In een groot aantal landen  bestaat nog steeds  de op het eerste gezicht ongelofelijke  situatie dat men geld, subsidies en zelfs vrijstelling van diverse belastingen ontvangt, zodra  sprake is van een combinatie  van:

        een gebouw

        één of meer medewerkers

        het  ontplooien van activiteiten  op het vlak van bovennatuurlijke zaken  en imaginaire bovennatuurlijke verschijnselen

De medewerkers dienen bij voorkeur  getraind te zijn in hocus pocus op  diverse niveaus. 

Deze hocus pocus  kan bestaan uit bij voorbeeld  het aanroepen van niet bestaande entiteiten , het  hanteren van goochelaarsattributen zoals  rook emitterende   bollen en andere al dan niet  hysterie  bevorderende paraphernalia  voor  het besjoemelen van de massa.

Of en in in hoeverre deze  geldregen ook in Nederland nog beschikbaar is , is mij niet bekend, maar zelfs in een modern land als Australië  zijn  aanzienlijke fondsen beschikbaar  voor  het ontplooien van  uiterst kinderlijke activiteiten op het bovennatuurlijke vlak.

Men kan zich afvragen hoe het komt dat in een tijd waarin het  mogelijk is, mensen naar de maan te sturen en zich  op een afstand van vele lichtjaren bevindende sterren en planeten te bestuderen, iets dergelijks nog voor kan komen.

De  personen die in deze sector van de economie  participeren als uitbater of client  verrichten immers werkzaamheden, die  zich nog op hetzelfde niveau bevinden als  het aanbidden van Zeus  3000  jaar geleden.

Dat   dergelijke activiteiten van overheidszijde  aangemoedigd  en gehonoreerd worden, is dan ook in het geheel niet verbazingwekkend.

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Eind jaren ‟70 tot begin jaren ‟80 is er het Tv-programma “Showroom”, waar bijzondere gewone mensen worden geïnterviewd. In dit programma komt een ruim 80 jaar oud boertje uit de Betuwe aan het woord. Dirk van Noort geloofde absoluut niet dat de mens op de maan was geland. In onvervalst „Betuwnees‟ zei hij tegen tv-maker Jan Fillekers: “En dat geleufde gij?”.

 2. Het artikel is me wat te abstract.

  Bedoelt de schrijver dat overheden fondsen beschikbaar stellen voor:
  1) katholieke kerken en bezigheden
  2) protestante kerken en bezigheden
  3) overige kerken en bezigheden die ‘christelijk’ genoemd worden
  4) islamitische activiteiten en bezigheden
  5) hindoestaanse activiteiten en bezigheden
  6) boeddhistische activiteiten en bezigheden
  7) New Age achtige activiteiten en bezigheden

  Voor zover ik kan overzien heeft de ene groep wat meer verwevenheid met de overheid dan de andere. De mate van verwevenheid is bepalend voor de omvang van de geldstroom.
  Voor zover ik weet profiteren vooral 1 t/m 4 van bepaalde inkomsten of voordelen. Soms rechtstreeks via salarissen van en opleidingsinstituten voor geestelijken, soms indirect via bijvoorbeeld aftrekbare giften (ANBI erkenning voor stichtingen).

  In theorie zouden kerk en staat gescheiden moeten zijn. In de praktijk zit het heel diep in de natuur of aard van deze religieuze systemen om juist erg verweven te zijn met de staat. Dat geldt in ieder geval voor de ‘christelijke’ en islamitische clubs. Waarbij ik dan wel even aanteken dat ‘christelijke’ clubs overduidelijk niet het voorbeeld van Jezus volgen, maar dat terzijde.

  Maar goed, het zou dus beter zijn dit inhoudelijk wat concreter te maken.

  hugo van reijen [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Tuup [4]: Van oudsher hebben machthebbers willen sturen wat hun onderdanen dienen te geloven. Daar is niets aan veranderd.

 4. @hugo van reijen [6]: Ja, dat is wel duidelijk. Het zou alleen beter zijn daar ook nog wat praktijkvoorbeelden aan toe te voegen, zodat we weten waar het dan praktisch gezien om gaat.

  Overigens ben ik absoluut voorstander van een zgn. nachtwakersstaat (http://en.wikipedia.org/wiki/Night_watchman_state), dus wat mij betreft trekt de overheid haar handen met terugwerkende kracht terug van dit soort clubs. Dat scheelt de belastingbetalende burger weer wat onnodige belastingdruk.

 5. Wij worden onderdrukt door idealisten.

  Wij hoeven er niet om heen te draaien maar idealisten bepalen zo langzamerhand alles wat de gewone man nog mag en kan doen. Idealisten hebben door het democratisch bestel een meerderheid kunnen verwerven en daardoor een grote invloed op het leven van de gewone burgers. Er is ons een collectieve maatschappij opgelegd, of liever gezegd opgedrongen, waar iedere andere instantie straks alle inwoners kan verplichten te betalen voor alles wat men doet. Als u rookt wordt er al veel belasting geheven op tabaksartikelen, en gezien dit roken ongezond is willen idealisten die roken bestrijden door de ziekenkosten bijdrage voor deze rokers verhogen.

  Om dit te controleren moet u bij het kopen van rokersartikelen uw legimitatie bewijs laten zien en wordt u automatisch als roker geregistreerd. Daarna volgt dit zelfde idee voor het aankopen van alcoholische dranken. Koopt u geen milieuvriendelijke producten dan wordt dat geregistreerd en zult u moeten bloeden vanuit uw portemonnee, want alles wat slecht voor het milieu is mag niet meer zonder bijdragen aan meerdere instanties gebeuren. Hebt u een poes als huisdier en kan deze Aids krijgen dan is dat gevaarlijk en moet u meer ziekenfond bijdrage betalen. Bent u ouder dan 70 jaar, dan gaan ze geen reddingsplannen meer maken als u een hartaanval krijgt, maar moet u wel een hogere bijdrage leveren aan het ziekenfond, want u kunt meer kwalen en gebreken krijgen. Bent u homo dan loopt u een groter risico enz. enz. In het ziekenhuis kunt u en bacterie oplopen en daarom bent u een risicodrager en moet hogere premie betalen

  Het geld wat u als werkende of AOW’er ontvangt word al aan de overheid ZVW ingehouden en daar naast bent u ook nog verplicht een ziekenfondsverzekering af te sluiten. Over een zelf opgebouwd pensioenuitkering betalen wij € 1121,– per jaar ZVW aan de staat. Daar naast over de AOW € 1244,88 ZVW per jaar. Wij betalen ziekenfonds
  € 2684,– per jaar. Daarnaast hebben wij een eigen risico en schijnbaar is dat nog niet genoeg. En wij vragen ons af waar dat ZVW eigenlijk aan besteed wordt, vermoedelijk aan mensen die niet betalen of zoiets, en daar is het niet voor bedoeld. Moeten wij nu ook nog extra belast worden als wij iets doen wat idealisten of politici, die zichzelf kunnen veroorloven om naar de publieke illegale dames op straat te gaan om hun seksuele behoeften daar te halen? Hun eigen vrouw en kinderen verlaten om een jongere buitenlandse vrouw te nemen en ons op laten draaien voor de kosten van de ex vrouw en de kinderen. Nee, ik ben er dus geen voorstander van om mij in te laten pakken door dit soort idealisten, ongeacht hun doelstelling, of het nu om milieu of idealistische idealen van mensen met principes die niet de mijne zijn te accepteren. Mijn vrijheid is mijn ideaal en mijn leven waar ik over wil beslissen.

 6. @pcrs [9]:
  ik vind het wel begrijpelijk. Als mensen in een onzichtbare, logisch tegenstrijdige oppermacht geloven, die de moraal bepaalt en straft en beloont, is de stap naar een overheid een stuk kleiner

  Behalve dan dat mensen wel kunnen kiezen voor een geloof, of zelfs gewoon niet. Maar mensen kunnen kiezen voor een staat, of geen staat.

  Als men dat grote verschil ziet, wordt de dwang van de staat een stuk duidelijker denk ik.
  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 7. Ik zou hier iets over kunnen zeggen , maar dat doe ik (nog)niet.

 8. Ik heb een economisch adviesbureau en zoals iedereen weet is dat niet anders dan glazenbolkijkerij, gebakken lucht verkopen en veel onjuiste voorspellingen doen. 10 economen 10 meningen. Krijg ik nu ook subsidie?

  reiny [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Libertariër [10]: vandaag wordt je idd niet meer zo snel op de brandstapel gemikt. Nu was ik laatst in finland, toch geen achterlijke zooi en daar wordt de kerkbijdrage door de staat geind (1.2% van je inkomen). Ook in Noorwegen int de staat geld voor de kerk.
  Moet er wel bijzeggen dat in Finland de staat dit alleen doet als je aangeeft gristen te zijn. Als je heiden bent wordt je niet geplunderd.
  Verder is er ook wel wat scheef als de staat iedereen scheel belast, behalve de kerken. Ik wil het geen subsidie noemen, maar het is wel een relatief voordeel.

  .M [15] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [14]: Zo werkt Kirchensteuer in BRD ook. Velen geven hun hele leven lang aan niet gelovig te zijn, tot ze het einde voelen naderen. Dan ineens “bekeren ze zich fiscaal” en beateln wat meer (over een pensioentje). Zo hopen ze op het eind toch nog in de hemel te komen (of minstens een kerkelijke begrafenis van meneer pastoor te krijgen). Immers God ziet alles, maar de pastoor niet (en de buren ook niet).

 11. Misschien zijn die subsidies wel om de kenniseconomie te ondersteunen? Stel dat een wetenschapper een goddelijke ingeving krijgt en iets zo revolutionairs als het internet zou uitvinden of zo, nou dat zou ’s lands economie wel ten goede komen, dus misschien wil de overheid daarom God paaien?

Comments are closed.