In de wereldwijde occupy demonstraties wordt deelgenomen door vogels van wel heel verschillende pluimage. Het beginpunt van de demonstraties lijkt duidelijk te liggen bij een algemene ontevredenheid over de ontwikkelingen in de maatschappij. De oorzaken van deze ontwikkelingen zijn echter velen niet duidelijk, waardoor ze ook niet komen tot de juiste oplossingen. Een artikel in de NRC: ” Eindelijk verzoening: tea-party schiet occupy wall-street te hulp” begint een beetje in de buurt te komen Geplakt uit <    http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/17/eindelijk-verzoening-tea-party-schiet-occupy-wall-street-te-hulp/    > “Kapitalisten tegen socialisten. Op het eerste gezicht zijn de Tea Party en Occupy Wall Street als water en vuur. Maar beide protestbewegingen delen een gezamenlijke afkeer van een overheid die opdraait voor onverantwoordelijk bankieren.” Nog één stapje verder voor al die demonstrerende ontevreden mensen. Die bankiers worden volledig beschermd door de overheid die hen ook de vergunnen en de mogelijkheden geeft om geld uit lucht te maken. En daar is de bron van alle financi:ele ellende. Ron Paul zei kort geleden iets als:”NIET occupy Wall Street, maar occupy  “The FED” , En schaf die FED dan meteen af! Pogingen van Tea Partie-leden en  socialistische vakbondsleden blijken echter nog niet zo soepel te verlopen. Ook in Amerika weten kennelijk hele volksstammen niet wat “kapitalisme” in feite is. Het heeft niets te maken met rijkdom, hoogstens dat rijdom een gevolg is van kapitalisme. Kapitalisme is simpel het zakendoen in vrijheid, waarbij geen dwang of geweld (van de overheid of wie dan ook)  aan te pas komt. Zie filmpje: .

10 REACTIES

 1. @Madeliefje [1]:

  Misschien werkt deze wel: (neem aan dt je die bedoelt)
  http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/2011/10/occupy-everything-amsterdam/

  Brief geeft inzicht in de goedbedoelde (?) verkeerde opvattingen van deze anarchisten.
  Zij weten niet wat “Kapitalisme” is.
  Zij zouden het boek van Ayn Rand: “Kapitalisme, het onbegrepen ideaal” eens moeten lezen. (Capitalism, the unknown ideal)
  In een anarchistische samenleving moet je wel een kapitalistische economie hebben. Zo niet dan wordt het een chaos.

  Madeliefje [9] reageerde op deze reactie.

 2. De kapitalisme waar hier over gepraat wordt, bestaat niet. Kapitalisme in huidige vorm is verwoestend voor 95% van de wereldbevolking.In derde wereld landen hoofdzakelijk lichamelijk verwoestend en in rijke landen hoofdzakelijk geestelijk.
  Voedselprijzen zullen de komende jaren exploderen door de gigantische geld injecties van de VS en Europa. Er komen oorlogen en hongersnoden aan voor miljarden mensen.
  Allemaal dankzij de elite die zich democratische kapitalisten noemen.
  Ik noem ze de democratische regime van terreur…..

 3. TP + OWS is papa, die het financieel gemaakt heeft en bang is het te verliezen plus werkeloze zoon met torenhoge studieschulden zonder perspectief. Dat is helemaal niet zo’n vreemde combinatie, laat staan een monsterverbond. Net als de libertarische beweging zijn TP en OWS in overweldigende meerderheid blanke genootschappen, die nog niet als zodanig genoemd willen worden. ‘Racisme’ en all that jazz. De geheime link tussen TP en OWS is raciaal en het zal wel niet meer zo heel lang duren voordat dat openlijk erkend wordt. En als dat gebeurt doe dan maar zwaai, zwaai tegen de Joenaitmesteeds.

  A nation of sheep [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Ron Paul Fan [4]:
  dikke vette bull shit!!! De Tea Party loopt massaal achter de zeer donkere Republican Herman Cain aan (hoezo racistisch; dat maken de MSM er van!) en bij OWS New York vind je ook diverse allochtonen. Af en toe krijg ik de indruk dat je op het verkeerde platform zit…een echte Libertariër zal het geen ene moer schelen wat voor kleur die ander heeft.
  Hoe denk je eigenlijk over zaken als immigratie van mensen met een kleurtje? Libertariërs hebben daar niet zo veel problemen mee, zolang ze maar meedraaien in de economie en geen beroep doen op die verschrikkelijke sociale zekerheid.

  Ron Paul Fan [6] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [7] reageerde op deze reactie.

 5. @A nation of sheep [5]: Als je mijn postje had gelezen dan had je gezien dat ik TP een de facto blanke beweging heb genoemd die niet zo genoemd wil worden, eenvoudigweg omdat ze dan neergemaaid gaan worden door de raciale communsten vd MSM. Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat bij TP meer zwarten en joden op het podium staan dan in het publiek. Bij de aanhang van Ron Paul idem dito. Bij OWS ietsje minder, maar nog steeds bovenproportioneel blank.

  Of ik op het verkeerde forum ben? Ik dacht dit een vrijsprekers forum was, niet strikt libertarisch. Ik zou mezelf ruwweg als nationaal libertarier kunnen beschrijven. Ik zou niet weten waarom ik mij als Nederlander zou moeten laten criminaliseren omdat ik de situatie die geldt vanaf de oertijd opeens in de prullebak zou moeten gooien. Een libertarische beweging die een wereld nastreeft zonder grenzen is niets anders dan een handlanger vd NWO, die precies hetzelfde nastreeft. Het ergste is nog de strategische domheid van dit soort libertariers, die weigeren in te zien dat het vrij laten toestromen van incompetente derde wereld hordes odd altijd leidt tot een totalitair systeem, omdat er altijd politici zullen opstaan die op basis van one man one vote deze hordes voor hun karretje laten spannen. En jij, libertarische sukkel, mag het dan gaan betalen.

 6. @A nation of sheep [5]: Nog even toevoegen… Die Cain wordt zo enthousiast omarmt door de TP omdat ze hem gebruiken als token black, zo van ‘zie je wel, we zijn helemaal geen racisten’, een motivatie ingegeven door angst, terwijl de realiteit in de VS een is van segregatie. Als de blanken maar even de kans krijgen dan maken ze dat ze weg komen en verhuizen ze naar een blanke wijk (white flight). Ik voel mateloze verachting voor Amerikanen, een verzameling laffe euro-trash, die door de joodse eigenaren vd VS worden gebruikt als knuppel tegen de rest vd wereld, ten einde die in een door hen geleide NWO te persen. Het is Amerika geweest die in Rusland het communisme in het zadel heeft geholpen en tegelijkertijd GB en F in een oorlog tegen D hebben gestort; diezelfde Amerikanen, die samen met de Soviets een holocaust bij elkaar hebben gelogen, diezelfde Amerikanen die samen met Israel 911 op touw hebben gezet, ten einde een terrorisme meme te creeen, die als excuus wordt gebruikt om willekeurig landen binnen te vallen. Als het aan mij lag dan vielen Europeanen, Russen, Chinezen, Iraniers en Mexikanen van alle kanten het land binnen ten einde het in duizend stukken op te delen, zodat de wereld er nooit meer last van heeft.

  A Nation of Sheep.

 7. Occupy-beweging gaat voorbij aan kern probleem.

  Hoewel de occupy-beweging niet gefocust is op actie maar op debat, vrees ik dat de debatten zullen verzanden in een veelheid van economische opvattingen van linkse en rechtse signatuur, waardoor de beweging op een gegeven moment zal doodbloeden. Om dat te voorkomen is het inzicht nodig dat de economische crisis in feite een schijn crisis is. Het fundamentele probleem van (voort-)bestaan, waar de crisis in wezen om draait, is namelijk niet financieel maar existentieel van aard.
  Om de economische crisis het hoofd te bieden zullen we ons dan ook ‘met elkaar’ moeten focussen op de creatie van een beleid dat niet op een financiële maar op een existentiële grondslag stoelt. Met andere woorden, een beleid dat niet draait om financieel gewin, noch om eigen, partijpolitiek of nationaal belang, maar om ons aller (voort-)bestaan, ofwel het algemeen of mondiaal belang.
  Als basis voor zo’n puur democratisch wereldbeleid leent zich de gaia-hypothese. De gedachte van onze aarde als een levend organisme, waar de mens niet boven staat – als ware hij de schepper ervan – maar een onlosmakelijk deeltje van is. Een deeltje dat er zich bovendien van bewust is dat het (voort-)bestaan van dat levende organisme de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ons allemaal, als mensheid, is. Zoals de praktijk zo langzamerhand bewezen heeft, zal die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nooit tot een dito beleid (een gezamenlijke aanpak) leiden via het gangbare monetaire en parlementaire gedachtegoed. Gekunstelde gedachten, met behulp waarvan wij enkel in staat zijn tot de creatie van een ‘verdeel en heers politiek’, die haaks staat op de politiek waar de gaia-hypothese naar verwijst.
  Deze verwijst namelijk naar een alomvattende politiek, als logisch gevolg van haar alomvattende aard. Voor de realisering van dat alomvattende beleid is de tijd rijp. Niet alleen omdat onze tijd wordt gekenmerkt wordt door globalisering, ofwel het toegroeien naar mondiale eenheid, maar ook omdat het beleidsorgaan dat nodig is voor het waarmaken van die eenwording bestaat, te weten: “De Verenigde Naties”. Slechts zal onze volkerenorganisatie daarvoor omgebouwd moeten worden van een organisatie van regeringen, die primair staan voor hun eigen of nationaal belang, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, dat het algemeen of mondiaal belang op juiste wijze weet te behartigen.
  Wat de reorganisatie betreft moet gedacht worden aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving van de internationale vrede en veiligheid) naar de Algemene Vergadering. Daardoor kan dit orgaan zich ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een geloofwaardig mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat bij machte is om op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze ongeëvenaarde ‘know how’ op elk terrein een wereldbeleid van de grond te tillen waarmee de wereldproblemen en het daaruit voortvloeiende onrecht adequaat bestreden kunnen worden.
  Voor de verwerkelijking van dit wenkend perspectief leent zich artikel 109 van het VN-Handvest, dat spreekt van een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. Officieel had deze conferentie al in 1955(!) moeten plaatsvinden, maar door krachtig verzet van de toenmalige Sovjet-Unie heeft de Algemene Vergadering destijds besloten dat een algemene conferentie ter herziening van het Handvest gehouden zou worden ‘op een daartoe geschikt tijdstip’.
  Gezien de huidige politieke en financieel-economisch (wereld-)crisis lijkt mij dat tijdstip aangebroken. Hoog tijd dus om in de Algemene Vergadering van de VN te gaan lobbyen voor het agenderen van die uitgestelde VN-conferentie. Van Rutte-I is wat dat betreft niets te verwachten, gezien de prioriteiten in het regeerakkoord. Van visie kan ons kabinet dan ook niet beticht worden. Maar wat wil je ook met zo’n gedoogpartner.

Comments are closed.