Dit is het slot van een drieluik, eerdere artikelen verschenen afgelopen woensdag en vorige week zaterdag. Het is een samenvatting van een artikel op Daily Mises van Llewellyn H. Rockwell Jr.

Wat nodig is, is een anti fascistische alliantie. Een alliantie die thans reeds gevormd wordt, het is geen formeel verbond. Het bestaat uit degenen die protesteren tegen de centrale bank, degenen die niet langer mee willen gaan met de mainstream fascistoïde politiek. Zij die decentralisatie zoeken, zij die lagere belastingen en vrije handel eisen en zij die het land verlaten hebben. Het verbond bestaat ook uit miljoenen ondernemers die ontdekken dat de belangrijkste bedreiging om anderen te dienen door producten en diensten op de markt aan te bieden vooral afkomstig is van degene die haar hoeder claimt te zijn, de overheid.

Wat wil deze beweging? Niets meer dan de zoete smaak der vrijheid. Het vraagt niet om een vrijheid die toegestaan wordt of wordt gegeven. Het vraagt om de vrijheid die de belofte is van het leven zelf en die anders zou bestaan ware het niet dat er een leviathaanse staat was die ons besteelt, lastig valt, opsluit en doodt. Deze beweging zal niet verdwijnen.

Tussen de dertiger jaren van de vorige eeuw en de tachtiger jaren liepen de aanhangers van de staat over van idealen. Ze zouden de economische cycli beheersen, sociale vooruitgang brengen, de middenklasse verheffen, ziektes verhelpen universele veiligheid brengen en nog veem meer. Fascisten geloofden in zichzelf.

Dit is niet langer het geval, fascisme heeft geen nieuwe ideeën, geen grote projecten en zelfs de fervente aanhangers geloven er zelfs niet meer helemaal in. De wereld geschapen door de private sector is zoveel nuttiger en mooier dan hetgeen de staat heeft gedaan. De fascisten beseffen dat hun agenda niet langer een echte intellectuele basis heeft.

Het wordt steeds breder bekend dat statisme niet werkt, statisme is een grote leugen. Geloof in de staat heeft ons precies het omgekeerde van de belofte gebracht.

De belofte was veiligheid, voorspoed en vrede. We krijgen angst, armoede, oorlog en dood. Als we een toekomst wensen dan moeten we die zelf scheppen. De fascistische staat zal deze toekomst ons niet bieden. In tegendeel, het staat onze toekomst in de weg.

Het schijnt me ook toe dat de ouderwetse vrijage van de klassiek liberalen met het idee van een beperkte staat het niet gered heeft. Het is veel waarschijnlijker dat de jongeren een idee omarmen dat 50 jaar geleden ondenkbaar was: het idee dat een samenleving het beste af is zonder staat.

De uiteindelijke keuze is: de totalitaire staat of ongelimiteerde vrijheid.

Ik wil stellen dat de anarcho kapitalistische gedachte de meest fundamentele intellectuele ommezwaai is geweest die ik als volwassene heb gemaakt. Verdwenen is de gedacht dat de staat als nachtwaker zich zou beperken tot het beschermen van essentiële rechten, rechterlijke disputen en de vrijheid.

Deze gedachte is totaal naïef. De nachtwaker heeft de vuurwapens en het recht ze te gebruiken. De man die alles beheerst, de man die bovenaan zit en alles ziet. Wie zal hem in de gaten houden en zijn macht beperken? Niemand, en dit is precies waarom hij de bron is van de grootste tekortkomingen in de maatschappij. Geen grondwet, geen verkiezing, geen sociaal contract zal zijn macht inperken.

De nachtwaker heeft de totale beheersing verkregen. We kunnen hem niet langer negeren, we moeten hem verwijderen. De uiteindelijke keuze is: de totalitaire staat of ongelimiteerde vrijheid. Welke kant zullen we kiezen? Als we voor de staat kiezen zullen we steeds dieper zinken en alles verliezen dat we beschouwen als beschaving. Als we vrijheid kiezen dan kunnen we de macht van menselijke samenwerking de vrije teugel geven om tot een betere samenleving te komen

De strijd tegen fascisme moet met alle vertrouwen worden aangegaan dat de toekomst ons is net niet aan hen. Hun wereld desintegreert. De onze is gegrondvest in vrijheid en realiteit. Hun wereld kan slechts terugkijken. De onze kijkt vooruit naar de toekomst die we voor onszelf zullen bouwen. Hun wereld is geworteld in het lijk van de natie staat. Onze wereld leeft van de energie en de creativiteit van alle volkeren in de wereld, verenigd in het grote nobele project van het scheppen van een welvarende beschaving door vredelievende menselijke samenwerking.

Zij hebben de grootste wapens, maar grote wapens hebben geen blijvende overwinning gegarandeerd in Irak of Afghanistan – of waar ook op de wereld. Wij bezitten het enige onsterfelijke wapen, het juiste idee. Dat is wat de overwinning zal brengen. Zoals Mises opmerkte, uiteindelijk zijn zelfs de meest despotische overheden met al hun brutaliteit en wreedheid niet opgewassen tegen ideeën. Op de lange termijn zal de ideologie die de steun van de meerderheid heeft gewonnen overwinnen en de grond onder de voeten der tiran wegmaaien. Dan zal de onderdrukte meerderheid opstaan en de heersers omverwerpen.

8 REACTIES

 1. Kletspraat. De staat dat zijn wij uiteindelijk zelf: die staat doet wat burgers verlangen. Alleen wordt vaak een ondeugdelijk product geleverd tegen een te hoge prijs. Ook moet de staat “nee” durven zeggen tegen onredelijke eisen. De staat moet zijn burgers niet pamperen maar ze de ruimte geven om hun problemen op te lossen.NL heeft een fatsoenlijk bestuur maar er is scheefgroei ontstaan.
  Vaak wordt de burger hufterigheid verweten, wordt verloedering van het publieke domein vastgesteld. Dat kan juist zijn maar tegelijk zijn wij (burgers en overheid) veel te aardig of toegeeflijk waardoor misstanden eerst moeten voortwoekeren alvorens wordt ingegrepen. Kijk bv naar geweldsdelicten waar de dader reeds lang bij de politie bekend was van talloze andere vergrijpen maar nog steeds vrij rondliep.
  Kijk hoe N. Albayrak jarenlang de staatsruif plunderde alvorens deze wantoestand in de openbaarheid werd gebracht.
  Stel vast, dat schade zelden op de daders wordt verhaald.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Uitstekende trilogie.
  Alleen blijft de vraag hangen:
  ” De uiteindelijke keuze is: de totalitaire staat (A) of ongelimiteerde vrijheid (B).”
  HOE kom je van A naar B?

  Dan denk ik dat overgang in één dag onmogelijk is, je zult het in stappen moeten doen. Dwangmiddelen, wetten, politici stuk voor stuk afschaffen. Uiteraard in zo snel mogelijk tempo.

  En de allereerste stap is het vormen van een basis: Veel meer mensen het inzicht krijgen.
  Inderdaad : “Zoals Mises opmerkte, uiteindelijk zijn zelfs de meest despotische overheden met al hun brutaliteit en wreedheid niet opgewassen tegen ideeën. Op de lange termijn zal de ideologie die de steun van de meerderheid heeft gewonnen overwinnen “

  Voor de hand ligt: meer verspreiding van de Vrijspreker.

  Igor [4] reageerde op deze reactie.

 3. @David [1]:
  David, moet ik nu zeggen dat wat jij schrijft is kletspraat?
  Lees eens rustig na wat ze schrijft en check het met de werkelijkheid.”

  Ik noem alleen maar je eerste zin:
  ” De staat dat zijn wij uiteindelijk zelf: die staat doet wat burgers verlangen.”

  Ben ik een burger? Als je daar ja op zegt, dan klopt verder je hele verhaal niet:
  De staat doet zelfs het tegendeel van wat ik, (en heel veel anderen) verlang!

  David [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [2]:
  Alleen blijft de vraag hangen:
  ” De uiteindelijke keuze is: de totalitaire staat (A) of ongelimiteerde vrijheid (B).”
  HOE kom je van A naar B?

  A en en B zijn theoretische principes die afbreuk doen aan de complexiteit van het het geheel, wat mij betreft is de gehele manier van denken in termen van A of B een van de belangrijke struikelblokken voor de ontwikkeling van de mensheid, multiple-choice test, “jij mag een van de door hun gekozen antwoorden uitkiezen”, eigenlijk is multiple-choice ook een verkeerde benaming limited-choice was beter geweest, het is net zoiets als democratie in de huidige vorm, jij mag je stem uitbrengen maar wel op een door hun geautoriseerde partij, jij mag protesteren, maar alleen met een door hun verstrekte vergunning, we kunnen de overheid wel de schuld geven van alles maar als we de zelfde denk methodes toepassen dan blijft de meerderheid van de mensen toch beperkt tot het kiezen van antwoorden die iemand anders heeft bedacht.

 5. @Hub Jongen [3]:
  Er is geen dreiging van fascisme, er trekken geen knokploegen door de straten om ondersdenkenden in elkaar te slaan.
  De belastingdruk is weliswaar hoog, maar het is niet zo dat de overheid een totale greep heeft op bedrijfsleven, kunst en cultuur.
  Daarom noem ik het artikel kletspraat.
  Het systeem heeft ook nog steeds een redelijk zelfreinigend vermogen. Wel is er scheefgroei op allerlei terreinen.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. @David [5]: er trekken geen knokploegen door de straten om ondersdenkenden in elkaar te slaan……………….maar het is niet zo dat de overheid een totale greep heeft op bedrijfsleven, kunst en cultuur
  Als je iets simpels doet als drugs verkopen beland je in een cel, verkoop je medicijnen zonder de juiste stempels, afdrachten en opleidingenspapiertjes, je verdwijnt in een cel. Verkoop je voedsel dan moet het voedsel aan tal van eisen voldoen of je eindigt in een cel. Bovendien dien je aan tal van rituelen als winkelsluitingstijden, niet rook wetgeving, brandweervoorschriften, lokale planningsvoorschriften, anti discriminatie wetgeving, en wat al niet meer te voldoen. Denk je nou echt dat je vrij bent in dit land? Alleen maar omdat de onderdrukking subtieler is geregeld?

  David [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [6]:
  Veel van deze maatregelen zijn het gevolg van een roep om bescherming vanuit de maatschappij (voedselvergiftiging, cafebrand).
  Minder overheid en meer eigen verantwoordelijkheid vereist een cultuuromslag, wat langzaam gaat.
  Wie dan niet verzekerd is tegen ziektekosten die mag kreperen, om eens wat te noemen.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 8. @David [7]: Er is dus wel een totale greep op het bedrijfsleven, alleen gebeurt de onderdrukking nu in naam van bescherming van de maatschappij. De maffia noemt het ook beschermingsgeld. Maar neemt vaak genoegen met veel minder dan de staat opeist. En verzint er geen domme smoesjes bij. Juist degenen die beschermd worden door de overheid zijn vaak de grootste slachtoffers, denk bijvoorbeeld aan het minimumloon dat tal van mensen buitensluit. Alle goedkope woningen zijn intussen gesloopt en vervangen door dure huizen die gesubsidieerd worden aangeboden, alleen zijn er daar niet genoeg van waardoor er woningnood is. Etcetera.

Comments are closed.