Bovenstaande kop en navolgend artikel komt van Koen Beentjens de CEO van BinckBank. We schreven hier al eerder over de foute gevolgen en de onverwachte consequenties van zo’n Robin Hood belasting, maar nu krijgt u hier alle ins en outs te lezen van de expert.

We plaatsen het gehele stuk, mede omdat het weer zo’n ‘mooi’ voorbeeld is van de goedbedoelde? foute gevolgen zoals met zoveel wetten.


Het heffen van een belasting op financiële transacties is een idee uit de jaren zeventig. Toen werd deze als zogeheten Tobin-taks voorgesteld. Anno 2011 staat dit idee opnieuw in de belangstelling. De discussie over de voors en tegens is verder opgelaaid nadat op 28 september 2011 de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor een uniforme belasting op financiële transacties, de Financial Transaction Taxation, kortweg FTT, en in de volksmond ook wel de Robin Hood taks genoemd.

In het eerste nog niet in detail uitgewerkte voorstel wordt primair gesproken over een belasting op alle effectentransacties die door financiële instellingen in de EU-landen worden uitgevoerd. Deze belasting is niet alleen slecht voor de werking van de wereldwijde financiële markten, maar pakt bovenal nadelig uit voor de burger. Opmerkelijk genoeg is er in de discussie tot op heden voor de laatstgenoemde weinig aandacht.

De voorgestelde transactietaks zal voor het overgrote deel betaald worden door de eindbelegger, zoals de particuliere beleggers en de pensioendeelnemers, en veel minder dan verondersteld, door de grote banken en financiële instellingen. De meeste grote instellingen zien zich genoodzaakt om de transactietaks namelijk door te belasten aan hun klanten. Uiteindelijk draait de burger er dus voor op in plaats van de financiële sector waar de belasting voor bedoeld is. Met de voorgestelde maatregel wordt zo het tegendeel bereikt van hetgeen beoogd wordt. Het voornaamste doel van de transactietaks is immers om de financiële sector zelf vooraf te laten bijdragen aan gevolgen van een financiële crisis.

In onze samenleving belegt vrijwel iedere burger. Echter niet iedereen belegt zelf. Velen beleggen bijvoorbeeld door deelname aan een pensioenfonds, via een verzekeringsmaatschappij of door uitbesteding aan een vermogensbeheerder. Daarnaast zijn er in Nederland ongeveer achthonderdduizend particulieren die zelfstandig hun geld beheren. Onderzoek onder de klanten van BinckBank in Nederland, België en Frankrijk leert dat zij gemiddeld een bedrag van € 21.000,- hebben belegd en hun effectentransacties gemiddeld een waarde van € 7.000,- vertegenwoordigen. Bij dergelijke bedragen gaat het niet per definitie om vermogende klanten. Een groot deel bestaat uit beleggers die door zèlf te beleggen streven naar vermogensgroei of een stuk eigen pensioenopbouw. Denk hierbij aan het groeiend aantal ZZP’ers en zelfstandige ondernemers die beleggen voor hun eigen pensioenvoorziening.

Mocht de transactietaks worden ingevoerd dan is de kans groot dat deze groep geconfronteerd wordt met een extra heffing op hun aan- en verkopen van effecten. Voor de buitenstaander lijkt dit op het eerste oog om kleine bedragen te gaan, maar de praktijk leert anders. Het merendeel van onze klanten betaalt voor een transactie in aandelen ca. € 10,- aan commissie. Op basis van de in het voorstel van de Europese Commissie genoemde heffingen van 0,1% op aandelen en obligaties, zou die gemiddelde commissie bij volledige doorberekening leiden tot een prijsstijging van maar liefst 50%. Deze buitenproportionele prijsstijging die rechtstreeks voortvloeit uit de transactietaks vormt een scherp contrast met de prijsdaling die juist afgelopen tien jaar is gerealiseerd. Onder aanvoering van nieuwe partijen als Binck en Alex heeft deze prijsdaling eraan bijgedragen dat beleggen voor iedere burger binnen bereik is gekomen.

Voor particulieren die niet zelf beleggen, maar dit indirect wel doen via een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij, zal de invoering van de voorgestelde transactietaks eveneens nadelige consequenties hebben. De financiële instellingen die de effectentransacties uitvoeren zullen genoodzaakt zijn om hun modellen opnieuw door te rekenen, maar dan tegen een hogere vermogenskostenvoet. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zullen daarop veelal niet anders kunnen dan de heffing deels of in zijn geheel doorbelasten aan de deelnemers. Dat betekent lagere rendementen na aftrek van kosten en daarmee minder pensioenopbouw en een lagere kapitaalsuitkering. Gemeten over een periode van tien, twintig jaar of meer, is dit effect aanzienlijk. Bovendien is de prijs van de crisis al ruimschoots betaald door deze groepen. Denk aan het niet indexeren van pensioenen en de forse daling in de zelfstandig opgebouwde vermogens.

Daarnaast dragen veel burgers door de vermogensrendementsheffing al belasting over hun vermogen af. De FTT komt daar als extra heffing boven op. Deze dubbele belastingheffing bemoeilijkt vermogensvorming voor burgers.

Bij de huidige lage rentestanden en de genoemde extra belastingen op effecten, is het voor veel Nederlandse huishoudens een hele uitdaging om zelfs de inflatie de baas te blijven. Zowel de Nederlandse als straks ook de Europese overheid roomt de vermogens van de burger op verschillende manieren af.

Er valt natuurlijk zeker iets voor te zeggen om financiële instellingen stevige buffers te laten aanleggen om zo bij te dragen aan het voorkomen van een vertrouwenscrisis. Dit sluit bovendien aan bij de opvatting dat instellingen die hogere risico’s herbergen een hogere premie afdragen. De door de Europese Commissie voorgestelde transactiebelasting is hiervoor echter niet geschikt. Naast de veel gehoorde bezwaren zoals een afnemende liquiditeit, grotere verschillen tussen bied- en laatprijzen, een hogere volatiliteit op de financiële markten en mogelijke verschuiving van de effectenhandel naar buiten de EU, is de kans zeer reëel dat de financiële instellingen de transactietaks veelal doorbelasten aan hun klanten. De burgers krijgen zodoende de rekening gepresenteerd.

De uiteindelijke beslissing over de transactiebelasting is in handen van de internationale politiek. Frankrijk en Duitsland zijn binnen de EU de drijvende krachten achter de transactiebelasting. Diverse landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn momenteel tegen. Opmerkelijk is dat de doorgaans progressieve Zweden fel gekant zijn tegen de invoering van de transactiebelasting. Eind jaren tachtig heeft men daar aan den lijve de negatieve gevolgen voor hun economie ondervonden toen de Zweedse regering een vergelijkbare transactiebelasting heeft doorgevoerd. De druk op de politieke leiders om te komen met daadkrachtige oplossingen voor de huidige economische malaise in zowel de EU als wereldwijd, neemt echter alleen maar toe en onder druk kan veel vloeibaar worden. Voorstellen kunnen in een stroomversnelling komen, zonder dat alle consequenties daarvan goed worden overzien. Daarin schuilt gevaar.

Koen Beentjes

CEO BinckBank

17 REACTIES

 1. De druk op de politieke leiders om te komen met daadkrachtige oplossingen voor de huidige economische malaise in zowel de EU als wereldwijd, neemt echter alleen maar toe en onder druk kan veel vloeibaar worden.

  Zolang zij zichzelf niet zien als onderdeel van een ziek systeem, zal er volgens mij nooit een goede oplossing komen.
  Om verwarring te voorkomen; volgens mij is ook de politiek onderdeel van een ziek systeem, wellicht zelfs veroorzaker van de ziekte, maar niet de enige.

 2. Het systeem kraakt natuurlijk in al zijn voegen en er zijn steeds meer lapmiddelen nodig, maar ik denk dat Beentjes bedoelde dat onder druk nu (zelfs) onlogische/averechtse lapmiddelen ingevoerd gaan worden.

 3. Deze transactietax gaat er nooit komen omdat uiteindelijk het bankensysteem genationaliseerd moet worden. Reden: veel te veel schulden die nooit terug betaald kunnen worden.

  Bankieren is niet moeilijk: het moet het algemeen nut weer gaan dienen en de bankier moet weer op de fiets naar zijn werk.

  En als een bankier wil gokken/investeren, ga je gang. Maar dan wel met zijn eigen geld en geld van investeerders in zijn eigen bedrijf.

 4. Goed te horen dat de CEO van Binck libertarische sympathieën heeft. Ik zal binnenkort mijn account wat spekken om een paar trades te doen; nu het nog kan, dat is; 50% bovenop de transactiekosten is wel erg veel. Overigens wist Milton Friedman in zijn legendarische ’there is no free lunch’ speech al te vertellen dat je bedrijven niet kunt belasten, enkel: consumenten, werknemers en/of aandeelhouders.

 5. ik denk dat met de publieke afgunst van banken en fat cats, het momenteel het gemakkelijkst is voor onze heersers om daar geld weg te halen.
  Eigenlijk simpel, je maakt wetten die zorgen dat het in het honderd loopt, je wacht tot het gepeupel zijn haat richt op een zondebok (je bent dit zelf nooit vanwege je militaire macht) en daarna besteel je de zondebok met algemeen goedkeuren. Als die dat door kan berekenen naar zijn klanten, zal die daar ook niet tegen protesteren. Klanten kunnen toch geen alternatief vinden aangezien de belasting universeel is.

 6. @Ron Paul Fan [7]: Waarom is die overbodig? Hij levert toch een dienst aan iemand die deze vrijwillig afneemt? Daarmee geeft de koper aan dat deze dienst niet overbodig is.
  Je hebt je er waarschijnlijk nooit in verdient waar speculatie voor dient, dat iedereen in feite speculeert en begint het gelijk maar niet gehinderd door enige kennis van zaken, overbodig te noemen.
  Iemand met intellectuele nieuwsgierigheid zou vragen:”Iemand een idee wat het nut van speculatie is?”
  Nu veroordeel je jezelf, omdat je al speculeert als je een paraplu mee neemt als je boodschappen gaat doen.

  Ron Paul Fan [9] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [8]: Speculanten van daytrader tot superspeculant Soros zijn parasieten, die het oerwoud van ‘financieele producten’ itt een obers, kappers, loodgieters, programmeur of zelfs bankiers, die duidelijke diensten verlenen aan anderen tegen terechte geldelijke beloning.

  Wat is in hemelsnaam de toegevoegde waarde van een Soros in zijn succesvolle poging om tegen het pond sterling te speculeren en dat ten val te brengen. Zo’n vent behoort voor het Internationaal Strafhof in Den Haag en is een 1000 maal grotere misdadiger dan die legendarische treinrover Briggs.
  pcrs [11] reageerde op deze reactie.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.
  lonelymind [15] reageerde op deze reactie.

 8. Ik zie dat de indiener van de seed is:

  Koen Beentjes
  CEO BinckBank

  Hij mag natuurlijk zijn mening hebben maar de titel is natuurlijk misleidend: “Transactietaks niet over de rug van de burger aub”.

  De heer Beentjes is natuurlijk de eerstbelanghebbende in deze, die natuurlijk als BinckBanker natuurlijk het meest getroffen wordt door een Tobintax, aangezien zijn inkomsten propertioneel zijn met het aantal transacties dat tot stand komt, en die dus flink in aantal gaan afnemen.

  Nice try.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [9]: Allemaal stellingen uit de lucht gegrepen. Zonder begrip en zonder bewijs, nutteloze, onderbuikellende en van geen enkele waarde.
  Als je zelf speculeert, verkeer je in wat filosofen noemen:performative contradictie
  Je zou dan moeten aangeven waarom de speculatie van anderen fout is en die van jou goed. Waarom anticiperen op een verwachtte toekomst voor jou goed is en voor anderen slecht. Of je moet aangeven waarom speculatie op gebied A goed zijn, maar op gebeid B slecht.
  Het louter roepen dat speculatie slecht is, heeft geen enkele waarde.

 10. @Ron Paul Fan [10]: banken worden niet getroffen door een Tobin tax. De winstmarge van een bank blijft gelijk. De overheid kan nooit de winstmarge van een bedrijfstaks X verlagen door de hele bedrijfstak een belasting op te leggen. ze MOETEN het doorbereken aan de klanten. Als ze dat niet zouden doen en de winstmarges zouden omlaag gaan in bedrijfstak X, dan gaat kapitaal en arbeid er vertrekken op zoek naar een betere bedrijfstak. Met het wegvloeien van kapitaal en arbeid, wordt het aanbod minder, net zo lang tot de winstmarges in die bedrijfstak weer gelijk zijn aan de andere bedrijfstakken.
  De redenering :”de uitspraak van X is onjuist, omdat X naar zijn eigen portemonnee praat”, is zowieso een flinterdun bewijs. X kan nog steeds gelijk of ongelijk hebben, ondanks zijn eigenbelang. Om de echte juistheid van een uitspraak te toetsen is logica en consistentie, oftewel de wetenschappelijke methode dan ook onontbeerlijk.

 11. @Ron Paul Fan [9]: De misdadigers zijn niet de speculanten die het laatste zetje geven aan een door politici en nationale banken uitgeholde valuta. Hoe eerder een dergelijke funeste politiek door dreiging van speculanten wordt omgebogen hoe beter. De enige reden dat men zich zorgen over de Italiaanse schuld maakt is dat speculanten op een gegeven moment hun kans ruiken. Als het aan de politici ligt dan is er geen einde aan de schuldberg. En gaat het potverteren maar door. Juist die door jou verachtte bankier en speculant zorgen ervoor dat de politici nog enigzins met de monetaire realiteit wordt geconfronteerd. En zich dus nog aan enige grenzen dient te houden

  Ron Paul Fan [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [13]: Het wordt tijd dat de geldjongens zich aangenzen gaan houden en dat die hele derivatenhandel de nek wordt omgedraaid.

  Uiteraard zijn het weer de Duitsers die verstandige maatregelen gaan proberen door te voeren:

  http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,794897,00.html

  Waar het uiteindelijk op moet uitdraaien is dat het kapitalisme gered moet worden dmv het afwurgen van het grootste deel vd financieele industrie, zoals de Occupy beweging wil. Er moet een radicale vereenvoudiging komen, dwz alleen leningen en aandelen- en obligatie-handel. De rest gewoon verbieden. Verder moeten de klanten vd banken beschermd worden tegen de oplichters en banken verboden worden om nog langer bonussen vd grote hoop af te graaien.

  Totale oorlog tegen de banken!

 13. Het probleem is dat de politici die voorstander zijn, dat eigenlijk enkel doen met de motivaties:

  1) we willen geld
  2) we willen het halen bij de banken, want die zijn de oorzaak van de crisis.

  Wat mildere varianten zijn die om het geld enkel te gebruiken voor de reddingsfondsen, maar dat soort plannen zijn gedoemd te stranden omdat de meerderheid van politici het geld graag voor andere zaken gebruiken.

  Het punt is alleen dat de EU geen eiland is in economische zin. Het is kinderlijk eenvoedig transacties dan voortaan buiten de EU om te laten lopen.

  Ik schreef eerder al dat Londen haar positie als financiele centrum zal kunnen verliezen. Maar denk ook aan de beursfusie van EURONEXT en NYSE. Veel multinationals hebben hun aandelen, obligaties en andelen producten op beide beursen.

  Ook zullen investeringen in de EU duurder worden. Immers je moet dan 2x die tax meerekenen in je rendementsverwachtingen.

  Daarnaast zijn er veel financiele producten zoals trackers die helemaal de onderliggende stukken hoeven te hebben. Ik kan bijvoorbeeld handelen in garanties op financiele producten in de EU zonder ze zelf te kopen. Dat soort producten zullen enkel toenemen, en daarmee het omgekeerde bewerkstelligen van wat men wil: financiele stabiliteit.
  Immers je kunt in stukken zelf enkel handelen zoveel als er stukken zijn. In zaken als opties en garanties kun je handelen meer dan er stukken zijn. Dat gaat goed, totdat een crash optreedt.

  Ik voorspel dat deze tax zal stranden. Ongetwijfeld vindt men ergens in ene hoek wel een nieuwe belasting, maar niet de grote transactietax.

Comments are closed.