http://www.youtube.com/watch?v=ecNHl_qx8QE&feature=player_embedded

7 REACTIES

 1. Lew Rockwell is wel heel optimistisch over de toekomst van de Ron Paul movement.
  Hij ziet de eerlijke, morele, vrijheidsideeën terrein winnen.
  Steeds meer mensen vertrouwen de MSM en de overheid niet meer.
  Amerika moet onmiddellijk stoppen met al die oorlogen.
  Zelfs als Ron Paul niet voldoende stemmen krijgt om president te worden, dan nog zullen deze ideeën veel aan kracht winnen en later invloed krijgen.

  Hoe zit het daarmee in Nederland?
  Dringen deze vrijheidsideeën ook daar door?

  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Liberty 5-3000 [2]:

  Van vrije migratie in een land met een verzorgingsstaat of een land dat niet geheel geprivatiseerd is kan geen sprake zijn.

  En wat betreft ‘deporteren’. Dat is bewust (?) een beladen term kiezen die connotaties heeft de massamoord op Joden en Zigeuners tijdens WO II.

 3. de·por·te·ren -teerde, h gedeporteerd (van personen) wegvoeren, bv. naar een ballingsoord; het land uitzetten.

  Congressman Ron Paul of Texas doesn’t mince words. On the subject of illegal immigration he said emphatically, “One important solution is better enforcement of the laws we’ve got – which plainly call for illegal immigrants to be arrested and deported.”

  http://www.nolanchart.com/article7907_Ron_Paul_Arrest_and_Deport_Illegal_Immigrants.html

  Reality Trumps..
  Slimme man. Inconsistente ideeën.
  Mogen de indianen nu alle Europeanen het land uitzetten?
  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Liberty 5-3000 [4]:

  Deporteren komt van deportare, wat ‘naar beneden dragen’ betekent. Een oude radio van zolder deporteren; een vuilniszak deporteren….

  Maar neemt niet weg dat die connotaties met WO II er zijn. Net zoals collaboratie, ook al betekent het strikt genomen samenwerking, de connotatie van verraad heeft.

  Reality Trumps..

  Ik heb niet ontkent dat Ron Paul voor zou staan illegale immigranten te willen arresteren en het land uit te zetten. Wel heb ik aangegeven dat er geen sprake kan zijn van vrije migratie zolang een land niet geprivatiseerd is. Ik vind dus Ron Paul zijn standpunt in deze compatibel met vrijheid en niet immoreel. Sterker nog, ik zou het tegenovergestelde van zijn standpunt eerder als niet moreel willen betitelen.

 5. Omdat we voor het NAP zijn met de P van Principe.
  Tenzij het niet in ons emotionele straatje past en we ons in allerlei bochten gaan wringen om het plaatje in ons hoofd te redden.
  Laat me niet lachen man.
  Ron Paul heeft ervoor gezorgd dat miljoenen amerikanen in aanraking zijn gekomen met “Libertarische ideeën”.
  Helaas voor de principiële Libertariers onder ons zijn dit libertarische beginselen met een zwaar republikeins sausje overgoten. Dit heeft hem menig supporter opgeleverd in de conservatieve hoek.
  Jammer dat we niet kunnen zien hoeveel principiële Libertariërs door deze gooi naar het pluche met de verkwanseling van het Libertarisch gedachtegoed dus voorgoed zijn afgehaakt.

  Voor de boekenwurmen onder ons kunnen we quoten uit het werk van Bastiat:

  What Is Seen and What Is Not Seen**1

  1.1

  In the economic sphere an act, a habit, an institution, a law produces not only one effect, but a series of effects. Of these effects, the first alone is immediate; it appears simultaneously with its cause; it is seen. The other effects emerge only subsequently; they are not seen; we are fortunate if we foresee them.
  1.2

  There is only one difference between a bad economist and a good one: the bad economist confines himself to the visible effect; the good economist takes into account both the effect that can be seen and those effects that must be foreseen.

  1000 overheidsbanen erbij is leuk als je dat werk mag doen. De 3000 in de privésector die er niet kunnen komen door dit wegnemen van middelen worden nooit mee genomen in de statistieken.

  Het allerslechtste wat nu kan gebeuren is dat de man ook echt president wordt. Dan zal eenieder zich herinneren dat de wereld in vlammen opging en dat een Libertariër toen president was.

  Top.

 6. Ik denk niet dat het nog goed komt met de VS. Er komen steeds minder blanken en die schijnen voor welvaart te zorgen:

  VS: ‘Blanke huishoudens 20 maal welvarender’

  Sinds de jaren ’80 is het verschil in welvaart tussen blanken en niet-blanken in de VS niet meer zo groot geweest als nu. Een onderzoek uit 2009 laat zien dat blanke huishoudens gemiddeld 20 maal welvarender zijn dan zwarte of Latino huishoudens. Het onderzoek van het Pew Research Centre vond in 2009 plaats waarbij informatie werd ingewonnen bij tienduizenden Amerikaanse gezinnen. Recent werd de informatie openbaar, en de constateringen zijn schokkend.

  Terwijl het gemiddelde vermogen van blanke huishoudens tussen 2005 en 2009 met $ 20.000,– daalde, werd het gemiddelde vermogen van zwarten gehalveerd. Het onderzoek laat zien dat blanke huishoudens gemiddeld $113.149,– bezaten en zwarte huishoudens gemiddeld slechts $ 5.677,–. Het gemiddelde vermogen van latino’s bedroeg $ 18.359,–.

  Volgens economen is de neergang van het vermogen vooral te wijten aan de neergang van de huizenmarkt. Waar jonge niet-blanke Amerikanen slechts een huis bezitten, bezitten oudere blanke Amerikanen ook aandelen.

  Het onderzoek toont aan dat in 2009 een derde van de zwarte- en latino-huishoudens geen eigen vermogen had, of dat de schulden de bezittingen overtroffen. Bij blanke huishoudens was dat bij slechts 15% het geval.

  http://nicodegeit.wordpress.com/2011/08/07/vs-blanke-huishoudens-20-maal-welvarender/

  Het zal er wel op uitdraaien dat de welvaart ‘eerlijk’ gedeeld moet worden. Ook in Nederland, want daar moeten ze altijd de VS volgen.

Comments are closed.