Vrijspreker: Vandaag gaat het over de 2 lagen bewustzijn die veel waarheidsontkenners hebben

Opperdienaar: Dat is inderdaad een vreemd verschijnsel. Als ik met iemand ga eten die in religieuze hersenspinsels beweert te geloven en haar laptop ligt nog in mijn auto die ik vergeten ben op slot te doen, dan werkt het niet als ik zeg dat ik wel even tot haar Heerser bidt dat hij niet gestolen moet worden. Ze geloven er wel in op het hoogste niveau, maar geloven er niet in op een lager niveau van hun bewustzijn.

Waar deze vreemde splitsing vandaan komt, wil ik even vanaf zijn, maar hetzelfde mechanisme kun je gebruiken als heerser voor uitbuiting. Als je onderdanen vraagt of ze een dwingert nodig hebben, dan zeggen de meesten ja. Nu moet je dat wat anders formulieren door te vragen of zijn buurman een dwingert nodig heeft en dan aan zijn buurman hetzelfde vragen en je moet de dwingert een weldoener noemen en hem wat ouderlijke karakteristieken geven, maar het principe is gelijk. Ook een volwassen kat wordt onderdanig als je hem als kleintje in zijn nekvel pakt.

Maar uit het feit dat je ze uiteindelijk moet dwingen, blijkt dat ze op een diepere laag wel degelijk geen dwingert willen en andere doelen hebben, anders zou er immers geen verzet zijn van de onderdaan en zou de dwang overbodig zijn. Bij een volledig geïntegreerde overeenstemming van hun eigen doelen met die van hun heerser, zouden ze immers vrijwillig al precies doen wat hij wil. Heerser en onderdaan zouden dan alleen nog spontaan tot de conclusie kunnen komen:”hee, wij willen precies hetzelfde”

Humor is overigens iets dat die diepere laag naar de bovenste laag kan brengen. Maak een grapje over een naïef vertrouwen op wereldlijke of bovennatuurlijke heersers en zelfs de statist of gelovige kan lachen. De onderste laag van zijn bewustzijn kietelen zijn bovenste laag van indoctrinatie.

Vrijspreker: Dan rest voor U alleen nog de vraag, hoe je mensen zo ver krijgt dat ze op die bovenste laag U heerserij prijzen. Dat is dan kennelijk toch alles bepalend.

Opperdienaar: De eenvoudigste mogelijkheid is zoals je een paard stuurt. Je doet hem een bit in met teugels er aan vast en de wil van het paard past zich aan aan de wil van zijn bereider. Dit vereist echter totale controle en dat schiet allemaal niet echt op voor 1 heerser en vele onderdanen. Ze moeten enigszins zelf sturend zijn en alleen hun netto resultaat aan jou afdragen. Wat in het verleden goed werkte is angst zaaien voor milieurampen, terroristen, epidemieën, gierende inkomensongelijkheid, plunderende bendes in de straten in combinatie met verplichtte indoctrinatie van de kinderen van de onderdanen. Maak het lot van de ouders afhankelijk van de voortdurende slavernij van de kinderen en ze nemen zelf de propaganda over. Hier is al heel veel over gezegd. Gisteren zag ik nog een mooi staaltje manipulatie op een voorpagina:”Oudere redt het financieel niet meer”, met een foto van de koningin ernaast.

Vrijspreker: Zijn de heersers zelf immuun voor deze 2 lagen?

Opperdienaar: Nee, ook de meeste heersers zijn zelf niet goed geïntegreerd en hebben een stel donkere motieven in hun onder bewustzijn, die op hun bovenste laag bijna vreemd voor ze lijken. Zo worden veel politici die op family values hamerenzelf vroegof laat gevonden in de gay bar of met een prostituee, maar ook de politici die er op hameren dat de wereld vol met graaiende captains of industry zit, raken vroeg of laat verstrikt in declaratieschandalen.

Die onderste laag moet ook wel verborgen zijn voor de bovenste, want anders zouden ze nooit geloofwaardig kunnen liegen. Dit geldt ook voor onderdanen: Het enige dat ze proberen te doen als je ze vraagt of ze een dwingert nodig hebben is geloofwaardig liegen. Bij ongeloofwaardig liegen ging vroeger immers snel je kop eraf, het is een evolutionair overblijfsel.

4 REACTIES

  1. Mathilde Ludendorff heeft dit in de jaren 30 uitstekend beschreven in “Induziertes Irresein durch Okkultlehren”. Daarin wordt beschreven, ho je mensen kunstmatig kunt verdwazen en een “Gehirnprothese” kunt aanmeten.

Comments are closed.