,,De overheid bestaat uit een bende mensen die precies hetzelfde zijn als u en ik. Ze hebben geen van allen een speciaal talent voor zaken of regering, ze hebben alleen een talent op het verkrijgen en behouden van een zetel in het parlement. Hun hoofdzaak om dit te bereiken is het uitzoeken van groeperingen die smachten en smeken om iets dat ze niet kunnen krijgen en de belofte om ze dit te geven. Negen van de tien keer is deze belofte niets waard. De tiende keer wordt dit bereikt door middel van het plunderen van meneer A om meneer B tevreden te stellen. Met andere woorden, de overheid is een makelaar in plundering en elke verkiezing is een vorm van veiling-voorverkoop van gestolen goederen.“ Henry Louis Mencken, Amerikaanse filosoof 1880-1956

Pratende hoofden

Mencken gaf hier de essentie weer van de overheid die alleen iets kan bewerkstelligen door middel van het beroven van een deel van de bevolking ten behoeve van het andere deel. De politici verdienen er zelf uiteraard veel aan, dus blijft het  zeer lucratief voor henzelf. Zo ook met de EU. We horen veelal lieden als Jo Ritzen, Bernard Wientjes, Neelie Kroes, Ruud Lubbers en anderen over  de enorme ´weldaad´ die deze constructie ons zou hebben gebracht. Niets is natuurlijk minder waar, want het belangrijkste is dat de euro en de eurozone ons heel wat armoede hebben gebracht en zullen brengen in de nabije toekomst. De ´rijkdom´ werd primair veroorzaakt door de enorme schuldopbouw die nooit meer kan worden terugbetaald en ons enorm veel geld gaat kosten in aflossing en rentebetaling. Economisch onwetende mensen hebben ons geprobeerd knollen voor citroenen te verkopen.

Dat is  grotendeels gelukt, alleen haalt de realiteit hen momenteel in. De goudstandaard in een of andere vorm komt in volle hevigheid terug en vooral mensen zonder goud of zilver zijn dan de klos. Deze mensen hebben alleen maar papieren beloften in handen, die door het soort politici reeds beschreven zou moeten worden gehonoreerd. Dat gebeurt dus nooit. De pensioenen verdampen, de belastingdruk wordt ontstellend groot en de prijzen van primaire producten (energie en voedsel) blijven stijgen. Dit terwijl het vermogen wordt verminderd, de rendementen op aandelen, obligaties en vastgoed steeds verder afkalven  en uiteindelijk de lonen en salarissen worden bevroren. Geweldig zo´n Europese Unie, want volgens de politieke aanhangers zouden we het paradijs op aarde hebben, maar wat is hun woord eigenlijk nog waard? Niets. Het complete gebrek aan een grondig economisch-analytisch inzicht en de oppervlakkigheid van hun uitspraken zijn ronduit stuitend te noemen. Het ene na het andere pratende hoofd probeert ons uit te leggen waarom de euro gered zou moeten worden, maar geen enkele econoom, financiële presentator, bankemployé of politicus kan een gedegen onderbouwing geven, laat staan een toekomstperspectief bieden ander dat er honderden miljarden, het meeste belastinggeld, in dienen te worden gepompt om maar de systeembanken te kunnen redden, die door hun eigen domme fouten in deze penibele situatie zijn terechtgekomen, terwijl het meestal Duitse en Franse banken betreft. Dus waarom zouden Nederlandse belastingbetalers Duitse en Franse banken moeten redden?

Markteconomie

Zoals reeds in mijn artikelen besproken, met name  in de artikelen Europese Desintegratie en Hoe van de euro terug naar de gulden, is reeds de ontrafeling van het politieke eurosprookje een feit geworden. De schulden van de landen zijn onbetaalbaar geworden, Griekenland is failliet, Portugal, Ierland, Spanje en Italië staan op de nominatie en het herinnert mij aan de uitspraak van de filosoof H.L. Mencken hierboven, die dit terecht over de politiek vertelde.

Het is een grote fout om politici met de financiële en monetaire economie te laten bemoeien. Vanuit klassiek-liberaal oogpunt mag een politicus zich alleen maar bemoeien met de veiligheid en bescherming van de burgerij. De rest is secundair. Hoe meer politici zich inlaten met belangrijke zaken als economie en financiën hoe slechter het gaat met de economie en welvaart . Elke wet, elke regel en elke oekaze vormt een belemmering voor de functionering van de markteconomie. Hoe meer wetgeving, hoe minder groei, hoe meer staat, hoe minder vrijheid, hoe meer ambtenaren, hoe minder productiviteit, hoe meer politici, hoe minder vooruitgang. Staatsondernemingen en- instellingen zijn nimmer productief en vormen juist een barrière voor economisch welzijn door middel van het veroorzaken van een reële negatieve groei en de vernietiging van de basis voor economische voorspoed. we kunnen ontelbare voorbeelden noemen uit het verleden.

Gouden euro

Een paar weken geleden werd Jim Rickards geïnterviewd door James Turk, waarbij de eerste vertelde dat hij wel vertrouwen had in de euro en de eurozone, vanwege de grote goudvoorraad die aanwezig was. Nu heb ik enorm veel achting voor Jim Rickards en zie hem als een zeer erudiet en kennisvol mens, maar hier slaat hij toch enigszins de plank mis. Laat het me even uitleggen.

In eerste instantie is de euro gelanceerd als een ‘fiatmunt’ en niet als een goudgedekte valuta, dus daar wringt sowieso de schoen. Doch verder heeft men nooit bij de ECB of de EU gepretendeerd dat de euro goudgedekt zou moeten worden. De Eurocraten zijn geen vrije-marktaanhangers, maar geloven in een sterke eenheidsstaat, waarbij de rol van de centrale bank oppermachtig moet zijn. Er is weinig discussie hierover geweest. Zou men alsnog willen besluiten om de failliete eurozone, want dat is het in feite, te gaan dekken door goud bijvoorbeeld, dan moet men eerst dit goud bij elkaar zien te vergaren. De meeste landen, waaronder Nederland, hebben weinig goud in eigen bezit, want het ligt opgeslagen bij de Federal Reserve en het IMF. We hebben geen audit gehad over het goud van de Nederlandsche Bank, dus we praten hier over iets fictiefs.

Jim Rickards vertelde onlangs in een seminar dat hij vond dat een reservevaluta alleen maar nadelen op termijn veroorzaakte, waaronder het voeren van een continu handelsdeficit. Dit is nodig om de valuta te ‘exporteren’, dus als je meer exporteert dan importeert, dan is het onmogelijk om een reservervaluta aan te houden en te verspreiden. Zodoende is de Amerikaanse economie sinds 1944, toen de reservemunt een feit werd voortdurend het slachtoffer geweest van een tekort op de handelsbalans. Dit heeft zich verder geëvolueerd naar een betalingstekort, alsmede een begrotingstekort en nu dus de grootste schuldenaar in de wereld balancerend op de rand van het faillissement.

De Eurocraten en hun lokale  aanhangers binnen de politiek, grote banken en het corporatistische segment willen niets liever dan een reservemunt die kan ‘concurreren’ met de Amerikaanse dollar. Wat zij feitelijk aangeven, zonder dat te stipuleren, is dat zij de eurozone en de Europese Unie op termijn failliet willen laten gaan, want dat is het enige resultaat van een reservemunt en het eindpunt van de Unie met alle gevolgen van dien. Daar zit derhalve de discrepantie in het betoog van Jim Rickards en zijn hang naar een gouden euro. Het Britse Pond was de reservevaluta in de 19e en het begin van de 20e eeuw en heeft dit moeten bekopen met een teloorgang van haar economie en het verlies van haar imperium. Zo zal het tevens geschieden met de Europese Unie als we de politieke machthebbers aan het stuur laten van de financiële economie. Dientengevolge zal de Europese Centrale Bank haar communistische bewind gaan uitvoeren om de imperialistische neigingen van de Eurocratie te bevredigen. De euro zou een wapen worden om het Euro-imperium verder uit te breiden. Gelukkig voor ons Europeanen heeft men  een grote fout gemaakt bij de implementatie van deze euro en een eventuele gouddekking zal hieraan niets kunnen veranderen.

Wat is er nu aan de hand?

Alexander Hamilton

Toen de euro werd ingevoerd in 1999 zag men de aparte eurozonelanden als individuele staten met een eigen schuldquotum. Nooit heeft men gedacht om deze schulden te consolideren in een gemeenschappelijke eurozoneschuld en zodoende deze via euro-obligaties aan de man te brengen. Dit had de Verenigde Staten wel gedaan vanaf 1780-89. Alexander Hamilton voelde reeds aan dat de jonge staat nooit succesvol zou zijn zonder deze consolidatie. De gezamenlijke schuld werd neergelegd bij de Amerikaanse overheid en deze kon de schulden afbetalen via zogenoemde ‘treasury notes’, een soort dollar die rente genereerde, waardoor er een cumulatief effect ontstond op de waarde van deze treasury note. Hierdoor kon de Verenigde Staten haar schulden afbetalen of saneren, zonder dat er een schuldencrisis bij de individuele lidstaten onstond. Dit heeft men verzaakt in de Europese Unie en nu zijn de schulden zo hoog opgelopen van de individuele lidstaten, dat deze nooit zijn af te lossen. Er is naar schatting zo’n €3,5-4,5 biljoen nodig om de lidstaten te helpen, wat betekent dat een land als Nederland zo’n €300 miljard moet toevoegen aan haar schuldquotum. Nu al heeft ons land een schuld van ca. €350 miljard (64% van het BBP). Dan zullen we een schuld moeten dragen van zo’n €650 miljard (bijna 119% van het BBP), wat natuurlijk een rechtstreeks bankroet van de Nederlandse staat zou betekenen en een instorting van onze obligatiemarkt. Volgens de economische historicus Ken Rogoff is elk land dat een schuld bezat van boven de 90% van het BBP op termijn failliet gegaan.

Dit voorspelt weinig goeds voor onze economie mochten we doorgaan op de ingeslagen weg. De euro is aan het desintegreren en er is niets wat het kan redden, zelfs met het goud wat wel of niet ligt opgeslagen in de kluizen van de centrale banken.

We hebben de afgelopen weken het bloedbad op de beurzen kunnen aanschouwen en geheel volgens verwachting zien we een afname van het vertrouwen in de financiële markten. De crisis is voor iedereen nu duidelijk zichtbaar, als dat niet al was in 2008, wat ons een voorproefje heeft gegeven. De melt-down is begonnen en deze zal tot ca. 2014 voortduren. We zullen natuurlijk wel wat oplevingen krijgen, maar deze zijn van korte duur en de ingrepen zoals verdere kwantitatieve verruimingen zullen verder weinig effect sorteren. De rek is eruit sinds de laatste verruimingen over het afgelopen jaar.

Bereidt u zich maar alvast voor op het jaar 2012, bijgenaamd annus horribilis in de economie.

Reeds eerder gepubliceerd in het 5 minuten nieuws

 

Bronnen:

Essays

The End of Monnet, The Debt Crisis is Exposing Problems in the Basic Design of the European Union; Charlamagne, The Economist, Londen, UK, 3 september 2011

The 40 and the 90;  The Economist, Londen, UK, 26 april 2011

The Monetary Tsunami is Coming; Frank Shostak, Mises Institute, Auburn Al, USA, 31 augustus 2011

Why Stocks are Plummeting Now; Porter Stanberry, S&A Digest, Philadelphia, PA, USA, 8 augustus 2011

The Rise and Fall of the Euro; Martin Armstrong, Princeton Economics, Princeton, NJ, USA, 21 augustus 2011

Don’t Just do Something, Stand There; Russell Roberts, Wall Street Journal, New York NY, USA, 31 oktober 2008

What is Money?; Frédéric Bastiat, Capitalism Magazine, USA 29 augustus 2011 (orig. Le Journal des Economistes, 1849)

The Downturn Returns; Susan C. Walker, Elliott Wave International, Gainesville, GA, USA, 19 augustus 2011

Mountains of Debt are the Natural Disease of all Governments;  Robert Lenzler, Forbes Magazine, New York, NY, USA, 21 augustus 2011

Literatuur:

Brief History of the Gold Standard in the United States; Craig K. Elwell, CRS Report US Congress, Washington, DC, USA. 23 juni 2011

Why Credit Deflation is More Likely than Mass Inflation; Vijay Boyapati, Libertarian Papers, Londen, UK, Vol 2, no. 43, 2010

The Tragedy of the Euro; Philipp Bagus,  Mises Institute, Auburn AL, USA, December 2010

 

 

 

 

43 REACTIES

 1. Mooi artikel die denk ik deels op de voorpagina van iedere krant zou moeten worden geplaatst.

  De economische crisis is/wordt een maatschappelijke crisis die uiteindelijk veel ellende zal brengen. Het voortdurend ontkennen van de reeds stijgende inflatie/prijzen en het kunstmatig laag houden van de rente zal uiteindelijk catastrofale gevolgen hebben voor ONS!…

  Herhaalt de geschiedenis zich niet gewoon?…Weimarrepubliek is de benaming voor het Duitsland in de periode van 1918/1919 tot 1933….(2001/2002 tot 2017?)….

  Aequitas [6] reageerde op deze reactie.
  DutchPointer [40] reageerde op deze reactie.

 2. Aan de literatuurlijst is ook de titel van het onlangs verschenen boek van de Franse onderzoeksjournalist Marc Roche toe te voegen. Titel:

  ‘Le capitalisme hors la loi’, uitgegeven door Éditions Albin Michel, Paris, 2011.

 3. ‘We hebben de afgelopen weken het bloedbad op de beurzen kunnen aanschouwen’

  Aandelen: Ik had een plus van 5% t.o.v. twee weken geleden.

  Goud stijgt door.

  Ik koop wat ik kopen kan en betaal alvast zoveel mogelijk vooruit met euro’s van nu. Ik ben een beetje bang voor horrorverhalen over plotselinge ontwaarding.

  Dit scenario stel ik me voor:

  Vrijdagavond komt Merkel op tv om te vertellen dat het voorbij is met de euro. Dan komt de Jager op tv om te vertellen dat hij het beste voor de spaarders eruit heeft weten te slepen: ze zijn slechts 40% van hun geld kwijt. Dat geld ook voor de leners: zij zien hun schulden verdampen. Snel voegt hij er aan toe dat een goedkope nieuwe munt essentieel is voor de export.

  Misschien gaat het wel heel anders, dat je je geld niet meer op kunt nemen – maximaal 20 euro per dag – en dat je je geld langzaam ziet verdampen. De Jager komt vertellen dat die maatregel nodig is, anders storten de banken in.

  Albert S. [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [11] reageerde op deze reactie.
  IIS [14] reageerde op deze reactie.

 4. @Henk Daalhuizen [5]:

  ‘Dit artikel opsturen naar Jan Kees de Jager en Mark Rutte’.

  Er is aangifte tegen ze gedaan wegens oorlogsmisdaden etc:
  —————————————————————————
  Dear Sir,
  NATO members who have been participating in air strikes in Libya include France, Britain, the United States, Canada, Denmark, Belgium, The Netherlands, and Italy.
  I would like to make formal charges against the NATO alliance for war crimes committed in Libya.
  France, Britain, the United States, Canada, Denmark, Belgium, the Netherlands and Italy are joint members of the NATO alliance, and all have broken their UN mandate and committed a catalogue of war crimes in Libya.
  Because of their influence over the mainstream press in my country (UK), I cannot even provide a full and complete list of their offences. However, the following are documented and I demand that the ICC takes appropriate action and has the leaders of the NATO alliance charged with the following heinous crimes against humanity:
  13 May 2011: The murder of 11 Muslim imams in Brega.
  30 April 2011: The bombing of the Downs Syndrome School in Tripoli
  30 April 2011: The bombing of a Gaddafi residence, murdering Saif Gaddafi, his friend and 3 Gaddafi children.
  12 June 2011: The bombing of the University of Tripoli. Death toll not yet established.
  22 July 2011: The bombing of the great manmade waterway irrigation system, which supplies most Libyans with their drinking water.
  23 July 2011: The bombing of the factory which makes the pipes for the water system, and the murder of six of its employees.
  8 August 2011 The bombing of the Hospital at Zliten, resulting in the murder of a minimum of 50 human beings, many of them children. The bombing of hospitals is against all international laws, and a most grievous crime.
  9 August 2011: The bombing of the village of Majer, resulting in the murder of 85 civilians: 33 Children, 32 women and 20 men.
  The persistent ongoing bombing of the civilian populations in Zliten and Tripoli, death toll not yet established. NATO is committing
  genocide and I DEMAND that the ICC address this matter with urgency.
  David Cameron has admitted that UK special services have assisted the terrorists on the ground: this is against the UN mandate which allowed NATO to intervene in Libya, and is a war crime.
  From the word ‘go’ there have been reports of atrocities committed by the mercenaries (the so-called ‘rebels’) upon the black citizens of Libya. These atrocities appear not to have abated.
  Many of the rebels have been identified as Al Qaeda members. NATO working with known terrorists is a war crime and against all international laws.
  It is also my belief that NATO lied about their reasons for invading Libya; therefore I demand that the ICC investigate these lies and hold the NATO alliance responsible.
  I also charge the ICC with working with NATO to spread propaganda and fear among the Libyan people, namely by announcing that the NTC had in their custody Saif al Islam Gaddafi and Muhammad Gaddafi on the night on which the terrorists (NTC) entered Tripoli. This was a blatant lie and clearly shows collusion between the NTC terrorists and the ICC.
  Libya is not Afghanistan or Iraq, and NATO will be held accountable for their crimes in Libya.
  As this is a matter of great urgency, I demand that the ICC address these charges immediately, as the genocide is ongoing.
  I am not a lawyer and I have no legal training, but as a citizen of the UK & EU I demand justice. NATO is acting illegally, UK tax money
  is financing this travesty, and under EU and international law the ICC must deal with the charges I have documented, with the utmost
  seriousness.

  —————————————————————————

  Als ze schuldig zijn, kun je ze dan nog wel zaken met ze doen?

  SpyNose [39] reageerde op deze reactie.

 5. @Albert S. [8]:

  ‘Gefeliciteerd Nico, jij was een van de weinige gelukkigen op de beurs’.

  Misschien moet ik maar eens beleggingsadvies gaan geven.

  Tip 1: haal het geld dat u voor lange tijd niet nodig heeft van de bank, nu, nu het nog kan, en koop er Krugerrands of Maple Leafs voor. Liever 30 Krugerrands dan één kilo goud. Munten zijn makkelijk te verdelen en om te wisselen.

  Als u 2,1% rente krijgt, 1,2% VRH betaalt en als de inflatie 3% bedraagt duurt het 31 jaar voordat de koopkracht van uw spaartegoed is gehalveerd.

  Ik verwacht niet dat de koopkracht van goud over 31 jaar is gehalveerd. Als de staat failliet gaat heeft u uw goud nog. Gaat de staat graaien zorg dan dat ze niet bij uw goud kunnen*.

  Informeer naar de voorwaarden bij uw overheid.

 6. @Nico de Geit [4]: Ik denk niet dat het aangekondigd wordt op de staats TV. Ze printen gewoon door, zeggen het volste vertrouwen in de euro te hebben, kopen alles wat los en vast zit, verzekeren nogmaals voor een sterke euro te staan en hoe belangrijk die wel niet is. Je merkt alleen dat het steeds duurder wordt.
  Ik denk niet dat Mugabe aankondigde dat hij ging hyperinflateren.
  Die aangekondigde devalutaties zijn nog uit de tijd van de goudstandaard, toen Roosevelt het goud jatte en het daarna duurder maakte. De enige aankondiging die je misschien krijgt is dat er een paar nullen afgaan. Dat is dan niet erg, want van alle prijzen gaan ook een paar nullen af, die er dan in de tijd van een paar maanden weer bijkomen waarschijnlijk.

 7. Just when we thought the world was running out of headlines, here come something that will send futures scurrying for even more safety. According to Belgian Nieuwsblad, the CEO of Belgium’s biggest bank has just resigned. As a reminder, Dexia is the one European bank that in the 2008-2009 period borrowed more money from the Fed than anyone else, and which we have discussed on several occasions in the past few months as being rumored to be on the receiving end of a variety of liquidity “complications” and countreparty concerns. Typically rumors of that nature, coupled with the sudden departure of the CEO, end up being proven as fact shortly to quite shortly. In other news, we are happy to announce the expansion of the PIIGS to BIG PIS following the arrival of the latest country to join the sovereign and bank funding crisis.
  http://www.zerohedge.com/news/big-pis-ceo-europes-most-troubled-bank-dexia-quits-contagion-tsunami-sweeps-over-belgium

 8. Henry Louis Mencken is niet meer relevant, tegenwoordig hebben we Mark Elchardus
  Elchardus vindt het individualisme “ronduit debiliserend”, en stelt in een verdere uitwijding:

  [H]et individualisme – het geloof dat individuen effectief kunnen kiezen, los van hun collectieve identiteiten en wars van de bepalende invloed van controlerende instellingen – speelt in het voordeel van partijen die afstand nemen van nevenorganisaties. Die organisaties maken immers onvermijdelijk aanspraak op betrokkenheid en gevoelens van identiteit. Wie zich richtte tot ongebonden individuen en dat deed met een goede mediastrategie of via een opvatting of zorg die door andere partijen werd verwaarloosd, speelde in de symbolische samenleving met terreinvoordeel. Het lijkt plausibel daarin een verklaring te zien voor de electorale verschuivingen die zich hebben voorgedaan.

  http://poli2020.com/2011/01/08/wilders%E2%80%99-kampf-analyse-van-zijn-achterban-en-zijn-nationalistische-revolutie/

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [4]:

  Zal goud de gele motor zijn voor de toekomst?

  Kreeg je in 2005 voor een ton ongeveer negen kilo voor de kiezen, krijg je voor een ton nu ongeveer 2,5 kilo goud. Ik als rechtgeaarde zeikerige NL’er moet toch even slikken als ik voor hetzelfde bedrag minder krijg stuff krijg.

  Het begint toch ergens de vorm van een ponzi spel te krijgen.

  Ik begrijp de grote angst voor de totale collaps, maar als men bijna 7 kilo minder in het handje krijgt dan voorheen dan sta je toch ook niet vrolijk je geld uit te geven bij de goudboer, lijkt me?

  Waarom dan niet bijvoorbeeld beleggen in platina en er dezelfde tamtam voor maken als bij goud? De prijs van platina is minder hard gestegen en het metaal is vele malen zeldzamer, doch zal nimmer zo euforisch worden aangekocht…Misschien omdat het te weinig tot de verbeelding spreekt en het qua uiterlijk veel lijkt op het goedkopere broertje ‘zilver’ en het de oogverblindende gele glans mist??….Vreemd.

  Niet dat ik zo prat ga op ongedekt papier, maar kritisch de boel aan de metalenkant blijven volgen lijkt me ook niet geheel onverstandig.

  Was goud voor 6 jaren geleden nog voor een bodemprijs te koop is het dat op dit moment zeer zeker niet en daar mag toch over gesproken worden, neem ik aan.

  Albert S. [17] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [18] reageerde op deze reactie.

 10. Dit had de Verenigde Staten wel gedaan vanaf 1780-89. Alexander Hamilton voelde reeds aan dat de jonge staat nooit succesvol zou zijn zonder deze consolidatie. De gezamenlijke schuld werd neergelegd bij de Amerikaanse overheid en deze kon de schulden afbetalen via zogenoemde ‘treasury notes’, een soort dollar die rente genereerde, waardoor er een cumulatief effect ontstond op de waarde van deze treasury note. Hierdoor kon de Verenigde Staten haar schulden afbetalen of saneren, zonder dat er een schuldencrisis bij de individuele lidstaten onstond
  Sommige bankiers hadden dit in de gaten
  Vandaar dat we nu in de shit zitten
  Dit hebben ze op een of ander eilandje bij elkaar gesprokkeld
  Nu maken zij de dienst uit ook hier

 11. @IIS [14]: Het grote verschil tussen platina en goud is dat goud een monetair metaal is en platina niet. Goud is een betaalmiddel, alsmede een waardeopslagmiddel en komt overal ter wereld voor, ergo moeilijk te monopoliseren, terwijl platina maar in bepaalde delen (Zuidelijk Afrika en Rusland) van de wereld voorkomt en dus gemakkelijk is te monipoliseren. Goud (en zilver) heeft zich over 50 eeuwen weten te manifesteren als zodanig. Platina heeft dit voordeel niet en is eigenlijk pas een jong edelmetaal.

 12. @IIS [14]:

  Ik zie het anders: je kunt nu (nog) je geld van je spaarrekening halen en er goud voor kopen. Feitelijk is het goudloket open.

  Vraag je geld maar eens terug van de bank en zie wat er gebeurt: je belt ze en ze beginnen over een opnamebeperking, enz. Nu opnemen is er niet bij, het geld moet besteld worden, je dagopnamelimiet moet verhoogd worden, enz. Ik denk dat dat alleen maar erger wordt.

  Je kunt nu naar de goudboer gaan en kiezen wat je wilt, vrijwel alles is voorradig of kan snel geleverd worden. Historisch kwam het vaak voor dat er geen goud te koop was. Als niemand verkoopt zijn ze zo door hun voorraad heen.

  Als slot merk ik op dat papiergoud geen goud is. Als banken en overheden failliet gaan heb je niets aan je papier. Alleen een klinkende munt telt.

  dave [30] reageerde op deze reactie.

 13. Stoelendans: als de muziek stopt is de euro waardeloos geworden. Nu kun je nog kiezen, als de muziek stopt is het te laat.

  Nu kun je alle kanten op: een spaarrekening, een pak contant geld, omwisselen tegen andere valuta, goud, aandelen, onroerend goed, landbouwgrond of gewoon omwisselen tegen het eindproduct (goederen).

  Na de euro komt er weer een nieuwe valuta, een wereldmunt of plaatselijke valuta, of een Noord-euro en Zuid-euro, of wat dan ook. Politici beloven dat ze de oude fouten niet meer zullen maken. Feit is dat inflatie al duizenden jaren oud is. In het verleden werden gouden munten ook steeds lichter.

  Je hoeft niet heel slim of heel geleerd te zijn om te zien dat het aanhouden van euro’s of andere valuta heel riskant is, als behoud van koopkracht je doel is tenminste.

  offthegrid [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico de Geit [19]: “als behoud van koopkracht je doel is tenminste.”

  Precies. Waar de “gelovers” iedere maand hun pensioentje gedwongen moeten vullen in bedrijven die de dekking niet meer kunnen halen, is offthegrids koopkracht van zijn pensioentje heerlijk riant gestegen.
  Ga zo door, wereld, maak de boel maar langzaam stuk. Ik blijf goud en zilver kopen, iedere maand weer. 😀

  IIS [21] reageerde op deze reactie.

 15. @offthegrid [20]:

  Dat je winst maakt of je oudedagvoorziening weet veilig te stellen en daar blij over bent, dat begrijp ik. maar als de wereld eerdaags uiteenspat dan vraag ik me af of je werkelijk nog iets hebt om blij over te zijn, oorlog en volksopstanden zullen uiteindelijk het leven voor niemand aangenamer maken.

  Het enige voordeel wat ik zie is dat we misschien niet meer voor de tv zitten om al het geweld in de wereld te aanschouwen, maar actief mee mogen doen… Goed voor de conditie en het is gratis.

  http://markets.rbs.nl/MediaLibrary/Document/TC-GOLD-01september.pdf

 16. En dan? Ga ik mij dan met de Krugerrands in mijn zak door de woedende hongerige en gewapende horden die de deuren van de AH blokkeren, als ze al niet aan het plunderen zijn geslagen, heen worstelen om mijn voedsel e.a. te kopen met goud?
  Ziet u het voor zich?

  Mijn advies aan de bezitters van goud is om dit vooral heel stil te houden in tijden van oproer en anarchie, dus wat moet je er uiteindelijk mee?

  IIS [24] reageerde op deze reactie.
  Offthegrid [33] reageerde op deze reactie.

 17. @René [23]:

  Het idee van goud is, en dat is helemaal geen slecht idee, dat je je vermogen veilig stelt en buiten bereik van onze machthebbers houdt. Valuta is onzeker en te manipuleren, men zoekt daarom een haven om bijvoorbeeld een failliet van de euro te kunnen doorstaan.

  Mooi, helemaal niks mis mee en zelfs heel slim, maar vergeet niet dat a. wie nu edelmetalen koopt een hoger risico loopt op verlies dan iemand die dat reeds voor jaren terug heeft gedaan, koersen zijn zeer sterk gestegen en b. we leven in een wereld die totaal geschift en uit het lood geslagen is, mondiaal zijn we niet meer in staat een balans te vinden, zelfs vluchten, zoals sommigen bijv. tijdens de WOII deden en naar een ander continent probeerde te komen, heeft nu totaal geen zin meer..Alle werelddelen zijn ‘besmet’ en naarstig op zoek naar een uitweg uit de crisis.

  Als de ellende werkelijk (mondiaal) losbarst zal er helemaal geen veilige haven blijken te bestaan, een haven die niet alleen ons vermogen beschermt maar ook ons lijf en leven kan beschermen blijkt een utopie.

  Iedereen en alles in de (digitale)wereld is met elkaar verweven, we leven in een uitzonderlijke situatie die in heel de geschiedenis van de mens nog niet eerder is voorgekomen. Zorgelijk, beangstigend en zeer gevaarlijk zoals de wereld zich van vandaag staande probeert te houden en goud zal bij het uitbreken van geweld en oorlog geen soelaas bieden, dan is het over en uit voor iedereen.

  De wereld gaat in een steeds hoger tempo waarbij men alle grip verliest en denk maar niet dat je ergens nog in de wereld een plekje zult vinden waar je even rustig van je oude dag mag genieten met misschien een lading goud onder je hoofdkussen.

  Hoe gaat men eigenlijk al het goud (zwart?) bij de douane/grens verantwoorden als men wil vluchten naar een ander land?

  Je zult een plek moeten hebben waar je volledig selfsupporting en zonder al te veel ingewikkelde toestanden je in leven weet te houden…En waar vind je een dergelijke plek zonder overheidsbemoeienis, zonder invloed van NWO??…

  Hier nog een link over genmanipulatie op Hawaii, laat even zien hoe verrot ver het corporatisme is gevorderd (even geen goud)
  http://www.youtube.com/results?search_query=Feldversuch+Hawaii&aq=f (45 minuten) Zeer de moeite van het kijken waard!….

  Nico de Geit [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Nico de Geit [25]:

  Maar met die paar munten en die kilo in je notebook (die dingen lichten ze door) of inslikken ben je er niet.

  Een zeilboot is een alternatief, maar ook dan ben je er niet. We zijn gewoon afhankelijk van het één of het ander, we zitten muurvast. Je mag het weten, ik voel de crisis en niet zo’n klein beetje ook en dit is nog maar het begin.

  Mijn ouders sprak ik over de crisis en hun antwoord was dat ze de oorlog door zijn gekomen in bittere armoe en brandstof en voeding stalen om te overleven, hun redenatie was dat mocht er weer iets dergelijks komen wij het maar gewoon moeten accepteren, tja zo kan het ook, hun antwoord was voor mij een bittere pil…Het had zo mooi kunnen zijn.

  IIS [27] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [28] reageerde op deze reactie.

 19. @IIS [26]:

  Ja, de euro heeft veel moois gebracht. Ik was van meet af an al heel sceptisch. Van mij had men de gulden mogen houden en de EU onder de voetzolen kunnen smeren….De jasjes en de dasjes hebben er een mooie puinzooi van gemaakt, en ergens zitten er mannetjes te schaterlachen van de pret, die hebben ons deze hele crisis bewust aangesmeerd, die hebben de zakken gevuld en die leven er een bruin leven van…. Proficiat met jullie genialiteit, heren!!…Het bloed wat aan de handen kleeft praat men gemakshalve natuurlijk liever niet over…Jeeses, wat een bende.

 20. @IIS [26]:

  ‘ik voel de crisis en niet zo’n klein beetje’

  Dat zou ik ook wel willen voelen.

  Bij mij is het nog geen crisis. Al sinds het jaar 2000 ga ik er vanuit dat er een crisis zou komen, maar hij kwam maar niet. Nu lijkt het dan toch echt te gaan gebeuren: een verarmde middenklasse. Net als in de tijd van Rousseau. Even later kwam de Franse Revolutie.

  Het zal nooit meer worden wat het was. Door mensen uit de derde wereld te importeren zal het hier steeds meer op een derdewereldland gaan lijken. Als er Japanners waren geïmporteerd zou het hier op Japan gaan lijken. Als je Nederlanders naar Zimbabwe stuurt gaat het daar op Nederland lijken. Veel mensen snappen die logica niet.

  Dingen zullen een nieuwe balans vinden.

  Jozef in Egypte dwong de mensen met zijn monopoly op voedsel voor hem te buigen, uiteindelijk werden ze zijn bezit. Een groot deel van de middenklasse heeft getekend bij de familie van Jozef, dit keer niet voor voedsel, maar voor een lening voor een woning. Uiteindelijk werd Jozef met zijn familie het land uitgejaagd.

  De neergang zal waarschijnlijk jaaren gaan duren, het is nog maar net begonnen.

  dave [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.