Mijn jongste zoon is onlangs van het VMBO naar het MBO gegaan en dat schijnt de ambtelijke belangstelling van de plaatselijke leerplichtambtenaar te hebben opgewekt want die stuurde mij zomaar wat formulieren die betrekking lijken te hebben op deze schoolovergang.

Dat heeft mij aan het denken gezet want wat heeft de staat via die ambtenaar met mijn jongste zoon te maken ? Of en wanneer kinderen naar school gaan lijkt mij eerder zaak van ouders dan van de staat.

Het idee hierachter is dat wij er allemaal democratisch voor hebben gestemd en de meerderheid nu eenmaal heeft beslist dat het schoolgaan van kinderen een zaak van de staat is. Verder geloven statisten dat zonder staatsdwang mensen hun kinderen thuis zouden houden.

Praktisch gezien hebben mensen die niets met mijn zoon te maken hebben via democratische meerderheden een leerplichtambtenaar die ook helemaal niets met mijn zoon te maken heeft het recht gegeven om meer gezag over mijn zoon uit te oefenen dan ik als ouder heb en dat is volslagen waanzin.

Ook het idee dat mensen zonder leerplicht massaal hun kinderen thuis zouden houden berust op de gebruikelijke socialistisch-democratische waanideeën.

Ik zou dat niet doen en ik ken echt helemaal niemand die dat wel zou doen.

Ik heb ook nog eens rondgevraagd bij familie, vrienden en kennissen (toch wel honderden mensen bestrijkend) en ook daar kent niemand personen die hun kinderen thuis zouden houden van school zodat die leerplicht feitelijk is ingesteld omdat er misschien wel mensen zouden kunnen zijn die wij verder niet kennen en waar wij helemaal niets van af weten die wellicht misschien hun kinderen thuis zouden houden maar dat weten we ook niet zeker.

Kortom, nog meer socialistisch waanzin om staatsdwang te rechtvaardigen maar nog waanzinniger is de viering van 100 jaar leerplicht enige jaren geleden: wij vierden daadwerkelijk feest omdat de staat ons al 100 jaar dwong om onze kinderen naar school te sturen.

En zo blijkt weer eens dat socialistisch denken zwaar hersenletsel veroorzaakt.

18 REACTIES

 1. Ik denk dat het vroeger wel degelijk een functie had,ik weet niet hoe precies hoe het er hier 100 jaar geleden aan toeging maar ik kan me zo voorstellen dat jongens uit een arm gezin al vroeg mee ging om bv in de mijnbouw of baksteen industrie te werken, dat de leerplicht dat een paar jaar uitstelde en wellicht mogelijkheid bood voor een betere toekomst lijkt mij aannemelijk en positief.

  Tegenwoordig lijkt het mij inderdaad vrij zinloos, maar kwalijker dan de leerplicht vindt ik de inhoudelijk bemoeienissen, de overheid die bepaalt wat erin gestampt wordt…..nou ja ze doen een poging.. lang leve het internet 😉

 2. Ik heb ooit gelezen over mensen in Duitsland die hun kind thuis zelf onderwezen.
  Ze gebruikten dezelfde boeken als op school gebruikt werden.
  Bij het examen, samen met andere kinderen die normaal onderwijs kregen, presteerde het zelf onderwezen kind beter dan de rest.
  Wie wil nou zijn kind een slechtere toekomst bezorgen door het niets te leren?
  ER zijn er zelfs de voor een “voorsprong” willen zorgen door het kind een andere taal te leren, of alvast te beginnen met lezen leren, voordat het naar de lagere school gaat.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. Fantastisch stukje Wladimir! Deze komt in een lijstje te hangen en ik ga mijn kinderen vragen hem op te hangen op school:

  “Praktisch gezien hebben mensen die niets met mijn zoon te maken hebben via democratische meerderheid een leerplichtambtenaar die ook helemaal niets met mijn zoon te maken heeft het recht gegeven om meer gezag over mijn zoon uit te oefenen dan ik als ouder heb.”

 4. @Hub Jongen [5]:
  Het is schoolplicht. Als kinderen niets (willen) leren, inflateren ze de diploma’s. De MULO van toen staat bijna gelijk aan het Atheneum van nu.

 5. Kortom, nog meer socialistisch waanzin om staatsdwang te rechtvaardigen maar nog waanzinniger is de viering van 100 jaar leerplicht enige jaren geleden: wij vierden daadwerkelijk feest omdat de staat ons al 100 jaar dwong om onze kinderen naar school te sturen.

  Laat dat woord ” socialistische waanzin ” a.u.b. eens achterwege , en vervang het eens door ” staatsdwang ” , daar uw z.g “Liberale ” vrinden er ook het een en ander van kunnen.

  Kijk waar je nu staat Versus ….de vrucht van hun arbeid ?

  Ooit was het bedoeld als verheffing v/h volk , ja…ja.., nu zie ik hier langzamerhand weinig verheffing.

  CDA…VVD…PvdA…D66….altijd zaten deze jongens ferm in het zadel…poeh..poeh…nou…nou..tjonge..tjonge……, heeft het ENIG verschil gemaakt ?

  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 6. de leerplicht ambtenaar gaat ook over het aanwezig zijn: waag het niet om je kind eendag eerder op vakantie te nemen, dan volgt een boete.
  Daar worden dan uitgebreide protocollen en reglementen over gemaakt.

 7. @vrijeradikaal [8]: “daar uw z.g “Liberale ” vrinden er ook het een en ander van kunnen.”
  Nou dan zijn ze dus in weerwil van hun misleidende naam niet liberaal en al helemaal geen vrienden doch eerder socialist in schaapskleren.
  Wladi’s woordkeus (“socialistische waanzin”) is dan ook geheel terecht gezien het adjectief niet slaat op de persoon doch op de kwalificatie van de waanzin, ook al wordt die geuit of gesteund door zich zelf liberaal noemende socialisten in schaapskleren.

 8. “Ook het idee dat mensen zonder leerplicht massaal hun kinderen thuis zouden houden berust op de gebruikelijke socialistisch-democratische waanideeën.”

  Niet massaal. Viool-, hockey- en piano-ouders zullen hun gympikkies best wel naar school sturen, maar het gaat juist om de kwetsbare groepen, die dat duwtje in de rug nodig hebben.

  wladi [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [11]: kent u persoonlijk zo een iemand die zijn kinderen thuis zou houden ?

  Uw reactie is precies wat ik bedoel met “…zodat die leerplicht feitelijk is ingesteld omdat er ergens misschien wel mensen zouden kunnen zijn die wij verder niet kennen en waar wij helemaal niets van af weten die wellicht misschien hun kinderen thuis zouden houden maar dat weten we ook niet zeker”.

 10. De overheid claimt middels de Leerplichtwet het dwingende recht om onze kinderen te onderwijzen van hun vijfde tot hun zestiende levensjaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of achttien jaar is geworden.

  Een kind in het voortgezet onderwijs is verplicht 1.000 lesuren per schooljaar te volgen. Afwezigheid wegens ziekte wordt alleen geaccepteerd als de ziekte wordt vastgesteld door een door de overheid erkende arts. Je kind meenemen op vakantie buiten de schooltijden is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim en treedt zonodig op.
  Lees verder: http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/zijn-kinderen-staatseigendom/

 11. Niet alleen de lerrplichtwet is waanzin, het hele schoolsysteem is rot.
  Welke waanzinnige bedenkt het om een kind, dat al zeker 2 weken op school zit, een CITO toets af te nemen? Zogenaamd ” om het Niveau te bepalen”. Ik heb de leraren al gezegd om mijn kinderen met rust te laten en dat ik het belangrijker vind dat mijn kind graag naar school gaat en gelukkig is, dan leert hij vanzelf. En voor de leraren is de leerplichtwet niet meer om de kinderen in het gareel te houden.
  Het belachelijke is ook nog dat een rechter hierin mee gaat,
  gezien de boetes, sorry extra belasting, die dit met zich mee brengt.
  Ik voed mijn kinderen op om verantwoordelijk met hun toekomst om te gaan, zij zijn de enigen die dit in de hand hebben. Voor de rest heeft niemand daar invloed op.

 12. ander voorbeeld.
  Een individu heeft geen recht een ander land binnen te vallen. Toch door een miraculeus mysterie kan een vertegenwoordiger namens die individu wel die recht (wat er niet is) gebruiken om helicopters en wat niet een oorlog in te sturen?

 13. Wladimir…

  ik doe vrijdag ook nog een duit in de zak van onderwijs.
  Wat dacht je van de verplichte keuze op het VMBO? op 14 jaar al kiezen welke richting je jou carriere al op wil laten gaan is absurd.
  en ook dat onderwijs niet via de staat hoeft te verlopen, en ook niet in de huidige vorm.

 14. De geadresseerden van de norm zijn de ouders. En niet de kinderen. Deze plicht is er om te voorkomen dat kinderen door hun ouders aan de kinderarbeid gezet worden.

Comments are closed.