Op de Vrijspreker site hebben we het vaak genoeg over de risico’s van fiat geld. Alternatieven zijn onder meer beleggen in goud en zilver. Marc Haagen http://www.haageninvest.com/ heeft een seminar gegeven over de voor en nadelen van beleggen in goud en zilver. In een serie van 4 artikelen geven we hier zijn presentatie weer. Bij deze het vierde en laatste deel.

DE EERSTE BUITENLANDSE EXPERT IN DE GOUD- EN ZILVERMARKT NU, ERIC SPROTT VAN HET CANADESE SPROTT ASSET MANAGEMENT :

Met meer dan 35 jaar ervaring in professioneel beleggen levert deze beheerder advies aan vele fondsen, waarbij letterlijk miljarden dollars omgaan.  Een stem om eens goed naar te luisteren dus. Onlangs werd hij geïnterviewd en ik parafraseer wat er zoals gezegd werd.

Sprott is somber over de staat van de Amerikaanse economie en vermoedt dat de toestand veel erger is dan de officiële cijfers en verklaringen tonen.  Doorheen heel de geschiedenis blijkt dat we overheden nooit mogen vertrouwen dus waarom zouden we hun munt vertrouwen, in het bijzonder de dollar ? Fiat geld, geld dat uit het niets bij gecreëerd wordt, zal altijd naar zijn intrinsieke waarde terugkeren en die is…nul.  Je hebt tastbare zaken nodig om een munt te ondersteunen en verantwoorden : aardolie, aardgas, agricultuurprodukten, goud, zilver en andere edelmetalen bijvoorbeeld.

Zijn verhouding met die edelmetalen gaat terug tot het jaar 2000, toen hij de start van een berenmarkt herkende.  Sprott zette zijn cliënten aldus op het juiste tijdstip in goud en goudmijnaandelen.

De goudmarkt werd zeer lang onderdrukt doordat de centrale banken van de wereld verkoper waren.  Die situatie is dus compleet omgedraaid.  Nu kennen we ook goud ETF’s, goudfondsen die fysiek metaal van de markt weghalen en die er 10 jaar geleden nog niet waren.  Vandaag zijn zij bij de grootste houders van fysieke edelmetalen ter wereld.

De Amerikaanse overheid: telkens ze besluit zich te mengen in het economisch gebeuren, zie je dat ze de verkeerde dingen doet op het verkeerde tijdstip, en er altijd bijzonder veel geld verkwanseld wordt. Mensen vragen Sprott wel eens waarom hij zo bearish, zo somber ingesteld is.  Hij antwoordt dan dat dit pas zal veranderen wanneer er mensen aan de macht komen die verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen.

De schuldenberg van de diverse overheden maar in het bijzonder van de Verenigde Staten is zo immens en onbevattelijk geworden dat zinnige mensen meer en meer hun heil zoeken in de edelmetalen.  Met een steeds zwakker wordende Amerikaanse dollar zijn er vandaag gewoon niet zoveel andere bestemmingen. “We’re just printing money and we’re not getting out of the problems.  People will want to convert their bank deposits to something real, because they realize that fiat money is not going to hold its value, so : gold and silver”.

Deze edelmetaalexpert geeft ook 7 redenen waarom zilver hét edelmetaal voor de komende tien jaar zal blijken:

 1. De vraag is niet alleen groot maar ze is ook stijgend; China exporteerde tot voor enkele jaren nog 100 m.o., vandaag IMporteren zij 112 m.o.
 2. Er doemen nu al van tijd tot tijd in deze stierenmarkt tekorten op in de fysieke markt; dit zal meer en meer het geval worden met grote uitstellen van levering
 3. de vraag vanwege de industrie steeg in 2010 met maar liefst 18 % en dit zal almaar toenemen met een groeiende Aziatische middenklasse : computers, gsm’s, zonnepanelen enz.
 4. Zilver is aan het teruggaan naar zijn historische norm in verhouding tot de goudprijs, die altijd lag op 16:1; vandaag is dat nog altijd 39:1
 5. de USD blijft aan waarde verliezen en dat is positief voor zilver (en goud)
 6. zilver wordt ook wel the poor man’s gold genoemd omdat het zoveel goedkoper is nog dan goud
 7. de crisis is niét voorbij; zilver (en goud) zal meer en meer gekocht worden als safe haven, veilige haven voor marktturbulenties.

TWEEDE EXPERT : HET AMERIKAANSE GOLD STOCK ANALYST.COM met “DE INDICATOR DIE ZEGT WANNEER JE IN GOUD MOET ZITTEN”

Gold Stock Analyst publiceerde een interessant artikel dat ik hier graag voor u vertaal. Wat is nu die indicator die de tijdspanne aangeeft dat je in goud – en bij uitbreiding de edelmetalen – moet zitten? Het draait om de échte rentevoet, dat wat je netto als rendement krijgt op je investering. Die reële rente bereken je door de Consumenten Prijs Index (CPI) af te trekken van de driemaandelijkse intrestvoet van staatsobligaties (three month Treasury yield). Uiteraard hebben we het hier over Amerikaanse cijfers omdat goud internationaal in dollars noteert. De CPI is het officiële inflatiecijfer of hoeveel koopkracht de Amerikaan verliest per jaar. De intrestvoet op kortlopende staatsobligaties is wat hij aan rente kan ontvangen.

Kijk eens naar volgende grafische voorstelling:

Wanneer het resultaat, de reële rente positief is, doet goud weinig of niets, is goud onaantrekkelijk. Is het resultaat van de berekening echter negatief, wat betekent dat die reële rente negatief is, floreert de goudprijs. Zie de perioden 1975 tot 1980 en 2002 tot 2011. Dat komt omdat geld dan koopkracht verliest en beleggers vluchten naar “hard assets”, tastbare waarden. Zoals u kunt merken zitten we vandaag nog altijd in die negatieve rente periode, met 1,1 procent CPI en 0,1 procent intrest = min 1 procent waarde- of koopkrachtverlies. Deze situatie zien wij nog voortduren omdat de Fed de rente onmogelijk kan optrekken bij de huidige torenhoge werkloosheid. En zelfs wanneer de Amerikaanse centrale bank op een gegeven moment de rente zoù verhogen, zal ze achterlopen op het CPI cijfer zoals in de jaren ’70 : de goudprijs steeg en steeg maar door en de rente hinkte er achteraan…

EN TOT SLOT MISSCHIEN WEL DE GROOTSTE SPECIALIST TER WERELD IN GRONDSTOFFEN IN HET ALGEMEEN, DE AMERIKAAN JIM ROGERS

Jim Rogers is een levende legende.  De man is een echte “ziener” en zolang ik hem volg en ken, blijkt hij ook altijd juist te zitten.  Wij hebben ook gecorrespondeerd en ik mocht onder meer een boek van hem ontvangen.  Waarom spreek ik vandaag over hem ? Omdat hij ook een belegger in goud en zilver is.

James Beeland (Jim) Rogers, Jr. (Alabama 1942) was samen met dat andere financieel fenomeen George Soros oprichter van het Quantum Fund, dat dertig jaar lang spectaculaire resultaten behaalde. Zo bracht hij het uiteindelijk tot grote naam en faam.

Op zijn vijfde had hij zijn eerste baan, het oprapen van lege flessen bij honkbalwedstrijden. Zijn eerste echte baan op Wall Street kreeg hij in 1964, na zijn afstuderen aan Yale University.  Jim werd later zelf docent aan de universiteit, schrijver, wereldreiziger, economisch commentator en oprichter van de Rogers International Commodities Index.

In de jaren tachtig reisde Rogers door China op een motor. In 1990-1992 ging hij opnieuw naar dat land en reisde vervolgens door de rest van de wereld.  Hij legde meer dan 160.000 km af door 6 continenten, wat opgenomen werd in het Guiness Book of Records. Hij schrijft over zijn avonturen en investeringen in zijn boek “Investment Biker”. Tussen 1999 en 2002 maakte hij nog een wereldreis door 116 landen waarbij hij meer dan 400.000 km aflegde samen met zijn verloofde in een Mercedes-Benz SLK, die was verbouwd om ook in ruw terrein te kunnen rijden. De reis begon in IJsland, waar de 1000e verjaardag van de eerste reis van Leif Eriksson naar Amerika werd gevierd.  Op 5 januari 2002 keerden ze terug in New York. Naar aanleiding van deze reis schreef hij het boek “Adventure Capitalist”.

In 2004 voorzag hij een langdurige periode van stijgende grondstoffen prijzen en schreef er meteen een nieuw boek over: Hot Commodities: How Anyone Can Invest Profitably in the World’s Best Market

Goud was en is ook zo’n grondstof en Rogers kocht het voor de lange termijn.  Stierenmarkten voor grondstoffen duren historisch gezien 15 tot 20 jaar.  Wanneer we naar het begin van de huidige bull market voor goud kijken en merken dat deze in het jaar 2001 begon, betekent dit dat we nog safe zouden zitten tot 2016 à 2021.  Geeft een goed gevoel, toch…?

Onlangs werd Jim weer eens geïnterviewd (reporters hangen bijna maandelijks aan zijn lippen, figuurlijk dan) en dit is wat hij te zeggen had:

Vreest u dat we voor een tweede recessie staan?

“Ik ben er nog niet van overtuigd of we wel helemaal uit de eerste recessie zijn. De financiële markten staan nog tegenover grotere moeilijkheden. Ik zie niet in hoe je een probleem van te veel consumptie en oplopende schulden kan oplossen met… meer consumptie en meer schulden. Over de hele wereld gaan overheidsschulden fors de hoogte in en wordt er voortdurend geld bijgedrukt. Voor wie dat geld krijgt zijn de problemen natuurlijk opgelost. Maar het zijn wel anderen die daar een hoge prijs voor moeten betalen en daardoor slechter af zijn dan voorheen.”

Bent u optimistisch over aandelen?

“Ik geloof in grondstoffen, niet in aandelen voor de lange termijn. Hoe de wereldeconomie ook evolueert, voor grondstoffen is elk scenario een goede zaak. Als de economie weer aantrekt, dan ontstaan er tekorten en wordt de prijs van grondstoffen omhoog gestuwd. Als de economie verder slabakt, wordt er meer geld bijgedrukt en stijgt de vraag naar ‘harde’ activaklassen zoals grondstoffen. Aandelen daarentegen profiteren enkel van een sterke economie. Als ik dan toch mijn blik richt naar aandelenmarkten, dan plaats ik mijn geld liever bij de geldschieters dan bij de schuldenaren. In groeimarkten als Taiwan, Korea, Singapore en China zit momenteel het grote geld.”

Zal de goudprijs nieuwe records doen sneuvelen?

“Ik bezit goud en ben alvast niet van plan het te verkopen. Ik hou er echter niet van om eender wat te kopen als het historisch duur is. De goudprijs kan wel nog fors hoger : een stijging richting 2000 dollar tijdens het volgende decennium is zeker niet uitgesloten. Goud is echter niet het enige edelmetaal dat interessant is voor beleggers. Ik zou nu liever edelmetalen kopen waarvan de prijs onder druk staat. Zo noteert de zilverprijs ondertussen 30 procent lager dan het hoogste niveau ooit. Ook veel landbouwgrondstoffen noteren aan historisch lage niveaus. Dat zijn de grondstoffen die momenteel interessant zijn.

Rogers spreekt over “voortdurend geld bijdrukken” en gelijk heeft hij.  Dit werkt nadelig uit voor de Amerikaanse dollar en dus positief voor de goudprijs, de zogenaamde anti-dollar, die de zilverprijs met zich meetrekt.  Hij blijft uiteraard geloven in grondstoffen voor de lange termijn en goud is zo’n grondstof.  Als voorspelling geeft hij af : 2000 dollar in de komende tien jaar.  Vandaag staan we aan 1531 dollar dus dat zou betekenen nog een stijging vanaf dit niveau met ruwweg 30 %.  Zo gezien, over een periode van tien jaar, is het zelfs niet eens spectaculair, maar de 2000 dollar zou wel eens eerder bereikt kunnen worden, zoals hij er elders aan toevoegde en dat is wat ik ook verwacht.  Rogers ziet nu vooral veel kansen in zilver, dat moeten we zeker onthouden.  Hij koopt liefst bij in iets wat ondergewaardeerd is en daardoor te weinig aandacht krijgt.  En wie kan hem ongelijk geven…

In een ander interview zegt Rogers dat zich ooit een bubbel zal vormen in grondstoffen, dus ook in goud en zilver, maar dat we daar nog 5 tot 7 jaar van verwijderd zijn.  Lang niet iedereen zit al in goud en zilver, wat een teken van die bubbel zou zijn.  Zo sprak hij onlangs voor een zaal van moneymanagers en vroeg hoeveel van hen goud of zilver bezaten.  Vijfenzeventig procent van de toehoorders bleek inderdaad géén goud of zilver te bezitten…

Om te besluiten nog een aantal voorspellingen van de goudprijs van andere specialisten in goud en zilver.  Dit is geen natte vingerwerk want dit zijn allen mensen met een grote reputatie, die ze dus niet zomaar te grabbel gooien!

Steeds in USD :

Rick Rule 2500 in 2013

Adam Hamilton 3500

De gezusters Aden 3000-5000 in 2012

Pierre Lassonde 4000-5000

Martin Armstrong 5000 in 2016

Doug Casey 5000

Paul van Eeden 6000

Dr Martin Murenbeeld 3000-7000

James Turk 8000 in 2015

Peter Schiff 5000-10000 binnen 5 tot 10 jaar

Gerald Celente : eerst 2000 en later 6000-10000

Eric Hommelberg 10000

Porter Stansberry 10000

en tot slot Jim Rickards 4000-11000 dollar!

Ik zal u persoonlijk begeleiden totdat de goudprijs op 2000 dollar komt en de zilverprijs op 70 dollar, zoals ik al zei… Nu nog enkele bijzonder gedenkwaardige woorden die niet van mij zijn maar van de Nederlander “Jeroen N.” (hij is bescheiden en vernoemt zijn achternaam nog niet publiek) die vaak post op het Beursbox Forum waarvan ik moderator ben en die ik heb weten strikken om ook voor Haagen Invest te schrijven.  Dit is wat hij schreef toen goud en zilver begin mei een flinke duik namen:

‘Vraag je het volgende af: zijn de fundamenten in vergelijking met 5 dagen geleden ineens fors gewijzigd? Oftewel:

1. Is het Europese schuldenprobleem minder geworden?

2. Is de Amerikaanse dollar opeens weer een super veilige haven?

3. Zijn de centrale banken gestopt met geld printen?

4. Wordt het schuldenplafond in de V.S. niet verder verhoogd?

5.       Zijn ze bereid een superzware recessie te accepteren om die vervelende prijsstijgingen de kop in te drukken?

6. Kan de rente al naar een normaal niveau?

7. Gaat de wild om zich heen slaande inflatie ineens liggen?

8. Stoppen China, Rusland en andere grote jongens met het kopen van fysiek goud en zilver?

9. Is John Paulson gewoon dom met zijn voorspelling van $ 4000 goud binnen een paar jaar en had hij eigenlijk gewoon geluk met zijn miljardenwinst op de Amerikaanse daling van de huizenprijzen?

10. Is Soros ‘managed decline’ van de dollar opeens niet meer aan de orde?

11. Is het Midden Oosten ineens veiliger geworden?

12. Zetten de Japanners de geldpers nu uit en laten ze Fukushima en andere getroffen plaatsen nu maar aan hun lot over?

Enzovoort, enzovoort. Uiteraard is er niks veranderd en er zijn maar 2 mogelijkheden: dit in elkaar laten klappen met ongelofelijk veel pijn voor de bevolkingen over de hele wereld, of doorgaan met geld printen en hopen op een zachtere landing. Wat zouden politici gaan doen denk je?”

Tot daar zijn post.  Dit zegt het eigenlijk allemaal, in 12 ijzersterke punten.  Er is niets veranderd dus…waarom zouden goud en zilver niét verder stijgen?

Ik geef u nu nog een laatste grafiek mee, mijn ace in the hole, mijn joker als het ware.  Er werd in de jaren zeventig véél over goud en zilver gesproken en in belegd, vandaag de dag is dat weer het geval.  Als je met dit alles elke dag bezig bent zoals ik, lijkt het wel of ondertussen iederéén wel in deze edelmetalen moet zitten ondertussen, echt, maar…dat is dus helemààl niét zo.

Dit zijn de precieze percentages, in 1980, op het hoogtepunt van de goud- en zilvermanie, een ware explosie in prijzen…en in 2009, anderhalf jaar geleden.  Ondertussen zitten we ongeveer aan 0,65 %.  VAN AL HET BELEGGINGSGELD TER WERELD ! Toen in ’80 : amper 2,77 % en nu in 2011 ongeveer op 0,65 % ! Zo weinig, zo klein nog ?? Inderdaad, I rest my case…

Tot slot nog even praktisch : om de transcriptie van dit seminar, mijn recentste boek VOER VOOR GOLDBUGS en drie maanden gratis abonnement zonder verdere verplichting op mijn beleggingsservice HAAGEN INVEST te ontvangen, stuurt u gewoon een mailtje naar Marc.Haagen@telenet.be.  Ik zend u alles dan meteen toe.  U mag mij, en dat is ook inbegrepen in de toegangsprijs die u betaald heeft, altijd in de loop van de komende tijd, naargelang de edelmetalen zich ontwikkelen, via die mail vragen stellen.  Ik laat u dus na deze lezing niet zomaar vallen van trek nu uw plan maar.  U zult mij nooit storen ! En ik vertel u wanneer goud aan 1750 dollar en zilver aan 50 dollar staan, deze dan “oude” turbo’s te verkopen en welke nieuwe te kopen.  And that is a promise…!

Om juridisch nooit aansprakelijk te kunnen worden gesteld moet ik nu ook verplicht de disclaimer geven, dat is gebruikelijk in de wereld van adviseurs : “u neemt deze posities die risico’s inhouden in op eigen verantwoordelijkheid, Haagen Invest kan nooit verantwoordelijk worden gesteld in deze voor eventuele verliezen.  U dient hier vooraf met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder over te spreken’.

Ik besluit hiermee en dank u nu voor uw aandacht

5 REACTIES

 1. Quote Warren Buffet ” de beste belegging was in mijn familie en vrienden”

  Nadenkertje

  Jhon

 2. Uitstekend artikel.
  Om een beetje balans te geven:

  1 De vraag is niet alleen groot maar ze is ook stijgend; China exporteerde tot voor enkele jaren nog 100 m.o., vandaag IMporteren zij 112 m.o.

  Is dit niet toe te schrijven aan een verplaatsing van de fabricage van bv america en europa naar china? Maw: dit moet niet noodzakelijkerwijs een marktvergroting zijn, het kan ook een marktverschuiving zijn.

  2 Er doemen nu al van tijd tot tijd in deze stierenmarkt tekorten op in de fysieke markt; dit zal meer en meer het geval worden met grote uitstellen van levering

  Oneens: Er is geen tekort aan zilver, er is echter soms wel een tekort aan bepaalde zilver producten. Maw de krapte zit hem niet in de productie aan zilver maar in de productie van zilver producten

  3 de vraag vanwege de industrie steeg in 2010 met maar liefst 18 % en dit zal almaar toenemen met een groeiende Aziatische middenklasse : computers, gsm’s, zonnepanelen enz.

  Wat er echter met deze vraag gebeurt als de wereldeconomie in elkaar gaat vanwege de financiële crisis…

  4 Zilver is aan het teruggaan naar zijn historische norm in verhouding tot de goudprijs, die altijd lag op 16:1; vandaag is dat nog altijd 39:1

  Sinds de industrialisering is deze verhouding hoger en hoger geworden. Dat is ook logisch want industrialisering betekend dat er meer metalen worden gewonnen. De meeste zilver productie is een bijproduct van de metaal winning. Een vergrotende metaal winning voert dus automatisch tot een hogere zilverproductie. Een grotere zilver productie voert tot een hogere verhouding.

  5 de USD blijft aan waarde verliezen en dat is positief voor zilver (en goud)

  Klopt. Net als voor alle andere grondstoffen. Maar dit is waarde-vastheid, niet per se een waarde stijging.

  6 zilver wordt ook wel the poor man’s gold genoemd omdat het zoveel goedkoper is nog dan goud

  Het gaat echter niet om de absolute prijs maar om de relatieve prijs toename. Hoeveel metaal je daarvoor krijgt is niet interresant.

  7 de crisis is niét voorbij; zilver (en goud) zal meer en meer gekocht worden als safe haven, veilige haven voor marktturbulenties.

  Als de crisis aanhoudt en dieper wordt zullen zilver en goud verkocht worden om de primaire levensbehoeften te vervullen.

  Jim Rodgers is een slimme gast. Maar zelfs slimme mensen hebben niet altijd gelijk. Kijk daarom altijd naar het argument, en niet naar de persoon.

  Nu niet denken dat ik negatief ben over zilver (en goud). Integendeel. Maar ik probeer me wel altijd bewust te blijven van de andere kant.
  Marc Haagen [3] reageerde op deze reactie.

 3. De 16:1 verhouding is al heel lang geleden gesneuveld. Het steekt in de monetaire geschiedenis echter steeds weer de kop op. (onderzoek van Chris Walen in zijn boek, “Inflated”).

Comments are closed.