Dagelijks overspoelt de (ms-)media ons met ‘nieuws’, weetjes, roddels en hypes. Dat dit irritant en tijdrovend is, mag bekend zijn. Maar het is ook nog eens slecht voor de gezondheid. Rolf Dobelli heeft in 2010 een artikel geschreven over het hedendaagse nieuws, de manier waarop dat gebracht wordt en de impact die dat op ons heeft. Zijn conclusie is dat de continue stroom aan stukjes – vaak conflicterende – informatie het rationeel denken ondergraaft, onnodig stress veroorzaakt en concentratieproblemen.

Met dank aan het onvolprezen Anarchielblog hier een korte samenvatting van de punten die Dobelli noemt in zijn artikel:

15 redenen om het reguliere nieuws te ontwijken
Nieuws is voor het bewustzijn wat suiker is voor het lichaam 
Zo’n 200 jaar geleden werd een toxische vorm van kennis uitgevonden. De tijd is gekomen om de schadelijke effecten van nieuws op individuen en maatschappijen te erkennen en de noodzakelijke stappen te nemen om jezelf te beschermen tegen de gevaren.  De media voeren de mensen kleine stukjes onbelangrijke informatie waarbij we niet hoeven na te denken en die ons leven niet direct beïnvloeden. Een teveel aan voedsel leidt tot zwaarlijvigheid en diabetes. Op dezelfde manier leidt de inname van eindeloze hoeveelheden korte nietszeggende nieuwsberichten tot een overvloed aan informatie.  Mensen beginnen zich te realiseren hoe toxisch nieuws kan zijn en nemen de eerste stappen richting een informatiedieet. Dit leidt tot minder verstoring, meer tijd, minder angst, een verruimend bewustzijn en meer inzichten.

1.  Nieuws misleidt ons systematisch
Onze hersenen zijn geprogrammeerd om aandacht te geven aan zichtbare, grote, sensationele, schokkende, snel veranderende, lawaaierige en grafische aanvallen van stimuli. Daarentegen schenkt het brein weinig aandacht aan subtiele intelligentie, complexe patronen en stilte. Mediabedrijven buiten dit gegeven systematisch uit.

Als gevolg van de consumptie van nieuws hebben mensen een verstoord beeld van de werkelijkheid. Het zien van een neerstortend vliegtuig op televisie verandert je gedrag ten aanzien van dat risico, ongeacht de reële kans dat het gebeurt.

2.  Nieuws is irrelevant
Nieuws is vermakelijk, maar niet relevant. Mensen vinden het moeilijk om te herkennen wat relevant is. Des te gemakkelijker is het om te herkennen wat nieuw is. Als je brein andersom zou werken, zouden de media sturen op relevantie.

Het dagelijkse nieuws overspoelt je met een wereldbeeld dat niet relevant is voor je leven. Dit betekent dat het voor jou als persoon niet belangrijk is. Media willen je doen geloven dat nieuws individuen een soort concurrentievoordeel biedt. Mensen worden angstig wanneer ze geen nieuws meer kunnen volgen omdat ze bang zijn iets belangrijks te missen. In feite is de consumptie van nieuws een concurrentienadeel.

3.  Nieuws beperkt begrip
Het nieuws legt bovendien niets uit. De media zijn er trots op feiten correct weer te geven, maar die feiten zijn meestal epifenomenen van een diepere oorzaak.

We proberen onderliggende processen te begrijpen maar er zijn maar weinig nieuwszenders die het oorzakelijk verband uitleggen omdat de onderliggende processen nagenoeg onzichtbaar zijn. Ze zijn complex, non-lineair en moeilijk te behappen voor onze hersenen (en journalisten). Dit is waarom media vaak voor de plaatjes, schandalen en roddels gaan.

4.  Nieuws is toxisch voor je lichaam
Het dagelijkse nieuws stimuleert constant je limbisch systeem. Paniekerige verhalen leiden tot de aanmaak van grote hoeveelheden van het stresshormoon cortisol. Dit verstoort je immuunsysteem en blokkeert groeihormonen.

Met andere woorden bevindt je lichaam zich dan in een chronische staat van stress. Andere potentiële bijwerkingen van het kijken naar het dagelijkse nieuws zijn angst, agressie, tunnelvisie en ongevoeligheid.

5.  Nieuws leidt massaal tot cognitieve fouten
We filteren systematisch bewijs uit dat in strijd is met onze vooroordelen. Daarentegen wordt bewijs dat in overeenstemming is met onze geloofsovertuiging automatisch geabsorbeerd.

Zoals Warren Buffett al zei: “De mens blinkt uit in het interpreteren van alle nieuwe informatie zodat hun voorafgaande conclusies intact blijven.” Het gevolg is dat we rondlopen in een wolk van ogenschijnlijk bevestigde data, zelfs wanneer onze theorieën over de wereld en onszelf mogelijk onjuist zijn. Mensen worden dan vaak overmoedig, nemen onnodige risico’s en beoordelen kansen verkeerd.

6.  Nieuws remt het denken
Om te denken is concentratie nodig. Nieuwsberichten zijn als vrije radicalen in de lucht die aan de haal gaan met ons helder denken. Nieuws is ontworpen om mensen te onderbreken. Het is als een virus die je aandacht steelt.

Nieuws beïnvloedt het geheugen. Het pad van kortetermijngeheugen naar langetermijngeheugen is een knelpunt in het brein, maar wat we willen begrijpen moet er doorheen. Wanneer deze passage wordt verstoord komt er niets door. Omdat nieuws concentratie verstoort, verzwakt nieuws het begripsvermogen van de mens.

7.  Nieuws verandert de structuur van het brein
Het dagelijkse nieuws werkt als een drug. Wanneer je er de gewoonte van maakt het nieuws te volgen, ga je het steeds vaker volgen. Je verlangt naar meer data. Dit heeft te maken met de langetermijnpotentiatie (LTP) van het brein. Verslaafden zoeken naar meer stimuli dan niet-verslaafden om een tevreden gevoel te krijgen.

Zenuwcellen breken oude connecties vaak af en vormen nieuwe. Wanneer we ons toeleggen op de consumptie van het dagelijkse nieuws, krijgen we letterlijk een ander brein. Nieuws programmeert de mensen.

De meeste mensen die het dagelijkse nieuws volgen hebben moeite met het lezen van een boek. Na vier pagina’s zijn ze moe, hun concentratie verdwijnt en ze worden rusteloos. Dit komt niet omdat ze ouder worden maar omdat de fysieke structuur van hun brein is veranderd. Zoals professor Michael Merzenich van de Universiteit van Californië in San Francisco zei: “We trainen ons brein om aandacht te geven aan onzin.”

8.  Nieuws is kostbaar
Nieuws beperkt op drie manieren de productiviteit. Ten eerste neemt de consumptie van nieuws tijd in beslag. Het kijken of luisteren naar nieuws is derhalve verloren tijd. Elke keer dat je het nieuws volgt kost het daarna tijd om je weer te heroriënteren op wat je aan het doen was. Zelfs uren nadat we weer op de hoogte zijn van alle roddels leidt het nieuws ons nog af.

Informatie is niet langer een schaars goed, maar aandacht wel. Waarom zouden we het zo snel weggeven?

9.  Nieuws scheidt de relatie tussen reputatie en prestatie
Reputatie beïnvloedt hoe mensen in een samenleving met elkaar samenwerken. In het verleden werd reputatie gerelateerd aan prestaties. Met de komst van de massaconsumptie van nieuws werd plotseling het vreemde concept van ‘beroemdheid’ geïntroduceerd in onze samenleving.

Roem is misleidend omdat mensen in het algemeen beroemd worden om redenen die weinig van doen hebben met ons leven. Filmsterren en nieuwslezers verwerven via de media roem en de tragedie is dat hele horden afkomen op mensen die vaker op televisie verschijnen dan anderen.

10.  Betrouwbaarheid van het nieuws
Het is de bedoeling dat professionele journalisten tijd nemen om hun verhaal te schrijven en feiten na te lopen. Dit is in de afgelopen decennia behoorlijk geërodeerd. Persberichten worden klakkeloos overgenomen en men rent achter alle hypes aan.

Sommige verslaggevers kopiëren van elkaar of verwijzen naar oude artikelen. Door het kopiëren en het kopiëren van kopiën sluipen er fouten in de verhalen en hun relevantie.

11.  Gerapporteerde feiten zijn soms onjuist, voorspellingen altijd
Veel nieuws bevat voorspellingen maar juiste voorspellingen in een complexe wereld zijn onmogelijk. Onomstotelijk bewijs toont aan dat voorspellingen door journalisten en experts op het gebied van financiële markten, globale conflicten en technologie vrijwel altijd onjuist zijn.

Voorspelden kranten de Eerste Wereldoorlog, de Grote Depressie, de val van de Sovjet-Unie of de antibioticaresistentie? Wellicht vindt je één of twee juiste voorspellingen in de zee van miljoenen onjuiste.

12.  Nieuws is manipulatief
Nieuws wordt geselecteerd om adverteerders tevreden te houden, of de eigenaren van de mediabedrijven en daarnaast brengen de media meestal alleen het nieuws wat iedereen brengt om te voorkomen dat het mensen beledigt.

De public relations (PR) industrie is tenminste even groot als de media-industrie wat erop wijst dat nieuwsbedrijven en journalisten gemanipuleerd of beïnvloed kunnen worden. Bedrijven zouden namelijk niet zoveel geld besteden aan PR als het niet zou werken.

13.  Nieuws maakt mensen passief
Het meeste nieuws gaat over zaken die je niet kunt beïnvloeden. Door dit dagelijks te herhalen wordt de energie weggenomen bij mensen en nemen ze een pessimistisch en sarcastisch wereldbeeld over.

Wanneer het menselijke brein wordt geconfronteerd met een barrage aan dubbelzinnige informatie kan het reageren met passiviteit en in de slachtofferrol gaan. De wetenschappelijke term is aangeleerde hulpeloosheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat depressie hoogtij viert. De verspreiding van depressie komt namelijk exact overeen met de opkomst van de mainstream media.

14.  Nieuws geeft ons de illusie betrokken te zijn
Mensen houden zich voor bezorgd te zijn terwijl hun ogen op de laatste headlines gericht zijn. Maar de eindeloze woordenstroom maakt ons immuun voor bezorgdheid.

Het lijkt alsof we allemaal verbonden zijn in één global village. De consumptie van het dagelijkse nieuws maakt ons echter niet meer verbonden met elkaar. We zijn verbonden omdat we met elkaar handelen.

15. Nieuws blokkeert creativiteit
De reden waarom veel wiskundigen, componisten en entrepreneurs hun beste werk vaak op jonge leeftijd afleveren is omdat ze vaak niet weten wat er voor hen al is geprobeerd. Het brein van deze mensen is helder en grotendeels niet geprogrammeerd waardoor nieuwe ideeën spontaan opkomen.

18 REACTIES

 1. @Hoc Voluerunt [3]:
  Ik gebruik precies het woord wat ik wil gebruiken. Of wil jij propageren dat ik dat niet wil? 😉
  De meeste woorden met nare bijsmaken zijn precies de woorden die men moet gebruiken aangezien de nare bijsmaken alleen onwelgevallig zijn voor de meesters.
  ..en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil me niet conformeren aan de standaarden van taal die onze meesters ons willen opdringen.

 2. @Aequitas [5]:

  Maar het blijft van belang om enige informatie (nieuws) te ontvangen, anders weten we helemaal niet meer wat er gaande is.

  ..en dat weten we nu wel?
  Waarheden zijn simpel. Simpele waarheden die we uit kinderen rammen. Daar hoeven we geen “Nieuws” voor te horen/kijken/lezen.
  Informatie staat ook niet gelijk aan Nieuws, maar Nieuws is wel informatie.
  Non-informatie om deze simpele waarden nog meer obscuur te maken.

 3. Ja NRC-next had laats nog een special over dit onderwerp, was wel leuk om in de krant te lezen waarom het nieuws vaak van slechte kwaliteit is.

 4. Ik heb nu sinds een jaar geen TV meer, ik lees alleen wat mij echt intereseerd op Interent en op een afstandje volg ik wat er gaande is in de wereld.
  Mediteren doe ik ook veel, helpt ook om een helder hoofd te houden en door de misleiding heen te prikken.

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij nog nooit zo rustig en scherp heb gevoeld.

 5. @Aequitas [5]: Maar het blijft van belang om enige informatie (nieuws) te ontvangen, anders weten we helemaal niet meer wat er gaande is.

  Dat zegt die sjabbes ook in het volledige artikel. Houd gewoon de week-samenvattingen van tijdschriften zoals the economist oid in de gaten.
  Verder kan ik me wel in een aantal dingen vinden hoor en ik merk het ook. Hoe relaxt ben je wel niet als je een week lang in eoa land op het strand zit, of zit te wintersporten buiten bereik van internet? Ik kom dan terug en lees het nieuws en denk idd: ‘er is geen zak veranderd, politici liegen, gij zult belasting betalen’, etc. Kortom: geen verandering in de status quo.

 6. Ik schok een beetje. Maar toen ik de bronnen onder het artikel zag was ik gerust gesteld.

  Verder is “amusing ourselfs to death” van Neil Postman een standaardwerk op dit gebied.

 7. Dit artikel doet kennelijk weer de ronden over het inet.
  Ik heb het een poosje geleden ook als mogelijke candidaat voor mijn blog gezien.
  Toen heb ik geprobeerd om wetenschappelijk bewijs te vinden voor de gedane beweringen. Ik ging er namelijk van uit dat dit artikel op een onderzoek resultaat zou berusten.
  Helaas, ik kon niets vinden. Noppes.

  Voor zover ik kan nagaan kan dit artikel net zo goed uit de duim gezogen zijn.

  Jammer, ik had graag geloofd dat het waar is 🙂

  PS: Ik lees al jaren geen kranten meer en kijk geen TV. Ook BNR heb ik onlangs stopgezet, en voel me gewoon beter.

 8. @Vilseledd [2]:

  Ik lees toch liever naar wat deze meneer heeft te melden dan wat de MSM ons wereldwijd duizend keer per dag van hetzelfde wil voorkauwen. Ik zie niet waar de doorsnee nieuwszender objectief of diepgravend is.

 9. MSM kan ook erg nuttig zijn. Als men wilt weten hoe het niet is gegaan,zal men toch de MSM moeten raadplegen.
  Men kan zelfs geld verdienen door het tegenovergestelde te doen van van de MSM propageert.

 10. Ik wordt al moe bij het eerste ondewerp/item. je hebt gelijk EN NU?

  Ga je op de barricaden?? of ben je een salonactivist in actie voor het algemeen nut???

 11. 6. Nieuws remt het denken….oh …echt waar ?

  Om te denken is concentratie nodig. Nieuwsberichten zijn als vrije radicalen in de lucht die aan de haal gaan met ons helder denken. Nieuws is ontworpen om mensen te onderbreken. Het is als een virus die je aandacht steelt.

  Het is heel simpel : als jij de door als regelmatig georganiseerde wetenschap krijgt voorgeschoteld dat een “vrijeradikaal”bij elke chemische verbrandig ontstaat( oxydatie ), maar dat dit een negatief gegeven is….dan wat ?

  Zonder dit gegeven had je simpelweg niet bestaan….punt.

  Thats the simple fact of life…..zonder vrijeradikalen draait de energie machine van je lichaam NIET….gewoon niet….althans dat zeggen chemici ( niet ik ).

  De waarheid is ( dubbele punt ) :

  1- In GEEN ENKEL experiment is nimmer een “vrijeradikaal” waargenomen !!!!!!!!!!!!!!

  2 Het is pur-sang een 100% zuiver theoretisch molecuul , dat alleen is toegevoegd om de vergelijking te laten kloppen , niets meer niets minder.

  3 Dus die hele anti-rimpel smeersel en vitamine C producerende en radikaal bestrijdende industie is “BULL”, en kortom die hele ” vrijeradikalen ” geloofsindustie is paardemest.

  En daarom heb ik ooit wel deze naam gekozen…..de kerk van de wetenschap , daar gaat veel geld in om….HE! . en natuurlijk in afgeleide industrieen .

  Trap niet in de mythe die wetenschap heet….ze zijn niet zo goed als ze zich (soms ?) meestal voordoen.

 12. Het probleem met de MSM is dat men niet meer weet welk nieuws men nog ietsiepietsie serieus moet nemen of welk nieuws rijp is voor de afvalemmer. Daarom neem ik uit voorzorg geen enkel nieuws, ook die van het internet waar ook veel eigenbelang een rol speelt, niet meer al te serieus.

  Het lijkt erop dat de MSM op dit moment ons aan het masseren is om dadelijk Griekenland rustig failliet te kunnen laten gaan. Men probeert de schok die ontstaat enigszins te dempen door het wel-niet-failliet-spel te spelen. Zou men eerder al plotsklaps gekomen zijn met het nieuws dat de Grieken of andere landen failliet zijn dan zou de financiële wereld daar te heftig op reageren en de boel daadwerkelijk (eerder) instorten.

  Ik zeg dat de Grieken binnen afzienbare tijd, en waarschijnlijk ook andere landen, niet meer bij de euro zullen horen. Vraag blijft alleen hoe geestesziek is men in Brussel…. http://www.nu.nl/buitenland/2537042/kroatie-kan-toetreden-europese-unie.html

 13. @CMPT [13]:

  Als hij precies hetzelfde doet als de zogeheten “MSM” dan is hij echt niet meer waard; sterker nog, hij behoort ook tot het gewone nieuws. Advies: blijf kritisch op alles, wat zich alternatieve nieuwsbron noemt en geloof het niet klakkeloos.

  “Om te denken is concentratie nodig. Nieuwsberichten zijn als vrije radicalen in de lucht die aan de haal gaan met ons helder denken.”

  Niets houdt je tegen om aantekeningen te maken bij het nieuws, wat door de techniek vergemakkelijkt wordt, daar je een opname kunt pauzeren. Volgens de Oude Grieken was geschreven tekst schadelijk, volgens de kerk de boekdrukkunst, volgens onze eigen opvoeders strips, de opvoerders daarna televisie en nou wordt daar dan nieuws uitgepikt.

Comments are closed.