In een artikel op hun website beklaagt de SP zich over de verhoging van de griffiekosten. Alleen de rijken zouden nog naar de rechter kunnen stappen en dit zou een aantasting van de rechtsstaat inhouden.

We kunnen ter inleiding de huidige toestand van deze zgn. ‘rechtsstaat’ eens onder de loep nemen. Deze kent namelijk aanzienlijk ergere problemen waarbij de verhoging van de griffiekosten met tweehonderd euro in het niet valt. Een uurtje met een advocaat juridisch redetwisten kan je al net zoveel kosten bijvoorbeeld.

Een zeer ernstig probleem is bijvoorbeeld al dat onze wetten worden gemaakt door op stemmen beluste volksvertegenwoordigers. De neiging om ‘ongewenst’ gedrag zoals discriminatie en drugsbezit – een zware aanslag op de opsporingscapaciteit van dienders – naar het strafrecht over te hevelen is dan groot. Om de arbeidersklasse te verheffen werden talloze regels bedacht om werknemers ‘rechten’ te geven en het is een helse klus om medewerkers in dienst te nemen zonder regels te overtreden. Het gaat er bij het gros van de wetten al lang niet meer om om te bepalen of iemand eigenlijk wel iemand iets misdaan heeft. En was het daar niet om begonnen?

De oplossing is vrij simpel: hanteer het zeer rechtvaardige non-agressieprincipe en stel alleen schendingen van persoon of eigendommen strafbaar. Misdaden waarbij niemand iets is misdaan zijn geen misdaden en horen dus ook niet binnen een rechtsstaat aangepakt te worden.

Ten tweede speelt het slachtoffer geen rol van betekenis binnen de strafprocessen. Een rechtsstaat waarbij het slachtoffer niet betrokken is is eerder een kromstaat. Compensatie van het slachtoffer zou de kern moeten zijn en niet de bijzaak. Dit zou belangrijker moeten zijn – en effectiever kunnen zijn – dan het straffen van de dader. Het slachtoffer schiet daar, behalve door het bevredigen van zijn wraakgevoelens, an sich tenslotte niets mee op.

Een derde probleem is dat de recidivepercentages van misdadigers schrikbarend zijn. Van alledaagse bajesklanten recidiveert 75% binnen vijf jaar en tussen de overige 25% zitten ook nog degenen die niet binnen vijf jaar opnieuw zijn opgepakt. Het werkt op de lachspieren dat een celstraf – zo die al wordt opgelegd – als doel heeft de dader op oprechtere gedachten te brengen. Als dat de bedoeling was hebben we daar hopeloos in gefaald. Alternatieven worden zelden geponeerd.

Een mogelijke oplossing is om niet meer zonder meer een celstraf op te leggen, maar de dader te laten werken om het slachtoffer te compenseren. Mocht dat niet werken dan kan hij alsnog de kerker in. Om van iemand een eerlijk mens te maken is de meest voor de hand liggende methode bepaald niet om hem langdurig tussen gespuis te plaatsen. Iemand wordt zelden een beter mens in een gevangenis, dat is mijn stellige overtuiging.

Een vierde probleem is dat de huidige rechtsgang traag en kostbaar is. Tussen misdaad en sanctie kan vele jaren liggen. Rijken hebben hier ook nog eens een enorm voordeel boven armen, omdat ze veel betere advocaten kunnen betalen dan een armoedzaaier met een rechtsbijstandsverzekering. Omdat wetten inmiddels de accumulatie zijn van de waan van de dag van al onze vorige kabinetten zijn de regeltjes alleen nog door experts te doorgronden. Er zijn ruim voldoende tactieken om de procesgang langer te rekken dan voor het slachtoffer is vol te houden. Deze kostbare en stroperige procesgang heeft reeds tallozen van het aanspannen van een proces afgehouden en niet omdat hij bang was dat de uitspraak van de rechter in zijn nadeel zou zijn, het proces zelf is al de straf! Hoewel martelkamers inmiddels zijn afgeschaft is een proces nog altijd niet iets voor hobbyisten. Is een staat waarin je je gelijk niet kan halen omdat het systeem er niet in voorziet een rechtsstaat?

Een oplossing hierop is hetzelfde als bij het eerst genoemde probleem: terugkeren naar het non-agressieprincipe. De rechtsgang zal doorzichtiger, korter, goedkoper, effectiever en bovenal rechtvaardiger zijn.

Een vijfde probleem is de volstrekt ontoereikende capaciteit van het rechtssysteem. Legio zijn de verhalen dat de politie schorem moest laten lopen ondanks dat er voldoende bewijs lag omdat ze de mankracht ontberen. Van de politiecel naar de beklaagdenbank is daarna ook nog een hele lange weg.

Hier komt dus nog een zesde probleem overheen: de staat wil €200,- per rechtszaak van u incasseren.

Het lijkt erop dat de SP hier verkeerde prioriteiten stelt. Die relatieve grijpstuiver is het probleem niet. Het probleem zit in de kern van onze staat: de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Zolang die stemmen kunnen krijgen van de brave burgers door gedrag dat als ongewenst wordt gezien te bestraffen en worden geacht zo de problemen in de samenleving op te lossen zal de problematiek alleen maar toenemen.

Ter illustratie wil ik graag het Noorse experiment met het detentie-eiland Bastøy aanhalen. Het recidivepercentage onder de – veelal zware – misdadigers die hier een deel van hun straf hebben uitgezeten is ca. 20%. Alternatieven voor celstraffen bestaan wel degelijk en kunnen ook wel degelijk effectief zijn.

11 REACTIES

 1. Dat men de rechtsgang van minder draagkrachtigen op deze manier eingelijk blokkeerd zal enkel in de hand werken dat mensen vor eigen rechter gaan spelen.En op die momenten zal de overheid kleur moeten bekenen en toegeven dat men dit zal toestaan of de hele verhoging moet terugdraaien omdat er anders elke dag dit soort afrekeningen zullen plaatsvinden.
  We zouden met die afrekening eens moeten beginnen met al die tasjesdieven die zichzelf een groter salaris of bonus toekennen zoals de mevrouw van de COA.
  Wilders heeft het zo graag over ku marokaantjes maar als we nu eerst even die mega tasjesdieven aanpakken dan zijn we voor de economie al een stuk verder en zal een Nederlandse opstand iets verder weg blijven dan nu het geval is.

  Als het in afrika gebeurd noemen we het corruptie maar als we het in Nederland zien dan noemen we het een bonus of een zelf verzonnen salarisverhoging.En vals ingediende bonnetjes noemen ze doodleuk maar steevast een kronkel in hun administratie.

  Wordt wakker want ook in Nederland is een opstand aan het broeden of zou dat ook de bedoeling zijn.

 2. U hebt volstrekt gelijk dat er geen sprake is van een Rechtstaat wanneer de toegang tot het juridisch apparaat onbetaalbaar is voor de normale burger.

  Inderdaad is het slachtoffer of de gelaedeerde partij (de schadelijdende partij) het centrum van de procedure, los van de inbreuk op de samenlevingsnormen.

  Wat betreft het non-agressieprincipe …

  Misdaden waarbij niemand iets is misdaan zijn geen misdaden en horen dus ook niet binnen een Rechtsstaat aangepakt te worden. Gebeurt ook niet.

  Misdaden zijn daden waarbij iemand iets heeft misdaan, vandaar het woord misdaad. De aangereikte ‘oplossing’ ligt dus in het grijs semantisch gebied van de wetgever, en de herbenoeming of het herdefinieren van misdaden is zeker geen oplossing.

  Discriminatie is strafbaar en onder omstandigheden drugsbezit evenzo. Dus ? Oplossing ? Non – agressie principe ? Ik denk het niet.

  Wellicht kan er wel iets worden gedaan om de celstraffen te verminderen door het opleggen van schadevergoedingen aan det slachtoffer / gelaedeerde partij of een werk straf.

  Maar het ik zou geen misdadiger / moordenaar een werkstraf opleggen die hem daarmee in contact brengt met het slachtoffer /gelaedeerde partij, want dan wordt deze alsnog omgebracht.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Aequitas [2]:

  A. “Misdaden waarbij niemand iets is misdaan zijn geen misdaden en horen dus ook niet binnen een Rechtsstaat aangepakt te worden.”
  B. “Gebeurt ook niet.”

  Deel (B) is onjuist. Het gebeurt op zeer grote schaal bij bij voorbeeld drugs-gevallen.

  Als ik cocaïne of iets dergelijks gebruik, doe ik helemaal niemand kwaad. Net zo min als ik die andere drug: “koffie” gebruik.!

 4. “Een derde probleem is dat de recidivepercentages van misdadigers schrikbarend zijn. Van alledaagse bajesklanten recidiveert 75% binnen vijf jaar en tussen de overige 25% zitten ook nog degenen die niet binnen vijf jaar opnieuw zijn opgepakt.”

  Stoppen met het maatschappelijk killen van personen, die ooit met het strafrecht in aanraking zijn geweest en Jan en alleman, die daarom vraagt, inzage te geven in het strafregister. Straf uitgezeten = genezen = weer voor alle maatschappelijke functies als iedereen. Doen we dit niet, dan moeten we niet vreemd op staan te kijken, dat de ex-gedetineerde zijn broodwinning gaat zoeken in de branche, waar men ook geïnteresseerd is in het strafblad, maar dan vooral of men dat wel heeft.

 5. Ieder mens heeft recht op complete vrije meningsuiting ( zonder enige censuur door derden ! ) en om in complete vrijheid te leven en zijn ( daar hoort dus totaal géén camerabewaking of andere privacy-schendingen bij ).
  Tevens heeft eenieder ten allen tijde en onder alle voorwaarden basaal recht op onderdak, voedsel, loon, medische hulp, en dus ook rechtsbijstand.
  ECHTE ( ! ) Sociale Democratie is ook zo’n grondrecht wat we terug moeten winnen met daarbij beslissingsrecht en instemmingsrecht van ALLE burgers. Daar horen geregeld referenda bij, die door een regering gewoon moeten worden overgenomen en uitgevoerd.
  Sociale DEmocratie kan ook zo zijn, zoals recent onverwacht in Duitsland is gebeurd.
  Ook in Nederland moet de wil van het volk worden gehoord en uitgevoerd.
  Het wordt tijd dat ook hier spoedig burgerinitiatieven worden opgestart met politieke zeggingskracht namens, van, voor en door het volk…

  Piratenpartei ist mit 9% ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen
  Die PiratenPartei ist gestern in das Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen und damit erstmalig in einem Landesparlament vertreten. Im Wahlkampf gab es von den etablierten Parteien einige Schläge unter die Gürtellinie.

  * Frau Künast sagte auf einer Wahlkampfveranstaltung der IHK, sie wollen die Piraten “resozialisieren”, damit diese bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Dabei sprach sie nicht als Privatpeson, sondern als Spitzenkandidatin der Grünen und es gab keinen klärenden Kommentar ihrer Partei.

  Kommentar: Seltsames Demokratieverständis bei den Grünen. Dem Antwortbrief der Piraten­Partei muss man nichts hinzufügen.
  * Herr Wowereit ist der Meinung, man solle sich doch sehr überlegen, ob man seine Stimme einer Partei gibt, die ihren Spitzenkandidaten durch Losvefahren bestimmt.

  Kommentar: So verkürzt, wie Wowereit es sagte, ist es eine Lüge. Beim Auswahl­verfahren gab gleich viel Stimmen für zwei Kanditaten. Zwischen diesen beiden Kandidaten entschied das Los. Das ist aber nur ein kleiner Punkt. Es wird noch weiter gehen: Liquid-Feedback, OpenData, öffentliche Koalitionsverhandlungen… Wir brauchen neue Konzepte in der Politik, die die verkrusteten Strukturen aufbrechen.

  Meiner Meinung nach ist die Festlegung eines Spitzenkandidaten einfach nur partei­politischer Personenkult, der von den Inhalten ablenkt. Das gipfelte in Berlin in Plakaten mit dem Slogan: “Wer Wowereit will muss SPD wählen!” Die Politik der SPD wird sich ohne Wowereit nur minimal ändern, er ist ersetzbar. So gesehen wäre die Losentscheidung ein erfreuliches Zeichen für unkomplizierten Umgang.

  Vielleicht werden sich die Etablierten in Zukunft damit abfinden müssen, dass die PP auch in Zukunft die 5% Hürde schafft. Ich hoffe es.
  Programmatik der Piraten
  In den Medien wird immer wieder kolportiert, die PiratenPartei habe außer Netzpolitik und kostenfreie Downloads keine Themen. Herr Wowereit versuchte noch im Wahlkampf damit zu punkten, der PP “ein völlig unklares Profil” zu unterstellen. Diese Meinung hat sich in vielen Köpfen festgesetzt.

  H. Danisch (der aus Bayern den Berliner Wahlkampf sicher nicht intensive verfolgt hat) schreibt:

  “Ich habe nicht den Eindruck, dass die Piraten irgendeine konkrete politische Zielrichtung oder ein – über ein paar wilde Ideen hinaus – greifbares politisches Programm haben.”

  Die politischen Schwerpunkte und das ausführliche Programm der Piratenpartei kann man auf der Website finden. Sind das nur ein paar wilde Ideen?

  Nach Analyse von Infratest Dimap ware bei den Wählern der Piratenpartei stärker als bei allen anderen Parteien inhaltliche Überlegungen ausschlaggebend.

  Einige konkrete Antworten der PiratenPartei zu Fragen, die mich als Berliner interessieren:

  * Frage: Der Vertrag mit der Bahn läuft aus – wie wird die S-Bahn wieder flottgemacht?

  Antwort: Die Infrastruktur der S-Bahn muss in die kommunale Hand überführt werden, um dem Land Berlin direkten Einfluss auf den Fahrbetrieb zu geben. Mittelfristig muss der S-Bahn-Betrieb aber in eine Anstalt öffentlichen Rechts übergehen. Wir fordern außerdem die Offenlegung der Verträge zwischen Land und der S-Bahn Berlin.
  * Frage: Soll Berlin die Anteile der Investoren kaufen, damit Wasser billiger wird?

  Antwort: Wir sprechen uns für den Rückkauf der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben aus. Zuvor muss jedoch die Prüfung der offengelegten Verträge über die Teilprivatisierung abgeschlossen und im Falle von Ungültigkeit oder ungültigen Passagen der rechtliche Weg zur Rückabwicklung der Verträge beschritten werden. Die Wasserversorgung gehört als Bestandteil der Infrastruktur zurück in den Besitz des Landes Berlin.
  * Frage: Ist der Weiterbau der Autobahn A 100 unverzichtbar für Berlins Infrastruktur?

  Antwort: Nein, wir lehnen den Weiterbau der A100 ab. Eine Verkehrspolitik, die durch neue Verkehrswege Entlastung des Individualverkehrs schaffen will, entspricht nicht dem Bedürfnis, Verkehr in der Innenstadt zu vermeiden. Die Piraten unterstützen die Klage des BUND, des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, privater Grundstückseigentümer und Gewerbetreibender gegen den gültigen Planfeststellungsbeschluss.
  * Frage: Muss Berlin mehr Polizisten einstellen, damit es auf den Straßen sicherer wird?

  Antwort: Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll abgeschafft, Polizeibeamte sollen dafür zielgerichtet eingesetzt werden. Nachdem in den letzten Jahren massiv Personal eingespart wurde, befürworten wir die Einstellung von – gut ausgebildeten – Polizisten. Sie können zur Deeskalation von Situationen beitragen, eine Kamera kann das nicht. Ein Mehr allein ist nicht die Lösung.
  * Frage: Wo müssen Jobs entstehen, damit die Arbeitslosigkeit endlich sinkt?

  Antwort:Wir versprechen nicht mehr Arbeitsplätze; Vollbeschäftigung ist ein nicht erreichbarer Idealzustand. Kurzfristig streben die Piraten die Umsetzung von Mindestlöhnen und die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze an, mittelfristig die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Heißt: den Lohnerwerb von der Existenzsicherung trennen.

  Man kann den Programmpunkten zustimmen oder nicht, aber man kann nicht behaupten, dass die PiratenPartei keine Antworten auf Probleme außerhalb von Filesharing und Netzpolitik entwickelt.

  Wer eine globale politische Schublade für die Piraten sucht wie “rot und sozial” (SPD? DieLinke?), “Umwelt- und Friedenspolitik” (Grüne?) o.ä. wird sicher enttäuscht sein. Das kann die PiratenPartei zur Zeit nicht bieten. Vielleicht etabliert sich in Zukunft Orange als anerkannte neue Farbe im politischen Spektrum als Synonym für “direkte Bürgerbeteiligung”.

  Die Zeiten als es mit “Rechts-Mitte-Links” und ein bischen “Liberal” so schön einfach war, sind endgültig vorbei.

  Onbezoldigd ruifvuller [8] reageerde op deze reactie.

 6. Code de Napoleon is mijn oplossing. Kort maar krachtig en iedereen kent dan de wet ook.

 7. De griffierechten zijn het kleinste probleem. Het zelfverdedigingsmechanisme van onze rechtsstaat vormen een veel groter probleem.

  Probeer in dit systeem maar eens je gelijk te halen. Zelfs als je volgens hun eigen regels en hun eigen wetten gelijk hebt, is het vrijwel onmogelijk om ‘recht’ te laten geschieden. Je moet je namelijk altijd beklagen bij een ‘hogere instantie’, die tevens collega is van de lagere instantie. Collega’s zijn geneigd elkaar in te dekken.
  Ik spreek uit eigen ervaring als ik stel dat het rechtssysteem in dit land door en door verrot is.

 8. Maar even ter controle hoeveel lezers van deze site geloven eingelijk nog in die onschuldig ogende rechtstaat die Nederland eingelijk nooit is geweest.

  Neem nu Mink kok.Iedereen zou moeten weten dat hij sinds jaar en dag in overheidsdienst is.En of het nu de CIA , MOSSAD of welke inlichtingenienst zou zijn hij geniet bescherming voor al zijn daden.
  Dat hij nu in het verre oosten weer is opgepakt is wellicht gebeurd omdat hij slechte waar heeft geleverd.

  Maar wie weet er nog dat er o.a naar de Heineken ontvoerders onderzoek werd gedaan naar hun POLITIEKE OVERTUIGING .Heeft er iemand enig idee wat daarvoor de aanleiding was.Het speelde in de tijd dat ZKH Willen Holleeder en kornuiten zich lieten inhuren door de jongens van de VASTGOED om Krakers het huis uit te slaan.Die manier van doen werd nogal eens door een rechtse partij goedgekeurd zeker als het om linkse krakers ging.

  Vandaar stamp dan ook de groeiende band tussen de opkomende criminelen en het Vastgoed wereldje.De politie vond het best en zal vast een geheime deal hebben gesloten met deze foute partijen.Ach het scheelde hen weer een ME inzet en het korps was in die tijd zo corrupt dat Zwarte Joop eingelijk een betere wijkagent was op de wallen dan het hele bureau Warmoestraat.

  Maar ach nog even en de bevolking gaat zelf de zaken recht zetten.Kijk maar naar de jacht op pedo´s die wordt steeds gewapender.Maar ach als je een hoge functie bij justitie hebt kun je iedere journalist onder druk zetten om maar niet te plaatsen.VVN baasje in de oudheid was het ook graag bespaard gebleven bij de kinder verkeerslessen.

  Maar ach de wereld draait door tot er een stok in het wiel waait en alle spaken er aan moeten geloven.
  Springstoffen bij een zeeuwse CAISSON en het enige wat men zegt is gaat u rustig slapen we weten niet wat er is gebeurd en wie er achter zit maar maakt u zich toch vooral geen zorgen.

  Gelukkig hebben we de Holland Casino´s nog.Dat zijn de enige officiele witwasfabrieken van ons land.En de overheid duld geen concurrentie dus wil men internet gokken en poker verbieden.
  Als we nu eens bij iedere Holland Casino bezoeker zijn gangen en inkomsten ga gaan zou het casino onder de wet bibob geloten moeten worden

 9. Volg inzake mijn reactie over Mink kok even het proces van BVD medewerker de heer Herrie.
  Het stopzetten van het corruptie onderzoek en het feit dat er met VAN DE POLITIE GELEENDE WAPENS aanslagen werden gepleegd op broeders uit het milieu.

  Ja als je aan het publiek niet kunt verantwoorden dat die wapen tijdelijk in andere handen maar ook weer terug in de depot´s kwamen.Maar stel nu dat 50 procent van de dienders toen fout bezig was hoeveel van die gasten zitten nu dan nog binnen de organistaie en vormen gezammelijk een intimidatie oorlog tegen de criminele getuigen en voormalig opdrachtgevers c.q geldverstrekkers.
  De aanslag of Stanley Hilles kwam voor heel wat dienders goed uit.Een kreupele bejaarde crimineel kan weleens zijn herrinering op gaan schrijven voor het nageslacht en misschien dat er al een uitgever was die hem had benaderd.
  Stel nu dat zijn teksten de hele politie en justie wereld onderste boven zouden keren en het laatste restje vertrouwen van de burger in deze machtsgroepen zou wegvallen.

Comments are closed.