RED: Dit uitgebreide bericht van Paul E. een beetje verkort vanwege lengte.

Libië na Kadaffi: Fransen en Engelsen azen op olie

“…Frankrijk en Groot-Brittannië hopen te profiteren van de olierijkdom.  Libië drijft op olie, afgelopen jaar nog goed voor 95 procent van de export-inkomsten van het land. Libische olie is internationaal zeer gewild vanwege de hoge kwaliteit, die onder meer aantrekkelijk is voor de productie van kerosine, de brandstof voor vliegtuigen.” 
Onder het regime van Muammar Kaddafi had diens familie direct en indirect controle over alle belangrijke sectoren van de economie. De kinderen van Kaddafi waren betrokken bij de olie-industrie, infrastructuur, telecommunicatie en media. “Je kon niets bouwen, kopen of een contract ondertekenen, zonder dat je met vertegenwoordigers van het regime te maken kreeg, die daarbij kolossale bedragen opstreken, schetst de Franse Afrika-specialist Mathieu Guidère tegenover de krant La Tribune.

(…)
In 2010 waren de belangrijkste ontvangers van Libische olie Italië, Frankrijk, China en Duitsland...”
Hier kunt u het hele artikel lezen:
http://www.z24.nl/economie/artikel_234174.z24/Libie_na_Kaddafi__Fransen_en_Britten_azen_op_de_olie.html

Zie ook:
http://www.trouw.nl/tr/nl/7504/Presseurop/article/detail/2863288/2011/08/24/Wie-wint-de-strijd-om-de-Libische-olie.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/De-opstand-in-Libie/article/detail/2861701/2011/08/23/Hulp-aan-rebellen-wordt-straks-beloond-met-olie.dhtml
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2011/maart/Europese-relaties.html

Het Hoofd van de Libische Nationale Overgangsraad (NTC) Mustafa Abdel Jalil, zei tijdens een persconferentie afgelopen donderdag in Benghazi, dat de landen die de rebellen hebben gesteund in de maandenlange strijd tegen dictator Muammar Kaddafi, daarvoor zullen worden beloond met lucratieve oliecontracten: “Wij beloven dat de landen die ons geholpen hebben een streepje voor krijgen”.
Bron: http://www.pzc.nl/algemeen/buitenland/article9351698.ece

De Franse president Sarkozy heeft , “de vrienden van Libië” uitgenodigd voor een internationale conferentie op 1 september in Parijs. Hij zei dit na een gesprek in Parijs met Mahmud Jibril, die in de Libische Nationale Overgangsraad een soort van premierspost bekleedt.Sarkozy zei dat de conferentie zich buigt over het Libië zonder Kaddafi. Hij verwacht dat de landen komen die militair hebben ingegrepen, maar ook zijn uitnodigingen gestuurd naar Brazilië, China, India en Rusland.
Bron:http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbuitenland/article9357333.ece

Leest u ook deze artikelen van journalist Daan de Wit over ‘De Westerse invloed bij de Arabische Lente’:
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2891.html
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2893.html

Zie ook dit eerste televisie-interview ter wereld met een ex-MI-6 spion… Over Libië en de betrokkenheid van buitenlandse inlichtingendiensten en commando’s:
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38500/wat_doen_buitenlandse_inlichtingendiensten_in_libi_

NAVO-Wapens met Verarmd Uranium gebruikt in Libie?
Hoewel de NAVO het gebruik van Depleted Uranium (DU = Verarmd Uranium) in wapentuig blijft ontkennen, in haar inspanningen om Libië te bevrijden van dictator Khadaffi, zijn een aantal experts ervan overtuigd dat dit zeer giftige metaal wel gebruikt wordt in Noord-Afrika!
Leest u hier verder: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/navo-gebruik-radio-actief-du-in-libie/

Zie ook: http://www.presstv.com/usdetail/182885.html

http://www.infowars.com/nato-war-crimes-depleted-uranium-found-in-libya-by-scientists/

Voormalig Amerikaans Congreslid (Democraat) en Presidents-kandidate Cynthia McKinney ging met een delegatie van journalisten naar Libie om uit te vinden of er daar wapens met verarmd uranium werden gebruikt. Zie haar hier in gesprek met nieuwszender ‘Russia Today’ over haar bevindingen:
http://youtu.be/48J_DIZBNyE
http://youtu.be/I7VzsYB07r4
 

Zie ook: In Nederland zijn er vragen gesteld door het Kamerlid Van Bommel (SP) tijdens een overleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 en de vaste commissie voor Defensie2 op 31 maart 2011, met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en minister Hillen van Defensie over:

 • – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie d.d. 30 maart 2011 met aanvullende informatie inzake de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van de VN Veiligheidsraad resolutie 1973 (32 623, nr. 15);
 • – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie d.d. 31 maart 2011 inzake de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van de VN Veiligheidsraad resolutie met betrekking tot Libië (32 623, nr. 17).

Kamerlid Van Bommel (SP): “Er zijn boven Libië verschillende typen vliegtuigen ingezet die uitgerust zijn met boordwapens waarmee munitie met verarmd uranium wordt afgeschoten. Het betreft de Amerikaanse AV-8B Harrier en de A-10 Thunderbolt. Wat is het oordeel van het kabinet over deze inzet? In het Verenigd Koninkrijk is daar inmiddels bezwaar tegen gemaakt. De Britse regering heeft ook afstand genomen van de oorspronkelijke eigen positie dat die wapens in het Britse arsenaal zitten en ingezet moeten worden om pantser te kunnen doorboren. Wat is het oordeel van het kabinet over deze inzet? Is het kabinet bereid om na te gaan waar en onder welke omstandigheden deze munitie gebruikt is en is het bereid het gebruik van deze munitie, dat mogelijk vergaande gevolgen heeft voor de gezondheid van de Libische bevolking op termijn, tegen te gaan en daar bij de Amerikanen op aan te dringen? Wat is het resultaat van het gebruik van militair geweld tot nu toe? Nederland zat niet in de coalitie, maar het kabinet moet toch wel zo ongeveer weten wat de grootschalige inzet van geweld tot nu toe heeft opgeleverd. Over burgerslachtoffers staat in de schriftelijke beantwoording simpelweg dat er geen betrouwbare gegevens zijn sinds 20 maart. Maar ook op dat punt zullen de bewindspersonen toch wel een indruk hebben. Die indruk wil ik graag vernemen.”
Lees hier verder: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32623-19.html

Zie ook de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) en Timmermans en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse zaken en van Defensie over eventueel gebruik van munitie met verarmd uranium en clustermunitie (ingezonden 7 april 2011). En het Antwoord van de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hillen (Defensie) (ontvangen 3 mei 2011):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2432.html

Vraag 4  Bent u bereid vast te stellen wat voor munitie met verarmd uranium in Libië is gebruikt? Bent u bereid er bij de VS op aan te dringen geen wapens met verarmd uranium te gebruiken bij handhaving van resolutie 1973 in Libië?3 Indien nee, hoe verhoudt zich dat tot ondersteunen van A65/55? Indien wapens met verarmd uranium zijn gebruikt in Libië, bent u bereid aan te dringen op het doen nemen van beschermende maatregelen voor burgerbevolking? Indien nee, waarom niet?

Antwoord 4 Navraag bij de Amerikaanse autoriteiten heeft de inzet van munitie met verarmd uranium bij operaties door de VS niet kunnen bevestigen. Nederland gebruikt geen munitie waarin verarmd uranium is verwerkt. Nederlandse F-16»s nemen deel aan de NAVO operaties op grond van resoluties 1970 en 1973 van de VN-Veiligheidsraad. De Nederlandse F-16»s worden alleen ingezet voor handhaving van het wapenembargo en de no fly zone.

Vraag 6  Bent u bereid om als ondertekenaar van Conventie over Clustermunitie er op toe te zien dat geen clustermunitie wordt gebruikt in Libië door staten die de conventie niet hebben ondertekend? Zo ja, op welke wijze? Indien neen, waarom niet? Bent u bereid te informeren bij de landen die de no-fly-zone boven Libië uitvoeren of zij gebruik maken van clustermunitie? Indien nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en kunt de Kamer over uw bevindingen informeren?4

Vraag 6
Nederland heeft op 23 februari 2011 het Verdrag inzake Clustermunitie geratificeerd. De regering acht naleving van dit Verdrag van groot belang en maakt zich zorgen over het humanitaire leed dat het gebruik van clustermunitie met zich mee kan brengen. Om deze reden zal de regering, conform artikel 21 van het Verdrag, bij landen die het Verdrag niet ondertekend hebben er op aandringen dit alsnog te doen, en niet langer clustermunitie in te zetten.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2432.html

Meer over wapens met Verarmd Uranium (die ook in Irak en Afghanistan werden gebruikt):
http://www.wacholland.org/nl/category/woordenschat/verarmd-uranium

Een Documentaire hierover:
http://www.beyondtreason.com/
http://youtu.be/3iGsSYEB0bA

56 REACTIES

 1. @K.Lavrijsen [30]:

  ‘Zo leer je collega,s kennen duitsland en frankrijk, uit die EUssr. Liever klein en fijn dan als slaaf voor die klungels te moeten werken!’

  Nederland heeft ook F-16’s gestuurd en doet dus ook mee. Alleen SP en PVV waren tegen deelname, de rest stemde in. De koningin moest vooraf naar Oman voor besprekingen.

 2. NAVO en terroristen? Die socialistische tiran Khadaffi mag van mij gerust ophoepelen want dit werkt zo niet. Gelukkig is het volk daar nog wel zo wijs om de NAVO niet op de grond uit te nodigen. Khadaffi is weer eens het zoveelste geval (volgens mij standaard) dat een socialist die eenmaal aan de macht is, er een luxuriërende hofhouding op na houdt met de nodige excessen tegen de menselijkheid. Ik vraag me alleen af wat er voor in de plaats komt (áls hij al wordt verslagen, laten we dat eerst maar eens bezien).

  Nico de Geit [36] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [38] reageerde op deze reactie.

 3. @Pteranodon [35]:

  De Libiërs hebben natuurlijk het recht om hun eigen leiders te kiezen, en hoeven geen genoegen te nemen met een of andere marionet uit de VS.

  De stammenvergadering van enkele maanden terug, waarbij alle 2.000 stamleiders aanwezig waren besloten dat Kadaffi hun leider is en blijft. Een klein zooitje ongeregeld ondersteund door de NAVO denkt daar anders over.

 4. “…Frankrijk en Groot-Brittannië hopen te profiteren van de olierijkdom.”

  Vrijwel al de olievoorraden in Libie zijn van het Westen (westerse oliemaatschappijen). Gejat eind jaren 60 / begin jaren 70 toen Daffy aan de macht kwam via illegale nationalisaties.

 5. Nog wat aanvullende info over Libie:

  “Libische olie is internationaal zeer gewild vanwege de hoge kwaliteit, die onder meer aantrekkelijk is voor de productie van kerosine, de brandstof voor vliegtuigen.” (Chemtrails!: http://www.spiegelbeeld.nl/chemtrailss.pdf )

  Zie ook:
  http://rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/buitenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2011/08_augustus/25/buitenland/commando_s-helpen-rebellen-libie.xml
  http://nos.nl/l/tcm:5-1042244/

  Militaire experts over de inzet van wapens met Verarmd Uranium in Libie:
  http://youtu.be/WDrBh-qMOGY
  http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/navo-gebruik-radio-actief-du-in-libie/

  ‘Human Rights Investigations’ onderzoekt of de clusterbommen die in april in de Libische stad Misrata burgers doodden, door de NAVO werden gedropt… Terwijl de bombardementen werden toegeschreven aan het Kaddafi-regime:
  http://www.presstv.ir/detail/182310.html
  http://humanrightsinvestigations.org/2011/05/25/the-cluster-bombing-of-misrata-the-case-against-the-usa/

  De BBC zond onlangs beelden van feestende Indiërs uit als ‘beelden van feestende Libiërs op het Groene Plein in Libië’. Het is niet de eerste keer dat de BBC dit soort ‘fouten’ maakt…
  Zie: http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1109:beelden-feestende-menigte-groene-plein-tripoli-afkomstig-uit-india&catid=28:propaganda&Itemid=41

 6. @Raar [11]:

  “Meer over de schadelijke gevolgen van wapens met Verarmd Uranium (die ook in o.a. Irak en Afghanistan werden gebruikt):

  http://www.wacholland.org/nl/category/woordenschat/verarmd-uranium

  http://www.thijs.scarlet.nl/paginas/uranium.htm

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=g69g0ha5

  Een Franstalige reportage van Radio Canada die de ernstige gevolgen in beeld brengt:
  http://www.youtube.com/watch?v=erHD6sXdptc

  http://zaplog.nl/zaplog/article/verarmd_uranium_terrorisme/

  Een Documentaire hierover:
  http://www.beyondtreason.com/
  http://youtu.be/3iGsSYEB0bA

 7. Kadaffi, dat was toch die vreselijke man die achter de Lockerbie aanslag zat?

  Niet dus:

  http://www.deepjournal.com/p/43/a/en/2987.html

  De conclusies van het definitieve onderzoeksrapport naar de Lockerbie-zaak zijn gebaseerd op leugen en bedrog en de veroordeelde Abdelbaset Ali al-Megrahi kan niet de dader zijn. Dat blijkt uit de onthulling van een deel van het rapport dat officieel nog geheim is.

  It’s official: ze hebben hem erbij gelapt.

  ‘The report shows Scots detectives on the original investigation, together with Crown prosecutors and their US colleagues, deliberately covered up evidence and witness statements that did not fit the case.’

  Op deze planeet is er maar een echte terrorist en dat is Anglosphere en met name hun leidende kringen.

 8. @Nico de Geit [44]:

  Bovenstaande informatie over het Ware Gezicht van de NAVO is van mij afkomstig… Dus jouw comment slaat werkelijk nergens op.
  Zowel Kadaffi als de NAVO zijn beiden FOUT.

 9. Heb het gevoel dat dit verhaal een beter beeld geeft van de situatie in Libie dan de officieele NATO propaganda:

  http://www.arabamericannews.com/news/index.php?mod=article&cat=ArabWorld&article=4698

  Teneur: Gadaffi is weg, maar het verhaal is nog lang niet afgelopen. Met Gadaffi is tevens het eenheidsfront tegen hem verdampt. De vraag is natuurlijk: wie krijgt Libie nu de vorige eigenaar is verdreven. Er zijn 2 gepolariseerde kampen:

  1. National Transitional Council (NTC), voornamelijk geleidt door opportunisten uit het voormalige Gadaffi kamp, die op tijd boompje verwisselden; deze worden door de NATO gesteund.
  2. Lokale commanders georganiseerd in locale raden, die het vuile werk hebben opgeknapt tegen de troepen van Gadaffi.

  Sommigen van deze laatsten zien de NTC als ‘Gadaffi liberals’ en zij zien zich als de legitime opvolgers van Gadaffi.

  De eerste groep (en NATO) willen alleen dat de poppetjes worden vervangen maar dat de rest hetzelfde blijft.

  Voorlopig zijn de Russen en Chinezen de verliezers en strijden Fransen, Britten, Italianen en Turken om posities in het nieuwe Libie.

  In beide kampen zijn er veel radicale moslims. Vooral die uit het oosten zijn radicaal. Ironischerwijze wordt ook duidelijk dat westerse geheime diensten altijd hebben samengewerkt met Gadaffi om moslim extremisme tegen te gaan. Een van de radicalen is nu militaire gouverneur van Tripoli.

  Zorgwekkend is dat Russische Stinger-achtige raketten zijn gestolen.

  Wordt vervolgd.

 10. Op het eerste gezicht was het Sarkozy die de aanstoot gaf tot militair ingrijpen in Libie. Maar als je wat verder in de materie doordringt dan stuit je op de joodse filosoof Bernard Levy. Dat geeft zelfs de joodse NYT toe:

  http://www.nytimes.com/2011/04/02/world/africa/02levy.html?pagewanted=all

  Uiteraard stonden de deuren al wagenwijd open bij Sarko, een man die ooit door Le Figaro werd verdacht een Mossad agent te zijn [google maar eens]. Het is overigens aan te nemen dat Levy handelde in nauwe samenspraak met allerlei ‘Amerikaanse’ denk tanks, daar waar de amerikaanse politiek wordt voorgekookt, waarna de resultaten op een A4-tje aan de voorleesjuf (Clinton, Bush, Obama) worden doorgegeven. Maar aangezien de VS tegenwoordig wat overstretched zijn leek het de strategen in Washington wel een goed idee dit klusje te outsourcen naar Frankrijk, gebruik makend van de ethnische achtergrond van de huidige personele bezetting van het Elyssee.

  Nu heeft Levy eveneens opgeroepen om aanstaande zaterdag een beginnetje te maken met Algerije (hij is daar geboren):

  http://projectmindwake.blogspot.com/2011/09/new-facebook-uprising-to-begin-in.html

  Wat zei Mel Gibson ook al weer over joden en oorlog?

  http://www.thebluestate.com/2006/07/mel_gibson_jews.html

 11. Hier nog een bevestiging uit een Arabische bron:

  http://www.ennaharonline.com/en/news/7253.html

  De vraag is alleen of er ook maar iets goed voor de globalisten uit kan voorkomen. Sinds 1999 hebben die lui fout op fout gestapeld.

  – Het begon met het pushen van Putin door de zionistische aartscrimineel Berezowski. Zo ongeveer het eerste wat Putin deed uit ‘dank’ voor zijn benoeming was zijn benoemers in de gevangenis te zetten. Way to go, Vlad!, zo ga je met die lui om.
  – Toen kwam 9/11, een akkefietje op touw gezet door de Mossad, afgedekt door een handjevol lokale ‘gentiles’, met name Cheney, die er voor zorgde dat de luchtmacht aan de grond bleef tot de klus geklaard was. Helaas, pindakaas, hadden de architecten van deze coup niet voorzien dat enkele maanden later, op planetaire schaal, de blog-o-sphere (zoals dit forum) explodeerde, de noodzakelijke voorwaarde voor de 9/11-truth beweging. En die gaat niet meer weg.
  – En nu de Arabische lente. In een wanhopige poging de ontwikkelingen voor te blijven, zijn de VS en hun sidekicks Sarko/Cameron (van de laatste beweren joodse geleerden dat hij een nazaat is van niemand minder dan Mozes) na het Egyptische debakel begonnen dan maar zelf revoluties te ontketenen en mbv wapenleveranties ervoor te zorgen dat de winnende partij in het kamp van het Westen terecht komt. Volledig futiele poging, immers de fundamentalisten zullen danke schön zeggen in het Arabisch en gaan er vervolgens met de buit van door.

  This country was delivered to you free of charge by NATO, courtesy western tax payers.

 12. Beelden van het ‘bad in het publiek’ in uitvalsbasis van de rebellen Benghazi van Sarkozy en Cameron:

  http://www.youtube.com/watch?v=0bhtPbkbKCA

  Op tijdstip 4:06 beelden met nog het meeste publiek erop.

  100-150 man?

  Vergeleken met die honderduizenden die voor Khadaffi op de been waren in Tripoli in juli is dit natuurlijk maar een schijntje.

  Maar Khadaffi wilde niet buigen voor de NWO-terrorristen en moest dus worden opgeruimd.

  Aan Algerije, Syrie en Iran wordt nog gewerkt om uiteindelijk uit te komen bij China en Rusland.

  En dan is de visie van de Talmud gerealiseerd.

  Gaat alleen niet gebeuren. Ze hebben het eerder geprobeerd met de USSR maar dat waren ze al kwijt in 1938. En het Westen olv Washington gaat 2020 niet halen.

 13. Goed nieuws uit Libie waar Khadaffi-getrouwen 17 Fransen en Britten hebben gevangen genomen.

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/316916/Khaddafiaanhangers-nemen-Fransen-en-Britten-gevangen.htm

  Dit zal waarschijnlijk tot consequentie hebben dat de loopjongens van Amerika iets minder happig zullen worden om doelen in Libie te bomdarderen.

  Het wordt overigens steeds duidelijker dat Khadaffi een aanzienlijke ondersteuning vanuit de bevolking geniet en dat er geen sprake van kan zijn dat ‘de bevolking’ zich bevrijdt voelt van een dictator, zoals de NATO-terroristen willen doen geloven. Het zou me niets verwonderen als er in de toekomst nog een come-back mogelijk zal blijken te zijn van iemand uit de Khadaffi clan en dat de huidige rebellen als ‘volksverraders’ een niet al te florissante en vooral korte toekomst tegemoet gaan. De huidige militaire successen zijn waarschijnlijk vooral een consequentie van NATO-hulp en niet zozeer die van de ‘vrijheidswil’ van de Libische bevolking.

Comments are closed.