Dat de economische vrijheid nog steeds vermindert wordt aangetoond in het rapport ” Economic Freedom” van CATO dat net weer is uitgekomen.

Deze vermindering  speelt over de hele wereld. Het geritsel met geld door politici speelt daarbij een grote rol in.


 Het nieuwe rapport van CATO,  Economic Freedom of the World , toont deze achteruitgang duidelijk aan.

Let wel dit gaat alleen over meetbare economische vrijheid. De persoonlijke vrijheid zien we ook dagelijks afnemen. Er gaat zo wat geen dag voorbij of er komen nieuwe regels en wetten uit Den Haag en uit Brussel. Een wetenschappelijke studie over deze persoonlijke vrijheden zou naast dit (economisch) rapport nog extra verhelderend kunnen werken.

 Uit het rapport blijkt dat de grootste economische vrijheid nog steeds is in Hongkong. Van de Europese landen staat Zwitserland het hoogst op plaats vier. De Verenigde Staten staan op plaats 10, terwijl ze in 2000 nog op de derde plaats stonden. Duitsland staat op plaats 21, na Luxemburg op plaats 20.
Nederland komt pas op de plaats 30 .
Frankrijk en België volgen dan op nummer 42 en 43.

 Het is zeker de moeite waard om minstens het “Executive Summery” te bestuderen en Chapter1
l een inzicht in de ontwikkelingen in de wereld. Ook al zijn die niet erg optimistisch. Maar het blijkt toch beter te zijn om de feiten te kennen zo dat je er zo mogelijk rekening mee kunt houden, dan in een vage toestand met gissen te leveren.

 Ook wordt aangetoond dat deze economische vrijheid onmiddellijk verband heeft met de welvaart van de bewoners en dat deze welvaart vooral vermindert door de grote bemoeienis van de meeste overheden. Economische vrijheid, (maar ook persoonlijke vrijheid) staat centraal voor menselijke vooruitgang. Het is dus logisch dat om de welvaart te verhogen het noodzakelijk is de overheid te verminderen.

——————————————–
Nog enkele interessante links:

Cato’s Center for Global Liberty and Prosperity.

 Daniel J. Mitchell also blogged on the Economic Freedom of the World report at Big Government

  http://www.freetheworld.com/2011/reports/world/EFW2011_exsum.pdf

3 REACTIES

  1. U, ik en andere libertariërs spreken over een heilige, economische vrijheid als ideaal omdat wij er ook heilig van overtuigd zijn dat wederzijds begrip en respect resulterend in de ethische doctrine van onbaatzuchtigheid, vrijblijvendheid,… maw onze morele code en grondvesten van deugdelijkheid zijn om een maatschappij van vrijheid te ervaren. Nu hoor je mij van mijlenver aankomen wat corporatisten, neoliberalen en salon-socialisten en overheidsgerelateerden zullen begrijpen over economische vrijheid en hun “psychotische” dwang om te monopoliseren en hun beeldvorming “vrije markt” extrapoleren op de massa. De ervaring leert dat multinationals hun vrijheid vergroten op een parasitaire wijze ten koste van het werkvolk cfr efficientere prestaties, mindere verloning voor flexibele en langere werkdagen. Het doembeeld van de “sweatshops”. TIP Met alle chinezen maar niet met den dezen !!! 😉 In feite dienen zich ook andere punten van beoordeling aan zoals vraag en aanbod, marktconforme prijzen, effientie… effe deze buiten beschouwing laten om enkel te benadrukken dat iedere gecorrumpeerde vorm van ingrijpen in het handelsmechanisme door belastingen, accijnzen, subsidies, handelsrechten, verdragen, kartels… een pure vrijhandel ten kwade assimileert.

Comments are closed.