Het volgende artikel op de site van het Duitse Welt Online geschreven door Gunther Lachmann, posts een video die de laatste tijd veel op Duitstalige delen van het internet te vinden is. Dit, tot grote verontwaardiging van aanhangers van het parlementaire systeem

Wat begon als een bailout van Griekenland en Ierland, hetgeen deze twee trotse, soevereine naties de facto tot wezen van staat van de EU heeft gemaakt, is nu uitgegroeid tot een jong gedrocht, de EFSF. In 2013 moet het zijn uitgegroeid tot een volwassen monster, de ESM, dat een staatsgreep zal doen naar het budgetrecht van ieder parlement binnen de eurozone.

De toekomst wordt taxation without representation (belasting betalen zonder parlementaire vertegenwoordiging: directe aanleiding van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) tegen moederland, Engeland)! Waar is de EuroTeaParty? Hier is een vertaling:

~ o ~

Video Onthult Geheime Doeleinden Achter de Reddingsoperatie van de Euro

De nieuwe Financiële autoriteit van de EU matigt zich rechten aan die democraten de adem doet benemen. De politiek weet ervan, al sinds mei – en zwijgt.

Al enkele dagen maakt een video over het permanente noodfonds van de euro (ESM) de ronde op het internet. Daarin wordt het plan geanalyseerd dat de landen in de eurozone dit voorjaar hebben opgesteld. Twee belangrijke zaken komen hierin naar voren. Zowel in Duitsland (als in NL) is geen publiek debat geweest, hoewel het ontwerpplan al in mei aan de fracties (in de Bondsdag) is voorgelegd. Ten tweede mogen volksvertegenwoordigers zich niet direct uiten over de in de video genoemde zaken.

Achtergrond: De ESM zal vanaf 2013 het tijdelijke reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. De Bondsdag zal het EFSF later deze maand goedkeuren. Het ESM zal in december worden aangenomen.

In de video worden de volgende punten uit het concept ESM-akkoord besproken:

– De ESM krijgt een startkapitaal van €700 miljard. Dat is twee keer zoveel als het hele federale budget dit jaar.

– De ESM-leden zeggen toe binnen 7 (zeven) dagen “onopzegbaar en onvoorwaardelijk” te zullen betalen.

– De Raad van Bestuur kan besluiten de hoogte van het startkapitaal te wijzigen.

– De ESM, zijn eigendommen en zijn financiële tegoeden genieten juridische onschendbaarheid.

– De eigendommen, fondsen en tegoeden van de ESM zijn “niet toegangelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring of onteigening, of welke andere vorm van inbeslagname, overname of uitsluiting dan ook door een staat of welke andere juridische, administratieve of wettelijke actie dan ook”.

Welt Online” confronteerde alle partijen in de Bondsdag met de bevindingen, produceerde een “representatives-check.de” video en vroeg om een kort oordeel over de punten uit de video. In het comité van aanbeveling van “deputies check.de” zitten journalisten, zoals de oud Welt-redacteur Adam Konrad en Karl Feldmeyer, jarenlang correpondent van “FAZ”.

De SPD kondigde aan van “commentaar op de video” af te zien. Als reden hiervoor gaven ze op, de “twijfelachtige campagne” tegen de euro van “een enkele exploitant van internetsites, onder andere waarop deze video te zien is”. De SPD verwees ons “voor verdere informatie over het eurobeleid” naar hun home page. Bovendien wordt het ESM-pact momenteel heronderhandeld, dus de claims uit de video zijn sowieso achterhaald en onjuist.

Wat vindt de lijstverbinding

De CDU/CSU lijstverbinding verdedigt de ESM. In hun stellingname voor “Welt Online” schreef de woordvoorder financiën, Klaus-Peter Flosbach: “The video is veel te eenzijdig om goede informatie te bevatten. Het maakt de onzekerheid voor de kiezer alleen maar groter. Belangrijke zaken die voor het functioneren van de Europese stabiliteitsmechanisme van centraal belang zijn, zijn er niet in opgenomen.

Er wordt bijvoorbeeld niet gewezen op bijzonder strenge voorwaarden voor een noodlening. Er is ook geen informatie over de deelname van de private sector, en dat Duitsland vetorecht heeft. De video laat zien hoe groot de behoefte aan informatie is. We moeten beter uitleggen aan de kiezers waarom we voor deze weg om de Europese staatsschuldcrisis op te lossen, hebben gekozen”.

Wat zeggen de Groenen

De Groenen hebben verleden week een heisessie gehad. De “problemen die in de video worden besproken” zijn intensief aan de orde geweest. Dat heeft onder andere tot de volgende standpunten geleid:

“Ondanks de behoefte aan verbetering, is het ESM een nuttig instituut. Daarom ondersteunen we het. Het ESM moet snel functioneren en geloofwaardig zijn. Alleen dan zullen de financiële markten tot bedaren komen en zal een marktgedreven schuldencrises in de toekomst worden voorkomen. Tegelijkertijd moeten de rechten van de nationale wetgever, zoals neergelegd in de uitspraak van het Federale Constitutionele Hof inzake Lissabon over de integriteit van de Duitse Bondsdag, intact blijven. Daarom is verregaande bemoeienis van de Duitse Bondsdag belangrijk”.

De bestaande wetten betreffende de deelname en bemoeienis van de Duitse Bondsdag in zaken met betrekking tot de EU, zijn een voorbeeld voor de toekomstige betrokkenheid van het parlement in het ESM, zeggen de Groenen en eisen dat:

– “De aard, hoogte, en instrumenten van de Duitse bijdragen worden vastgesteld bij wet en alleen kunnen worden gewijzigd door amendement.

– Zo zal de Bondsdag ermee moeten instemmen dat meer landen worden toegelaten tot het permanente noodfonds van de ESM. Zou de Federale regering om dringende redenen het met de Bondsdag oneens zijn, dan moet de Bondsdag voor stemming hierover geïnformeerd worden.

– De regering moet de Bondsdag spoedigst, volledig, en voortdurend, zowel schriftelijk als mondeling informeren over alle beslissingen van de ESM, mede door toezending van relevante bijlagen, ook die van voorbereidende aard”.

Mocht het parlement niet instemmen met de miljardenhulp, dan behouden de Groenen zich onmiddellijk het recht voor op democratische besluitvorming:

“Maar het ESM moet snel kunnen handelen in een crisis. Daarom is een verplichte beslissing door de Bondsdag voor het toezeggen van leningen, niet mogelijk in een crsis”.

Maar ze verwachten dat het Europarlement volledig betrokken zal zijn: het ESM is verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit in de hele eurozone”.

Wat zeggen Die Linke

Namens Die Linke gaf Alexander Ulrich, voorzitter van de fractie in het EU Comité, commentaar op de video: “Links verwerpt het ESM – waarschijnlijk als enige in de Bondsdag.” Maar om andere redenen dan genoemd in de video. De video negeert volledig de inspraakrechten waarvan de Bondsregering zich verzekerd heeft.

“Beslissingen worden of unaniem genomen, of bij meerderheid, waaronder een Duitse stem,” zei Ulrich. De participatierechten van de Bondsdag zijn verkeerd weergegeven in de video, zo kan kapitaal niet onafhankelijk door het ESM worden opgebracht. De Bondsdag heeft de bovengrens voor Duitse deelname in de nationale wetgeving vastgelegd.

“Maar het is waar: de Bondsdag moet in de toekomst meer rechten krijgen, meebeslissen over de reddingspakketten,” zei Ulrich. “Hoe die rechten eruit moeten zien, daarover moet de Bondsdag bij de komende ratificatie van het ESM-verdrag onderhandelen”.

Kritiek op het ESM is gerechtvaardigd, maar de echte zwakke punten moeten worden belicht: “Het kan niet zo zijn dat miljarden belastinggeld verspild worden om winsten en speculaties van banken te garanderen. Het kan zelfs niet zo zijn, dat ontvangende landen in een recessie terechtkomen door sociaal onrechtvaardige en economisch onzinnige bezuiningsprogramma’s, waardoor de schuld omhoog gaat in plaats van omlaag”, schreef Ulrich.

Die Linke eisen daarom de uitgifte van euro-obligaties en leningen van een Europese bank voor publieksobligaties, om de exhorbitante tarieven op kapitaalmarkten en dus de speculanten, aan de ketting te leggen.

Kritiek van expert in ondernemingsrecht, Kerber

Buiten de politiek wordt de kwestie anders bekeken. Dat zegt de Berlijnse expert in ondernemingsrecht, Markus C. Kerber, die namens vijftig ondernemers juridische actie ondernam tegen de federale regering: “Het ESM is het nieuwe Ministerie van Financiën en dat heeft als gevolg, de eliminatie van het budgetrecht van de Bondsdag”. Hij waarschuwt nadrukkelijk tegen deze weg.

Meer van Günther Lachmann

Via @hlelowrold en @berryhoning

Gerelateerd

Money For Nothing: “Het European Stability Mechanism (ESM) (en haar voorlopers)

Ingezonden door Cassandra Troy

2 REACTIES

 1. Vreselijk om te zien hoe politici het beetje soevereiniteit dat nog over is, verkwanselen.
  De laatste weken kun je Rutte/deJager regelmatig aanwijzingen horen uitspreken dat er grotere centrale controles moeten konen.

  Het Duitse Hoge Gerechtshof Heeft de handelingen van de politici niet durven afkeuren. Terwijl toch heel duidelijk moet zijn dat er wel tegen de grondwet is gehandeld.

  Tom Lassing schrijft in http://www.beursbox.nl:
  “Het verdrag van Maastricht is duidelijk genoeg. Hulp aan andere staten mag niet. Wanneer heeft Europa zich voor het laatst gestoord aan dit verdrag? Duitsland zelf was de eerste die het verdrag overtrad. Duitsland zou nu een actie illegaal verklaren? Wordt wakker. ”
  En volgens NOS: Rutte/deJager in de Financial Times:
  “Consequentie
  Wie deel uit wil maken van de eurozone, moet zich aan de afspraken houden en kan zich niet stelselmatig aan de regels onttrekken,” schrijven de bewindslieden in het artikel. “De uiterste consequentie is dat landen in de toekomst uit de euro kunnen worden gezet.”
  Dat vergt wel een verdragswijziging en is dus een maatregel voor de langere termijn, aldus Rutte en De Jager

  Duidelijk hoe dit koppel achter Angela aanloopt. Het Parlement hoor je er niet over.

  Het ziet er naar uit dat ook nu het EU-verdrag weer wordt “aangepast” op de manier van het Verraad van Lissabon.

   
   
  http://www.beursbox.nl

 2. Joh Hub, dit gaat nog steeds over euro’s. Bedenk eens wat de ESM waard is als de E weg valt 😀

Comments are closed.