Een opmerkelijk artikel is te vinden op NU.NL . Het is bijna een gotspe om te beweren dat ministers vechten voor onze koopkracht nadat ze eerst de helft van onze inkomsten afnemen.

Een zeer voor de hand liggende manier om onze koopkracht niet te laten afnemen of zelfs te laten toenemen is door minder centen van ons af te nemen. Alleen een tovenaar of valsemunter kan onze koopkracht laten toenemen met een groter bedrag dan we eerst hebben moeten afdragen. Het verhogen van belastingen uitsluitend voor welgestelden brengt nauwelijks geld op, hoewel de rode elite – zelf toch ook niet gespeend van een aanzienlijke welstand – met genoegen het tegendeel beweert teneinde gevoelens van onrechtvaardigheid onder hun achterban aan te wakkeren. Nu zijn socialisten geen helden in rekenen (wel in hypocrisie). Volgens bedroegen de belastinginkomsten van Nederland in 2010 131,5 miljard euro. Zelfs al zouden we 131 miljardairs in dit land hebben en ze tot de laatste cent uitknijpen, dan zouden we dit land op de huidige manier dus maar één jaar kunnen laten draaien. Het overgrote deel van de belastingen wordt opgebracht door brave, werkende en bovenal modale burgers. Dat dit hun koopkracht aantast staat buiten kijf…

Ik wil de heren ministers dan ook aanbevelen het volgende in overweging te nemen: aanvaard een ‘paradigm shift’. Aanvaard dat een gebrek aan koopkracht niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan zakgeld van de staat, hetgeen bij bezuinigingen onder druk komt te staan. Een gebrek aan koopkracht wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de belastingdruk van om en nabij de 50%. Besef dat ook armoedzaaiers gewoon BTW, BPM – mits ze zich nog een auto kunnen veroorloven – en accijnzen betalen, waardoor zelfs van hun inkomens nog een fors deel terug de bodemloze put in schuift.

Het verlagen van belastingen is een zeer eenvoudige en doeltreffende maatregel. Voor de machthebbers blijft er dan minder speelgeld over, zodat een dergelijke maatregel waarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten.

6 REACTIES

 1. Begin eens met het percentage van de “psychologisch geprijsde” schijf van 41,95% te laten dalen.

 2. … U hengst hiermee zo vreselijk hard op de kop van de spijker…
  Weet u, ik ben best bereid om voor ALGEMENE middelen wat van mijn inkomen af te staan. Laten we zeggen 10%. Geen subsidies meer, geen ingewikkelde toeslagen meer. Gewoon een eenvoudige flattax voor iedereen hetzelfde. Of je nou een miljoen of 50 duizend verdient. Voor algemene zaken. Kost een paar banen op quango (Quasi Autonome Non Gouvernementele Organisatie) niveau.

  Soms bekruipt mij het gevoel dat heel den Haag één groot marketing instrument is. Kijken waar de prijselasticiteit haar uiterste punt heeft bereikt. En de burger zucht, betaalt, en neemt weer plaats op de bank, trekt een sixpack los en een zak chips om de treurlamp enige tijd te bekijken en te dromen van wat hij allemaal met zijn leven had kunnen doen…

  Het is nog steeds aanvaardbaar voor mensen. Zolang ze hun ditjes en datjes kunnen doen krijg je ze niet in beweging. En dat is het geniepige…
  Het gaat vrijwel ongemerkt.
  Weet iemand bijvoorbeeld wat we pakweg 50 geleden aan belasting betaalden? Is dat vergelijk ooit eens gemaakt?
  Of dertig jaar geleden? Slechts 1 generatie geleden? Ben eigenlijk wel benieuwd…

  Wees lief voor uw dierbaren

  Pendragon

  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Pendragon [2]:

  Soms bekruipt mij het gevoel dat heel den Haag één groot marketing instrument is. Kijken waar de prijselasticiteit haar uiterste punt heeft bereikt.

  Vervang “den haag” door de woorden zakkenrollers, criminelen, tuig, georganiseerde misdaad et cetera en de hele verbazing over het gestelde is verbazingwekkend naïef.

 4. De inkomstenbelasting levert sinds een paar jaar minder op dan de BTW. Het is natuurlijk een hele eenvoudige maatregel om die inkomstenbelasting in zijn geheel te schrappen, samen met alle aftrekposten en ambtenaren die zich daarmee bezig hielden. Zwart geld wordt wit geld, overwerk loont weer. Iedereen betaalt nog wel de premies volksverzekeringen, maar dat houdt al vrij vlot op.

  Maar ja: 20% van de ambtenaren schrappen, dát is natuurlijk geen beleidspunt van (om) het (eender welk) kabinet.

 5. Als het geld niet genoeg is, dan staat een overheid nog voor een volgende keus en dat is het stapsgewijs invoeren van gedwongen arbeid.
  Gaat het rottig in de zorg dan proberen ze ook dat verder te “socialiseren” dan nu al het geval is, door die maatschappelijke stage voor jongeren. Zo heeft de slavernij nu al zonder protest een voet tussen de deur gekregen, wat mogelijkheden biedt voor méér.

 6. Uitstekende analyse, ook dit kabinet zal kennelijk niet rusten voordat de laatste euro uit de belastingbetaler is geperst ipv de uitgaven omlaag te brengen. VVD of PvdA, maakt geen enkel verschil, het zelfde geleuter over solidariteit, zwakkeren etc etc.

Comments are closed.