Het CDA had een congres. De hoofdmoot van de tijd ging zitten in discussies of een kind, Mauro, uit Angola dat in Nederland 9 jaar geleden liefdevol (???)  is opgenomen, daarna opgevoed tot “Nederlander”, nu hij 18 jaar wordt als ongewenste vreemdeling kan worden opgepakt en (tegen zijn wil), het land worden uitgezet.

 

De overheid wil Mauro uitzetten, want zo zijn de regeltjes.
70- 80 procent van CDA’ers en Nederlandse burgers vinden dit onfatsoenlijk en willen die jongen hier laten blijven.

Nu schijnt het zo te zijn, dat de Tweede Kamer nog een definitieve beslissing kan forceren. De vraag daarbij is of de stemming dan 76 of 74  stemmen vóór kan krijgen. (van de totaal 150) Van dit gedoe hangt de toekomst van een jong individu af !!  Dat is de veel geprezen, immorele democratie!

In die stemming speelt de groep CDA-parlementariërs een grote rol.
Die zijn het er wel over eens (?) volgens hun congres dat het uitzetten (zoals de regeltjes zijn) inhumaan is, maar ja, toch maar doorgaan met een niet-humaan  beleid.    Zo is de politiek.

Let wel: Dit artikel gaat over de immoraliteit van de politiek in het algemeen, en het CDA in het bijzonder.
Voor een uitgebreide discussie over het geval Mauro zie het artikel : “Moet Angolees Mauro Nederland uit? “
https://www.vrijspreker.nl/wp/2011/10/moet-angolees-mauro-nederland-uit/#more-99395

Natuurlijk moeten er in een beschaafd land regels zijn voor een gezonde samenleving. (Allemaal rechts op de weg rijden!!)
Maar alle regels die betrekking hebben op mensen, horen een morele basis te hebben. Die moeten uitgaan van het principe dat IEDER mens recht heeft op zijn eigen leven. En dat dus niemand geweld mag initiëren tegen wie dan ook. Het bekende NAP, Non Aggression Principle.

 Moraliteit hoort de basis te zijn voor de legaliteit, en niet het omgekeerde!

P.S. De resolutie van het CDA is te vinden bij:
http://content1a.omroep.nl/352e66a2d0cf4d214eea62e5c08af646/4eac5932/nos/docs/291011_resolutie_cda.pdf

 

 

34 REACTIES

 1. Wat zijn het in Den Haag toch een stelletje zielige, bekrompen en achterbakse figuren! Ze maken zich druk om één jochie terwjl wij wel met z’n allen meer dan 2000 euro per persoon betalen aan het redden van de financiele grootmogolen. Dit heet nou afleiding en gezien de reacties van mensen op verschillende sites,werkt het ook nog. Ik ben helaas te oud om nog te verhuizen maar jonge mensen raad ik aan om hun geluk te gaan zoeken in landen waar je zulke kleinzielige politiek niet tegenkomt. Chili is zo’n land, waar je gewaardeerd wordt voor je harde werken en het is economisch nog een gezond land ook.
  Ik schaam mij voor mijn nationaliteit.

  J.H [6] reageerde op deze reactie.

 2. Moraliteit hoort de basis te zijn voor de legaliteit, en niet het omgekeerde! Hier sluit ik me volledig bij aan. Je kunt je dan ook afvragen of de legaliteit nog aansluit bij de tegenwoordige moraliteit(!!)? Wat me verbaast is dat ik niemand hoor noemen; de regelgeving is kennelijk niet correct, we vernietigen de regel.
  Een grote overheid heeft veel tijd om regeltjes te bedenken, wat ook gebeurd. Ik weet niet zeker of de data kloppen, maar gevoelsmatig zou het kunnen. In Nederland is sinds 1980 het aantal wetten van 1.100 toegenomen naar 1.800 (in 2006). Dit is een groei van ruim 2,5 procent per jaar. De toename van andere typen regels komt daar nog bij.
  Een groei (!) van 2.5% per jaar geeft een verdubbeling in 28 jaar! Waarom moet die groei er zijn, zou het niet beter zijn om wetten gelijk te houden en ze aan te passen of te schrappen wanneer ze niet werken. Iets in de zin van we hebben maximaal x wetten, wanneer we vinden dat het veranderen moet en er een bij komt, welke moet dan ruimen?
  Een andere reden om vooral niet te groeien zijn de kosten die gemoeid zijn met het onderhouden en controleren ervan. Onze overheden zouden direct vele procenten kunnen besparen wanneer ze 75% van alle regels zouden afschaffen. Wanneer ze die besparing dan zouden retourneren – bijv. in de vorm verminderde belasting aan de bevolking – worden we allemaal gelukkiger.
  Helaas, ik vrees dat het altijd een droom zal blijven….

 3. Zo’n congress zal mij weer een sloot geld gekost hebben tegen mijn wil. Kunnen we al die deelnemers daaraan niet op een vliegtuig naar Angola zetten?

 4. Mauro had negen jaar geleden gestopt moeten worden bij de douane, hij had geen toegang moeten krijgen tot Nederland en direct op het vliegtuig teruggezet moeten worden naar Angola op kosten van de maatschappij die hem hier naartoe bracht. Er had een melding gedaan moeten worden naar de Angolese autoriteiten. Wie zet nu een kind van negen jaar alleen op het vliegtuig in de hoop dat het wel goed komt? Waarschijnlijk is zoiets strafbaar, ook in Angola.

  Veel westerlingen lijden aan koloniaal denken. ‘Die arme negertjes kunnen niet voor zichzelf zorgen en hebben hulp nodig van superieure westerlingen’.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico de Geit [4]:
  en direct op het vliegtuig teruggezet moeten worden naar Angola op kosten van de maatschappij die hem hier naartoe bracht.

  Als dat gebeurd WAS, dan hoefden ze nu niet op de blaren te zitten.
  Je zou de “schuldigen” die toen de “fout” (??) gemaakt hebben, kunnen opsporen en voor de consequenties laten opdraaien.

  Maar dat terugsturen is niet gebeurd en nu staat die jongen daar. In dit collectivistisch land. En het ziet er naar uit dat de macht hem komt oppakken en tegen zijn zin naar Angola gaat exporteren, en hem daar weer loslaat.

  Welke houding kun je daarvoor aannemen??

  Los van alle bijkomende factoren zoals dat er nog 5000 van die gevallen spelen.

  Is een oplossing de beslissing over te laten aan hemzelf en zijn pleegouders met intrekking van alle overheidssubsidies? Zij moeten dan zelf alle kosten opbrengen, eventueel met vrijwillige bijdragen van anderen.

  Ron Paul Fan [16] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [24] reageerde op deze reactie.

 6. @dirk [1]:

  Zo denk ik er ook over. Dat hele verhaal over Mauro begon de dag nadat Merkozy hun redding kenbaar maakte.
  Het volk moet kosten wat kost afgeleid worden van de werkelijke problemen want het volk moet blijven consumeren.
  Europa staat op instorten en men heeft het de hele dag over 1 Angolees jongetje. Toch interessant hè, die mindcontrol……En zo doeltreffend.

  Ik denk overigens dat Mauro straks gewoon mag blijven.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 7. Mauro is kennelijk vanuit Angola naar Portugal gevlogen. Hoe kwam hij aan zoveel geld terwijl in Angola hongernood heerste? Waarom heeft hij geen asiel aangevraagd in Portugal terwijl dat volgens het verdrag van Dublin wel moet? Waarom heeft de zus van Mauto hem naar Nederland gebracht? Waarom heeft Nederland Mauro niet gewoon teruggestuurd naar Angola of Portugal toen bleek dat hij valse verklaringen had afgelegd? Mauro wist dat hij zodra hij 18 jaar wordt gewoon weer terug moet. Dat blijkt uit zowel een rechterlijke uitspraak als uit de beslissing die door de toenmalige staatssecretaris is genomen. Lopen we niet het risico dat straks miljoenen kinderen uit Afrika ook naar Nederland komen om dezelfde strategie als Mauro te volgen om op die manier op kosten van de Nederlandse samenleving hier te wonen en naar school te gaan? Zal Mauro straks het recht hebben om ook zijn moeder hierheen te halen die op haar beurt het recht heeft om de rest van haar gezin hierheen te halen?

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [12] reageerde op deze reactie.
  G&R Eigenwijs [32] reageerde op deze reactie.

 8. @J.H [6]:

  Ik lees net op het NOS nieuws:
  “Zowel in de CDA-Tweede Kamerfractie als op het CDA-congres dat gisteren werd gehouden, bleek dat het overgrote deel van de leden vindt dat Mauro geen recht heeft op een verblijfsvergunning.
  Geplakt uit

  Klopt met bovenstaand artikel omdat bij “recht” hier alleen maar gekeken wordt naar de lettertjes die politici hebben samengevlooid. Maar waar het recht van IEDER induvidu op zijn eigen leven niet goed in is opgenomen.

  J.H [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Ton Hollander [7]:
  Allemaal waar Ton. Fout op fout. Allemaal pragmatische beslissingen die politici toen goed uitkwamen.

  Het punt in het artikel is echter dat er NU een feit ligt van een kind dat in Nederland (hoe dan ook) gedropt is, en nu het bos in wordt gestuurd.
  En de oorzaak is de collectivistische redeneringen maatregelen die daartoe geleid hebben.

  Vandaar de vraag wat een libertarische oplossing zou zijn.
  Zie hier reactie 5:
  “Is een oplossing de beslissing over te laten aan hemzelf en zijn pleegouders met intrekking van alle overheidssubsidies? Zij moeten dan zelf alle kosten opbrengen, eventueel met vrijwillige bijdragen van anderen.”

  Ron Paul Fan [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [8]:

  Kan natuurlijk. Maar ik meen mij te herinneren dat Mauro niet de eerste is en dat er in het verleden ook heel veel sensatie was om zo’n gevallen. En uiteindelijk mocht zo’n jongen gewoon blijven.
  Ik gun het hem overigens, maar ik denk dat dit hele verhaal gebruikt wordt om mensen af te leiden van de echte problemen van 500 miljoen Europeanen.

 11. @Hub Jongen [9]: Mauro is geen kind meer en hij wordt niet het bos ingestuurd maar terug naar zijn moeder. Mij is het onbegrijpelijk hoe iemand die dag in dag uit fulmineert tegen de financieele belasting vd burgers door hun overheid, nu opeens de kant kiest vd oplichters, zoals in dit geval Mauro en zijn moeder? Je kunt er donder op zeggen dat zodra dat joch een permanente verblijfsvergunning heeft meteen een verzoek tot gezinshereniging gaat komen voor mamma Mauro en wellicht diens zus. Die beiden komen dan uiteraard direct ten laste vd staat en dus de belastingbetaler, voor de rest van hun leven. Opzet geslaagd. Is dat libertarisch, oplichters faviliteren?

  lonelymind [26] reageerde op deze reactie.

 12. CDA naar absoluut dieptepunt van 11 zetels in de peilingen:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/10819766/__CDA_naar_dieptepunt__.html?p=2,1

  Hoe komt dit? Doet Verhagen het fout? Welnee. De neergang vh CDA begon op het moment, vier dagen voor de verkiezingen, dat Balkenende zijn voorkeur aangaf voor een coalitie over links. Toen is de meerderheid van de potentieele CDA kiezers weggevlucht naar VVD en PVV.

  Hoe kan het CDA hier weer boven op komen? Door zichzelf door de plee te trekken en opnieuw te beginnen als christelijke conservatieve volkspartij a la de Beierse CSU en door voortaan PVV taal uit te slaan. Zo’n CVP zou dan electoraal gevoed worden door de nazaten vd aloude KVP. De linksextremistische protestanten zouden dan kunnen ophoepelen naar de PvdA. Ikzelf ben al 35 jaar een ‘protestant in ruste’ die helemaal klaar is met zijn crypto communistische erfenis. Toen ik zelf ooit tijdelijk in Beieren woonde heb ik al eens op CSU gestemd tijdens een gemeenteraadsverkiezing. Dus een precedent is er al. Ik zou graag terug willen van LPF en PVV naar een eigen volk eerst CVP.

 13. even dwarsliggen ?
  JA=JA en NEE=NEE.
  De politiek heeft zich voor het karretje laten spannen voor één vluchteling, mede door de welzijnswerkers en advocaten die hun brood verdienen met opvang en begeleiden van vluchtelingen in ons land. Men overweegt of wil deze persoon een aparte status geven, waarna er weer voldoende andere mensen op advies van adviseurs zich aan zullen melden, en zich dan beroepen op de status van deze ene persoon. Een mens mag sociaal bewogen zijn, maar realiseren zich niet dat de maatschappij er financieel voor op moet draaien, en dat verlangen ze van anderen, maar onderhouden ze zelf niet. Daarom moeten de regeringsleiders de wetten die er gemaakt zijn volgen en controleren.
  Bij binnenkomst van het land behoort men te bewijzen dat ze een “echte” politieke vluchteling zijn, en niet het bewijslast omdraaien. Dan kun je een duidelijk ja of nee zeggen, anders gaan deze personen daarna allerlei trucjes verzinnen welke vaak door adviseurs aangeleverd worden. Een oproep dat wij deze mensen nodig zijn is een onderwerp waar je vragen over kunt stellen, want Nederland is het druk bevolktste land van Europa met 484 inwoners per km2 . Ook al ben je sociaal bewogen realiseer je dan dat er hier ook genoeg mensen zijn die aan de onderkant van de samenleving zich moeten handhaven, en steun deze mensen voordat je nog meer probleemgevallen binnen haalt. Even wat informatie ter vergelijking;
  Inwonersaantal op het vaste land van Europa per km2.
  Nederland 484. België 347. Verenigd Koninkrijk 250. Duitsland 231. Italië 193. Luxemburg 186 . Tsjechië 130. Denemarken 127. Polen 123. Portugal 116. Slowakije 111. Frankrijk 110. Hongarije 107. Slovenië 99. Oostenrijk 98. Spanje 89. Cyprus 85. Griekenland 81. Ierland 59. Litouwen 55. Letland 35
  Aantal asielzoekers per land en Landoppervlakte vergelijking.
  .
  Frankrijk 17.1% ( 41.900 personen ) Oppervlakte = 643.800km2
  Duitsland 11.2 “ 357.000km2
  Zweden 9.8 % 354.000km2
  Nederland 6.1% ( 14900 ) 41.500km2
  In de overige landen is dat aantal veel lager.
  In Duitsland komen 3 keer zoveel asielzoekers binnen als in Nederland, terwijl Duitsland ongeveer 9 keer zo groot is, en per Km de helft minder inwoners heeft.
  Als we dus eerlijk willen delen over Europa dan is het aantal asielzoekers in Nederland naar verhouding te hoog, en zou Europa financieel bij moeten dragen of elders opnemen.

  Ron Paul Fan [15] reageerde op deze reactie.

 14. @reiny [14]: In regel vier neem je het woord vluchteling in de mond. Waarvoor was de negenjarige Mauro dan op de vlucht?

  Antwoord: nergens voor. Er was niets aan de hand in Angola. Mauro heeft een moeder die waarschijnlijk tot de rijkere bevolkingslagen behoort omdat ze 4000$ kon ophoesten voor de mensensmokkelaars. Mauro is geen vluchteling maar een kolonist, met de intentie om op onze portemonnee te leven.

 15. @Hub Jongen [5]: Dat je iemand 9 jaar in de waan laat dat die kan blijven is inderdaad niet goed. Er moet inderdaad een humaner asielbeleid komen die mensen geen illusies geeft. Het beste zou zijn: helemaal schrappen. Elke IND-er zal bij een pilsje verklappen dat 98% vd gevallen fake zijn endat het gaat om economische opportunisten. Mocht je dan toch vanwege morele zeldbevrediging willen vasthouden aan asiel, kom dan met een regeling waarin de zgn asielzoeker, mbv een advocaat in 1 zitting moet bewijzen dat hij inderdaad vervolgd is. Daarna volgt een bindende uitspraak. Beroep niet mogelijk. Bij toewijzing moet een asielzoeker een papier ondertekenen waarin staat dat hij snapt dat hij vroeg of laat sowieso weg moet, zodra de kust veilig is, ongeacht de wortelingsgraad.

  Ton Hollander [20] reageerde op deze reactie.

 16. reactie van iemand anders;
  Het is toch nog niet zo ver dat hij Mauro mag blijven????

  Het wel sneu voor hem, maar hoeveel komen nog na hem? Een ieder die hier blijven wil heeft of zoekt wel een excuus en de politiek trapt er wel weer in.
  Anders wel de gelovigen met hun barmhartigheid en christen gevoel boeeeee ben wel benieuwd wie aan het langste eind trekt en hoe het dan verder moet want
  de meesten willen niet terug hoor. Deze mag voor mij wel blijven maar als er één schaap over de dam is volgen er meer daar moet je wel op rekenen.
  Ze hadden het trouwens wel eerder aan moeten aanpakken en niet zolang wachten met terug sturen,als het geen vluchtelingen zijn dan direct terug land herkomst.
  En de vluchtelingen ook geen verblijfsvergunning geven, kunnen ze altijd weer terug naar eigen land als het daar rustig is.

  Het word hier volgens jouw gegevens wel een opeen geplakt landje, en hoeveel komen er nog, elk jaar weer duizenden erbij al loopt het wel iets terug het is nog veel te veel,
  elke duizend is er één te veel.

 17. Ik vind het een beetje onzin eigenlijk het ‘asielbeleid’ als je een land (staat) onvlucht om politieke reden dan ga ja naar een buurland niet naar de andere kant van de wereld. Als er nou een terreurregime naast de deur lag alla noord-korea dan lijkt me een asiel wel terecht.
  Voor de massa’s is er toch geen andere oplossing dan een conflict/oorlog te vermijden door een beetje op te schuiven naar een ander gebied/buurland. Het zijn toch alleen maar de lucky few die naar nederland kunnen. En waarom zouden ze naar nederland moeten? nederland is al hardstikke vol, wat is er mis met zoiets als zuid-amerika?
  Probleem zit ‘em natuurlijk in een soort ‘asielindustrie’ waarbij ze allerlei goodies toegeschoven krijgen. Maar ik heb geen zin om te argumenteren voor ‘beter beleid’ of zoiets. Mauro is een probleem en ‘beter beleid’ is de oplossing, zo blijf je vanuit een bepaald overheidsperspectief redeneren. Het primaire probleem is dat staatscomplex in nederland en niet mauro dat interesseert me niet zoveel. Door met z’n allen een beetje over beleid te gaan discussieren blijft het werkelijke probleem buiten zicht.

  Maar het heeft voor mij geen nut om er tegenin te discusieren het is een veels te verleidelijk iets, de democratie waar ieder z’n mening telt, het is veels te voor de hand liggend of zo, de conclusie en welke kant het opgaat ligt al vast in de constructie. ‘De overheid’ is ook automatisch overal verantwoordelijk voor da’s ook zo’n mechanisme, als er twee auto’s op elkaar knotsen dan heeft de gemeente het gedaan en moet dan drempels aan gaan leggen.

  Als zo’n instituut er eenmaal is, en het is democratisch en het moet voor goed bestuur zorgen en zo en haar verantwoordelijkheid nemen dan volgt de rest daar automatisch uit.

  De enige mogenlijkheid is energie uit ‘het systeem’ trekken, het Beest niet voeren en hopen dat de boel ooit een keer uit elkaar valt naar een lappendeken van lichtensteintjes. Of een confederatie alla zwitserland daar kan ik ook mee leven. Maar in elk geval een heel andere politieke constructie. Het is zinloos om over ‘beleid’ te gaan discussieren het probleem is de hele gecentraliseerde politiek.

 18. @Ron Paul Fan [12]:

  Ron Paul Fan, bedankt voor Uw reactie. Ik heb uw doorverwijzing gelezen. Ik was al bang dat als Mauro mag blijven dat dit nog meer misbruik zou uitlokken maar dat is dus al aan de gang. Schokkend dat daar in de media geen aandacht voor is.

 19. @Ron Paul Fan [16]:
  Mauro leeft niet 9 jaar in de waan dat hij mag blijven. Hij weet al langer dat hij weg moet. Daar is een rechterlijke uitspraak over gedaan en ook de toenmalige staatssecretaris van justitie Albayrak vond dat hij ons land moet verlaten zodra hij 18 jaar oud is.

  Sietse Frisma, kamerlid van de PVV, is oud-medewerker van de IND. Hij heeft het boek ‘De immigratieramp van Nederland’ geschreven. Daaruit blijkt dat een groot aantal asielzoekers liegen en fraude plegen om in Nederland te mogen blijven. Ook criminelen kunnen heel gemakkelijk een verblijfsvergunning krijgen. Zelfs de Nederlandse nationaliteit wordt hen niet onthouden terwijl velen geen enkele positieve bijdrage aan de maatschappij leveren in tegen deel.

  Ron Paul Fan [21] reageerde op deze reactie.

 20. Uit de Elsevier link vorige post:

  Elsevier kwam vorig jaar met een schatting van minstens 100 miljard euro tot dan toe. Uitgaande van al de extra kosten en geringere bijdrage, van de kosten van vreemdelingenadvocaten tot het vele male hogere uitkeringengebruik zou het niet vreemd zijn als daar jaarlijks ongeveer een tiende bijkomt. Maar het blijft schatten.

 21. Aangezien ik een optimist ben zie ik het anders en komt alles wel goed, maar uitdrukkelijk wil ik politici op bovenstaand stuk van mij wijzen zodat hun ogen open gaan en hun verstand kan functioneren en rationeel reageren op dit soort zaken. Emotie en geloof er bij halen is misschien mooi, maar ik kies voor de realiteit die ik onderbouwd heb..

 22. @Nico de Geit [24]: Ik denk dat er nog een hoop verrassingen in het verschiet liggen als eenmaal uitkomt hoe die idiote multiculturele idee in het body politic is terecht gekomen. De sporen voeren ongetwijfeld naar Washington en ging hand in hand met de georchestreerde wereldwijde holocaust campagne.

  Het leed was al overduidelijk zichtbaar in de ogen van radeloze publiek dat langs de weg stond om Pim Fortuyn de laatste eer te bewijzen.

 23. @Ron Paul Fan [11]:

  Is dat libertarisch, oplichters faviliteren?

  Het valt steeds meer op dat dit soort vragen, net als de vragen die ik in dat ander topic stelde over inmenging in contracten van anderen, onbeantwoord blijven…

  Altruïsme zit kennelijk toch dieper geworteld dan de libertarische ‘principes’. Het zieligheidsdenken voort de boventoon, zelfs hier. Die reflex veroorzaakt inconsequentie in de benadering van het ‘probleem’.

  Zoals ik in die andere draad al schreef: eerst de verzorgingsstaat afschaffen, en dan praten we verder.

  Hier wordt een ‘oplossing’ bepleit voor een probleem dat in de context van die oplossing nooit had kunnen bestaan. Mooie paradox, en dat zou al die moraalridders toch aan het denken moeten zetten. Ik zou zeggen:
  Check your premises!

  Ron Paul Fan [27] reageerde op deze reactie.

 24. @lonelymind [26]: Dat valt me ook op. De libertariers hier zijn zonder uitzondering keiharde darwinisten als het aankomt op economie. Speculanten zijn heiligen, uitkeringen moeten volledig worden afgeschaft, maar oh wee, als je probeert vast te houden aan het begrip van volk en natie, dan is het huis te klein en worden alle NWO begrippen als racisme uit de kast gehaald om de tegenstander te demoniseren. Inderdaad, check your premisses. Als je de herkomst vh amerikaanse libertarisme analyseert dan moet je vaststellen dat het voor een groot deel door joden, de organiserende kracht achter de NWO, net als destijds bij het bolsjewisme, bij elkaar is geschreven, met die vreselijke Rosenbaum aka Ayn Rand voorop. De bedoeling was om een beweging te scheppen die potentieele concurrentie voor de NWO in de kiem smoort, door de sterkere en slimmere blanken te neutraliseren door ze aan te moedigen een onbeperkt egoistisch individualisme na te streven om aldus te verhinderen dat deze blanken zich gaan organiseren in een blank collectief, de enige kans op verzet tegen de NWO, dwz een planetaire Soviet-Unie 2.0, wederom geleidt door joden, het zgn zelfbenoemde Uitverkoren Volk, die al millenia dromen van wereldhegemonie over de verachte goyim (vee).

  Het amerikaanse libertarisme is niets anders dan een waterdrager voor de NWO.

  http://www.davidduke.com/general/3449_3449.html

  Gelukkig hebben we nog het Europese libertarisme van de Zwitserse katholiek Denis Derougemont, die zich baseert op de libertarische staatsleer van Johannis Althusius. Dit zijn de echte libertariers, waarmee ik me sinds 1977 verbonden voel.

  Ron Paul Fan [28] reageerde op deze reactie.

 25. Het CDA gaat naar de eeuwige jachtvelden ,alhoewel zij denken dat ze naar het paradijs, danwel Hel gaan !!??
  Zijn de eeuwige jachtvelden niet een veel mooier einddoel? Veel vriendelijker ! Het paradijs is hier ,dat zien ze jammer genoeg niet ,dus blijft voor hun enkel de hel over , dan toch maar liever de eeuwige jachtvelden?? Wat een verdeeldheid in toch een gelovige partij ,staat het geloof niet voor verbinden ,samen op weg??
  Ook hier wordt door een enkeling de saamhorigheid verstoort ,het is toch godsgeklaagt dat bijv die meneer koppejan ,samen met een moeilijke naam,hopelijk schrijf ik het goed ,ferrier?? het gehele CDA omzeep helpen , over schijnheiligheid gesproken!!Laat er toch snel een sterke man opstaan en de partij richting geven voor het te laat is .Te beginnen met die Koppejan en die moeilijke naam eruit te gooien en opweg gaan ,ten nutte van de mensen ,voor de mensen, met ziel en zaligheid . Laat de regel weer in de kast verdwijnen en laat de mens weer mens worden !!
  Succes , groet jaap koopman schoonebeek.

 26. @Ron Paul Fan [27]: Voor de mensen die onbekend zijn met het Europese libertarisme:

  Ik ben al libertarier sinds mijn prille studententijd in de zeventiger jaren, maar dan wel een Europese libertarier, geen Amerikaanse. Die laatsten hebben het altijd nergens anders over dan over geld, goud, markt en de roverheid en dat was het dan wel zo’n beetje. Mijn libertarisme berust op het werk van de Zwitserse katholieke schrijver Denis Derougemont:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Denis_de_Rougemont

  Die op zijn beurt haalt een staatsleer vanonder het stof vandaan van ene Johannes Althusius, die je met recht een oorspronkelijke libertarier zou kunnen noemen:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Althusius

  Althusius was de grote opponent van Jean Bodin, de leermeester van alle staats-centraliseerders, van Jacobijnen tot communisten tot de huidige Amerikaanse staat. De invloed van Althusius rijkte via Nederland tot de Constitutionalisten (en dus ook Ron Paul).

  Derougemont komt uit op een federaal Europa, niet een staten verbond zoals de EU, maar een Europa van een stuk of 40-50 vrijwel autonome regionen zoals Nederland, Vlaanderen, Beieren, Brandenburg, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Catalonie, Bretagne, Elzas, Luxemburg, Silezie, Sicilie, Toscane, enz, enz.

  Eigenlijk een groot Zwitserland, dat Europa der regionen/kantons.

  Op politiek terrein heb ik sinds 1977 nooit iets beters gelezen.

  1977 was het jaar waarin het politieke boek l’avenir est notre affair uitkwam, wat ik (toen nog als groen-linkse) student verslond.

  http://www.amazon.com/LAvenir-est-notre-affaire-French/dp/2234007593

 27. Weet niemand dan de ‘spelregels’ zijn die afgesproken zijn?
  Het eerste land van aankomst dient voor opvang etc. te zorgen en dat land was Portugal!
  Mauro kan dus terug naar Portugal en wat ze daar met hem doen zal mij een zorg zijn. Ik heb mijn neus vol van al die ‘goedheid’ en ‘bezorgdheid’ van mensen die vuistdiep in de zieligheidsindustrie zitten. Ook die ‘betrokken’ pleegmoeder is een rat, want die heeft al die jaren gemiddeld € 600/maand ontvangen voor kost en inwoning. Hoe bedoelt u ‘betrokken’? Ja betrokken bij de eigen portemonnee!

  Ron Paul Fan [30] reageerde op deze reactie.
  lonelymind [31] reageerde op deze reactie.
  jaap koopman schoonebeek [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.