(English: Questions of MP about Dutch gold stock, see below)

Wellicht geïnspireerd door de goudpetitie van de Vrijspreker, heeft Ewout Irrgang van de SP vrijdag tien relevante vragen gesteld over de Nederlandse goudvoorraad. Vragen variëren van: is er goud uitgeleend, waar ligt het goud en waarom zijn goud en goudvorderingen bij elkaar opgeteld op de balans. Alle vragen zijn hier te vinden  en vanwege het grote belang hieronder nog eens gekopieerd.

Dit kan een belangrijke stap zijn bij het ter discussie stellen van de werkwijze, macht en het bestaansrecht van een centrale bank en van DNB in het bijzonder. Een maatschappij is gebaat bij vrijheid. De vrijheid om je eigen ruilmiddel te kiezen is daarbij van essentieel belang.

UPDATE 1 en 2, zie Reactie 6

 


2011Z17888

Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over de goudvoorraad 2) (ingezonden 16 september 2011)

1
Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?
2
Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?
3
Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?
4
Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?
5
Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?
6
Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is?
Klopt de waarneming van Peter de Waard 1) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?
7
Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit
goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?
8
Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?
9
Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten?
Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?
10
Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot?
Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

1)    Volkskrant, “Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?”, 7 september 2011

2)    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-129472.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%257CStaatscourant%257CTractatenblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dgoudvoorraad%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20110918%26epd%3d20110918%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

————————————————————————

English:
Dutch Socialist Party has asked the Secretary of the Treasury for the whereabouts of the Dutch Central Bank’s gold

On Friday 16 September, the Dutch Socialists Party (SP)’s spokesman for financial affairs, Mr. Ewout Irrgang, has asked the Dutch Secretary of the Treasury 10 detailed questions about the gold supposedly held by the Dutch Central Bank. Questions vary from: where is the gold? why are gold and gold receivables one line item? how much gold is loaned out? All questions (in Dutch) can be found here and cpied below.

This is potentially a big breakthrough for global awareness on how central banks hide crucial info from the public and the disastrous effects central banks have on society. The society benefits from competitive currencies, chosen voluntarily by the people.

 

The Questions:

1
Did the Dutch Central Bank (DNB) loan part of their gold?
If yes, how much and to whom?
2
Why are gold and gold loans stated as one line item in the annual report 2010 instead of mentioned as 2 separate items?
3
Can you give an overview of the yearly yields of the gold loans during the past years?

4
Where IS the physical gold of DNB? At which locations and how much is where?
What is the reason that the gold is still at these locations?
5
What was the most important reason for DNB to sell the gold in the past? Are the storage costs a reason?
What are the actual costs to store the gold?
6
Can you confirm that since 1991 of the 1700 tons of gold about 1100 tons have been sold?
Is the remark of journalist Peter de Waard correct that because of these historic sales there is a loss of about 30 billion euro?
If not correct, what is the right amount?
7
How much of the National Debt has during the past 20 years been paid off with the proceeds of the gold sales? Are you of opinion that the sustainability of the national debt will be improved by paying off the debt and at the same time selling the gold?
8
What is in your opinion the present function of the gold stock?
9
What is the relation between the size of the market of the gold stock and the size of the market of gold derivates?
What are the possible consequences of this?
10
Can you confirm that recently a number of countries have even enlarged their physical gold stock?

Do you have an explanation for this development?

43 REACTIES

 1. Als voor de goegemeente uitkomt, dat ze op het dieptepunt verkocht hebben, dan heeft de overheid een serieus probleem. Verder zou ik het nog belangrijk vinden, dat de SP vraagt, waarom de Grieken hun nutteloze goudvoorraad niet verkopen mede gelet op de kosten van opslag, maar in de eerste plaats, dat ze daarmee een deel van de schuld kunnen voldoen.

  @1 Daar moeten ze natuurlijk op “studeren”? Pas als er iemand doctorandus Goudvraagbeantwoording is geworden, dan mag hij antwoorden. Een beetje WO-studie kost 4 jaar.

 2. Interessant en het belang ervan benadrukken, is dat dit Vrijsprekerbericht nu al overgenomen is door twee belangrijke buitenlandse sites, GATA, en Max Kaiser:
  ——————————————————-
  GATA: http://www.gata.org/node/10454
  Dutch Socialist Party puts gold questions to treasury secretary
  Submitted by cpowell on Sun, 2011-09-18 17:02. Section: Daily Dispatches
  1a HKT Monday, September 19, 2011
  Dear Friend of GATA and Gold:
  The Netherlands libertarian blog Vrijspreker reported Sunday that the Dutch Socialist Party, with has 15 seats in the Netherlands Parliament, has put to the country’s treasury secretary 10 impertinent questions about gold along the lines of the questions GATA has sought to put to Western central banks.
  The questions are:
  ————————————————————-
  MAXKEISER: http://maxkeiser.com/2011/09/18/central-banks-getting-nervous-about-their-gold-reserves/
  Central banks getting nervous about their gold reserves (english at bottom of linked page)
  Posted on September 18, 2011 by maxkeiser| 2 Comments
  • Dutch Socialist Party has asked the Secretary of the Treasury for the whereabouts of the Dutch Central Bank’s gold ————————————
  En even later pikte ook de fameuze ZeroHedge ons bericht op:
  http://www.zerohedge.com/news/dutch-ask-their-central-bank-where-our-gold
  Er is kennelijk wereldwijde belangstelling.
  TEKEN nu de petitie.

  leo [41] reageerde op deze reactie.

 3. @IIS [8]:
  Er is inderdaad een hele boel aan het gebeuren.
  De kunst is deze ontwikkelingen zodanig te sturen dat ze in de richting gaan van van een grotere individuele vrijheid.

  Eerste fase is hier en nu dat onafhankelijk onderzoek naar “ons goud”!!

  Zet daar alle druk en alle publiciteit op dieje maar kunt!

 4. Een simpele manier om druk uit te oefenen is staken. Niet een incidentele staking, maar een structuele staking zou de regeringen wereldwijd omver kunnen werpen en op zijn minst laten voelen wie hier nu feitelijk de baas is.

  Als alle werkende in NL zouden beginnen om één dag het werk neer te leggen en te eisen dat wij het volk degene zijn waar het om draait en wij het volk alle informatie willen hebben die nodig is om leugens te ontkrachten en wij het volk niet langer een melkkoe willen zijn en wij het volk niet langer naar de slachtbank gebracht willen worden, maar antwoorden willen en duidelijk willen hebben dat wij het het volk niet langer willen opdraaien voor de ellende die onze overheden veroorzaken.

  Wil men na een dag staken nog niet luisteren dan zal een tweede dag enz. nodig zijn om de overheid en regeringen duidelijk te maken dat wij het niet langer pikken….Weg met bailouts, weg met wetten en regels die ons beperken, weg met leugens, weg met oorlog en obscure clubs en corporatisme die ons vanuit de onderwereld sturen naar de afgrond en naar gevangenschap en slavernij.

 5. @Uncle Scam [14]:

  je begrijpt wat ik bedoel. Het is jaren oud en niet precies genoeg. De vragen van de SP kunnen er niet allemaal mee beantwoord worden.

 6. @Sandeman [4]: Bitcoins. Goede ontwikkeling. Je kunt ze niet zomaar bijmaken.
  “people can exchange money electronically securely without the need for a third party, such as a bank or a company”
  “Bitcoin on cryptographic techniques that allow you to be sure the money you receive is genuine, even if you don’t trust the sender.”

  What Bitcoin Is, and Why It Matters
  http://www.technologyreview.com/computing/37619/page1/

  Nooit gedacht, maar goed van de SP! (Jammer dat ze het goud eventueel willen verkopen)

  Rien [33] reageerde op deze reactie.

 7. Congratulations, Dutch people! You should indeed wonder where you gold is. The central banking establishments of the world are the heart of the dragon. We need a stand-alone money that is not issued solely through the signing of promissory notes to banks which create the credit out of nothing. The way to go, IMO, is internet e-transaction banks with accounts denominated only in gold or silver grams, with loans made only from existing accounts of previously saved money (not leveraged in fractional-reserve schemes of money creation), at interest rates determined by the parties to the loan contract. NO FRAUD!

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.

 8. lang leve de crisis laten we via de tv en radio de mensen lekker vooor de gek houden tot het te laat is

 9. Advies gevraagd!

  Ik ben financiëel een echte kneus, heb geen idee van de beurs en aanverwante zaken.

  Ik heb een aardig bedragje gespaard voor mijn dochter om van te gaan studeren zonder zich in de schulden te hoeven steken. Vanaf volgend jaar zou ze de spaarrekening kunnen aanspreken. Nu bekruipt me toch zo’n unheimisch gevoel door alle verhalen over de financiële ramp die ons allen te wachten staat, en dat het geld volgend jaar misschien geheel is verdampt.

  Wat zou ik moeten doen? De rekening leeghalen en het geld in een sok bewaren? Moet ik een aanbetaling doen op een startersappartementje voor haar? Help!!! Ik zal haar hele leven toch niet voor niets hebben gespaard om haar te behoeden voor schulden?

  Welke financiëel onderlegde man/vrouw heeft een advies voor me?

  IIS [25] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [29] reageerde op deze reactie.
  Rien [34] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [38] reageerde op deze reactie.

 10. @thuismoeder [24]:

  De beste adviseur bent u zelf.
  De bank is niet meer dan een parkeerplaats geworden waarbij een tijdelijke deposito met een paar procent flutrente nog een beetje perspectief biedt. Houd geld flexibel bij de hand en investeer eventueel het geld later in een leuk appartement o.i.d. waar u zeker niet te veel aan moet uitgeven, want de prijzen staan onder druk.

  Wat komt dat komt en volg de raad van uw eigen wijsheid en gezonde verstand (laat u niet gek maken). En vergeet niet dat alles wat van witgeld naar zwartgeld gaat niet zomaar weer wit kan worden (vermogensrendementsheffing).

  Op hoop van zegen dan en als we gaan dan gaan we allemaal.

  Groeten van Niet de Adviseur

  Ron Paul Fan [30] reageerde op deze reactie.

 11. @Rob
  @IIS

  Dank jullie voor de snelle reactie.

  Het wordt dus een combinatie van studie en eigen wijsheid en gezond verstand.

 12. @thuismoeder [24]: Welke financiëel onderlegde man/vrouw heeft een advies voor me?

  Of ik financieel onderlegd ben weet ik niet, desondanks hier mijn gedachten:

  Waarom moet uw dochter studeren? Waarschijnlijk om voor haar een ‘beter leven’ te garanderen, heel begrijpelijk. Maar of studeren de aangewezen weg tot een beter leven is waag ik te betwijfelen en daarin ben ik niet alleen:

  http://blogs.reuters.com/reuters-money/2011/09/15/is-college-worth-it/

  U wilt van uw dochter wellicht een advocate maken met een BMW cabrio en een inkomen van 100k+ die dan op haar 39-ste bij de psychiater op de bank zit en ontdekt dat ze eigenlijk veel liever kinderen had willen hebben. Jammer gaat allemaal niet gebeuren:

  Dit gaat er komen, ook in Nederland:

  http://lewrockwell.com/slavo/slavo58.1.html

  Het gevecht om de resterende schaarse middelen tussen diverse bevolkingsgroepen.

  Het beste wat uw dochter kan doen is een aardige en vooral competente en betrouwbare man vinden en met hem een flink stel koters hebben. In de toekomst zullen namelijk je kinderen identiek zijn met je pensioen aangezien de pensioenen die we nu nog even kennen binnenkort verdampt zullen zijn:

  http://lewrockwell.com/bonner/bonner505.html

  Het geschetter van de afgelopen weken rondom Jongerius e.d. over een procentje meer of minder pensioen is een achterhoede gevecht, want de realiteit is dat mensen van onder de 50 nergens meer van uit mogen gaan wat betreft oude dagsvoorziening; die kan evengoed gehalveerd worden of nog erger.

  De Gouden Tijden waren tussen 1982-2007. Wat nu komt zijn de Grijze Tijden. En zoals altijd geld het adagium: dat wat schaars is is goud waard. En in de komende Grijze Tijd zijn dat dus kinderen. Maak van uw dochter geen blauwkous maar een moeder.

  P.S. U heeft tienduizenden euro’s geld over? Koop dan voor pakweg 30% daarvan aan zilver-baartjes. Die hebben schat ik nog wat meer rek naar boven dan goud en loopt ook minder risico geconfiskeert te worden.

Comments are closed.