Dit is het tweede artikel in een drieluik over de mate waarin de Verenigde Staten thans als een fascistische natiestaat is te betitelen. Een eerder artikel verscheen afgelopen zaterdag. Daarin werd het boek “As We Go Marching” van Flynn geïntroduceerd. Vandaag worden zijn 8 kenmerken waaraan een fascistische staat herkend kan worden behandeld.

Flynn vond het ironisch dat in de strijd tegen autoritaire regimes overzee de Verenigde Staten juist aspecten van die overheidspolitiek had overgenomen. Inclusief prijspolitiek, rantsoenering, dictatuur en zelfs concentratie kampen. Flynn kwam tot 8 kenmerken van een fascistische politiek.

Kenmerk 1, totalitaire overheid die geen beperkingen in haar macht duldt.

Mussolini heeft dit zelf uitgelegd: Alles binnen de staat, niets buiten de staat, niets tegen de staat. Hij stelde dat de grondslag van het fascisme is hoe men tegen de staat aankijkt, wat de essentie is, wat de doelen en haar functies. Voor een fascist is de staat absoluut en zijn individuen en groepen relatief. Dit is ook de overheersende gedachtegang in de staat heden ten dage.

Clinton suggereerde dat er nog begrenzingen aan de staatsmacht waren. Vandaag de dag weet ik dat nog zo niet. Gezondheidszorg, de voedselketen, vervoer, kleding, huishoudelijke producten en zelfs relaties zijn gereguleerd.

Kenmerk 2: de overheid is een dictatuur gebaseerd op het leiderschapsprincipe

Ik zou niet willen zeggen dat we een echt eenhoofdige dictatuur hebben in dit land. We hebben een vorm van dictatuur van een overheidssector over het hele land. De uitvoerende macht is dermate krachtig geworden dat iedere vorm van checks and balances is verdwenen. Wat we op school leren heeft niets meer te doen met de dagelijkse realiteit. De uitvoerende macht is de staat. De rol van de rechterlijke macht is de uitvoerende macht handhaven. De wetgevende macht is er slechts om de wil van de uitvoerende macht te ratificeren.

De president is niet meer dan het fineer, en de verkiezingen zijn tribale rituelen welke we ondergaan om een vorm van legitimiteit te verschaffen. In de realiteit leeft de natie staat buiten elk democratisch mandaat. Hier is de macht om alle aspecten van het bestaan te reguleren en de kwade macht om al het geld te scheppen dat nodig is om de uitvoerende heerserij te financieren.

De messiaanse hoop op een president leeft iedere vier jaar. En bereikte een hoogtepunt tijdens de verkiezing van Obama. Een van de gedeelde leugens is dat verandering van president tot een verandering van politiek zal zorgen. Obama is Bush, is Clinton, is Bush, en Bush was weer Reagan. Het enige dat blijft zijn de bureaucraten, technocraten en diplomaten.

Kenmerk 3: de overheid administreert een kapitalistisch systeem met een enorme bureaucratie.

De bureaucratie heeft sinds de New Deal wortel geschoten. Een planmatige economie betekent niet automatisch economische neergang. Maar het betekent zeker wel het verminderen van de groei die in een vrije markt zou hebben plaats gevonden. Waar is onze groei? Waar is het vredesdividend na de koude oorlog? Waar zijn de vruchten van de enorme efficiency winsten die technologie heeft mogelijk gemaakt? Het is verzwolgen door de bureaucratie. De Federale Code die duizenden agentschappen in het leven roept om te voorkomen dat we echt vrij leven.

Zoals Bastiat opmerkte, de echte kosten van een staat is de voorspoed die we niet zien, de banen die niet bestaan, de technologie waar we nog geen toegang toe hebben. De onderneming die niet gesticht worden. De heldere toekomst welke ons is ontstolen. De staat heeft ons geplunderd als een dief die ’s nachts ons huis is binnengeslopen en al ons dierbaars heeft gestolen.

Kenmerk 4: producenten worden als kartels georganiseerd door syndicalisme

Syndicalisme wordt hier gezien als controle door de producenten. Kapitalisme is controle door consumenten. Syndicalisten vragen zich af wie de politieke privileges krijgen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar het kunnen net zo goed de vakbonden zijn. De Verenigde Staten hebben de afgelopen drie jaar grote ondernemingen (banken, pharmaceutische bedrijven, verzekeraars, autofabrikanten, aandelen handelaars) enorme privileges toegekend ten koste van de burgers. Deze hebben allen samengespannen met de staat en leven parasitair op onze kosten.

Dit is ook een expressie van de syndicalistische gedachte en heeft de economie biljoenen gekost en de depressie in stand gehouden. De overheid heeft de syndicalistische grip op de maatschappij aangehaald in naam van economische stimuleringen.

Kenmerk 5: economische planning is gebaseerd op het principe van autarkie.

Autarkie betekent economische zelfvoorzienendheid. De natie staat dient voldoende omvang te hebben. Dit is de bron voor expansie. Zonder expansie sterft de staat. Dit is de gedachte achter de curieuze mix van protectionisme en militarisme heden ten dage. Het is deels gedreven door de noodzaak tot controle over natuurlijke hulpbronnen.

Autarkie is de gedachte achter de geplande Noord Amerikaanse Unie. Het doel is zelfvoorzienendheid en niet een wereld vol vrije en vredige handel. Imperialisme is een vorm van statisme. Voor deze reden is de post 9/11 drang naar wereldhegemonie verkocht als patriotisme. En niet voor wat het is, het plunderen van vrijheid en eigendommen ten gunste van politieke elites.

Kenmerk 6: de overheid onderhoudt de economie door uit te geven en te lenen

Dit punt verdient geen uitweiding, het is niet langer verborgen. Na QE1 en QE2 (kwantitatieve verruiming), welke zo ondergraven zijn dat voor QE3 een nieuwe naam moet worden gevonden. Laten we het beestje eens de American Jobs Act noemen. Obama introduceerde dit programma en vroeg zich af hoe het kon dat mensen werkloos zijn terwijl scholen, bruggen en infrastructuur gerepareerd dienen te worden. Duh? De scholen bruggen en infrastructuur waaraan Obama refereert worden alle onderhouden door de staat. Dat is de reden waarom ze uit elkaar aan het vallen zijn. En de reden dat mensen geen banen hebben is omdat de staat het te kostbaar heeft gemaakt hun in te huren.

Laat me dit punt maken. Geen enkele overheid in de geschiedenis der mensheid heeft ooit zoveel uitgegeven en geleend en nep geld geschapen als de Verenigde Staten. Als we hier niet fascistisch zijn dan is er nooit een fascistische overheid geweest.

Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de rol van de Federal Reserve, de grote lener. Dit instituut is kritiek in de fiscale politiek. Er is geen manier waarop onze schuld anders met 4 miljard per dag kan toenemen. Een goudstandaard zou dit allemaal onmogelijk maken.

Kenmerk 7: militarisme is de ruggengraat van overheidsuitgaven.

De Verenigde Staten zijn thans een globaal militair imperium en is de belangrijkste bedreiging van de wereldvrede. De uitgaven van de Verenigde Staten stellen alle andere naties in de schaduw. China is de naaste uitdager mbt het defensie budget en zij geven ongeveer 10 procent uit van wat de Verenigde Staten uitgeven. Er is geen enkele discussie over deze uitgaves, er is geen debat. Iedereen neemt maar aan dat het essentieel is voor de Verenigde Staten om zoveel uit te geven.

Het gaat verder dan alleen het leger, de militaire contractors en de CIA. Politiediensten overal in het land kiezen meer en meer voor een militaire benadering. Kom dit land binnen vanuit Canada of Mexico en je ziet de zwaarbewapende kogelvrije vest dragende mensen ondervragen en lastig vallen. Je krijgt de indruk een politie staat binnen te gaan en die schijn is correct. Voor Henk en Ingrid echter is het antwoord op alle sociale problematiek gelegen in meer gevangenissen, langere straffen, meer naleving, meer razzia’s, meer doodstraffen, en meer autoriteit. Waar zal dit eindigen? En zal het eindigen voordat we beseffen wat er is gebeurd met dit eens vrije land?

Kenmerk 8: Militaire uitgaven hebben een imperialistische agenda

Ronald Reagan kon nog claimen dat de militaire opbouw noodzakelijk was om de vrede te bewaren. Sinds 1980 blijkt dit een foute veronderstelling te zijn, er is oorlog na oorlog gevoerd. Obama zou dit veranderen. Maar heeft het omgekeerde gedaan. Het enige verschil is nu dat links nu niet langer kritiek uitoefent. Obama is in dat opzicht het beste wat het militair industrieel complex is overkomen. Rechts was al eerder gewonnen. Tijdens het begin van de koude oorlog heeft rechts gekozen voor een totalitaire bureaucratie om oorlogen over de hele wereld te kunnen voeren. Er leek hoop te zijn voor een terugkeer naar non interventie zoals rechts ooit voorstond na de koude oorlog, een hoop die Bush I met zijn Irak oorlog de grond in boorde.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aanstaande zaterdag verschijnt het derde deel van dit drieluik.

3 REACTIES

 1. Als we naar de VS kijken zien we in het straatje van de oorlogsvoering en veiligheidsdiensten dat er enorm veel functies worden vervuld door particuliere bedrijven.

  In veel sectoren worden ambtenaren juist aangestuurt door deze contractors.Zij hebben zich boven d erest verheven omdat ze zo goed zijn ingelezen in de materie maar eingelijk weinig tot geen controle orgaan hebben die hun handel en wandel controleerd.

  Dat er bij de wisseling van een president zo weinig veranderd in de VS maar eingelijk ook wel hier is omdat er in het hele apparaat een massief blok is geinfiltreerd die niet zo zeer een politieke kleur hebben maar meer weg hebben van een misdaad syndicaat.

  Men heeft de koek onder elkaar al verdeeld en neem nu de politiek van Obama die aan alle zijde wordt gesaboteerd.Men wil Obama niet de kans geven het beter te doen dus als je uitvoerende macht je beleid willens en wetens verdoezeld maakt de tegenpartij bij de volgende verkiezingen weer meer kans om herkozen te worden.

  Dat men met deze werkwijze het land op de rand of liever gezegd over de rand van de afgrond brengt is hen schijnbaar niet duidelijk.Alles wat men nu verliest aan kredietwaardigheid in geld en vertrouwen zal men moeilijk terug kunnen winnen.

  De rede dat de FEMA camps zo goed beveiligd zijn zal yte vinden zijn in het feit dat de protesters van nu een kans maken op een geheel verzorgde treinreis naar een van deze stations.

  De opstandige burgers zullen waarschijnlijk wel onder de noemer van terror pact in deze kampen worden ondergebracht.Wat men op Guantanamo straffenloos heeft kunnen doen lukt ze waarschijnlijk in eigen land ook door samen met de media een beeld te scheppen dat het alleemaal dieven en onverlaten zijn.

  Maar in nederland is het ook geen enkel probleem om deelnemers aan een protest in een kwaad daglicht te stellen.Je laat wat undercover ME melopen en zorgt dat ze oed in beeld komen van je zelf meegebrachte media.Je laat je stand-in demonstrant wat steentjes gooien en wat rare leuzen roepen waardoor het net lijkt of iedereen bij het protest dezelfde gedachten heeft.Vervolgens vraag je de Televaag om wat foto´s te bewerken zodat er nog meer mensen in hetzelfdehoekje lijken te spelen.

  Maar neem nu de Nederlandse overheid die gebruik heeft gemaakt van de diensten van Van Anraat en Mink De kok als het ging om illigale wapenleveranties aan conflictlanden.

  Als de openlijke wapensmokkel via OOSTENDE bekend was bij de hulporanisaties die met dezelfde vliegtuigen willen en wetens hun voedselhulp verspreide dan mogen we die groepen ook rekeken tot onderdeel va de wereldwijde leugen.

  Victor Bout weet er veel van maar zal ongetwijfeld op profffesionele wijze de mond worden gesnoerd.Als die man al zijn kaarten op tafel zou leggen mogen de geschiedenisboekjes op school opnieuw worden geschreven.

 2. Welke oorlog gaat er eerder beinnen die tegen Iran of die tussen Turkije en Cyprus.Waarbij men zich zal verkijken op de enorme weerstand binnen Iran die heviger zal zijn dan de weerstand van Irak en Afghanistan bij elkaar.

  Maar de steun die de VS aan Cyprus heeft toegezegd in de verhandeling van de olie reserves en het buitensluiten van Turkije in de EU en het op het op een eiland plaatsen binnen de NAVO zal grote gevolgen hebben.

  Het westen heeft oude sovjet staten in kunnen lijven door bijvoorbeeld de polen tot onze arbeidsmarkt toe te laten.In ruil voor deze gunst moesten ze wel een raketschil op hun grondgebied toestaan en even zovele geheime militaire installaties en gevangenissen.

  Maar we zien het bij iedere financiele crisis als men het niet meer weet sleuteld men gewoon een nieuwe oorlog in elkaar lekker veel anst,de neuzen dezelfde kant op of men steekt die gewoon in het zand tot de boel weer is overgewaait.

  We kennen het fenomeen dat als een zelfstandige het niet meer ziet zitten dat hij zijn zaak in de fik steekt nou zo mogen we dat helaas ook zien in het politieke spel.Want zeg nu zelf als Nederland er over een week net zo uit ziet als Rotterdam na de oorlo dan heb je alle schaapjes toch weer onder controle en worden er door die schaapjes geen moeilijke vragen meer gesteld omdat ze last hebben van trauma´s

  En als we dan in oorlog zijn met Iran en zij houden hun eigen Guantanamo´s erop na hoe zou dat dan in de TELEVAAG worden verwoord.

  Zouden we in ons eigen land eingelijk ook een soort van FEMA camps hebben en zo ja waar dan.Het grote ondergrondse bunker stelsel bij Den haag en Katwijk misschien

 3. Verschil tussen Rusland en de Verenigede staten: Beiden zijn dictaturen.
  Verschil is dat de VS hebben ingezien dat hun macht oneindig groot kon worden door het volk te laten geloven dat ze vrij waren.Een mens die zich vrij waant zal namelijk veel meer consumeren en veel productiever zijn.
  Maar in feite is America de grootste dictatuur ter wereld. Ga maar na hoeveel landen zij dicteren. Zelfs Nederland zal altijd doen wat de VS zeggen. En de E.U is een initiatief van de VS. Rockenfeller foundation heeft miljarden dollars in dit project gestopt.

Comments are closed.