In het gratis te downloaden boek Defending the Undefendable gaat econoom Walter Block in op zaken die schadelijk lijken voor de maatschappij maar dat niet zijn. Dagelijks krijgen we te horen dat bepaalde dingen slecht zijn en daarom verboden zijn of verboden moeten worden. Denk aan het verkopen van organen, drugshandel, laster en kinderarbeid bijvoorbeeld.

In zijn boek concentreert Block zich op drie principes waar hij  deze controversiële onderwerpen op toetst:

1. De betrokkenen begaan geen geweld bij de uitoefening van hun vak

2. In vrijwel elk geval bevoordelen ze de maatschappij

3. Als we hun activiteiten verbieden, gaat dat ten koste van onszelf

Laten we als voorbeeld eens kinderarbeid nemen. Veel mensen vinden kinderarbeid een groot kwaad dat verboden moet worden.  Ok, dus we verbieden kinderarbeid.  Wat gebeurt er met de kinderen die niet meer werken ? Gaan die opeens naar school ? Nee, om aan geld te komen, is het waarschijnlijker dat die in de prostitutie belanden. Dat is bepaald geen verbetering ten opzichte van het werken in een t-shirt fabriek.

Er is een studie die aantoont dat in tenminste één land waar kinderarbeid opeens verboden werd, de prostitutie flink toenam. De economie leert ons dat wanneer arme landen rijker en vrijer worden, kapitaalsinvesteringen de arbeidsproductiviteit verhogen en zodoende neemt kinderarbeid snel af. Er is geen sluipweg via overheidsverboden voor dit  – of je moet van bittere armoede en kinderprostitutie houden.

Daarnaast is er het probleem van de definitie van kinderarbeid. Wat is de minimum leeftijd in samenlevingen waar het productieve (en reproductieve) leven erg vroeg begint ? Ook zijn er de vele familiebedrijfjes waar iedereen een handje meehelpt, van jongs af aan.

In onze westerse samenleving hebben we nagenoeg geen kinderarbeid meer. Dat komt omdat we (nog) rijk genoeg zijn en de arbeidsproductiviteit hoog is. Het getuigt van een uiting van culturele en raciale superioriteit om vervolgens armere landen te dwingen kinderarbeid uit te bannen.

Ieder verbod of boycot van een met kinderarbeid gelieerd product is uitermate contraproductief en uiteindelijk levensbedreigend voor de mensen die we zo graag willen beschermen. Slechts economische ontwikkeling kan de levens van mensen en hun kinderen verbeteren en onbelemmerde vrijhandel is daar een fantastisch instrument voor.

12 REACTIES

 1. Kinderen de hele dag in een hol opsluiten en ze indoctrineren is daarentegen weer prima. Dan zou ik nog bijna de kinderarbeid verkiezen!

 2. @liberty 5-3000
  Dat is heel wat anders dan lange dagen in een schoenenfabriek

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 3. @Igor [4]:
  “Als ik dit soort dingen lees ben ik bang dat een libertarische samenleving mogelijk nog zieker zou zijn dan ons huidige systeem.”

  Precies. En als ik Walter Block zijn wiki-pagina bekijk valt me het zinnetje “strengthens libertarianism by making it more internally consistent.” meteen op. Daarmee gaan ideologieen mi vaak de fout in. En dan kom je vaak op hele enge dingen. Te vergelijken met religieus fundamentalisme.
  Zoals bv een Rothbard die door de ideologie consequent door te voeren concludeert dat zuigelingen niet mogen parasiteren op hun ouders en het dus volstrekt legaal moet zijn om een baby voeding te ontzeggen en te laten sterven.

  Voorbeeld in relatie tot het topic. Volgens het libertarisme moet kinderarbeid dus kunnen. Volgens het libertarisme moet (ongedwongen) prostitutie ook kunnen. Nu even consequent zijn; Kinderprostitutie moet dus ook kunnen?

  Alex [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Boer op Klompen [5]:

  Mits vrijwillig, Ja. In werkelijkheid zal dit niet snel gebeuren, dat het vrijwillig gebeurd.

  En wat betreft de zuigeling. De moeder is verwantwoordelijk voor het bestaan van de baby, wetend dat deze in de begin jaren niet voor zichzelf kan zorgen, dus moet ze de consequenties nemen van de moederschap (of overdragen aan iemand anders)totdat het kind opzichzelf kan overleven. Kind is dan geen parasiet, is een gemaakte keuze van de moeder. Het niet voeden van de baby staat dan gelijk tot moord.

  Boer op Klompen [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Alex [6]:
  “Mits vrijwillig, Ja.”

  Sorry , ik vind het sowieso verwerpelijk. En ook verwerpelijk om een dergelijke keuze over te laten aan een kind.

  “En wat betreft de zuigeling. De moeder is verwantwoordelijk voor het bestaan van de baby, wetend dat deze in de begin jaren niet voor zichzelf kan zorgen, dus moet ze de consequenties nemen van de moederschap ”

  Vind jij misschien, Rothbard duidelijk niet.
  En het volgende dilemma maakt meteen duidelijk waarom fundamentalisten/puristen van mening zijn dat een leer consequent moet worden doorgevoerd.
  immers;
  “totdat het kind opzichzelf kan overleven.”

  Wanneer is dat, en wie bepaalt wanneer dat is.
  Je krijgt met de beste wil ter wereld er geen libertarische mouw aan gepast om dit ‘rationeel’ op te lossen.

  Daarom blijven Rothbard, Block en anderen waarschijnlijk liever ‘zuiver’ in de leer , om nooit van de libertarische principes af te hoeven wijken.

  Alex [9] reageerde op deze reactie.

 6. “Het getuigt van een uiting van culturele en raciale superioriteit om vervolgens armere landen te dwingen kinderarbeid uit te bannen.”

  Neen hoor. Het echte motief is concurrentie uitsluiten.
  Onze arbeiders zijn wellicht (dankzij machines) iets productiever maar tegen de lonen van 12 jarigen in verwgistan zijn ze niet opgewassen.
  Gezien ze er niet in slagen algemeen verbindend verklaarde CAO’s over de grenzen heen te sluiten, proberen ze via allerlei proxy’s de concurrentie te limiteren:
  – kinderarbeid, foei!
  – slechte arbeidsomstandigheden (voor volwassenen), foei!
  – milieuschade (omdat er ginder geen dwaze wetten zijn), foei!
  – een ondemocratisch regime (alsof het gemiddelde naaiatelier een dictator in het zadel helpt), foei!
  en ga zo maar door…

  Het zijn niets anders dan pogingen om via boycot van concurrenten, de markt zelf meer te beheersen uit schrik dat anders hun eigen loon waar ze hier hard voor gestaakt hebben, onder druk zou komen te staan en terug zou vallen tot de vrije marktwaarde.

  Los daarvan is uitgerekend de kinderproblematiek wel de enige waarvoor ik soms een uitzondering maak op puur libertarisme.
  Het blijft lastig, waar de grens te trekken.

  Een zelfverwekte zuigeling melk ontzeggen kan inderdaad niet.
  Mijn visie is eerder dat ouders “iemand” die eerst niet bestond dwongen te leven en dus verplicht zijn om hem schadeloos te stellen.
  Hij is niet hun bezit en moord is uitgesloten dus een onvrijwillig levende ombrengen kan niet. Hem schadeloos stellen door hem van voedsel te voorzien en hem te scholen tot op het punt dat hij wel zelfstandig in zijn onderhoud kan voorzien juist wel. Theoretisch kan men zelfs zeggen dat de onderhoudsplicht helemaal niet behoort op te houden op zijn 18 of zo en ouders hem dan maar zijn hele leven lang behoren schadeloos te stellen. Probleem hierbij is natuurlijk dat ouders doorgaans eerder sterven en tenzij ze rijk genoeg zijn om voldoende erfenis achter te laten -iets waar ze m.i. moreel gezien wel horen naar te streven!- het kind op zijn 35 of zijn 55 alsnog met een probleem zit.
  De oplossing ligt derhalve in het hem aanleren van de vaardigheden waarmee hij zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien of zelfs maar -indien er toch een forse erfenis is- het geerfde kapitaal (de “lump sum schadevergoeding”) verder kan beheren. Immers, stel dat hij geen kennis heeft van Economie (echte dus Austrian School en geen Keynesiaanse Mythologie) dan zou hij in iet of wat crisis zijn erfenis binnen de kortste keren in rook kunnen zien opgaan.

  Ik beschouw het maken van kinderen dan ook als de moeilijkste ethische keuze in een mensenleven en ben van mening dat je dat alleen zou mogen doen als je denkt hen voldoende te kunnen schadeloosstellen.
  Immers tenzij ze de moed hebben zelfmoord te plegen, veroordeel je hen tot levenslang. Zorg dan tenminste dat het een aangenaam leven -kan (en waarschijnlijk zal)- zijn. Garanties bestaan niet en uiteraard kan een ouder niet vermijden dat bv. zoonlief zwaar gewond raakt bij een aanslag of dochterlief ooit slachtoffer wordt van verkrachting. Maar als je zelf geen nagel hebt om je gat mee te krabben en ook geen geweldige inzichten die je zelf kan exploiteren of je kind rijk kunnen maken, waardoor hij van meet af aan slechts het vooruitzicht heeft op een ellendig bestaan, is het dan verantwoord dat je een kleine maakt alleen omdat je het zelf zo leuk vindt om (de eerste 4 jaar) met een levende pop te spelen? Moet je daarvoor iemand levenslang geven in dit tranendal, zonder vooruitzicht op minstens een aangenaam bestaan?

  Ik beschouw het als morele plicht om voldoende rijk te sterven en mijn kinderen Austrian School inzichten mee te geven (die ze op school niet krijgen) zodat ze later de erfenis goed kunnen beheren.
  Willen ze daarnaast graag werken, desnoods onbezoldigd (als vrijwilliger uit ideologie bv.), dan staat hen dat vrij, maar de bedoeling is dat ze niet HOEVEN te werken (anders dan hun vermogen beheren wat op zich ook een opgave is) om toch een bovengemiddeld leven te leiden.

 7. @Boer op Klompen [7]:

  Inderdaad, mits vrijwillig. Ik denk dat zo’n geval uiterst zeldzaam of niet zal bestaan. Of denk jij dat er kinderen zijn die er vrijwillig voor kiezen? Ik denk zelf dat de situatie uitzonderlijk zal moeten zijn.

  Wat arbeid betreft, wie ben ik om een kind te verbieden te werken als deze het zelf wilt? Een kind met geen geschikte ouders, die opzichzelf is aangewezen, ga je hem verbieden te werken of een zaakje te beginnen? Hoe anders overleeft hij het?

  Boer op Klompen [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Alex [9]:
  Het probleem met kinderen is dat ze nog erg afhankelijk zijn, en erg gevoelig voor manipulatie. Wordt dus erg moeilijk bepalen of er sprake is van vrijwilligheid.
  In veel gevallen van incest/kindermisbruik is er ook geen sprake van dwang onder (dreiging van) fysiek geweld.

  Alex [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Boer op Klompen [10]:

  En kinderen in zulke gevallen moeten in bescherming genomen worden. Hebben we echt regels daarvoor nodig? Heeft ooit een wet of regel kunnen voorkomen dat een kind misbruikt werdt? We zijn als mensen(de grote meerderheid) capabel genoeg om te kunnen constateren of iets goed of fout is. Geen verbod nodig.

  Zoals ik eerder aangaf, het is onwaarschijnlijk dat een kind vrijwilig instemt.

  Boer op Klompen [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Alex [11]:
  “Hebben we echt regels daarvoor nodig? Heeft ooit een wet of regel kunnen voorkomen dat een kind misbruikt werdt?”

  Wat een onzinredenering.
  Heeft een wet ooit kunnen voorkomen dat er gestolen, geroofd, verkracht of gemoord werd? Wij als mensen (de meerderheid) doen zoiets toch niet. afschaffen die wetten.

  “Zoals ik eerder aangaf, het is onwaarschijnlijk dat een kind vrijwilig instemt.”

  Het lijkt mij anders om eerder genoemde redenen (afhankelijkheid, manipulatie) juist heel goed mogelijk

Comments are closed.