Het is begrijpelijk dat veel mensen niet meer inzien hoe de politiek werkt, maar ik zal een poging doen om dat met mijn boerenverstand uit te leggen. Het is begrijpelijk dat politici niet alles kunnen weten en daardoor veel opdrachten geven aan wetenschappers en economen, niet altijd bedoeld om dat ook mee te nemen, maar om zich in te dekken voor de gevolgen van hun besluit.

 

Daarbij spelen ook nog wat andere zaken zoals bij ITC projecten waar dan een opdracht voor gegeven wordt en tussentijds willen ze aanpassingen wat dan kapitalen gaat kosten.

Maar ook economische of wetenschappelijke onderzoeken leggen ze later vaak naast zich neer, gewoon om het feit dat het politiek niet past in het plaatje van wat ze graag willen realiseren. Een voorbeeld daarvan is in de VS, waar men tot aan de laatste dag geen besluit wil nemen, terwijl als je goed nadenkt, je weet dat ze wel tot een akkoord zullen komen, en wel om de volgende redenen. Als er geen geld meer is en men kan niemand meer betalen, dan ontvangen alle ambtenaren en politici ook geen salaris meer en raken ze hun baan hoogstwaarschijnlijk kwijt.

Voor Europa telt dat zelfde en daarom zullen ze koste wat koste het altijd doordrukken dat Europa overeind blijft. En ondertussen blijven ze maar vergaderingen houden en overleggen, wat merendeels bedoeld is om aan te tonen dat ze voor de inwoners opkomen. En wat de burger ook wil of doet, het eindresultaat is bekend: de inwoners draaien voor alle kosten op.

En bestuurders onder leiding van een kleine groep, maar machtige groep, bepalen gewoon wat er met Europa en u gaat en moet gebeuren.

Ingezonden door Reiny

2 REACTIES

 1. Ik heb vroeger in een ver verleden ook voor de overheid gewerkt. Het zijn niet alleen de politici of ambtenaren die graag gebruikt willen maken van ‘onafhankelijke’ wetenschappers en economen juist ook het volk wil dit want die geloven echt niet dat een advies geschreven door een ambtenaar goed is.

  Meerdere malen meegemaakt dat een rapport geschreven door eigen gemeentelijke abmtenaren met gelach werd ontvangen maar een rapport met dezeflde strekking van een advies bureau werd als volwaardig geaccepteerd.

  Nu hebben ambtenaren het hier ook zelf naar gemaakt….

 2. Haal je geld maar van de bank en wissel het fysiek om in geen $ natuurlijk, CHF en metalen en AUD

  Paniek komt eraan.

  Griekse kranten leveren bewijs dat EU doelbewust belazerd werd

  Volledig bericht:
  Gegokt en verloren: Reddingsfonds nu al mislukt, Eurozone op rand afgrond – Stilgehouden Griekse bankrun nog steeds aan de gang

  Met een brede glimlach belazerde oud premier Karamanlis heel Europa, en wordt zijn land daar nu met tientallen miljarden -o.a. Nederlandse- euro’s voor beloond.

  In de offici?le Europese media wordt het beeld geschetst dat de Grieken weliswaar een tijd lang min of meer gerommeld hebben met de cijfers van hun werkelijke financi?le situatie, maar verder weinig konden doen aan het feit dat hun land nu op de rand van het bankroet verkeert. Griekse kranten hebben echter brieven van het ministerie van Financi?n aan voormalig premier Karamanlis gepubliceerd waaruit blijkt dat de overheid al jaren geleden precies wist wat er gaande was, maar doelbewust het land financieel kapot liet gaan omdat men er op rekende dat de EU -en dus vooral de rijkere landen Duitsland en Nederland- toch wel met de benodigde miljarden zou bijspringen.

  Oud premier Karamanlis is het grootste deel van de tijd onvindbaar. De man die Griekenland willens en wetens failliet liet gaan heeft dan ook heel veel te verbergen. De Atheense zondagskrant To Vima tis Kyriakis publiceerde vier brieven van de voormalige regering Karamanlis uit het jaar 2008. Hieruit blijkt dat de overheid toen reeds op de hoogte was dat Griekenland op het staatsbankroet afstevende. Maatregelen om dit te voorkomen werden door Karamanlis echter afgewezen, omdat hij erop rekende dat de EU de Griekse tekorten zou betalen.

  Karamanlis leidde zijn land direct naar de financi?le ondergang. De toenmalige staatssecretaris van Financi?n Petros Doukas waarschuwde hem in oktober 2008 persoonlijk dat de gigantische staatsschuld van het land de kredietwaardigheid van het land al binnen enkele maanden in gevaar zou brengen en uiteindelijk het staatsbankroet zou veroorzaken. Omdat het ministerie toen ? 40 miljard nodig had stelde hij voor om allerlei staatsbedrijven -telefonie, aardolie, (lucht)havens, loterij- te privatiseren, hogere inkomstenbelastingen te gaan heffen en te bezuinigingen op defensie.

  Premier Karamanlis sloeg de aanbevelingen van zijn ministerie echter in de wind. Hij wist dat zijn land zonder ingrijpen bankroet zou gaan, maar wist tevens dat hij de EU voor de enorme Griekse tekorten zou kunnen laten opdraaien. Ondertussen kon hij gewoon aanblijven en van zijn macht blijven genieten.

  Alle door het ministerie voorgestelde maatregelen moesten in het kader van het reddingsfonds uiteindelijk toch worden doorgevoerd. De gevolgen van het jarenlange uitstel zijn echter ernstig: de Grieken raken hun staatsbedrijven kwijt en het bankroet valt ondanks het EU-reddingsfonds niet meer te vermijden. Daarnaast moet de EU om de paar maanden vele tientallen miljarden euro’s naar Athene overmaken. (1)

  Reddingsfonds mislukt, EU zelf op rand afgrond
  De EU staat inmiddels zelf ook financieel op de rand van de achtergrond. In Griekenland gaat de door de media stilgehouden bankrun gewoon verder en haalden de Grieken alleen al in mei 5 miljard euro van hun rekeningen af om deze op rekeningen in veiligere landen buiten de eurozone te parkeren (bijvoorbeeld Zwitserland). Ook Itali? heeft vanaf volgende maand geen geld meer en zal net als de Grieken een beroep moeten doen op het reddingsfonds. Spanje wacht hetzelfde lot. De risicopremies die over de Italiaanse en Spaanse staatsschulden moeten worden betaald zijn dan ook nog nooit zo hoog geweest.

  Ergens in september zullen beide landen niet langer kunnen meedoen met het ‘redden’ van Griekenland. Dat betekent dat de bijdragen van landen zoals Duitsland en Nederland fors verhoogd zullen moeten worden. Aangezien zowel het Nederlandse kabinet als de hele oppositie -met uitzondering van de PVV en de SP- gewillig blijven buigen voor Brussel, betekent dit dus dat we ons voor een nieuwe ronde strenge bezuinigingen schrap moeten gaan zetten.

  Het gevaar wordt echter steeds groter dat ook de financieel gezondere landen hierdoor in de problemen komen en de kredietwaardigheid van Duitsland en Nederland eveneens wordt afgewaardeerd. Dan is het hek van de dam. Inmiddels is duidelijk dat Griekenland het grootste deel van de tientallen miljarden hulp nooit zal kunnen terugbetalen, zodat de Nederlandse en Duitse belastingbetalers opnieuw de grote verliezers zullen zijn. Zelfs de linkse globalistische voorzitter van de Europese Commissie, Jos? Manuel Barroso, geeft nu toe dat de crisis inmiddels is overgeslagen op de landen ‘buiten de periferie’ van de eurozone (3). Zijn ‘oplossing’ is echter meer van hetzelfde: een n?g groter noodfonds.

  Beleggers weten al lang waar dit op uitdraait, namelijk de totale financi?le ineenstorting van de h?le EU. Daarom vluchten ze nu naar edelmetalen zoals goud en zilver. Als de euro nooit was ingevoerd, dan hadden probleemlanden zoals Griekenland, Ierland en Portugal eenvoudig hun munten kunnen afwaarderen en desnoods hun schulden kunnen herstructureren. De grote globalistische droom van onze Eurofiele politici over ??n groot verenigd socialistisch Europa heeft dit echter onmogelijk gemaakt, en nu moeten de burgers betalen en nog eens betalen. (2)

  Misschien zouden we als volk eens collectief moeten besluiten dat we voortaan weigeren om aan deze waanzin mee te blijven doen en het lot van ons land weer in eigen hand nemen. Want als het aan Den Haag en Brussel ligt gaan we binnen nu en hooguit enkele jaren samen met Griekenland, Itali?, Spanje naar de totale financi?le verdoemenis.

Comments are closed.