Wie zoals ikzelf de laatste tijd enige dagen in Griekenland doorgebracht heeft, was in staat  de fascinerende  stuiptrekkingen van het eurorégime van nabij mee te maken.

Voor een kopje  thee  in Hotel Grande Bretagne betaalde ik   7,50  euro. Het meest gebruikte BTW-tarief is 23 procent. In de restaurantsector is alleen brood  hiervan uitgezonderd. Daarvoor geldt een tarief 13 procent.

Het thuis opbergen van contant geld is nu verboden.

Lonen en pensioenen zijn verlaagd.

Het zal allemaal niet helpen.

Des te sneller het land naar de nationale  munteenheid  terugkeert en de onvermijdelijke  streep haalt door het grootste deel van de staatsschuld, des te beter.

Deze   staatsschuld bedraagt ergens tussen de 30.000 en 35.000 euro per  persoon: een bedrag waarvan het ieder duidelijk moet zijn,  dat de rente niet op te brengen valt en dat van delging al helemaal geen sprake  kan zijn.

Wie nog gelooft in deze staatsschuld , adviseer ik  zijn bank te bellen: op tweejarig  Grieks papier valt meer dan 40 procent per jaar te maken.

Het enige wat wij  observeren is uitstel: uitstel dat niet zal helpen.  Het is alsof men kijkt naar een film die erg langzaam draait , maar waarvan iedereen de afloop al kent.

Toch hoeven wij over de toekomst van Griekenland niet pessimistisch te zijn.  Als  de zaak eenmaal instort en de drachme na één of meer devaluaties op een concurrerend niveau beland zal zijn,  zal vermoedelijk hetzelfde plaats vinden als een aantal jaren geleden in Argentinië, nadat  de band met de dollar   werd losgelaten en  de munt  67 procent van haar waarde verloor.

Daarna  begon het veel beter te gaan.

Hugo van Reijen

22 REACTIES

 1. Het draait hier niet om het aflossen van de staatsschuld maar om het prestige van de EUrofielen, die hun imperium in wording zien afbrokkelen. En uiteraard de bonussen van de banksters die het niet uitmaakt of de Grieken wel of niet betalen. Als de Griek niet dokt, dan doe de Mof het wel.

  > Het thuis opbergen van contant geld is nu verboden.

  Wordt een Griek nu voor cash vervolgd als of hij drugs in huis zou hebben? Hier heeft Alex Jones al vaak voor gewaarschuwd. In een aantal Amerikaanse staten is (volgens de verhalen die ik las) het niet toegestaan om veel cash in huis te hebben, op straffe van vervolging en in beslag name. Ook al heb je het opnamebewijs van de bank er naast liggen.

  Tijdgenoot. [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:

  Aanvullend; Check Out, het ‘ Gerald Celente Blog ‘, het ‘ Max Keiser Report ‘ alsook ‘ Information Clearinghouse ‘.

  ” Arranging deckchaires on the Titanic while the band keeps on playing “.

  En terwijl de Politieke-EU-Kakelaars in Brussel en Strassbourg en in de V.S. steeds meer politiek-democratische-besluitmacht en Universele Rechten van de Mens wegpissen in de opvangbassins van Goldman-Sachs,-J.P.Morgan,-HCSB,-Dexia,-Paribas,-Deutse Bank,-Credit Generale,-de N.B.,-ECB,-IMF,-BIS,-het Militair Industieële Complex en zoveel andere bodemloze derivatieve schulden-putten, staat de Wereld-Bevolkingsteller (Worldometers.info) inmiddels op 6.997.253.900 menselijke -Bewoners.

  Het I.C.C. (International Criminal Court) in Den Haag, ooit zo’n mooi initiatief tot een Wereld-Omvattende rechtspraak, de Verenigde-Naties, de Geneefse Conventies, alsook de door het Westen geïmplementeerde principes en afspraken tijdens en na het Neuremberg-Tribunaal, zijn gevoegelijk bij het grof-vuil gezet, sinds het Westen heeft besloten om hedendaagse oorlogs-misdadigers als George W. Bush, Dick Cheney, Tony Blair ‘en allen die met hen collaboreerden’ te vrijwaren van rechts-vervolging.

  Financiëel/Economische Ramp?? De morele,-ethische en inter-menselijke rampzaligheid is nog veel groter!!

  Er komt WEER een grote oorlog, wat ik u brom.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. Als Griekenland in de EU blijft dan betalen wij binnenkort bij de Hema voor een kopje slingerthee ongeveer 12,50 euro en is daarmee Griekenland weer een goedkoop en aantrekkelijk land om vakantie te houden….Kroatië en andere zigeunerlanden zullen dezelfde ellende veroorzaken als de Grieken, Italianen, Portugezen, Ieren enz.enz….De euro is een groot succes en heeft ons allen veel voorspoed gebracht…Vooral zo doorgaan, dan komt het allemaal (vanzelf) weer goed.

  J.H [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Tijdgenoot. [2]:
  “De morele,-ethische en inter-menselijke rampzaligheid is nog veel groter!!”
  “Er komt WEER een grote oorlog….”

  Beide punten zijn inderdaad volop in ontwikkeling.
  Let eens op hoe politici en MSM “DE Grieken” zwart maken.

 5. @IIS [3]:

  Vertel mij eens welke ellende Griekenland,Kroatie,Italie,Ierland hebben veroorzaakt? Is er enig verschil met Nederland of Duitsland?????De economie draait hier nog op een zodanige manier dat jij nog niet inziet dat we eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten als alle landen. Maar zodra de economie instort zal duidelijk worden dat Nederland precies hetzelfde gedaan heeft als Ierland Italie of welk land dan ook.

  Hoe ziet dat er over een paar maanden uit? Bij al die landen kwam de waarheiid pas naar boven toen er economische krimp kwam. Voor Nederland zal precies hetzelfde gelden.
  -Grootste hypotheekschuld ter wereld!
  -Particuliere schuld die 2 keer zo hoog als de staatsschuld is
  -Alle steden staan hier financieel op instorten, en dat terwijl de grote klap voor hun nog moet komen:nl verlies van de inkomsten uit vastgoed en grond die volgend jaar als een donderslag in zal slaan…..

  Tijdgenoot. [7] reageerde op deze reactie.

 6. @J.H [5]:

  Het Financieële Dagblad;
  ” D.N.B. zet pensioenfondsen onder druk “; Pensioenfondsen bakkeleiën met de Ned. Bank (DNB) over dreigende GROOTSCHEEPSE korting van de pensioenen.

  ” I’m sick and tired of hearing things,
  From uptight, shortsighted, narrow-minded hypocrites–

  All I want is the truth,
  Just gimme some truth “. (John Lennon)

  Banken Reguurleerder N.Wellink werd na 14 jaar en behangen met koninklijke versierselen, per 1 Juli vervangen door ene Klaas Knot. En Klaas Knot, z’n naam doet al iets vermoeden, zet metéén de bijl er in, Alle pensionado Henken en Ingridjes nog an toe, en zodadelijk ‘ zijn de arreme hypotheek-rente-aftrek-schapen ‘ aan de beurt voor een grondige knipenscheerbeurt, is het niet omdat de hypotheekrenteaftrek-regeling onhoudbaar is, dan wel omdat hun Vinex-en/of andere Vastgoedjes danig in waarde zullen gaan dalen. 20.000 van die hype-theek-aftrek-schapen gaan al naar de spreekwoordelijke slachtbank, en als er 20.000 over de dam zijn, tja en tjeetje.

  650-miljard aan Nederlandse-Hypotheek-Euri-Pleuri(tes), dat verdiend een koningklijke onderscheiding, ja toch, niet dan??!

 7. En dat allemaal, terwijl professor Witteveen er een oplossing voor heeft. De rijke landen storten in het IMF om de arme landen te helpen. Laten we overigens hulp van het IMF niet met ontwikkelingslanden associëren¹. Ook Engeland en Italië hebben IMF’se hulp gehad in het verdere verleden.

  http://player.omroep.nl/?aflID=13229014

  En dan vanaf 34:10

  ¹Zo gebruik je dat woord goed.

 8. “Let eens op hoe politici en MSM “DE Grieken” zwart maken.”

  Ja, terwijl normaal politici vooraan staan te schreeuwen, wanneer alleen al het woordje “de” in combinatie met een bevolkingsgroep, religie of ras valt. “De Grieken” komt ongehinderd hun mond, maar zeg “De homo’s maken ons land kapot,” en je hebt een klacht aan je broek.

 9. Voor de honderdste keer, er is geen europrobleem, er is een gigantisch schuldenprobleem, veroorzaakt door de FED, en met name Greenspan en zijn veel te lage rentestand. Het is een illusie dat Griekenland terug kan naar de drachme, want daar kun je alleen maar brood, olijven, taxi en ouzo mee betalen. Voor IKEA, Apple, Sony, Fiat zul je toch echt met harde euri’s moeten betalen. Net als in de USSR gaat er dan een euro schaduw economie ontstaan, die in Griekenland vele malen groter zal zijn omdat de USSR vele malen groter was en derhalve semi-autark.

  Schauble heeft openlijk toegegeven dat er voor Griekenland een Schuldenerlass gaat komen. Dit gaat dan ten koste van de triple A status van Frankrijk en mogelijk Duitsland. Blijft het dan aan Nederland om de wereld te redden. Zijn we toch nog sterker dan de mof en daar gaat het toch maar om! 😉

  Prolétariër. [11] reageerde op deze reactie.
  offthegrid [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Ron Paul Fan [10]:
  Het is een illusie, beste R.P. Fan, dat Griekenland in de Euro kan blijven, of, als landen als Griekenland, Portugal en ook (op termijn) Spanje in de Euro blijven, dan kunnen Duitsland en Nederland beter een ‘gecombineerd-eigen’ valuta opstarten. 1 jarige rente in d’n Griek staat nu op…schrik niet…175%. Te ver uitéénlopende economieën kunnen alleen in Federaal verband overleven, maar gezien de situatie in de V.S. lijkt daar ook de klad in te komen.
  Een ander misverstand schept u door te stellen dat de ECB, en daarmee de Euro-Valuta, er veel anders of beter voorstaat vergeleken met de FED en de U.S.-Dollar. Bijna niet of zeer marginaal benoemd zijn de problemen met de ‘ Ongereguleerde-Wereld-Derivatieven-Handel ‘ (waardenloos-schuldpapier; CDS en CDO’s) die overkoepelend en totaal verweven in zowel het Europeese als het Amerikaanse banken-systeem als een zwarte wolk boven de markten hangt. De schattingen lopen uitéén, maar men schat dat er zo’n 650 á 700-biljoen (=700.000 miljard), ofwel meer dan 10x het totale Wereld-GDP, aan derivatieven in de omloop zijn. Met name de Amerikaanse, Britse en Ierse banken zijn gered met enorme ‘Bail-Outs’ of ge-nationaliseerd vanwege het tot waardeloos verworden CDS en CDO schuld-papier. De meeste grote Europeese banken zijn ook ‘besmet’, en daarom moest Griekenland (zogenaamd) gered worden. Dat de EU Griekenland helemaal niet aan het redden is, ‘maar de casino-banken’, die met bergen waardeloos schuld-papier zitten, werd en wordt zo veel mogelijk verzwegen, ANDERS KUNNEN DE RESPECTIEVELIJKE REGERINGEN DE BANKEN-SCHULDEN NIET MEER SOCIALISEREN! Ook hier in Nederland is er een groot probleem, vooral met hypotheek-verstrekkers en pensioen-fondsen die in die papieren-rotzooi inversteerden.
  In Groot Brittannië is de (officiële) inflatie nu 5,5%, energie is er 18% in één jaar duurder geworden en de waarde van de Britse Pound die ooit zo Sterling was, is mede dank zij de Bende van Cameron met zijn Quantitive-Easing (geld-drukkerij) en z’n Austerity-Program (Waarvan zelfs het IMF zegt dattie niet goed wijs is) terug gezakt in de reccessie.
  Dus kom er nu niet mee aan dat de Euro niet in een crisis zit, want DE SCHULDEN ZIJN DE EURO!

 11. @Ron Paul Fan [10]:

  Het is een illusie dat Griekenland terug kan naar de drachme, want daar kun je alleen maar brood, olijven, taxi en ouzo mee betalen. Voor IKEA, Apple, Sony, Fiat zul je toch echt met harde euri’s moeten betalen.

  Drogreden, dit kun je niet uitleggen/bewijzen. Want in Noorwegen, Engeland, Schotland e.d. hebben ze ook geen IKEA, Apple, Sony en Fiat? Zomaar mooi klinkende zinnen briesen, betekent nog niet dat ze ook waar zijn.

  Prolétariër. [13] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [14] reageerde op deze reactie.

 12. @offthegrid [12]: Noorwegen heeft zijn enorme olieinkomsten, Engeland drijft op de kurk London, het grootste financieele centrum van de wereld, wapenhandel en nog een paar industrieen. Bovendien hebben Noorwegen en GB een ‘noordelijke mentaliteit/discipline/IQ’, terwijl Griekenland een corrupte Manyana-bevolking en (dus) overheid heeft. Bovendien kan GB terugvallen op zijn post-koloniale netwerk. De Grieken hebben weinig om mee te concurreren op wereldmarkt, eigenlijk alleen toerisme.

  offthegrid heeft inderdaad gescoord, alleen in eigen doel.

  Nog vragen?
  offthegrid [20] reageerde op deze reactie.

 13. Beste @R.P.Fan,

  Dat je een beetje dom uit je nek kletst, tja, ’t zal je dna wel zijn. Maar dat je nu een soort crypto rassistische taal uitslaat is mogelijk te wijten aan een degeneratief ubermensch-complexje?!

  Evengoed onderbouw je met die noordelijke mentaliteit/dicipline/IQ-klets des te meer, dat de Grieken niet in de Monetaire-Unie passen.

  En, Ijsland dat als eerste en enige de IMF-Gieren en de Casino-Bankiers het nakijken gaf, heeft na twee jaar weer een positieve economische groei.

  Ron Paul Fan [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Prolétariër. [15]: Dat je een beetje dom uit je nek kletst, tja, ‘t zal je dna wel zijn. Maar dat je nu een soort crypto rassistische taal uitslaat is mogelijk te wijten aan een degeneratief ubermensch-complexje?!

  Tuurlijk, tuurlijk, iedereen gelijk. Heb je je rooie vlag al uithangen, proletatier? Alvast bezig met het maken van de bouwtekeningen voor de Gulags van de toekomst? Je moet maar lef hebben om jezelf te nicken naar de grootste misdadigersbende ooit. En proletarier kan natuurlijk niet wachten totdat hij zijn derde wereld proletariaat tegen ons Nederlanders in stelling kan brengen. Losing strategy, pall. Met de toespraak van PvdA-er Martijn van Dam (“de immigratie kwam van rechts”) heeft links de immigratie-handdoek in de ring gegooid, ten einde een bijltjesdag te ontlopen wegens landverraad. De economie gaat ploffen, dus de toekomst is aan rechts. Jammer voor jou, proletarier.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2123.html

  Inkomen per jaar per hoofd, 2010:
  Nederland: $40300,-
  Niger: $700,-

  Allemaal de schuld van Nederland natuurlijk. Uitbuiters, toch? Kan niet anders, want iedereen is gelijk, weet je wel.

  Prolétariër. [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Ron Paul Fan [16]:

  Ook goeiemiddag, en bedankt nog dat je m’n mening wat extra aandacht gaf!

  Tja, ’t kon natuurlijk niet uitblijven, bij ultra-rechtse rassisten en fascisten breekt altijd een oeverloze razernij uit als ze ook maar de minste tegenstand ervaren. Wat is je volgende stap joh? Kristalnachtje spelen in volksbuurten misschien?

 16. 7.5 euro voor een kopje thee, dat is idd niet mis. Geen cash mogen bewaren in je huis is een aparte variant op geen goud mogen bezitten. Maar voor de Griekse heersers, is de euro een soort goud dat ze niet bij kunnen drukken en waarvoor ze steeds bij Merkozy moeten bedelen.
  Niet gevreesd: het struktuur fonds, komt struktuur aanbrengen met 1.5 biljoen euros, gehefboomd op 18.4 miljoen euro.

 17. Je mag in Griekenland thuis geen cash bewaren?!
  Moet je het in de voortuin laten liggen? 😉

 18. @Ron Paul Fan [14]: Je slaat echt de plank compleet mis. Hilarisch en op het zielige af. Wat mankeert mensen als jij toch om zichzelf zo graag belachelijk te willen maken en het zelf nog niet eens willen/kunnen zien?

  Nog vragen?

  Jazeker: Iets teveel gedronken of zo? De Ouzo in de reclame geweest bij jouw lokale Lidl of Aldi?
  Een beetje drammerig reageren heeft maar één effect: jezelf belachelijk maken.
  Nog steeds slaat je argumentatie nergens op. Jij beweerde, dat je euro’s nodig hebt om dingen uit het buitenland te kopen. Ik noem een paar landen waar dat niet voor geldt en jij begint over hun bronnen van inkomsten (waar je ook nog flaters mee slaat, maar goed, je bent niet wijzer zoals je hier steeds vaker bewijst en laat zien).
  Je mist de argumentatie namelijk totaal. Landen die NIET in de euro zijn gedwongen, hebben nog steeds Ikea’s, Sony’s en weet ik welke rommel nog meer. De valuta is niet de reden van wel of geen buitenlandse producten kunnen kopen. Het is eerder de politiek die markten open stelt of afsluit. Met welke munt het betaald wordt is niet belangrijk. ALS het maar betaald wordt. En hoe dat geld verdiend wordt is ook niet belangrijk, ALS het maar verdiend wordt.
  *jeetje, wat doe ik hier nog? Kindercrèche-niveau uitleggen aan mensen die met veel pretenties denken de wijsheid in pacht te hebben*

  Andere drogredenen en belachelijke argumenten aanhalen om een eerdere drogreden te verdedigen getuigt van… (vul zelf maar in, “slimmerik”).
  Ron Paul Fan [21] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [22] reageerde op deze reactie.

 19. @offthegrid [20]: Nog steeds slaat je argumentatie nergens op. Jij beweerde, dat je euro’s nodig hebt om dingen uit het buitenland te kopen.

  Je kunt niet lezen, dat heb ik nergens gezegd. Ik heb gezegd dat ik denk dat er net als in Rusland (dollar naast roebel) in Griekenland een schaduw economie gaat ontstaan in euro.

  Waarom dacht je dat de dollar wereldmunt was? Omdat in veel gevallen in de internationale handel de lokale munt gewoonweg niet geaccepteerd wordt. Omdat je er niets mee kunt.

  Je mist de argumentatie namelijk totaal. Landen die NIET in de euro zijn gedwongen, hebben nog steeds Ikea’s, Sony’s en weet ik welke rommel nog meer.

  Het verschil tussen de door jou aangehaalde Noorwegen en GB in vgl met Griekenland is dat ze op een hoger niveau opereren en tegenwaarde hebben te bieden op de wereldmarkt. Daarom wordt hun munt wel geaccepteerd. Zwitserland idem dito. En die van Jemen of Zimbabwe dus niet.

  De Financial Times komt met de aanbeveling van 2 parallel currencies; ik zeg dus dat dat sowieso gaat gebeuren als de Drachme terugkeert.

  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/34bbef12-af40-11e0-914e-00144feabdc0.html#axzz1bEoeU0Q9

 20. @offthegrid [20]: Je bent nogal emotioneel. Zou het kunnen zijn dat je dit topic gebruikt als stok om mijn andere, jou onwelgevallige meningen mee te slaan? Wil je over praten?

Comments are closed.