Vorige week betoogde Llewellyn H. Rockwell Jr. dat de Verenigde Staten een politiestaat zijn waar de rechtspraak buiten boord is gezet.
Gisteren verscheen een artikel van zijn hand op daily mises waarin hij nagaat of en in hoeverre de VS, en in zekere zin ook de EU, als fascistisch is te betitelen.  Ik vat in een drieluik zijn mening samen. Bij deze het eerste artikel.

Iedereen weet dat de term fascist pejoratief is, het roept ongunstige associaties op. Het zal moeilijk zijn iemand te vinden die stelt: Ik ben een fascist en ik ben er trots op! De stelling die ik poneer is dat thans de meerderheid van politici, intellectuelen, en politieke activisten, als ze eerlijk zouden zijn, moeten erkennen fascist te zijn.

Fascisme zorgt voor kartelvorming, ondersteunt producenten door centrale planning, verheft de politiestaat, schendt fundamentele rechten en vrijheden en maakt de regelgevende overheid tot de ongelimiteerde heerser van de maatschappij.

Deze beschrijving is van toepassing op de huidige situatie in de VS en ook in de EU. Het is zover doorgedrongen dat het niemand meer opvalt.

Toegegeven, fascisme heeft geen goede theoretische basis. Het is geen marxisme. Maar dat maakt het niet minder onderscheidend als sociaal, economisch en politiek systeem. Het kan ook worden gezien als een aparte stijl van sociaal economisch beheer. En het is net zo’n grote, zo niet een grotere bedreiging dan ouderwets socialisme.

Als fascisme niet wordt opgemerkt is het een sluipmoordenaar. Het zorgt voor een grote, agressieve, nutteloze staatslaag over de vrije markt, en zuigt het kapitaal en de productiviteit als een ware parasiet op. Het zuigt het economische leven uit een land en zorgt voor een langzame dood van een ooit bloeiende economie.

Ik geef een recent voorbeeld.

De neergang

Het aantal mensen onder de armoede grens is weer eens gestegen, thans betreft het ongeveer 15 procent van de Amerikanen. Ik maak me hier niet zo druk om. Onze armen hebben auto’s, kabel TV, computers, mobiele telefoons en meer dan genoeg te eten.

Waar ik me wel druk om maak is de val van het voor inflatie gecorrigeerde mediane inkomen. (mediaan is precies de middelste waarde en dus niet het gemiddelde). Sinds 1999 is deze waarde met 7 procent afgenomen, sinds 1989 gemeten is het neutraal, en het is eigenlijk nauwelijks gestegen sinds het einde van de goudstandaard in 1973. Niet langer is de volgende generatie rijker dan de voorafgaande generatie. Het fascistische economische model heeft de Amerikaanse droom verslagen.

Het probleem zit dieper dan de dagelijkse beslommeringen in Washington. Het is de kwaliteit van het geld. Het is het bestaan van tienduizend regulerende agentschappen. Het is de aanname dat je aan de staat geld moet afdragen als je wil werken. Het is de aanname dat de overheid zich met ieder onderdeel van de kapitalistische maatschappij dient bezig te houden. In het kort, het is de overheersende staat die het probleem is, en het leed en het verval zullen doorzetten zolang als de staat bestaat.

De oorsprong van het fascisme

We hebben het fascisme verslagen in de tweede wereldoorlog. De Verenigde Staten hebben fascistische staten verslagen, maar niet de bestuurlijke methodiek die fascisme vertegenwoordigt. De koude oorlog volgde de tweede wereldoorlog al snel op. Kapitalisme versus communisme. Socialisme werd gezien als een acceptabele, en soms zelfs indien gecombineerd met democratie prijzenswaardige vorm van verwaterd communisme.

Ondertussen is bijna iedereen vergeten dat het socialistische spectrum vele kleuren heeft, welke niet allen noodzakelijkerwijze links georiënteerd zijn. Fascisme is zo’n kleur.

Fascisme is afkomstig van Benito Mussolini. Veel socialisten liepen over naar het fascisme. Mussolini zelf was ooit socialist. Lange tijd liep de pers weg met Mussolini, ook in Amerika. De Amerikaanse socialisten die afstand hielden tot de staat, die tegen corporatisme, oorlogen, drooglegging en beperkingen van vrijheden waren moesten met Roosevelts New Deal kiezen. Gingen ze fascisme en overheidsinterventie beschouwen als tussenstop naar socialisme of niet? Uiteindelijk bleken de verlokkingen van de New Deal te sterk en was het nog maar een kleine stap naar de oorlogszuchtige en planning mentaliteit die het einde van de New Deal kenmerkte.

J Flynn: As We Go Marching

Het boek van John T Flynn, As We Go Marching, kwam uit in 1944 en beschrijft waar fascisme toe voert: militarisme en oorlog als uiteindelijke voltooiing van de economie stimulerende maatregelen. Als je nergens meer geld aan kan uitgeven dan kan je altijd vertrouwen op nationalistische passie en vuur om een militair opbouw programma uit te voeren.

Fascisme is een plek waar extreem links en rechts elkaar kunnen vinden in hun passie voor regulering. Links ziet de arbeiders als producenten, rechts de zakenmannen. Het politieke compromis tot op de dag vandaag geldig is om beide tot kartelvorming te bewegen.

Fascisten hebben een passie voor nationale grandeur. Doel is niet een welvarend volk, maar een staat die grote werken onderneemt. In hun wereldbeeld maakt de staat de mensen groot doordat de staat groot is. Aangezien fascisten geen nationalisatie nastreven gaat het langere tijd goed dan bijvoorbeeld communisme. Fascisten verwerpen de religie niet maar maken er vaak juist gebruik van. Fascisten laten de maatschappij intact, maar zorgen dat alles overheerst wordt door een machtig staatsapparaat. De natiestaat wordt omarmd en verheven als doel. De middenklasse krijgt wat het wil hebben in de vorm van sociale zekerheid, gezondheidszorg en nationale trots.

Vanwege deze redenen is fascisme aantrekkelijk voor rechts georiënteerde politici. Zelfs als het ook aspecten heeft van de linkse droom. Cruciaal is dat het een aantrekkingskracht heeft op het bevolkingsdeel dat normaal gesproken zich tot rechtse thema’s voelt aangetrokken. Het onderscheid is niet echt zo nauw en de overgang van linkse socialistische programma’s naar rechtse fascistische programma’s is gering, het vereist alleen wat marketing.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Woensdag de 8 kenmerken volgens Flynn waaraan een fascistische staat te herkennen is en een behandeling of de Verenigde Staten daaraan voldoen.

10 REACTIES

 1. Fascisme, communisme en socialisme en zelfs het gedicteerde boekengeloof en al de andere daarvan afgeleide producten die zich in de jaren hebben vertakt zijn in mijn ogen niet meer dan totalitaire regiems die allen links zijn en met de vinger op elkander wijzen terwijl men allen hetzelfde vertegenwoordigd, namelijk; onderdrukken, sturen en scheppen van eenheidsworst met als doel zelfverrijking en vergoddelijking van de zieke geesten.

  Links, voor zover je wilt hokjesdenken, is onderdrukking en diefstal, rechts is in mijn optiek nimmer aan het woord of aan de macht geweest en vertegenwoordigt vrijheid en zelfbeschikking, waarbij de macht niet ligt bij een stel halve garen, zelfs niet bij het volk, maar bij elk individu persoonlijk.

  En laat men nu niet komen met zielige verhalen dat er mensen zijn die zichzelf niet kunnen bedruipen en daarom hulp nodig zijn die alleen een linkse staat ze kan bieden, wat uiteindelijk totale bullshit is.

  In een rechtse wereld zal ieder mens ongelijk mogen zijn en voor zichzelf kunnen zorgen en bepalen wat hij met zijn bezittingen, leven etc. doet en helemaal niet hulpbehoevend zijn, omdat men simpelweg in staat is zichzelf te bedruipen en dat ook heeft geleerd.

  Degenen die werkelijk hulp nodig hebben doordat ze gebrekkig zijn zal in een dergelijke wereld echt niet aan het lot worden overgelaten, waarbij hooguit een minimale staat als tussenpersoon of als rechter zal fungeren zonder zelfbestuur of zelfverrijking en zonder enige macht of dwang tot een oplossing kunnen komen en mensen de steun en zorg bieden die nodig is.

  Dat er zoveel hulpbehoevenden zijn is uiteindelijk een uitwas een kanker van de links fascistische maatschappij die door de jaren heen macht heeft uitgeoefend over de ruggen van gezonde en daadkrachtige mensen. Het foute proces van pamperen en verzorgen die een totaal ontspoorde economische en sociale maatschappij en gezondheidszorg heeft gebracht.

  ( Alleen vrees is dat een rechtse wereld een utopie is, want de mens zal ergens altijd de macht en controle over de massa willen ten einde zichzelf te verrijken, dat zit namelijk in de aard van het beestje)
  Aequitas [4] reageerde op deze reactie.

 2. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat iedere macht uiteindelijk uitdraait op een opstand.Kijk naar de lange geschiedenis van volkeren die van de ene op de andere da zijn verdwenen.Maar hoe vaak was dat een opzet van de bevolking.

  In heel wat oude beschavingen steeg de waanzin naar de hoofden van de bestuurders.Tempels o hoog als de hemel met vel doden tijdens de bouw , overal moest bladgoud op en het fraaiste natuursteen , overal waren er vereringen met beelden en muurschilderingen.Maar al de mensen di het werk en de middelen moesten leveren gingen er steeds verder op achteruit.

  Die tijd is nu bijna op zijn hoogte punt.De tempels zijn weer tot in de hemel , er worden schilderen als red,yeloow and bleu aangekocht voor bedragen die niet in verhouding staan tot die paar verfstrepen en kerken worden voor miljoenen gerestaureerd waarbij je je af mag vragen of de bewoner god niet liever heeft dat er van dat geld duurzamen voedselhulp komt doordat landen zelf hun voedsel gaan produceren.
  Maar dat is het hem nou juist.Armoede en honger zijn een machtsmiddel.Het wordt door rijke landen gbruikt als bufferzone tussen landen die een bedreiging vormen voor elkaar.Je geeft ze net genoeg om niet te sterven en net te weinig om goed te kunnen leven.
  Na een dag regen in de woestijn kleurt alles snel groen.Als je dus in plaats van olie onzilt zeewater zou verpompen is levensvatbare landbouw direct mogelijk.
  Maar kijk eens hoe onze media wordt bedreven.De wegener groep is heersend en als je de inhoud van heel wat kranten dagelijk bekijkt zie je dat er min of meer een centrale redactie is.Vaak staan de artikelen in dezelfde pagina opmaakt en exact dezelfde bewoording.Trend worden in de markt gezet en mensen wordt van alles aangepraat met zogenaamde opinie peilingen waar opvallend genoeg als je er naar vraagt nog nooit iemand in uw omgeving naar gevraagd is.
  Als men gebruikt maakt van constant hetzelfde panel die er ook nog eens geld voor krijgen dan is het een zeer labiele groep die na iedere 5 minuten dus een totaal andere politieke partij kiest.En veel veranderende peilingen zorgen voor meer werk dus meer inkomsten omdat ze dan 5 keer per dag hun labiele stem wordt gevraagd.Dus in de morgen stemmen ze PVV , in de middag SP en in de avond voor het eten VVD en Dan bij de tv PVDA,CDA EN GROEN LINKS.
  Het feit dat bedrijven email accounts gratis aan een ieder ter bechikking stellen is wel de mooiste grap.Die bedrijven weten dus precies hoe de gebruiker denkt,met wie hij contact heeft en of hij bijvoorbeeld een vaste bezoeker is van Vrijspreker en dus een gevaar vormt voor de heersende macht.

  Maar het mooiste vorbeeld van facisme is toch wel de lichaamstaal van de gemiddelde Motoragent.U kent het wel loerend als een vos naar de bange automobilisten die het toch al niet meer zo breed hebben.Oom agent voert dus op afstand al druk uit net als de slavendrijvers met hun zwepen in dit geval vervangen door politiemotoren.Maar wat is het ook een apart gezicht als je weer eens een agent met zijn laser-gun in de bosjes verstopt ziet enieten van zijn macht.Het zijn net spelende kinderen maar oke wie 50 kilometer te hard door een woonwijk rijdt heeft niet anders verdiend.

 3. @IIS [1]:

  fascisme, – links of rechts – is of je door de kat of door de hond wordt gebeten; allemaal hetzelfde !

 4. Ik ben het met de schrijver eens, dat het fascisme zich op democratische wijze zich steeds meer nestelt in onze maatschappij. Die vrije markt ideologie begrijp ik niet op deze site. Mijn familie zat voor de oorlog, in de oorlog en na de oorlog in de top van het bedrijfsleven. Daar heb ik geleerd, dat er geen vrije markt bestaat. Mijn familie had het credo iedere markt is te manipuleren en kan je naar jouw hand zetten. Dat gebeurde al in de geschiedenis voor dat het woord fascisme bestond. Je moet bovendien geld hebben om aan een markt deel te nemen. Miljoenen arme mensen kunnen niet aan de markt meedoen!

  Ugh [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Joost Meeuwisse [6]:

  Die vrije markt ideologie begrijp ik niet op deze site. Mijn familie zat voor de oorlog, in de oorlog en na de oorlog in de top van het bedrijfsleven. Daar heb ik geleerd, dat er geen vrije markt bestaat.

  Ten eerste beweert hier niemand dat er op het moment een vrije markt bestaat. Sterker nog, we benadrukken dat die op dit moment en al minimaal een eeuw totaal niet heeft bestaan, zelfs niet in het zogenaamde “vrije markt paradijs” Amerika.

  Een vrije markt KAN namelijk helemaal niet bestaan zolang een overheid zich met de economie bemoeit.
  Dat wat jij verfoeit, is corporatisme.
  Dat wat wij voorstellen, is juist niet corporatisme maar de vrije markt.

  Als jij dus stelt dat je de “vrije markt ideologie” hier niet begrijpt, wil je daarmee dan zeggen dat je juist het corporatisme wil dat de overheid veroorzaakt?
  Want als je overheidsbemoeienissen wil, dan is het juist corporatisme dat je krijgt.

  Misschien dat je je eens kunt afvragen waarom zogenaamde “sociaal democraten” als Wim Kok en Wouter Bos, die tegen de vrije markt zijn, met alle plezier een salaris opstrijken bij bijvoorbeeld de ING bank of Shell.

  Mijn familie had het credo iedere markt is te manipuleren en kan je naar jouw hand zetten.

  Legt eraan wat je precies bedoelt met “manipuleren”.
  In zoverre je de markt “manipuleert” door eerlijk te handelen, is er met manipulatie geen probleem.
  Als je de markt op die wijze manipuleert dat je wegkomt met puur bedrog (fraude), of dankzij speciale beschermingen of voordelen die de staat je biedt, is er wel wat mis mee.
  Maar nogmaals, dat is dan corporatisme, DANKZIJ DE OVERHEID, en niet de vrije markt die wij hier propageren.

  Je moet bovendien geld hebben om aan een markt deel te nemen. Miljoenen arme mensen kunnen niet aan de markt meedoen!

  Wil je daarmee beweren dat miljoenen mensen polio hebben en hun handen niet uit de mouwen kunnen steken?
  Als je diensten kunt leveren, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer, neem je de facto deel aan een markt. Dat kan zijn door iets uit te vinden, maar ook door doodeenvoudig vakken te vullen in een supermarkt of het vuilnis op te halen.

  Het is dus klinkklare nonsens om te beweren dat arme mensen niet aan de markt kunnen deelnemen. Er zijn zelfs arme mensen die geheel zelfstandig rijk zijn geworden, dus over arme mensen die door gewoon te werken een salaris kunnen krijgen en zo in hun levensbehoeften te kunnen voorzien hoeven we het al helemaal niet te hebben.

  Wellicht zou je willen aangeven dat er bijvoorbeeld miljoenen arme mensen zijn in bijvoorbeeld de derde wereld, maar dat heeft toch echt met overheden, constante oorlogen en irrationele ideologieën te maken, en nul komma nul met de vrije markt.

  Neem nu bijvoorbeeld de grondstoffen in Afrika. In een vrije markt is degene die de grondstoffen bezit degene die ze verkoopt voor de prijs die hij wil, en het westen zou dat maar te betalen hebben. Wat het westen heeft gedaan in het verleden (geweld, omkoping van corrupte machthebbers etc) heeft niets te maken met de vrije markt.

  Als je dus tegen de vrije markt bent, kan ik niet anders concluderen dan dat je juist bent voor wat je nu om je heen ziet, want DAT is het gevolg van overheidsbemoeienissen met de economie.

  Er zijn grofweg die keuzes:
  – Een vrije markt filosofie.
  – Overheidsbemoeienissen (wat leidt tot corporatisme).
  – Totalitarisme (want als je communisme wil, is totalitarisme wat je krijgt. Zie Sovjet Unie; China; Noord Korea)

  Dat wil niet zeggen dat de vrije markt perfect is. Er is geen perfect systeem en dat zal er nooit zijn.
  Maar als je perfectie wil, en zoveel mogelijk welvaart voor zoveel mogelijk mensen, vraag ik me af welk excuus je zou hebben om toch voor corporatisme of totalitarisme te kiezen.

 6. Amerika kan nooit echt fascistisch worden omdat het ethnisch gezien geen eenheid is, maar de beroemde ‘melting pot’.

  Als de VS ooit totalitair gaat worden (het is het al half), dan zal het meer op de Sovjet-Unie lijken dan op het fascistische Italie. Fascistisch Italie beriep zich op de grootsheid van het Italiaanse volk (*proest*, ze konden niet eens Griekenland inlijven); dit zal Amerika nooit doen, die zal zich laten voorstaan op diens succesvolle implementatie van ‘diversity’. Wat de ‘klassevijand’ was in de USSR, is de ‘racist’ in het huidige Amerika. De USSR en VS zijn voorbeelden van egalitaire systemen, het eerste economisch, het tweede raciaal. Uiteindelijk gaan dit soort systemen ten onder tgv de consequenties van de funderende principes. Huiveringwekkende voorbeeld: Swerdlovsk-Oost en Detroit.

  http://www.luri.ch/Moskau%202008/slides/Sowjetischer%20Plattenbau.JPG

  http://images.cheezburger.com/completestore/2010/1/20/129084866831824976.jpg

  Ugh [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Paul Fan [8]:

  Oh nee, Amerikanen hebben het he-le-maal niet over de grootheid van Amerika, over de superioriteit van Amerikaanse waarden, het zingen van het volkslied (met de hand op het hart, uiteraard), het eerbiedigen van de vlag en ga zo maar door met die nationalistische fetisj.

  Zo zegt niemand bijvoorbeeld “My country; right OR wrong”.

  Zo gelooft niemand in de goedheid en/of juistheid van de invasies en bombardementen zonder te kijken naar waar die haat jegens Amerika precies vandaan komt (en die heeft absoluut niets te maken met het imperialistische buitenlandse beleid).

  Zo eerbiedigen ze niet vrijwel alle leiders en worden dissidenten niet om het minste geringste als ‘verrader’ of ‘anti-Amerikaans’ betiteld zodra ze het wagen te twijfelen aan al die verheerlijking van het “concept” Amerika.

  Zo kunnen Amerikanen absoluut niet trots zijn op zowel de grondwet, alswel op – bijvoorbeeld – Abraham Lincoln die zijn achterste 10 keer met diezelfde grondwet heeft afgeveegd.

  Nee, die blinde verering van vaderland, van symboliek en van leiders heeft absoluut niets fascistisch.

  Ron Paul Fan [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Ugh [9]: Begrijp me goed, ik heb mogelijk nog meer de pest aan de VS dan jij. Het gaat me om de zuiverheid van begrippen. Al jouw observaties zijn correct, maar fascisme is inherent racistisch en daar kun je de VS niet van betichten, tenminste niet op staatsniveau.

Comments are closed.