De Overheid is een spons op onze economie, dat heb ik in DIT artikel aangetoond. De stelling is na Frederic Bastiat overeind gebleven en het tegendeel niet bewezen.
Ik heb enkele zaken nog niet besproken en die wil ik ook graag toelichten.

De Overheid kan investeren?

Als je het vorige artikel goed begrepen hebt zal je zien dat dit een van de meest absurdste noties is die er bestaat. Een overheid kan namelijk nooit en te nimmer investeren om welvaart groter te maken.
Gezien het een spons is die door diensten te verlenen met en machtsmonopolie en zichzelf een deel eigen maakt, produceren er minder mensen minder goederen en diensten.
Voorbeeld:

Jan heeft een steenbedrijf en haalt een ambtenaar over om geld te investeren in zijn zaak. Voor 100.000 euro kan Jan wel 15 mensen in dienst nemen. De ambtenaar die we Mark noemen vindt dit een geweldig plan en stuurt zijn belastinginners op pad, in de huidige maatschappij is dat de belastingdienst.
Iedereen moet betalen en Mark heeft hier mooie gebouwen voor nodig, een boel mensen en pc’s. Deze kosten 50.000 euro bij elkaar. Dus mark moet voor hij uberhaubt kan investeren 50.000 uitgeven om dat te kunnen doen.
Uiteindelijk krijgt Jan zijn geld en neemt 15 mensen aan.

In dit voorbeeld gebeurt economisch heel erg veel waaruit blijkt dat een overheid nooit een winst is op je economie.
Hier zijn de punten waarop het faalt.

Punt 1:

Jan betaald ook mee aan die belasting en zijn persoonlijke winst wordt dan ingedamt om Mark te betalen.

Punt2:

Hoewel Mark veel belasting moet innen, een groot gebouw moet hebben en pc’s aanschaffen. Is daar geen economische schade in te ontdekken, behalve dan dat de belasting betaler dit geld niet meer zelf kan investeren. I.p.v. een gebouw bouwen of pc’s kopen voor Mark, had de belastingbetaler zelf ook een pc kunnen kopen of een ander gebouw laten bouwen.

Punt 3:

De schade die Mark daar wel mee uitvoert is dat er nu mensen belasting moeten gaan innen die anders hadden kunnen gaan werken voor Jan, of in een andere winkel die dan zonder die belasting de middelen zou hebben om te groeien. Wat je er uit kan concluderen is dat hoewel Jan nu 15 mensen aan  kan nemen, al dat geld iemand weerhouden heeft iets te produceren of iemand aan te nemen zodat hij of zij meer kan produceren.
Dit is een mooi voorbeeld van de gebroken ruit drogredenering.

[HTML1]

Punt 4:

Jan heeft nu meer mensen, maar mensen hebben daardoor minder geld in hun zakken en kunnen minder bij hem kopen.

 

Als je goed naar de punten kijkt zal je zien dat het verdelen van welvaart niet direct een netto verlies heeft, maar ook geen winst. De Mensen die nu bij Jan werken, hadden zonder die investering elders kunnen werken of producten kunnen produceren of diensten aan kunnen bieden. Omdat jan 100.000 euro krijgt, betekend dit dat er uit de economie in totaal 150.000 euro in waarde is weggenomen om aan Jan en Mark te geven.
Hoewel dit dun verspreid is over de bevolking, had een snoepwinkel misschien wel meer omzet gehad en iemand moeten aannemen. Had het geld op de bank gestaan zodat deze er mee kon investeren, of had een klerenmaker meer omzet gedraaid of meer kleren kunnen maken zodat de prijs daalt. Het gaat er om dat de arbeid van 15 man zowel ontnomen als verstrekt is waardoor de transfer van DAT geld weggeschreven kan worden tegen dat wat het aan schade toebrengt.


Buiten dan dat het volkomen immoreel is om van een ander te nemen om vervolgens aan iemand anders te geven zonder een juiste reden (wanneer de afdrager geweld geinitieerd heeft). Zoals je kan lezen, is er eigenlijk nooit een juiste reden.

Maar wat vergeten we?

De ambtenaar natuurlijk, tijd, inspanning en veel meer.
Denk u zich dit eens in.  Jan heeft 1 dag op het gemeentehuis gezeten om die 100.000 van Mark te krijgen, dit kost hem dus een dag productie.
Mark, de spons. Heeft niets bijgedragen of geleverd, maar eigend zich een deel toe van die belastingen voor de ” investering” die hij doet in de economie aan Jan. Er is dus wederom 1 iemand  minder op de arbeidsmarkt die producten of diensten aanbied. Niet alleen dat, nu heeft hij ook nog eens een complete administratie bij moeten houden van de transactie, die netto economisch niets aan waarde toegevoegd heeft, enkel verschoven heeft.
Mark heeft in verhouding 3 mensen uit de arbeidsmarkt moeten trekken om de belasting transfer mogelijk te maken. De economie, is dus 3 productieve mensen die nu niets toegevoegd hebben maar alleen geld kosten, verloren.

Ook de tijd en energie die het iedereen gekost heeft voor het invullen van formulieren is een direct verlies in de economie. Die tijd had anders besteed kunnen zijn maar is door Mark verhindert om anders ingevuld te worden.
Bedrijven die veel meer belasting betalen hebben vervolgens ook mensen nodig die deze zaken af te handelen bij de belastingdienst.
Dus nog meer tijd en productieve mensen weg uit de economie.

In het vorige artikel ging ik enkel en alleen in op geld, maar wat men vergeet is dat tijd en energie ook meegeteld moeten worden, net als de onzichtbare consequenties op het eerste gezicht.

Daarom, om die reden zeg ik dat een overheid nooit:

– Banen kan creeren

– Economisch winstgevend kan investeren

– Winstgevend kan zijn op welk gebied dan ook.

De markt en welvaart zijn gebaat bij een groot aanbod aan goederen en diensten, niet aan geld. Wanneer je ziet dat een overheid ergens banen creert, hou dus rekening met het feit dat dit eerst ergens vandaan is genomen voor het daar terecht kwam, en dat het in gang zetten van deze transactie ook een verlies met zich mee brengt.

En dan nog leren kinderen op scholen vandaag de dag , dat een overheid moet investeren en banen moet creeren. De grootste kolder die er bestaat.
Denkt u eens over dit artikel na en besef, dat er meer dan een miljoen mensen nu als ambtenaar werkzaam zijn

 

Voor wie meer wil begrijpen over deze mechanismes en het werk van Frederic Bastiat, hier enkele Audioboeken om je op weg te helpen.

That which is seen and that which is not seen. – Frederic Bastiat

[HTML2]

The Law. – Frederic Bastiat

[HTML3]

What is Money – Frederic Bastiat

[HTML4]

Met dank aan het Ludwig von Mises Institute

 

 

20 REACTIES

 1. In dit soort artikelen wordt er vaak het een en ander door elkaar gegooid. Bijvoorbeeld economische activiteit en welvaart.

  Belasting is herverdeling. En heeft als zodanig geen directe invloed op economische activiteit. Die is voor en na de herverdeling gelijk. De overheid die deze herverdeling doet, schept dus inderdaad geen extra economische activiteit. Wel is door de herverdeling de consumptie anders dan zonder de herverdeling het geval zou zijn. Dit voert tot veranderingen in de productie en daarmee hoogstwaarschijnlijk tot misallocaties van kapitaal. Op zijn beurt zorgt dit voor een verlaging van de welvaart in vergelijk met de welvaart die bereikt had kunnen worden.

  Daarnaast is er de psychologische impact: Door het heffen van belasting wordt de motivatie om (meer) te produceren weggenomen. Dit is een indirect schadelijk effect op de productiviteit. Op dit vlak zorgt de overheid er voor dat met stijgende belasting de productiviteit langzaam maar gestaag afneemt.

  De overheid kan dus wel economische activiteit stimuleren door de belasting te verlagen.
  De overheid kan dus ook banen creeren, maar alleen banen die ze voorheen weggenomen had.

  hocvoluerunt [4] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Rien [3]:
  Wat je zegt is in gedeelte waar maar je laat iets weg wat ik wel behandel in het artikel als je oplet.. De middelen die herverdeelt zijn schrijf je tegen elkaar af… Echter de taak en uitvoering van die herverdeling is een direct economisch verlies. Of werken overheden gratis? Het afromen en het nemen van productief werk en naar non productief werk verplaatsen van mankracht is ook een direct economisch verlies.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 3. @Rien [3]:
  Je hebt gedeeltelijk gelijk, en als je het artikel goed gelezen had had je kunnen zien dat de waarde van het gebouw en Pc’s tegen elkaar weg te schrijven zijn. Ook het aantal werknemers van Jan, die waren eerst elders mogelijk en nu zijn ze bij Jan.

  Maar wat ik met het artikel duidleijk probeer te maken zie je niet, en dat is dat buiten de psychologische effecten, de herverdeling zelf een direct verlies is.
  – de mensen die de herverdeling doen
  – de tijd die het kost
  – de tijd die jhet jan kost om ambtenaar X zover te krijgen
  – de belastingbetaler die nu tijd en geld kwijt is om dit te faciliteren etc etc.

  hoewel de goederen en diensten die de een verliest nu bij de ander liggen en een ander weerhouden heeft te handelen, is dit geen direct verlies. De transfer faciliteren is dat wel, ik noem het niet voor niets een spons.

  Water stroomt er doorheen maar er komt altijd minder uit omdat een deel door in dit geval de staat wordt opgezogen.

  Rien [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hoc Voluerunt [4]:
  `de herverdeling zelf een direct verlies is.`

  Ik vind het moeilijk om dat met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is het inderdaad zo, maar niet voor de volle 100%. I.e. 1000 euro herverdelen levert geen 1000 euro schade aan welvaart op. Ik kan me zelfs een aantal herverdelingen voorstellen die geen welvaart verlies opleveren omdat ze transacties vervangen die ook vrijwillig gedaan zouden worden.

  In het totaal, en over de lange duur is het effect echter desastreus. En dat is ook de reden om er zo snel mogelijk mee te stoppen.

  Hoc Voluerunt [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Rien [5]:
  nee 1000 euro herverdelen is geen 1000 euro verlies, dat blijkt ook niet uit het artikel.
  Echter als het 50 euro kost om de 1000 euro te herverdelen is je netto verlies van de kosten van die herverdeling dus 50 euro.

  Wat je ook moet meerekenen is de tijden energie die er in gestopt is.
  Zoals enorme grote bedrijven, zij spenderen miljoenen om te lobbyen bij overheden en enorm veel tijd aan vergaderen om iets van de overheid te krijgen.
  en krijgen ze het dan is het altijd tenb kosten van een ander.
  Maar al die tijd en al dat geld om het in werking te stellen zijn verloren gegaan en dat is economische schade.

 6. @Bank [8]:
  Kost geld..

  De baan die gevuld is misschieneen winst, dat de ondernemer taken kan lateh doen door iemand is voor hem een aanwinst.
  Echter de hele constructie van overheid en belasting er omheen is weer een direct verlies economisch gezien.

  Omdat zonder die overheid die functie nog steeds gevuld zou moeten worden en er iemand was om hem te vullen.

 7. Ik ben het wel eens met dit artikel omdat en vrij duidelijk over productie gaat, waar ik niet in geloof is dat “alles” een product is.
  Als het doel is het produceren van artikelen of commercie van producten denk ik dat de overheid inderdaad per definitie een negatief effect heeft, gaat het echter om dienstverlening zoals rechtspraak dan staan de zaken er wat mij betreft heel anders voor omdat rechtvaardigheid een absoluut begrip behoort te zijn en niet onderhevig aan de grillen van de vrije markt, belastingen ten behoeve van rechtspraak kan ook vrijwillig maar het is wel belangrijk om hier geld af te staan aan een collectief orgaan zonder dat je daar enige invloed op kan uitoefenen, belangrijk puntje; ik heb het hier over rechtvaardigheid voor het individu, geweld gerelateerde misdaad, eerst maar eens kijken wat de die “vrije markt” rechtspraak er van bakt met het civiele recht.
  En ja rechtvaardigheid is niet goedkoop, en dat hoeft het ook niet te zijn en het is uiteraard contraproductief maar dat kan ook niet anders want geweld is extreem contra productief en rechtspraak is er om dit geweld te bestraffen,helaas kan dit niet anders als nadat dit geweld heeft plaatsgevonden.
  Problemen wat betreft rechtvaardigheid zijn volgens mij voornamelijk het gevolg van de politici die de wetten maken, en dat politie, justitie en het gevangeniswezen falen is een gevolg van decennia lang politiek en daarvoor de kerk die de wetten dicteerde. Ik denk niet dat het ligt aan het feit dat het collectieve zaken zijn, die indien je geweld gebruikt, niet vrijblijvend zijn. En ik denk ook niet dat het ligt aan de ambities en integriteit van de jonge mensen die er voor kiezen om rechter,advocaat,politie agent,of gevangenisbewaarder te worden.
  maar goed ik dwaal af…goed artikel, leuke plaatjes erbij 🙂

  Hoc Voluerunt [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [10]:
  Toegegeven dat betaling plaats moet vinden voor rechtspraak, het is een dienst. De manier waarop hebben we het nu over, vrijwillig of met geweld afgedwongen. Vrijwillig is de dienst die de waarde bepaald, met geweld afgedwongen zoals nu het geval is kost het extra geld omdat er geweld uitgeoefend moet worden voordat de dienst bewezen kan worden of in het leven geroepen kan worden gezien het machts/geweldsmonopolie.

  Producten en diensten hebben waarde. ik ruil mijn klompje goud voor 10 uur van jouw tijd. Dit is een van de dingen die mensen vaka vergeten te zien, en dat is dat arbeid ook waarde heeft als dienst, net zo goed als een ” nuttig product of gewenst product” .
  Dat is ook waarom overheid schade maakt.
  Als ik mijn klompje goud alleen voor 10 van jou uren mag ruilen als ik eerst nog eens Mark zijn 3 uur moet betalen omdat de wet dit zo bepaald heeft, is dat 1/3 van het klompje goud verloren, of 3.3 uur van de persoon die zijn tijd bied.

  Wil ik veiligheid dan wil ik iemand zijn tijd die op dar moment voor mij waarde heeft inhuren, die waarde wordt bepaald door het aanbod en de wens naar iemand die deze tijd aanbied.
  Moet ik dat regelen via een intermediair die eigenlijk geen functie heeft behalve dan dat hij zichzelf aangewezen heeft als verplichte intermediair is dat het verlies van alle tijd en kosten die de zelfbenoemde intermediair maakt. Dit gata altijd op in gevallen waar dwang gebruikt is.

  ik gebruikte in het vorige artikel het voorbeeld jan niet voor niets, omdat die een vergunning wilde, en dus dwang wilde uit gaan oefenen.

  Rechters en advocaten zijn gedeeltelijk ook een verlies factor geworden.Gezien door dwangmaatregelen van de overheid er veel meer nodig zijn die eigenlijk in een vrije markt zonder die dwang (schade, absoluut onnodig zijn geweest)

  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [11]:
  Het kan en mag niet zo zijn dat rechtvaardigheid afhankelijk is van iemands financiële situatie – rechtspraak is niet zomaar dienstverlening – hou nou eens op met dat eeuwige gezeik dat alles over geld of goud of waarde of hoe je het ook wil noemen, geen dwang prima maar ook zeker geen maatschappij waar je veiligheid en rechtvaardigheid moet “kopen” op de vrije markt

  Ik kan niet bedenken hoe iemand rechtvaardigheid en veiligheid als simpele diensten ziet, of het moet zijn vanuit het perspectief van een iemand die zodanig rijk is dat het gewoon een ordinair staaltje eigenbelang – ik kan een prive leger huren van beveiligers en advocaten huren dus waarom zou ik bijdragen aan rechtvaardigheid voor iedereen? is dat het moto hoc?

  RECHTVAARDIGHEID HOC – DAT IS HET DOEL – DAT IS DUS GELIJK VOOR ARM EN RIJK – GELIJK VOOR LUI EN PRODUCTIEF _ GELIJK VOOR BLANK EN ZWART – niet zomaar een @#!$% dienst of product beschikbaar voor die genen die het kunnen betalen – hoe het komt dat iemand arm of rijk is zal mij in deze context een worst wezen – recht is recht en krom is krom – ja de mensen die voor die rechtvaardigheid moeten zorgen moeten ook geld verdienen en dat moet ergens vandaan komen maar nogmaals het doel is niet rechtvaardigheid en veiligheid voor hen die het kunnen betalen – anders is het namelijk niet “rechtvaardig” maar gewoon rijken die schijt hebben aan andere mensen en net doen alsof dat “rechtvaardig” is. Je weet wel zoals de politici in den haag dat nu doen, andere mensen slaan met wetten terwijl ze zichzelf er aan onttrekken.

  Ik wordt echt knettergek van dit onderwerp het is zo overduidelijk dat rechtvaardigheid niet zomaar een dienst is dat ik niet kan snappen dat intelligente mensen zoals jij dat niet snappen of zelfs lijken te snappen wat ik bedoel en altijd maar weer met de zelfde uitgekauwde verhaaltjes wat op “alles” moet worden toegepast.

  Igor [13] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Igor [12]:
  Met ideeën over hoe het dan wel zou moeten heeft niks van doen met het huidige systeem maar zolang jij en tal van andere mensen niet erkennen dat rechtvaardigheid niet zo maar een dienst is komen we wat mij betreft niet toe aan een constructieve discussie.

  Igor [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Igor [12]:
  Beveiligingis een dienst.. punt uit.
  Je kan niet rechtvaardigheid verwachten door onrechtvaardig te handelen en het iemand af te dwingen door een ander voor een ander te betalen en deze te dwingen.
  Dan ben je niet consistent in je begrip ” rechtvaardigheid” .
  Koop jij beveiligings schanieren of moeten die gegeven wordne onder dwang? Als jij wil dat er iemand om jou terrein heen loopt moet hij dat gratis doen? of moet je hem iets geven om dat te doen?

  Daarbij zijn recht en politie makkelijk te regelen, en als je de illusie hebt dat je er nu niet voor betaald via belastingen heb je het ook mis.


  collectieve rechtsbijstand verzekering.
  – Buurt preventie.
  – prodeo rechters
  – lasten van recht leggen bij de schuldige.

  en nog duizenden andere mogelijkheden om veiligheid en rechtvaardigheid te garanderen.

  Denk dat jij eerder de illusie hebt dat een vrije markt dit niet kan oplossen Igor.
  En dan zonder rechtvaardigheid direct te schenden om het te faciliteren, want dan faciliteer je het niet.

  Je kan niet zeggen dat je dieven straft voor het stelen door eerst zelf een dief te zijn.
  Ik moord om een moordenaar te pakken. INCONSISTENTIE en TEGENSTRIJDIG!

  Zolang mensen recht willen zullen veel mensen het willen bieden. Zelfde met veiligheid.
  en hoe meer mensen het willen hoe meer mensen het willen faciliteren, hoe meer het faciliteren hoe lager de prijzen.

  Daarbij is ene rijk iemand in een volledig vrije markt minder geneigd om onrechtmatig iets te doen. Anders was hij of zij uberhaubt niet zo rijk geworden. en kan het zijn of haar rijkdom kosten als ze onrechtmatige daden doen.

  Rechtvaardigheid is een begrip.. en geen dienst nee…

  Het faciliteren ervan is dat wel degelijk.

 12. Igor, wat jij zegt is een van de oorzaken waarom we in deze maatschappelijke beerput van geweld zijn geraakt..
  Het geloof dat mensen iets niet kunnen maar een staat (groep mensen met monopolie op geweld) wel.
  Kunnen mensen rechtvaardigheid faciliteren? ja..
  Dan kan zowel een markt dat als een staat.
  alleen kan een staat omdat het per definitie geweld gebruikt het nooit rechtvaardig oplossen.
  Een vrije markt die vanuit vrijwilligheid werkt juist wel, omdat geweld daar niet in past.

  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Hoc Voluerunt [16]:
  Lekker blijven doordrammen zonder een poging te doen te begrijpen wat ik zeg, collectief=staat=geweld ja hoor hoe vast aan je dogma’s – jammer dat er zoveel mensen zoals jij; you found a missing piece but you failed to complete the puzzle, and the sad thing is; it isnt becouse your incapable or incompetent but its becouse you stopped searching for the other pieces, you assumed the puzzle is complete, wisdom doesnt come any of us believing we know the truth it comes from the continues process of searching for it, constantly challenging our “own” beliefs and convinctions – if you are uncappable of doing that iam wasting my time – and dont try to flip this shit on me like u did previously – im not selling “the answer” im just rejecting your claim of having found it.

  Altijd maar weer het huidige systeem op de discussie projecteren, en dan kan ik weer motherfucking eindeloos uitleggen dat het hier niet gaat op een keus tussen het huidige kutsysteem en vrije markt maar dat er ONEINDIG veel andere mogelijkheden zijn, mogelijkheid die jij allemaal uitsluit opdat jij denk het allemaal te weten – jammer dat het zo moet.

  Hoc Voluerunt [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Igor [17]: Igor, ik denk helemaal niet alles te weten.
  en een puzzel metafoor aanhalen heeft geen enkele waarde. Hoewel hij leuk in elkaar gezet is.

  Wil je rechtvaardigheid voor niets.. prima! faciliteer het gratis, leuke is dat dit alleen mogelijk is in een vrije markt ( vrije markt = een markt van mensen die samen handelen en samenwerken zonder dwang van bovenaf)

  Dat zijn je opties.. Via geweld, of zonder geweld..
  Met geweld kom je op een machtsmonopolie en geweldsmonopolie uit, da is dus een staat.. Waar mensen het vrijwillig faciliteren zonder dwang kom je op een vrije markt uit.

  Of beweer je dat het op een magische wijze het er ineens moet zijn?
  Voor rechtvaardigheid zorgen, moeten mensen doen.. Dat kan met of zonder dwang.

  I.p.v. telkens te schelden en tieren dat ik het huidige systeem er bij haal of een vrije markt.. maak dan eens concreet hoe jij het ziet in de comments.
  Of beter nog, maak er een artikel over.

  A.u.b. zonder tegenstrijdigheid en een consistent principe.
  ik ben ales behalve dogmatisch, dus overtuig me dan met een degelijk argument. en niet als je dat denkt dan bla bla ben je zus of zo en heb je per definitie ongelijk..
  dit druist tegen alle vormen van logica en argumenten constructie in.

  Igor [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Hoc Voluerunt [18]:
  Hij probleem voor jouw lijkt geweld te zijn dus laat ik het van die kant proberen te belichten.

  – het is uiteraard een paradox, iemand heeft geweld gebruikt en vervolgens gaat iemand anders dan weer geweld gebruiken om de dader te pakken, dit lijkt mij een kenmerk van welke methode dan ook, private beveiligers net zo goed als een staats politie, burgerwacht of een individu allemaal zullen ze geweld moeten gebruiken on gewelddadige daders aan te pakken.

  Het tweede punt waarbij in het huidige systeem geweld gebruikt wordt is het onttrekken van belasting om te betalen voor het rechtssysteem.

  En zoals ik al in post 10 zij;
  “belastingen ten behoeve van rechtspraak kan ook vrijwillig maar het is wel belangrijk om hier geld af te staan aan een collectief orgaan zonder dat je daar enige invloed op kan uitoefenen”
  Misschien was ik niet duidelijk omdat ik de term belasting gebruik te maar ik bedoel dus “DONATIES” voor het potje “rechtsspraak”.
  En zo zijn er nog tal van mogelijkheden voor financiering zonder dwang, maar wat mij betreft is het grootse vraagstuk hier niet waar het geld vandaan komt maar hoe het wordt uitgegeven, corruptie en bureaucratie zijn het grootse gevaar, de grote bedrijven in de beveiliging zijn daar zeker geen uitzondering op; ja natuurlijk dat zal wel weer “uitsluitend door de overheid komen” maar dat soort uitspraken worden dan normaliter onderbouwd door uitleg over “hoe” de overheid de markt verstoord ipv een analyse van de mogelijke struikelblokken van een rechtvaardige rechtsspraak met enkel maar bedrijven die diensten leveren.

  Sorry maar niet alles is consistent, ik geloof niet in een one size fits all ideologie die alle problemen oplost door altijd maar consistent te zijn, als ik volgens jouw iets tegenstrijdigs zeg dan aub wat precies, consistentie is een misplaatst begrip, omdat de vrije markt de meest kosten efficiënte manier is om producten en diensten te leveren hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat alles een product of dienst is, of dat kosten efficiëntie altijd op de eerste plaats moet komen.
  En dat is niet zomaar een kwestie van “ik vind zus en zo” maar vrij rationeel; alle uitzondering hebben te maken met consequenties die niet economisch gewaardeerd zijn,dood,ziek,berooft,vermoord, vervuild.
  …….. als de vrije markt alles gaat faciliteren dan zal jij die zaken een prijs moeten geven, ik ga dat niet rationeel onderbouwen maar ik heb niet zo een trek in een wereld waarin een mensen leven een prijs heeft, jij wel?

  “Dat zijn je opties.. Via geweld, of zonder geweld..
  Met geweld kom je op een machtsmonopolie en geweldsmonopolie uit, da is dus een staat.. Waar mensen het vrijwillig faciliteren zonder dwang kom je op een vrije markt uit.””

  Tering man rook een joint ofzo A of B “dat zijn je opties” ….dat bedoel is dus met DOGMA’s als er voor jouw alleen A en B is dan ga je noooooit snappen dat ik enkel en alleen probeer te zeggen dat er ook een C D E F …. is, van daar ook de frustratie wat betreft het schelden en tieren, het is de machteloosheid wat mijn argumenten zijn per definitie kansloos, jouw dogma beperkt mijn keuzevrijheid als ik niet voor de vrije markt ben dan zal ik wel “voor” de staat en voor geweld zijn, haha en dan vindt je het gek als ik ga schelden?

  Of je kiest voor mijn optie of je bent een communist en voorstander van geweld! …. mooi is dat!
  Hoc Voluerunt [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Igor [19]: normaliter onderbouwd door uitleg over “hoe” de overheid de markt verstoord ipv een analyse van de mogelijke struikelblokken van een rechtvaardige rechtsspraak met enkel maar bedrijven die diensten leveren.

  Dacht dat ik dat al goed genoeg gedaan had in artikellen.
  En ja dood heeft een prijs, ziekte heeft een prijs. Er is namelijk geen magische regen van geld die direct in de schoot van de zieke of de nabestaande komt vallen, dat moet ergens vandana komen.
  dus ja A of B .

  Er zijn geen C,D,E donaties is een vrijwillige bijdrage zonder dwang, en dus valt het onder een vrije markt waarin mensen vrijwillig dit doen en niet via een staat, want die kan alleen dwingen om er iets in te doen en dan is het geen donatie meer.

  aarom er een prijs aan hangt? Omdat iemand jou moet begraven, omat iemand medicijnen moet toedienen.. daarom hangt er een prijs aan.. Is het geen geld dan is het wel tijd of inspanning die IEMAND er in moet investeren one way or the other.
  Dat kan vrijwillig, niets mis mee, dus dat komt in het hokje vrije markt of staat, maar een staat zet er meestal regulering op en dus hoort een vrijwillige actie daar niet thuis.
  Het is simpelweg iets wat de staat toelaat te gebeuren, wanneer het onder staat zou vallen moeten zij zich er mee bemoeien en dan is het niet vrijwillig meer.

  Er is geen C. het is of Vrij of niet vrij. ook niet een beetje vrij, dat is een gek begrip omda als er dwang aan te pas komt het al niet meer vrij kan zijn ( vrij is vrij van dwang of geweld)

  Collectieve verzekering, sure.. voor je rechtsbjistand geen enkel probleem. Kan prima i een vrije markt.

  en ja alles heeft een prijs, helaas maar het is waar.
  Granen heeft de prijs van de inspanning van de boer en dat kan zich vertalen in een tegoed wat hij er voor teru wil in waarde, waarvoor we geld gebruike als intermediair middel om die waarde te kunnen krijgen.
  Maar de waarde ( de boer zijn land en inspanning) is wel gebruikt en daarom heeft alles een prijs. Die granen, medicijnen, rechters,opleidingen komen niet uit de lucht vallen.

Comments are closed.