The Second Amendment, ofwel het recht om een wapen te bezitten.. Heeft iemand een idee waarom deze ooit is verzonnen?

Zelfbescherming? Uiteraard, maar er is nog een reden..

Nee?

Het recht op bezit van wapens is beschreven om als volk bij machten te kunnen zijn een gecorrumpeerde overheid af te zetten middels een coup..wat ook staat beschreven in the declaration of independence.

“That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.”

Dus wanneer staan de militia (alle mensen tussen 18 en 45 wie in staat zijn een wapen te bedienen) op in de VS?

Referentie: http://www.revolutionary-war-and-beyond.com/2nd-amendment.html

14 REACTIES

 1. Een coup plegen of in opstand komen is initiëren van geweld. Het druist in tegen het principe dat het initiëren van geweld verboden zou zijn in een ideale libertarische maatschappij. Met individualisme is dit soort collectivistisch denken ook slecht te rijmen.
  Stel nu de overheid en zijn loyale burgers bestaat uit personen A, B en C, en de libertariërs uit personen X, Y en Z.
  Persoon A vaardigt een wet uit die de vrijheid schaadt, en personen B en C zijn de bewapende handlangers die voor de rechtsorde zorgen.
  Personen X, Y en Z pikken het niet, en bestormen het Binnenhof gewapenderhand. Personen B en C staan hen daar op te wachten en gebruiken (hetzij voor hun overheid, hetzij voor hun eigen vege lijf) defensief geweld.
  Dan zitten de libertariërs met het probleem dat zij geweld hebben geïnitieerd, of op z’n minst op een agressieve manier een zeer dreigende houding hebben aangenomen met hun gewapende opmars naar het binnenhof, en het geweld als je puur kijkt naar wat er fysiek gebeurt, is gericht tegen de onschuldige personen B en C (de bewakers) die de libertariërs nog nooit 1 haar hebben gekrenkt.
  Het is dus niet moeilijk te begrijpen dat een dergelijke actie het libertarische gedachtengoed in discrediet zal brengen, als zijnde hypocriet vanwege het zich zelf niet houden aan het verbod op het initiëren van geweld. Het doel heiligt niet alle middelen. Dat zou libertariërs juist geen haar beter maken dan hetgene waar ze tegen zijn. Nog een paar van die grenzen opzoeken en het verschil met communisme zou steeds kleiner worden.

  Doompie [2] reageerde op deze reactie.
  Alex [4] reageerde op deze reactie.
  Rien [5] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.
  Dijk [9] reageerde op deze reactie.
  Zozo [13] reageerde op deze reactie.

 2. Dit soort acties komt ook altijd in geschiedenisboeken terecht. Die blijven na meer dan 1000 jaar nog steeds onveranderd bestaan. Zie de feiten over het christendom, hoe dat aan de macht kwam terwijl het vrede roept. Het komt super ongeloofwaardig over en wekt geen vertrouwen als libertariërs uit ongeduld naar de wapens zouden grijpen omdat hun idealen niet snel genoeg groeien en het dan maar op die manier een handje “helpen”. Dit is nou juist precies waarom overheidsmaatregelen op den duur ook niet beklijven omdat dat juist verzet wekt en oppositie de wapens in handen geeft, meer dan de pistolen die je zelf op dat moment had.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 3. @Pteranodon [1]:

  Het plegen van een coup in geweld ter zelfverdediging, dat is gerechtvaardigd..Geweld is niet beperkt tot fysiek..

  Onderdrukker A (zogenaamd in dienst van de maatschappij) huur persoon B in met wapens voor uitvoering van zijn onderdrukking..Persoon A en B initiëren dus geweld.
  Als de maatschappij (personen C t/m n) wordt onderdrukt door degene welke zij betalen, en men komt in opstand, is dat dus geweld ter zelfverdediging..

 4. @Pteranodon [1]:

  Enige definities van geweld volgens http://www.woorden-boek.nl

  1 fysieke kracht uitgeoefend op iemand of iets; het gebruik van dwangmiddelen om iemand iets (niet) te laten doen

  2 Elke kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen, goederen of zaken, agressie.

  De staat, steelt onze arbeid door het te belasten, dit gaat tegen ons wil in, onder dwang. (initiatie geweld) Verzet je hier tegen kan je rekenen op agressie tegen je en kaping van vermogen of zelf. (initiatie geweld)

  De staat stelt verschillende regelgeving/wetten welke je verplicht tegen je wilt om verschillende dingen te doen (initiatie geweld) of niet te doen, ertegen in gaan leidt tot agressie tegen je en kaping van vermogen of zelf. (initiatie geweld)

  De staat zijn bestaan wordt in stand gehouden met continu dreiging van geweld als niet naar de staat zijn wensen wordt gehandeld en gebruikt fysiek geweld als je voor jezelf opkomt. Het geweld van de staat is geïnitieerd vanaf je geboorte. Het is niet hypocriet of dubbelslachtig of wat dan ook als iemand zich verzet tegen de staat. Een coup tegen een staat is niet initiëren van geweld maar een reactie op geweld dat al eerder is geïnitieerd door de staat. Een coup tegen een door dwang in stand gehouden regeringsvorm is zelfverdediging tegen de malprestaties/dreiging/dwang/dreiging voortvloeiend uit deze regering vorm en dus goed verdedigbaar conform de NAP.

 5. @Pteranodon [1]:
  “Een coup plegen of in opstand komen is initiëren van geweld.”

  Ee coup wel, een opstand niet. Immers een opstand is alleen een opstand als er iets opgedwongen wordt waartegen men zich verzet. Een opstand is dus een antwoord op geïntieërd geweld.

 6. De machthebbers zijn de geadresseerden van de normen on de grondwet. Niet de burgers. De gedachte erachter is de burger te beschermen tegen overheden. Aangezien overheden (meestal) beschikken over wapens en daarmee de macht praktisch in handen hebben, hebben burgers eveneens het recht op wapens. Aangezien overheden dit recht af zouden kunnen nemen middels een wetswijziging is dit recht op wapenbezit grondwettelijk vastgelegd. Een grondwet laat zich minder gemakkelijk wijzigen.

 7. @Pteranodon [1]:
  Geweld wordt gebruikt, maar een overheid die al je eigendommen steelt en je vrijheid afneemt mag geweld verwachten, omdat deze het geinitieerd heeft.

  een opstand kan trouwens toteen coup leiden..

  en ja ik ben ook van mening dat een overheid zoals die zich tegenwoordig voordoet in heel de wereld, omvergeworpen moet worden..
  Liefst vredelievend door ongehoorzaamheid. Werkt dit niet met geweld.

  Rien [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Hoc Voluerunt [7]: “en ja ik ben ook van mening dat een overheid zoals die zich tegenwoordig voordoet in heel de wereld, omvergeworpen moet worden..
  Liefst vredelievend door ongehoorzaamheid. Werkt dit niet met geweld.”

  Het gaat alleen zonder geweld. We kunnen enkel een vreedzame NAP wereld bereiken indien een behoorlijke groep (meerderheid is niet noodzakelijk) mensen zich gaat gedragen naar het NAP principe.
  Als je namelijk een overheid omverwerpt met geweld zal het draagvlak in de bevolking om een vrije samenleving te vormen ontbreken en zal er een nieuwe overheid ontstaan.

  Zozo [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Pteranodon [1]:
  Stel: U ziet op straat dat een peuter (onschuldig) door iemand in elkaar geslagen wordt. De aanvaller heeft een vriend bij zich die zelf niets doet. U rent op de aanvaller af om hem te stoppen. De vriend ziet dat, en slaat u in uw gezicht om de aanvaller te verdedigen. Volgens mij is het geweldsinitiatie van de vriend om u in uw gezicht te slaan. U bent volgens mij dus gewoon gerechtvaardigd om de vriend uit te schakelen. Vertaald naar de geweldenaar en de bewakers is dat volgens mij niets anders.

 10. Is wapenbezit in de VS feitelijk zo veel anders geregeld dan in NL.? Je moet in sommige staten in de VS ook aan strenge vergunningseisen voldoen, die het feitelijk onmogelijk maken wapens te bezitten. Eigenlijk is dat hier ook zo.

 11. Je hoeft niet naar het binnenhof te gaan.
  Stop gewoon met belasting betalen, dan komen ze vanzelf naar jou toe.
  En dan heb je natuurlijk het recht om jezelf, je familie en je eigendom te verdedigen.

 12. in Nederland is in de wet voorzien dat bij een burgeroorlog of de kans daarop alle geregistreerde wapens moeten worden ingeleverd.

 13. @Pteranodon [1]:

  Een coup plegen of in opstand komen is initiëren van geweld.

  In opstand tegen *wat*? In opstand tegen onderdrukking. De opstand is tussen zelfverdediging, en geen initiatie van geweld.

  Het druist in tegen het principe dat het initiëren van geweld verboden zou zijn in een ideale libertarische maatschappij.

  Nee, dat doet het niet. Zie vorige antwoord.
  Bovendien is er in een “ideale libertarische maatschappij” geen onderdrukkende overheid, en zou er in een dergelijke maatschappij dus ook geen vergelijkbare opstand zijn. Je vergelijkt dus appels met peren.

  Met individualisme is dit soort collectivistisch denken ook slecht te rijmen.

  Aha. Dus als je “collectief” wordt onderdrukt, is het slechts acceptabel als je “individueel” aan zelfverdediging doet. Bent U een beetje in de war? Collectivisme heeft alleen te maken met GEDWONGEN worden in groepsverband te handelen of denken. Elke vrijwillige collectieve actie valt niet onder de noemer “collectivisme” maar onder samenwerking.

  Stel nu de overheid en zijn loyale burgers bestaat uit personen A, B en C, en de libertariërs uit personen X, Y en Z.
  Persoon A vaardigt een wet uit die de vrijheid schaadt, en personen B en C zijn de bewapende handlangers die voor de rechtsorde zorgen.
  Personen X, Y en Z pikken het niet, en bestormen het Binnenhof gewapenderhand. Personen B en C staan hen daar op te wachten en gebruiken (hetzij voor hun overheid, hetzij voor hun eigen vege lijf) defensief geweld.

  Volgens deze belachelijke redenering zou iemand die gegijzeld wordt zijn gijzelnemer niet mogen aanvallen, omdat de gijzelnemer zich dan van “defensief” bedient van geweld tegen de persoon die hij heeft gegijzeld.

  Even serieus: Denk je werkelijk na voordat je iets opschrijft? Of is het gewoon een doelbewuste maar extreem slappe poging om lezers een verkeerd beeld van libertarisme te geven?

  Dan zitten de libertariërs met het probleem dat zij geweld hebben geïnitieerd, of op z’n minst op een agressieve manier een zeer dreigende houding hebben aangenomen met hun gewapende opmars naar het binnenhof, en het geweld als je puur kijkt naar wat er fysiek gebeurt, is gericht tegen de onschuldige personen B en C (de bewakers) die de libertariërs nog nooit 1 haar hebben gekrenkt.

  Nogmaals, denkt u na voordat u schrijft?

  Het is dus niet moeilijk te begrijpen dat een dergelijke actie het libertarische gedachtengoed in discrediet zal brengen.

  Niet voor mensen die geen bal begrijpen van logisch nadenken, nee.
  Mag ik je aanraden om het libertarisme uit te leggen via de termen van het libertarisme zelf, en niet via de belachelijke, nergens op slaande interpretatie die jij eraan geeft?
  Lees je eens wat in voordat je een poging onderneemt iets in diskrediet te brengen. Nu maak je jezelf alleen maar belachelijk.

  Het doel heiligt niet alle middelen. Dat zou libertariërs juist geen haar beter maken dan hetgene waar ze tegen zijn. Nog een paar van die grenzen opzoeken en het verschil met communisme zou steeds kleiner worden.

  Gezien de onzin die je in bovenstaande reactie hebt verkondigt, zou het niemand moeten verbazen dat je weinig verschil ziet tussen libertarisme enerzijds, en een totalitaire staatsideologie anderszijds.

 14. @Rien [8]:

  Als je namelijk een overheid omverwerpt met geweld zal het draagvlak in de bevolking om een vrije samenleving te vormen ontbreken en zal er een nieuwe overheid ontstaan.

  Geweld tegen een overheid gebruiken is strategisch uiterst dom.
  Maar het idee dat je collectief verzetten tegen een geweldsmonopolie ervoor zorgt dat het draagvlak om een vrije samenleving te vormen doet ontbreken, is nergens op gebaseerd.
  Ik zou even makkelijk kunnen zeggen dat een samenleving die zich als makke, slaafse schapen schikt naar de nukken van de overheid, precies ditzelfde zal doen met elke nieuwe overheid die zou worden “gesticht” in een vrije samenleving.

  Het valt een beetje in de categorie van: als je wordt gepest en afgebeuld op school, moet je de pestkoppen gewoon negeren dan gaan ze vanzelf weg. Of als je geweld gebruikt in zelfverdediging dan ben je geneigd om nog meer om pesterij uit te nodigen. Klinkklare en aantoonbare nonsens.

Comments are closed.