- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

De fictie dat iedereen op iedereen zijn kosten kan leven.

Heeft u gekregen de afgelopen dagen waar u om gevraagd heeft? Bent u volledig tevreden met de beslissingen van dit kabinet?

Natuurlijk bent u dat niet! Er blijven altijd mensen die benadeeld worden en er zijn mensen die willen verhinderen dat de benadeelde hun zin krijgen.
De machtsvergroting van de staat en de dood van individuele vrijheid in een vicieuze circel, een perpetuum mobile aan wensen en sigaren uit eigen doos.

We gaan meer inleveren, veel meer. De Toeslagen worden verminderd en wat allemaal niet. De een profiteert, hoewel er in dit geval maar weinig zijn, en de ander krijgt de grote middelvinger en mag onder dwang meer afdragen.
Griekenland krijgt steun en een beloning voor wanbeleid en economische fraude, en Rutte wil geen referendum. Natuurlijk is het traditie geworden dat als de overheid iets wil waarvan zeker is dat de bevolking ” NEE” zal zeggen, ze het gewoon doen zonder. Lissabon, Europa, enz enz u kent ze wel.

Nu zal je jezelf wel afvragen, ” Hoc, je bent altijd zo zuur over de overheid maar we kunnen wel dingen krijgen en dingen geregeld krijgen via de overheid” . Hoewel dit deels waar is, het tegendeel is ook waar. Je kan ook zaken absoluut niet regelen, omdat iemand anders zijn gunst wint bij een overheid. Niemand komt echter meer op het idee, om zelf of met elkaar wat te regelen, zonder overheid.

Ook is een gunst vragen aan de overheid een direct netto verlies op je gehele economie. Dit leg ik uit in dit artikel met behulp van enkele onderdelen.
Gunst en spons.

Iemand wil een gunst van een ander en gebruikt het monopolie van geweld en belasting ( een en hetzelfde) om dit in werking te stellen. Jan is rijk en gezin Peters wil extra vergoeding voor de zorgkosten. Maar gezin Damen wil echter dat gezin Peters zijn nieuwe garage vergoedt. Jan die wil eigenlijk helemaal niets maar verwacht dat stenen enkel en alleen van zijn bedrijf afkomstig mogen zijn en vergunningen instellen.
De staat kent een politicus en we noemen hem Mark. Mark heeft stemmers van beide gezinnen en Jan heeft ook op hem gestemd.

Iedereen is geld kwijt aan iedereen, het verlies zit hem in het feit dat Mark, van alle 3 de gezinnen iets wil hebben voor het uitoefenen van zijn machtsmonopolie. Dat maakt hem de spons in het geheel.

Jan is geld kwijt aan gezin Peters maar verdient weer aan de vergunning waardoor gezin Damen weer extra geld kwijt is aan Jan. De vergoeding die gezin Damen heeft gekregen voor de garage moet hij dus bij Jan inleveren en Peters kan zijn zorg vergoeding weer direct wegschrijven tegen de garage die ze aan gezin Damen moeten vergoeden. En zo gaat het circeltje rond en rond. Allemaal voelen ze zich benadeeld op 1 vlak terwijl ze bevoorrecht zijn  op een ander. En allemaal kijken ze naar Mark om dit probleem op te lossen, wat helemaal geen probleem zou zijn als hij de gunsten niet verdeeld had.

Zijn macht blijft groeien, omdat hoe meer hij regelt, hoe ontregeld het gehele systeem wordt. Hoe meer hij regelt, hoe meer geld hij voor zichzelf nodig heeft om dat te kunnen blijven doen.

Als mensen zich afvragen hoe onze schulden zo groot zijn geworden, daar is je antwoord. De acties en het bestuur van de overheid is een direct verlies op de economie. Als we aanhouden dat waarde producten en diensten zijn in de markt, is de overheid de grote spons die tussen iedere transactie wordt gezet, maar zelf niets produceert.
En wanneer deze spons het verlies van productiviteit wil compenseren door het creeren van meer geld zonder onderliggende waarde, raakt de ellende en schuld alleen maar in de stroomversnelling.

Waardoor meer mensen wederom kijken naar Mark en verwachten dat hij het oplost..  De vicieuze circel is compleet.

 

Productie

Wanneer niemand een gunst door staatsgeweldsmonopolie wil, waren zij niet alleen het zelfde geld kwijt voor zichzelf in plaats van aan de ander. Maar hadden ze ook nog het geld (waarde) gehad van Mark. Er is dan een overschot aan geld of waarde, waardoor Mark misschien wel de garage kan bouwen en ook een dienst aanbieden. Waardoor hij iets levert aan de economie, namelijk de dienst om een garage te bouwen of om familie Peters te verzorgen, i.p.v de spons op de transactie van waarde.

Wat je zou kunnen zeggen, is dat door de vraag om een gunst i.p.v. deze voor jezelf te verzorgen of door eerlijke handel met iemand anders, Je economie een garagemaker of verzorger armer is geworden tegenover een herverdeler die niets toevoegt.

Moraal

Dan blijft het morele aspect over. Is het verantwoord, om iemand anders uit jou naam het eigendom van een ander af te nemen. Wanneer deze weigert, mag hij opgesloten worden en/of met fysiek geweld behandeld worden als hij zich verzet. Hebben anderen aanspraak op de vruchten van arbeid van een ander d.m.v. het gebruik van de staat. die op zijn beurt het mandaad krijgt om uit naam van iedereen te bestelen en zelf flink mag afromen op de productie in die economie.

Is het rechtvaardig dat gezin Peters zorg verwacht van Jan, simpelweg omdat hij meer produceert dan zij?
Is het rechtvaardig dat Jan iedereen dwingt stenen enkel en alleen bij hem te kopen?
Is het rechtvaardig dat gezin Damen de vergoeding van de garage verwacht van gezin Peters?

Alle drie de antwoorden zijn nee, toch is de begroting en de ellende waar we nu in zitten direct het resultaat van de gunsten die mensen van de staat verwachten, i.p.v. ze door collectieve samenwerking binnen een vrijemarkt te bewerkstelligen.

We moeten af van het idee dat alles door de staat geregeld kan worden en ons er van bewust worden dat iedere gunst die we vragen onze economie ernstige schade toebrengt.

Het gaat tijd worden dat men de overheid en staat naar huis stuurt, geen belastingen meer betaald en doof wordt naar de  eisen van een dwingeland met te veel macht. Die schulden van zichzelf op onschuldige burgers neer kan gooien onder dwang. Die wandaden van andere landen gaat belonen ondanks wat de bevolking wil, op hun kosten onder dwang. Een systeem dat allemaal mogelijk is gemaakt doordat mensen macht geven aan een ander, om van een ander te nemen of  bij de zelfde persoon (staat) aanklopt om zich er tegen te beschermen.

Vraag niet wat uw overheid en staat voor u kan doen…. doe het zelf!