend net zoals mensen zelf trouwens en de invulling die ze geven aan het begrip “cultuur”.

  Ugh [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Igor [12]:

  Als jij mensen in Nederland over het multiculturalisme hoort praten, waar denk jij dan dat ze het 9 van de 10 keer over hebben?

  Over de rol van Islam in Nederland.

  Maar jij zou in ieder geval donders goed moeten weten dat de Islam weinig tot geen bewegingsruimte zou krijgen in een land dat puur uit privaat bezit zou bestaan.
  Je hoeft alleen maar te kijken naar de rol die de overheid speelt in de massaimmigratie, de asielzoekers-industrie, subsidies voor andere culturen, het niet even hard aanpakken van bepaalde culturele gewoonten die binnen Nederlandse cultuur wel meteen zou worden aangepakt. Enzovoort enzovoort.

  Het heeft geen zin om het over het multiculturalisme te hebben alsof dit in een vrije samenleving in huidige bestaande vormen nog zou bestaan. In een vrije samenleving zijn er geen sociale voorzieningen en dus is het meteen al veel minder aantrekkelijk voor vele immigraten om uberhaupt naar het Westen te komen. Tel daarbij op dat in een vrije samenleving er daadwerkelijk vrijheid van associatie zou zijn, en dat iedereen die niet lastig gevallen wil worden met andermans culturele of religieuze gewoontes deze mensen dus gewoon buiten de deur EN hun leven zouden willen houden, en meteen blijven er nog veel minder immigranten over voor wie er in andere landen wat te halen valt.

  En zo kunnen we doorgaan. Het hele multiculturalisme kan gedijen enkel en alleen dankzij de bemoeienissen van de overheid. In een vrije samenleving zou er tot een bepaalde hoogte wel multiculturalisme zijn, maar die zou voornamelijk beperkt worden tot culturen die niet haaks op elkaar staan, en zelfs dan nog zou iedereen zich voornamelijk bemoeien met mensen uit eigen cultuur. Zoals je in Amerika bijvoorbeeld een Italiaanse wijk hebt en Chinatown.

  Het multiculturalisme zoals we dat nu zien is overheidsbeleid, en geen spontaan onstaande situatie.

Comments are closed.