Als kleine zelfstandige ondernemer die in alle vrijheid zijn beroep uit wil oefenen word je geconfronteerd met een democratische overheid die je alle beperkingen oplegt en moet je verplicht bijdragen aan de maatschappij. Uiteraard wil je best vrijwillig bijdragen als het geld besteed wordt aan mensen die het minder goed hebben door ziekte of andere omstandigheden. Je bent sociaal bewogen en niet te beroerd om daar op te investeren. Maar ondanks dat je tegen een politiek bestuur bent, kun je niet anders dan het noodgedwongen accepteren om als zelfstandige ondernemer te kunnen overleven.

Waar je als kleine ondernemer in de projectontwikkeling vaak tegenaan loopt, zijn alle wetten en regels waar je je aan moet houden. Gemeentelijke vergunningen en medewerking, welstand, milieu regels, Provincie en overheidsvoorschriften, allemaal kosten veroorzakende punten. Omwonenden kunnen terecht bezwaar maken en ook daar moet je rekening mee houden. Ook de milieuorganisaties maken altijd bezwaar en  daardoor komen er vertragingen gepaard gaande met renteverlies waardoor alles duurder wordt.

 Als de vergunning verleend wordt, is er nog bezwaar mogelijk, dat zijn nu eenmaal de regelgevingen. Daarna doet een rechter uitspraak en verwacht je dat alles geregeld is. Doch dan begint het pas, de milieugroepen gaan naar de rechter met andere bezwaren, en als dat afgewezen wordt hebben ze weer een ander punt en zo vertraag je de economie en  het rechtsgevoel, want iedere vertraging kost veel geld en kosten aan Advocaten en ergernissen, en natuurlijk geld. Daarom deed ik onderstaand verzoek aan de Tweede Kamerleden.

 Aan alle Tweede Kamerleden

 Onderwerp; verzoek om aanpassing van de bezwaarschriften procedures.
 Uiteraard is het niet de bedoeling om mensen of instellingen welke bezwaar willen maken in hun vrijheid te beperken, maar het wel werkbaarder maken voor overheden en bedrijven zodat de economie en de werkgelegenheid efficiënter geregeld kan worden en er minder kapitaal vernietigd zal worden. Waarbij ook de belangen van de mensen die bezwaren indienen niet geschaad worden.

 Alle gemeenten, overheid en bedrijfsleven in ons land krijgen te maken met milieu en natuur activisten die vaak op grond van wet en regelgeving procedures inzetten, soms los van de kernvraag waar het eigenlijk om gaat. Als ze in de normale procedure niet kunnen bereiken wat ze willen, dan halen ze er beschermde, soms niet aanwezige diersoorten of planten bij. Als het ze dan nog niet allemaal lukt, dan gaan ze zelfs vissen in een viskom of andere soorten dieren die zogenaamd gestrest kunnen worden er bij benoemen. En de Raad van State gaat daar altijd in mee, terwijl het niets met wet en regelgeving te maken heeft maar met verwachte bijverschijnselen van een groep milieu en natuur organisaties, die op deze wijze alles willen vertragen ten koste van de economie en de democratie.

 De gebruikelijke weg is dat bestuurders, zoals in de Eemshaven en Eelde de wettelijk vastgelegde procedure moeten volgen, waarbij de overheid en de provincie controleert of de regels opgevolgd worden. Ook heeft iedereen de gelegenheid bezwaren in te dienen, en worden daar de milieuorganisaties nauw bij betrokken. Als daarop dan democratisch wordt besloten om een vergunning te verlenen, kan men in beroep gaan, waarbij men aan moet geven op welke gronden de bezwaren berusten.

 Het lastige is dat milieu groepen dan een vertragingstactiek toepassen en gaan na ieder rechtszaak ander onderwerpen in te brengen. Dat zou uitgesloten moeten worden, en als men bezwaren heeft moet men die tijdens de eerste bezwaarschriften indienen, anders is het onwerkbaar voor overheid en bedrijfsleven. Maar daar hebben milieugroeperingen geen boodschap aan en beginnen steeds met nieuwe inbreng van bezwaren. Voorbeeld:

 Wij zien dat nu in de Eemshaven en bij vliegveld Eelde, waar men al meer dan tien jaar aan het procederen is over het verlengen van de start en landingsbaan. Na de geluidsoverlast en het planten en het dierenrijk er bij gehaald te hebben, gaat men nu op economische gronden van de exploitatie weer rechtszaken voeren. Zo zal het bij de Eemshaven ook wel verlopen, waarbij de Raad van State de realiteit maar niet wil inzien, maar slechts procedures ( waar misbruik van gemaakt wordt) afweegt. Iets meer gerelativeerd naar dit soort zaken kijken zou toch niet teveel gevraagd zijn. Als men aan de wet en regelgeving voldoet en het ontwerp is democratisch besloten, dan zou dat de basis van hun besluitvorming ook kunnen zijn. Daarom zou de overheid dit wettelijk anders moeten regelen.
Ingezonden door Reiny

————————————————-
Nawoord Redactie: Wat er verkeerd is aan de gedachten, is dat Reiny nog steeds gelooft dat er een oplossing door de politici (tweede Kamer) mogelijk is.
Die zijn meer geïnteresseerd in hun milieufrieken-vriendjes dan in een kleine zelfstandige ondernemer.

De enige weg die misschien kan helpen, is het afdwingen van zaken waarmee de politiek/overheid zich niet mag bemoeien omdat ze het persoonlijke eigendomsrecht aantasten.

11 REACTIES

 1. Een land boycotten door een bedrijf,

  Noem mij eens een verstandige politici. Volgens mij hebben politici geen enkel verstand van hoe je zaken doet. Als ondernemer moet je je nooit met de politiek van andere landen bezig houden, daar heb je de politiek voor !! Als een bedrijf dit wel zou doen kan het geboycot worden door z’n land en eventuele ondersteunende andere landen of bedrijven. Daarnaast brengen ze hun medewerkers en anderen in gevaar, je weet nooit hoe in andere landen mensen reageren. Zakendoen berust op vrienden zijn, vertrouwen en gunnen. Ik werd vanmorgen wakker en dacht wat zullen de politici blij zijn iets van mij te horen, maar soms hoor ik liever niets van ze!!!

 2. De Vrijsprekers kunnen maar niet geloven, dat er ook ondernemers zijn, die in een goed openbaar bestuur geloven. Ze denken, dat iedere ondernemer à priori tegen elke vorm van overheid is. Een stabiele politieke situatie wordt echter regelmatig genoemd als gunstige factor voor het bedrijfsleven, maar dat negeren ze straal.

 3. Ik ben zelf ook zo’n ondernemer. Mijns inziens had je dit complete (overigens voortreffelijke) betoog ook kunnen samenvatten met ‘het gloeilamp vebod’ dat volgend jaar compleet zal zijn.

  Een gloeilampverbod om milieuredenen, omdat er vriendelijkere alternatieven voorhanden zijn…

  Vraag je af: waarom rijden er nog andere auto’s als 500cc-tjes? Waarom mogen 4- persoons gezinnen huizen met 20 slaapkamers kopen en bewonen en verwarmen? Waarom is er geen maximum quota af te nemen energie per hoofd van de bevolking ingesteld?

  Snap je?

  Een groot toneel van brakende kots!!!!

  Vilseledd [4] reageerde op deze reactie.
  Igor [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Sander [3]:

  Hoe zou het met de warmtebollen gesteld zijn, die een Duitser op de markt gebracht heeft. Dat zijn bollen, die 95% warmte geven en als afvalproduct licht. Sommigen zeggen, dat het een goede vervanging van de gloeilamp is en dat je bij het licht vrij aardig kunt lezen. En ik moet zeggen: de gelijkenis met de gloeilamp is inderdaad treffend.

 5. Het grote probleem in dit land is dat alles, werkelijk alles is doodgeregeld. Ik trek het even in het belachelijke… Als ik in het bos met mijn gezin zit te picknicken en ik moet een plasje doen, dan doe ik dat … Daar waar de beren het ook doen… IN het bos. Een WC immers heb ik niet bij me. Op datzelfde moment ben ik echter in overtreding. Waarom? Omdat ik geld heb. Herten, egels, eekhoorns, ratten en ander bosgespuis schijten het hele bos onder zonder ook maar 1 vergunning te hebben. En waarom mogen zij dat? Omdat ze geen geld hebben.

  Of ga ’s een tuinhuisje op je eigen grond bouwen. Greenpeace ziet je al aankomen en begint maar vast met een onderzoek naar bodemverontreiniging. Tegelijkertijd wordt er gekeken of er niet toevallig een braziliaanse naaktslak in de wijde omgeving ligt te paren.
  Het totale ambtelijke apparaat vergadert met twintig man over jouw tuinhuisje dat op jouw grond staat.
  Kost allemaal niks hoor…
  En heb niet het gore lef om maar vast met bouwen te beginnen. U zult doodgetreiterd moeten worden. Net zolang tot elke ambtenaar vrolijk naar huis fietst met onder zijn snelbinder een broodtrommeltje in nep delfts blauw. Omdat het kan.

 6. De gloeilamp werd verboden nadat er een vrouwelijke Minister die voorheen gewerkt had bij Philips, en in het bestuur van een milieubeweging gezeten had, op werkbezoek bij dit bedrijf was geweest. Dat vond ik verdacht !!! Nu is ze weg en zitten wij met de ellende.

 7. @reiny [8]:
  Klopt. Philips vond dat er geen droog brood meer te verdienen was aan gloeilampen. Bij de Kwantum kon je 10 Chinese peertjes halen voor 3 euro. Tegelijkertijd zat er op kwikbommen (ook bekend als spaarlampen) nog wel een leuke marge, net als op LED-lampen. Philips heeft Cramer toen gewezen op de energiebesparing en kreeg haar niet alleen zo ver gloeilampen te verbieden, maar tevens om hoge importheffingen op kwikbommen en LED-lampen te regelen, zodat Philips de Chinezen (gedeeltelijk) buiten de deur kon houden. Sinds ik dit weet, komt er geen Philips eindproduct meer in huis.

 8. Heeft Cramer dan ook invloed in Spanje, want daar wordt de 60 watt gloeilamp binnenkort ook verboden? Of heeft Phlips de bureaucraten in Brussel ook bewerkt?

Comments are closed.