Zou iemand meisje Schulz-Verhagen (maandagavond aan het woord bij Pauw & Witteman) aan het verstand kunnen brengen dat investeren in waterstof zonde van het geld is?

Ok, het gaat slechts om 5 miljoen Euro –maar alle beetjes helpen als het gaat om bezuinigen – toch?

Dat ‘’zondegeld’’ kan blijkbaar nog wel bij de miljarden die in windenergie en ‘’de elektrische auto’’ gestopt worden.

 Als geheugensteuntje hieronder een tekst die ooit door -de helaas overleden- ir Hans Halkema opgesteld werd.


Waterstofeconomie – een energetisch sprookje

 Een watermolecuul is, zoals bekend verondersteld mag worden, een zeer innige chemische verbinding tussen twee H atomen (Waterstof)en één atoom O (Zuurstof). Vandaar de aanduiding H2.O.

Door gebruikmaking van een bepaalde hoeveelheid ‘splitsingsenergie” is het mogelijk deze zeer   hechte binding van die twee H atomen en dat ene O atoom uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld door een elektrolyse – of enig ander katalytisch proces. Bij het gebruik van Waterstof als energiedrager laat men weer twee waterstof atomen verbranden (oxideren) door binding met één zuurstof atoom. Hierbij komt een zekere hoeveelheid ‘oxidatie energie’ vrij .

 Bij gelijk gehouden hoeveelheden, massa, van de in het spel zijnde atomen bij eerst die splitsing en  daarna die oxidatie zal het , ook volgens alle logica, niet anders zijn dan dat beide hoeveelheden energie, die ‘splitsingsenergie’ en die ‘ oxidatie energie’ gelijk zijn. Mocht dat niet het geval zijn,  bijvoorbeeld wanneer de oxidatie energie groter zou zijn dan die ‘splitsingsenergie’ dan zou daarmee een kans geboden worden een perpetuum mobile te maken: men schakelt achter elkaar een grote serie splitsingssystemen, telkens afgewisseld door een ‘verbrandingssysteem’ Dan zou er immers bij iedere opeenvolging van die twee processen een zekere hoeveelheid energie gewonnen worden.  Doe dit duizenden malen achter elkaar dan zou je uiteindelijk een forse hoeveelheid energie ter beschikking hebben!

Dit is natuurlijk een onzinnig verhaal…

 In het voorgaande wordt er natuurlijk van uitgegaan dat gesproken wordt over de absoluut netto benodigde ‘splitsingsenergie’ en de absoluut netto opgebrachte oxidatie energie.

Maar nu: die ‘splitsingsenergie’, bijvoorbeeld bij een elektrolyse- of katalytisch proces , zal toch eerst gemaakt moeten worden. Met een productie eenheid voor opwekking van elektriciteit. Dat gebeurt met een bepaalde efficiëntie van natuurlijk aanzienlijk minder dan honderd procent., M.a.w. daarbij gaat al vrij veel energie verloren.

Omgekeerd voor gebruikmaking van de vrijgekomen oxidatie energie, bijvoorbeeld simpelweg door de warmte te gebruiken in.een stoomturbine, of door directe omzetting in elektriciteit in een zgn. brandstofcel, gaat er natuurlijk ook een zeer forse portie energie verloren.
Uit het voorgaande is het duidelijk dat het wat misleidend is om te vertellen dat een ‘Waterstof economie’ zoiets fraais is voor de toekomst.Althans een goed voorspelbare balans tussen bruto te besteden energie om überhaupt waterstof te maken en de netto hoeveelheid energie die er nuttig bruikbaar, via een stoomturbine  of brandstofcel, uit komt is er zeker niet. In dat hele proces gaat immers veel energie verloren. Dit mag niet verzwegen worden.

 Een feit is wel dat toepassing van waterstof als ‘energiedrager’ bijzonder attractief is omdat het afvalproduct niets anders dan water is. Een schonere brandstof  bestaat er niet. .Maar bij alle verhalen over ‘Waterstofeconomie’ moet er wel eerlijk bij verteld worden: ‘Wij zullen dan eerst ten koste van een zeer grote en dure energetischeinzet van op andere wijze opgewekte energie die waterstof moeten maken ‘.

 Zo is bekend dat in Japan een forse 600 MWkernenergie centrale gebouwd wordt, uitsluitend om daarmee waterstof te produceren. Overigens zal het echt  grootschalig maken van waterstof nooit met de weinige elektriciteit van windmolens of zonnecellen gedaan kunnen worden. Bovendien mag bij een correcte afweging van de in het spel zijnde hoeveelheden energie niet voorbij gegaan worden aan de hoeveelheden energie die aan de bouw en latere afbraak van de  energieleverende installaties besteed worden. Zowel voor de windmolens als de zonnecellen of de kernenergie of enig ander soort centrale. Deze toch ook ten laste van de mondiale energiebelasting komende zaken mogen niet genegeerd worden.

Ir.J.A.Halkema – Den Haag

Ingezonden door André vd Berg
—————————————————————-  

 P.S. De inkt van dit stukje was nog niet droog, toen het kabinet aankondigde toch maar weer miljarden weg te smijten voor windenergie!

 Het filmpje van Simon Roozendaal (van Elsevier)  zegt het allemaal: 

http://video.elsevier.nl/11828398

 

 

 

31 REACTIES

 1. Bottom line is het een feit dat afval van verbrande waterstof water is. Dat is een zeer mooi gegeven, en dat alleen maakt het al de moeite waard om verder te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het gedaan te krijgen.
  Ja,we zitten met een negatieve energiebalans wanneer we de methoden die tegenwoordig gangbaar zijn in acht nemen. Echter, mensen als Halkema voorspelden ook dat een ASML geen lithografie zou kunnen doen op halfgeleider materiaal, waarbij het resultaat lijnbreedtes zijn kleiner dan de gekozen golflengtes licht. En kijk nu eens, het gaat wel.
  Voordat we een idee de vuilnisbak in gooien, verdient het volgens mij wanneer het eindresultaat een waardevolle oplossing zou kunnen bieden, een investering.
  Vanuit dat perspectief gekeken vind ik de 5 Miljoen een ruisgetal, tov de miljarden die in de hopeloze financiële systemen gepompt worden.
  Overigens wel goed om de discussie te voeren tussen voor en tegen – zo worden de beste ideeën geboren.

 2. Tja ze willen geloof ik ook CO2 ergens in containers onder de zeebodem opslaan. Het is allemaal waanzin, maar ik denk dat het een valstrik is om hier inhoudelijk op te gaan argumenteren. Er verdient gewoon iemand goed geld aan en de argumenten doen er niet toe.
  Ik geef toe dat het verleidelijk is, want je denkt toch:ik zal even de denkfout aangeven en dan kunnen we deze dwaasheid snel vergeten. Dat is niet het geval. Het is geen denkfout, het gaat om de weg van de minste weerstand van jouw geld in hun zak. Daar komt uiteindelijk altijd een pistool bij kijken, maar eem drogredenering is daar onontbeerlijk bij en ontmaskeren helpt niet, want iedereen is inmiddels te dom in staatsscholen om het te begrijpen. We kunnen iets uit niets maken is je op scholen met de paplepel ingegoten, de overheid doet het ook en verdubbelt bijvoorbeeld soms het bedrag dat mensen aan goede doelen geven, waarschijnlijk betaald uit hun waterstofgenerator.

  Freebird [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ik ben het eens met de algemene lijn van het artikel, namelijk dat waterstof hooguit een energiedrager is en géén energiebron.

  Echter, als het in de toekomst lukt om op efficiëntere wijze waterstof te splitsen (d.w.z. efficiënter dan middels elektrolyse; er zijn allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen op nanoschaal in die richting gaande), dan kan het een zeer interessante brandstof worden in combinatie met de in de toekomst ongetwijfeld (door dunne film printen van zonnecellen) goedkoper wordende groene stroom.

  Waterstof kan op die wijze ook een oplossing bieden voor piekopbrengsten van bijvoorbeeld windmolens. Bij opslag in grote silo’s heb je niet de problemen die er zijn met de verdamping van waterstof uit hogedrukvaten zoals bij auto’s.

  Ik ben op de lange termijn zeer positief gestemd over waterstof. Ik denk alleen dat er nog wel 15 à 20 jaar overheen gaan voordat we zowel wetenschappelijk als qua kostprijs zover zullen zijn.

 4. Ik heb de uitzending van PenW met “meisje Schulz-Verhagen” ook gezien en ik kon me ook niet aan de indruk onttrekken dat ze het verschil niet snapt tussen een energie-opslag en een energiebron. De gedachtegang bij deze leken is:

  Waterstof geeft bij verbranding water ipv CO2, da’s mooi. Bovendien raakt de olie op. Nou, dan gaan we toch over op waterstof, 2 vliegen in 1 klap! Zijn we slim of wat?

  Probleempje natuurlijk is, dat je olie en gas uit de bodem kunt halen, maar dat vrije waterstof op deze planeet niet voorkomt. Zou dat wel het geval zijn dan zou dit ‘knalgas’ in een oogwenk alsnog in water veranderen. Uiteraard wisten de bedenkers van het concept van waterstofeconomie dit ook…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_economy

  …dus hoe zit dit nu met dat idee? Hebben we er wat aan?

  De centrale idee van waterstof was (en is) dat waterstof gebruikt zou worden als vervanging van olie. En dat het geproduceerd zou worden mbv zgn alternatieve energiebronnen, zoals zon en wind. Aldus kunnen we op een plug-en-play manier de schok opvangen voor de tijd wanneer de carbon-fuels aan hun eindje geraken. Mbv oa electrolyse zouden die wind- en zonne-energie worden omgezet in waterstof en hun, de blije rijder kan weer vooruit.

  Probleempje echter is dat het niet opschiet met die alternatieve bronnen. Er wordt lang niet voldoende alternatieve energie geproduceerd waarin de noodzaak van opslag zich voordoet. Bovendien is de conversie niet erg efficient, er gaat veel verloren. De giller is dat 90% van het waterstofgas tegenwoordig wordt geproduceerd met… fossiele brandstoffen.

  Veel te weinig mensen realiseren zich nog hoe catastrofaal de mondiale energie-situatie is. Lehman en Griekenland zijn nog helemaal niets vergeleken met dat, mogelijk onoplosbare probleem. Sterker nog, de financieele crisis is voor een groot deel veroorzaakt door geleidelijk aan toenemende brandstofprijzen. De olieprijs was iets van 160$, een record, toen Lehman klapte, en ging alleen maar daarom terug vanwege de vraaguitval tgv die crisis.

  Wie schetst mijn aangename verbazing dat Rutte en Verhagen (itt de blonde god) dit schijnen te snappen en vol inzetten op windenergie. Voorspelbaar was ook weer de stompzinnige reactie van het ongeleide projectiel van Elsevier Rozendaal maar ook de commentaren van de al even slecht geinformeerde ‘rechtse’ lezers:

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/318252/Kabinet-wil-aantal-windmolens-verdrievoudigen.htm

  De zeer pijnlijke waarheid is dat onze industrieele maatschappij incl. ongelimiteerd vervoer per auto en vliegtuig op zijn eindje begint te lopen. De wereld zit aan maximale olie-productie-capaciteit. Een lente in Saoedie-Arabie is voldoende om alle auto’s op deze planeet tot stilstand te brengen. En geen waterstof die daar verandering in kan brengen.

  http://www.amazon.com/Partys-Over-Fate-Industrial-Societies/dp/0865714827

  http://www.amazon.com/End-Growth-Adapting-Economic-Reality/dp/0865716951

  andre van den berg [7] reageerde op deze reactie.

 5. Zie dat ik diverse schreiffauten heb gemaakt, toch ga ik ze niet verbeteren omdat de nabewerkingseditor kuren heeft. Alle returns verdwijnen bij zo’n operatie, dwz dat je alle paragrafen weer opnieuw moet aanbrengen.

 6. @Ron Paul Fan [4]:

  Laten we voorop stellen dat we al jaren door ”de overheid” bedonderd worden. Toenmalig minister Westerterp onlangs in een interview: ”Tijdens de oliecrisis in 1973 verzochten we de kaptiteins van olietankers of ze langzamer wilden varen; we konden de olie niet kwijt aan de kust” -daarvoor moesten wij maar zien hoe we aan -op de bon zijnde- benzine moesten komen en waren er onnodig autoloze zondagen.
  Ik werd zelf echt wakker (in mijn naiviteit was ik op het onzinnige af echt milieubewust) toen wetenschapsjournalist Karel Beckman een boekje publiceerde: Het Broeikaseffect Bestaat niet. Ik heb er een uittreksel van gemaakt dat ik -met toestemming van Karel- graag toestuur. Anyway, er is nog voor 500 jaar aan delfbare fossiele brandstoffen -een documentje dat dit aantoont stuur ik ook graag toe; in die 500 jaar zullen we vast wel kernfusie doorontwikkeld hebben.
  Windenergie is natuurlijk de allergrootste onzin, tegen de tijd dat zo’n horizonververvuiler zichzelf heeft terugverdiend is ‘ie alweer versleten. Slechts 30% van de tijd energie, 70% dient ondersteund te worden met ordinaire back-up centrales…..
  mail naar: mijnklimaat@xs4all.nl voor extra informatie.

  Ron Paul Fan [9] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [11] reageerde op deze reactie.

 7. @andre van den berg [7]: Anyway, er is nog voor 500 jaar aan delfbare fossiele brandstoffen -een documentje dat dit aantoont stuur ik ook graag toe

  Doe maar een linkje naar die ‘500 jaar’.

  Vergeet het maar. Dit is mijn (ruwe) inschatting:

  – peak conventional oil: 2007
  – peak uranium: 2025
  – peak gas: 2025
  – peak coal: 2030

  Dit is uit mijn hoofd, met stevige onzekerheidsmarges.

  ‘peak xxx’ wil zeggen het jaartal waarin de historisch maximale planetaire productie van xxx zal plaatsvinden, waarna de productie al dan niet geleidelijk (afhankelijk van politieke situatie) zal afnemen naar nul.

  Waarschijnlijk zal AvdB wel aankomen met fracking en shale om aan die 500 jaar te komen, maar voorspelbaar het begrip EROI (Energy Return On Investment) buiten beschouwing te laten. Het is natuurlijk prachtig als er in Canada nog voor eeuwen aan oil shale in de grond zit, maar als het bijna een vat olie kost om een vat van die olie te winnen, te raffineren en te transporteren naar Nederland, dan kun je de olie even goed laten zitten natuurlijk.

  Maw, we zijn de pineut en The Party Is Over.

  http://www.amazon.com/Partys-Over-Fate-Industrial-Societies/dp/0865714827

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 8. Voor mij is het simpel, waterstof is geen energie bron, maar misschien moeten we gewoon naar de bruikbare toepassingen kijken.

  Opslag van elektriciteit is nu erg lastig, waterstof zou daar uitkomst in kunnen bieden..

  Daarbij is er een kerel geweest uit indonesië geloof ik die waterstof maakte op 12 volt in zijn auto..
  Gewoon osmose water erin, en ding maakte zelf waterstof..

  Waarom is die persoon voor gek verklaard en opgesloten?
  Of Stan Meyer’s?

  Hoe mijn energie plaatje eruit zou zien:

  Energie Bron: Kerncentrale

  Deze produceren permanent een gelijke hoeveelheid energy (zonder Co2 uitstoot, maar daar hoor je nooit iets over van de Greenpeace terroristen)

  Alle overgeproduceerde energie opslaan als waterstof, wat ook brandstof kan zijn voor auto’s, vliegtuigen, enz. enz.

  Onbezoldigd ruifvuller [19] reageerde op deze reactie.

 9. @andre van den berg [7]: Windenergie is natuurlijk de allergrootste onzin, tegen de tijd dat zo’n horizonververvuiler zichzelf heeft terugverdiend is ‘ie alweer versleten. Slechts 30% van de tijd energie, 70% dient ondersteund te worden met ordinaire back-up centrales…..

  Weinig respect voor een energie-vorm waarmee we in de 17-eeuw groot zijn geworden en ons land boven de zeespiegel hebben gemalen. Lees dit nieuwe artikel over de energie-situatie in Nederland in vervlogen eeuwen:

  http://www.energybulletin.net/stories/2011-09-29/medieval-smokestacks-fossil-fuels-pre-industrial-times

  Terug naar het rendement van windmolens:

  http://www.kemperman-projecten.nl/rendementvanwind.html
  Een windturbine met een maximaal vermogen van 2 MW (2000 kW) en een ashoogte van 70 meter heeft bij een gemiddelde windsnelheid van 7 m/s (laagland West/Midden Nederland) een opbrengst over een heel jaar wordt dan ruim 5.500.000 kWh , voldoende voor het electriciteitsverbruik van ruim 1600 gezinnen.

  Even opschalen naar de standaard 3MW molen van vandaag (5 MW nieuwere generatie komt eraan) met prijs van 3 miljoen euro per stuk, komt dat neer op een electriciteits-productie van ruim 8 miljoen kwh/jaar. Bij een kwh-prijs van 25 cent komt dat neer op een jaarlijkse opbrengst van 2 miljoen euro.

  Dat is een terugverdientijd van anderhalf jaar!!!

  Ik heb helemaal nooit niet die malle aversie begrepen van libertariers tegen windenergie ten gunste van die kernenergie! Als er een lievelingsenergie is van centraliserende roverheden, met de USSR en Frankrijk voorop, dan is het wel kernenergie! Terwijl als bewoners van een plaatsje van pakweg 5000 inwoners besluiten om een investering te wagen van 1000 euro per hoofd, ze die investering binnen 2 jaar terugverdienen en dan energie-autarkie hebben bereikt!

  Wat is er in godsnaam gebeurd met vrije Nederlanders en libertariers dat ze deze energievorm zo verketteren!

  Gelukkig dat Rutte en Verhagen nog kunnen rekenen itt ideologisch verblinde libertariers, Elsevier lezers en blonde Greet.

  Plaatsen die molens!
  Kim (niet ingelogd) [13] reageerde op deze reactie.
  Dijk [18] reageerde op deze reactie.
  Onbezoldigd ruifvuller [21] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [29] reageerde op deze reactie.

 10. Toevallig las ik van daag het volgende over waterstof. Hieruit blijkt duidelijk dat we pa
  aan het begin staan van de ontdekkingen om waterstof mogelijk te maken als energiebron. http://www.cosmosmagazine.com/news/4802/artificial-leaf-mimics-photosynthesis-generate-fuel

  Daarnaast de verwijzingen naar fossiele brandstof en de peak die ik niet helemaal begrijp. Het verhaal is dat Olie steeds durder wordt. Wat is een vat olie nu duurder dan in 1990. Wanneer je een verwijzing maakt wel even de inflatie van al die jaren meetellen. Niet schrikken mar Olie is niet zoveel duurder geworden als het al duurder is geworden. Fracking en shalie gas zijn gewoon fossiele brandstoffen die gebruitk gaan worden. En ik ben in de heilige overtuiging dat fossiele brandstoffen inderdaad nog minimaal 200 jaar meegaan.

  Dit afgezet tegen de technologische ontwikkelingen en in welk tempo deze elkaar opvolgen is 200 een heel lange tijd.

  Laten we eerst maar eens stoppen met belastingelden te blijven pompen in achterhaalde dure duurzame energie. Wind Energie zal het nooit worden en zonne energie is nog niet ver genoeg ontwikkeld maar hoopgevend. Maak het interesant voor bedrijven om grote winsten te kunnen maken en hierdoor dus meer te investeren in onderzoek ernaar. Dit onderzoek gaat nu langzaam omdat door het inpompen van zoveel belastinggeld de prikkel er niet is om een goed product neer te zetten. Men wordt toch wel betaald.

  Persoonlijk zie ik de ontwikkeling van waterstof met goede hoop tegemoet, zeker omdat dit al die tijd al een ondergeschoven kindje is. Vooral omdat mensen begaan met het milieu en het klimaat toch vooral oplossingen willen hebben waarvan ze terwijl ze lopend over straat gaan , kunnen wijzen en zeggen; zie je die panelen of die enorm wanstaltige windmolens. Die hebben wij mogelijk gemaakt. Wij hebben schone energie mogelijk gemaakt. Waar moet je naar wijzen wanneer iedereen een apparaat in de meterkast heeft en hier zijn waterstof kan aanmaken om daarna om te zetten in electriciteit en zelfs een overschot indien nodig kan leveren aan het net.

  Geen wereldverbeteraar die daarop zit te wachten. Dit zijn namelijk onzichtbare oplossingen.

  Ron Paul Fan [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Mike Brandenburg [12]: Toevallig las ik van daag het volgende over waterstof. Hieruit blijkt duidelijk dat we pa
  aan het begin staan van de ontdekkingen om waterstof mogelijk te maken als energiebron. http://www.cosmosmagazine.com/news/4802/artificial-leaf-mimics-photosynthesis-generate-fuel

  Dat is weer dat de westerse mens tekenende techno-optimisme. Vanochtend vluchtig een artikeltje gelezen en alreeds is het energieprobleem opgelost en dat terwijl wij al 40 jaar dankzij de club van Rome worden geconfronteerd met de realiteit die nu gaat intreden, precies zoals voorspeld. Kijk, ik sluit helemaal niet uit dat er uit onverwachte hoek technologische doorbraken komen (wie had in 1994 ooit het internet kunnen voorspellen?). Wellicht waterstof, maar een geslaagd experimentje op een blaadje wil nog niet zeggen dat dat het gaat worden.

  Daarnaast de verwijzingen naar fossiele brandstof en de peak die ik niet helemaal begrijp.

  Je eerlijkheid is hartverwarmend maar tegelijkertijd ondermijnend voor het vertrouwen dat we in jou kunnen hebben als aandrager voor oplossingen voor het energievraagstuk.

  Het verhaal is dat Olie steeds durder wordt. Wat is een vat olie nu duurder dan in 1990. Wanneer je een verwijzing maakt wel even de inflatie van al die jaren meetellen. Niet schrikken mar Olie is niet zoveel duurder geworden als het al duurder is geworden.

  Je weet niet wat je zegt:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:%C3%96lpreis-1985-2006.png

  Maw in de jaren negentig schommelde de olieprijs rond de 20$ en ging toen gestaag omhoog tot 160$ eind 2008 bij een geaccumuleerde inflatie 1995-2008 van pakweg 20%. Er is geen economie die dat kan opvangen zonder gevolgen. Ik wijt het hele financieele drama in eerste instantie aan de prijsstijgingen van met name energie.

  Fracking en shalie gas zijn gewoon fossiele brandstoffen die gebruitk gaan worden. En ik ben in de heilige overtuiging dat fossiele brandstoffen inderdaad nog minimaal 200 jaar meegaan.

  Dat denk ik ook, alleen zullen daarbij de hoeveelheden geproduceerde fossiele brandstoffen elk jaar afnemen, om te beginnen nu al met olie en over 10-20 jaar of zo ook met gas, kolen en uranium. Maar inderdaad over 200 jaar zullen ‘we’ nog fossiele brandstoffen gebruiken, bv in hoogovens om masten voor windmolens te produceren. Maar wat betreft massaconsumptie is het nu het einde inzicht. Ga er maar vanuit dat Jan Modaal tussen 1-5 jaar van nu geen auto meer rijdt, bij benzineprijzen van 3-4-5 euro per liter, die er aan zitten te komen. Ik zelf heb al besloten geen nieuwe auto meer te kopen en mijn oude op te rijden of het zou dit moeten zijn:

  http://www.youtube.com/watch?v=IRRTgHot0qU

  Wat betreft fracking en shale raad ik je aan eens te kijken naar de uitstekende recente VPRO tegenlicht documentaire:

  http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/energie/2011/schaliegaswinningeuropa.html

  Ik ben voorstander van verbod van die krankzinnige methoden.

  Wind Energie zal het nooit worden

  Je weet niet wat je zegt. Denemarken draait al voor 25% op windenergie, de Duitsers zijn ook in ijltempo bezig hier op in te zetten. In Japan wordt overwogen of Tokio wellicht uitruimt moet worden! Als dat werkelijk nodig mocht zijn dan is dat de doodsklap voor kernenergie.

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26665

  En Nederlanders als verwende kinderen maar doormekkeren over ‘horizonvervuiling’.

  Persoonlijk zie ik de ontwikkeling van waterstof met goede hoop tegemoet, zeker omdat dit al die tijd al een ondergeschoven kindje is.

  Helemaal niet waar. De waterstofeconomie was ooit een hype maar is over zijn hoogtepunt heen, bij gebrek aan technologische doorbraken. Die kunnen hopelijk nog komen, maar voorlopig is het toekomstmuziek, net als kernfusie, die 40 jaar geleden op het gymnasium al als de toekomst werd verkocht… over 50 jaar. Nu in 2011 is het nog steeds: misschien over 50 jaar. Eerst zien, dan geloven. Nu plaatsen die ‘horizonvervuilers’. Als we over 30 jaar iets anders hebben, dan kunnen we ze alsnog in het museum plaatsen.

 12. @Ron Paul Fan [11]: “Een windturbine met een maximaal vermogen van 2 MW (2000 kW) en een ashoogte van 70 meter heeft bij een gemiddelde windsnelheid van 7 m/s (laagland West/Midden Nederland) een opbrengst over een heel jaar wordt dan ruim 5.500.000 kWh , voldoende voor het electriciteitsverbruik van ruim 1600 gezinnen.”
  En wat doen die 1600 gezinnen als het eens niet waait?
  Ah, dan gaat de generator aan. En omdat die dan niet continu draait, maar steeds op- en afschakelt, met alle inefficiëntie van dien, wordt dat toch een fors dieselverbruik.
  Die generator draait, dankzij die windmolen, zoals een dieselauto rijdt in de drukke stad. Zonder windmolen draait de generator als een dieselauto met continu 90 op de snelweg.
  Aan het eind van de rit blijkt dan dat je zonder windmolen dus minder energie hebt verbruikt dan mét.

  Ron Paul Fan [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron Paul Fan [9]: Ik zou er bij een vrije markt het volste vertrouwen in hebben dat er een oplossing zou worden gevonden. Maar momenteel is niet alleen 80% van de olieproduktie in handen van overheden is, ook zorgen regulering en kunstmatige barrieres ervoor dat het wonder boven wonder opeens voordeliger is om appels uit Nieuw Zeeland te importeren. Dit betekent dat er enorm veel olie verbruikt wordt in verscheping, die normaal totaal economisch zou zijn.
  In een vrije maatschappij kun je nooit hele arme mensen hebben op 1 stuk planeet die goedkoop dingen produceren voor hele rijke mensen aan de andere kant. De mensen zouden onmiddelijk gaan bewegen. Rijk gaat shoppen bij arm, arm gaat zich verkopen bij rijk.
  De eerste strohalm op dit moment is dat op een gebied als Algerije genoeg zon valt om de wereld van energie te voorzien.
  De tweede is dat e=mc^2 zegt dat er heel veel energie in heel weinig massa zit. Je moet het er alleen nog uit zien te halen. Thorium reactoren kunnen het ook nog een tijdje rekken.

 14. @Kim (niet ingelogd) [14]: Jouw aanname is dat de natuur er is voor de mens en dat in de toekomst alles zo zal zijn als in het heden, of beter. Maar dat is erg antropocentrisch gedacht. In werkelijkheid kan de mens (of de dynosaurier) de natuur geen bal schelen.

  Vroeger maalde de molenaar het graan als het waaide. Het zou best eens zo kunnen zijn dat we in de toekomst ons wasje gaan draaien als het waait.

  Vooruitgang is niet gegarandeerd of automatisch. Na het glorieuze romeinse rijk kwamen de donkere middeleeuwen. Ik denk dat 2008 voorlopig het materialistische hoogtepunt was van de europese beschaving en dat het nu gaat om het managen van de neergang.

 15. @Dijk [18]: Ik ging in mijn bierviltjesberekening volledig uit van de gegevens uit de Kemperman-link. Geen idee waar die op zijn gebaseerd.

 16. @Ron Paul Fan [11]:

  Evenals van uw bewering dat “we ons land boven de zeespiegel hebben gemalen” klopt van uw berekening ook niks. In de eerste plaats levert de stroom van zo’n molen maar zo’n 4 cent op bij verkoop aan de energiemaatschappijen. Dat is wel even wat anders dan wat u er thuis voor betaald nl.: 6 à 7 cent vermeerderd door de overheid tot zo’n 22 cent! In dit artikel:

  http://groenerekenkamer.nl/node/886

  Geeft “Ook Boos” even keurig weer wat de molen oplevert. Ik kopieer het hier maar even:

  “Windenergie en Bernie Madoff!

  Windenergie en Bernie Madoff hebben gemeen dat er meer geld bij moet dan dat er uitkomt, hierbij het voorbeeld:

  Veronderstelling:

  – Uitgaand van het feit dat een 3MW windmolen bij een zeer gunstige productiefactor van 25% een opbrengst heeft van 750kW per jaar.

  – Vervolgens rekenen we 750kW om naar kwh, en dat is 750 kW x 8760 (aantal uren per jaar) = 6.570.000kwh

  – Uitgaande van een gemiddeld gebruikerstarief dat een gebruiker moet betalen, ca € 0,09 per kwh, dan zou de financiële opbrengst van een windmolen als volgt kunnen zijn

  6.570.000kwh x € 0,09 = € 591.300,-, dan ziet de opbrengst er in eerste instantie niet gek uit.

  – Nemen we echter het gemiddelde van dag- en nachtstroom, dan komen we op een bedrag van ca € 0,062 per kwh, hetgeen resulteert in 6.570.000 x 0,062 = € 407.340,-

  Dit laatste bedrag is gebaseerd op eindgebruikertarieven, er gaat zeker nog handelsmarge en volgens mij allerlei netwerkkosten vanaf.

  – Als ik die handelsmarge en netwerkkosten op 40% houd en in dit in mindering breng op die € 407.340,-, dan resulteert dit van een bruto jaaropbrengst van € 244.404,-.

  – Er van uitgaande dat een 3MW windmolen in aanschaf ca € 3.500.000,- moet kosten en deze over 20 jaar naar nul afgeschreven wordt, dan resulteert dat per jaar € 175.000,- aan afschrijving

  – Er van uitgaande dat de onderhouds- en reparatiekosten per jaar op ca 3% van de aanschafwaarde zijn (gebruikelijk is 8%), dan komen we op een bedrag van € 105.000,- per jaar aan onderhoud

  – Er van uitgaande dat er overige kosten zijn (verzekering, beheerskosten, etc) en die op ca 2% van de aanschafwaarde stel, dan komen we op een bedrag van € 70.000,-

  Ergo:

  Windmolen aanschaf € 3.500.000,-

  Bruto opbrengst per jaar 244.404,-

  Af:

  Afschrijving 175.000,-

  Onderhoud 105.000,-

  Overige kosten 70.000,-

  Totaal af: 350.000,-

  Netto verlies 105.596,- per jaar

  Netto verlies per kwh € 0,016

  Totaal verlies uitgaande van het in Nederland opgesteld vermogen van windmolenparken van 2000MW bedraagt minstens ca. € 380 miljoen per jaar!

  En dat wordt gesubsidieerd en dat is heel gevaarlijk. Subsidies remmen ontwikkelingen omdat mensen hun geld toch wel krijgen. Misschien dat Vestas in afgeslankte vorm nu wel goedkope en onderhoudsvrije windmolens kan aanbieden. ”

  Ron Paul Fan [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Onbezoldigd ruifvuller [22]: Evenals van uw bewering dat “we ons land boven de zeespiegel hebben gemalen” klopt van uw berekening ook niks. In de eerste plaats levert de stroom van zo’n molen maar zo’n 4 cent op bij verkoop aan de energiemaatschappijen. Dat is wel even wat anders dan wat u er thuis voor betaald nl.: 6 à 7 cent vermeerderd door de overheid tot zo’n 22 cent!

  Ik had het toch duidelijk over een groep mensen in een plaatsje van 5000 inwoners die rond de tafel gaan zitten en die gezamelijk het bedrag ophoesten om een molen te laten installeren. Het is daarbij niet de bedoeling om voor 4 cent/kwh stroom te verkopen aan Essent, maar om de rol van Essen in de eigen huishouding terug te dringen en zo weinig mogelijk kwh van Essen in te kopen tegen een tarief van 25 cent.

  Dat scheelt al een factor 6 in de berekening.

  Verder kunnen we rustig aannemen dat de energieprijzen de komende jaren flink gaan stijgen, maar daar hebben onze windmolenbezitters dus lekker geen last van, net zomin als van allerlei vervelenden arabische lente’s of gas en olie aftappende Oekraieners.

  Maar waarom denkt U zetten de Denen en Duitsers toch zo in op wind-energie? Zijn ze gek geworden?

 18. Hoewel ik niet precies alle rende engs laatjes weet worden m.i een aantal zaken niet meegenomen. De levensduur van een windmolen wordt geschat op 20 jaar. Dit mag dan gelden voor het draaiende gedeelte maar fundatie, toren en aangelegde stroominfrastructuur gaan veel langer mee. Ook de kosten van plannen, vergunningen en ontwikkeling zijn in principe eenmalig. Daarnaast schept het ook werkgelegenheid. 100% energie import kan ons in de toekomst nog eens lelijk op gaan breken. Daarnaast worden molens rendabeler door voortgaande ontwikkeling.

  Ron Paul Fan [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Andreas [24]: De eifeltoren staat er ook al weer 124 jaar en die zal de 200 jaar ook wel halen. En dat terwijl oorspronkelijk gepland was dat die na 20 jaar weer afgebroken zou worden. De Parijzenaars hadden in het begin een pokkehekel aan het ding, nu wil niemand hem weer kwijt.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eiffeltoren

  Hier wat kengetallen mbt windenergie:

  http://www.onzeenergie.nl/p/1/77/over-windenergie
  – Levensduur 20 jaar (dat geldt uiteraard niet voor de mast en fundering en bekabeling)
  – In NL produceren molens 90% van de tijd en dus niet 25% zoals hierboven iemand beweerde
  – Een moderne windmolen moet 3-6 maanden draaien om de energie te genereren die het heeft gekost om hen ‘vanuit het niets’ te bouwen en plaatsen, de overige 19.5 jaar levert de molen dus netto energie. Dit komt neer op een EROI (energy return on investment) van 1:80 tot 1:40 en is dus extreem energie-efficient. Ter vergelijking: twee vaten canadese teerzandolie kosten minstens 1 vat olie om te worden geproduceerd. En zoals gezegd, na 20 jaar hoeven alleen de turbine en rotor te worden vervangen, dus eigenlijk is die EROI nog veel hoger.

  http://www.olino.org/articles/2010/01/28/windmolen-faq#beschikbaarheid
  – Levensduur molens offshore zelfs 25-30, met hogere opbrengst, maar ook hogere kosten.
  – Als ik van Leiden naar Utrecht rijdt en langs Alphen kom dan is het voor mij altijd weer een feest om die 4 gigantische molens in bedrijf te zien. Een meer nederlandse energievorm is niet denkbaar!
  – Nooit geen afhankelijkheid meer van Arabieren, Russen en olie-aftappende Oekrainers.
  – Energieprijs windenergie 5-8 cent/kwh. Bij de Essent betaal je als consument ca 25 cent. En die prijs gaat alleen maar omhoog als de prijzen van gas en olie en kolen de komende jaren de pan gaan uitrijzen tgv toenemende vraag op de wereldmarkt.
  – In Japan wordt overwogen of miljoenen mensen moeten worden geevacueerd tgv de atoomramp in Fukushima. Zoiets zal met windenergie nooit gebeuren. Het is gewoon een sympathieke energiebron.

  Er is geen enkel argument tegen windenergie in Nederland.

  Ron Arends [30] reageerde op deze reactie.

 20. @Dijk [19]: Laatst in technisch weekblad uitvoerig een balans opgemaakt hoe ver je komt als je het hele land hier vol gooit met windmolens en getijdecentrales en zonnepanelen en biogas. Je redt het niet. Het blijft dagdromen en energieverspilling.
  Als er subsidie nodig is, is dat alleen al een bewijs dat het energie negatief is. Als er meer geld in gaat dan er uitkomt, gaat er meer energie in dan er uitgaat.

  Ron Paul Fan [27] reageerde op deze reactie.

 21. @pcrs [26]: Maar een link naar dat artikel heb je zeker niet? Geschreven door Rozendaal wellicht?

  Elke nieuwe technologie wordt aanvankelijk gesubsidieerd. Heb je enig idee hoeveel miljarden er in kernenergie ziijn gestopt om dat van de grond te krijgen?

  Maar het schijnt maar niet door te dringen dat we aanstonds helemaal niets meer te kiezen hebben. Met de olie is de neergang al begonnen, met gas en kolen begint dat over een jaar of tien en dat met een steeds verder uitdijende wereldbevolking. De slechts voorbereidde landen gaan elkaar straks naar de strot vliegen over de laatste voorraden. De winnaars van morgen zullen diegenen zijn die de tekenen des tijds begrepen hebben en en zich hebben voorbereidt. We zijn 40 jaar geleden gewaarschuwd door de Club van Rome en in grote lijnen gebeurt nu wat ze destijds hebben voorspeld.

  Ik heb in mijn vorige post een en ander gequantificeerd. Kun je dat aub weerlegen ipv aan te komen met niet nader gespecificeerde ‘bronnen’?

 22. Waterstof wordt al gebrukit in de auto’s als een hulpmiddel, kan besparen tot 40% op de brandstof kosten = dus 40% MINDER ACCIJN voor de regering.
  Het verbetert presentatie van de auto en maakt de motor schoon van carbon, en vermindert CO2 uitstoot tot 80%.

  Ik heb net vorige week met 2 leveranciers gesproken, en je kan het kopen voor ongeveer 400-500 euro’s.

  Grappig genoeg, het is NIET toegestaan, alleen als een tuning……

  Ik heb ook nog gevonden een electriciteit motor, (gebaseerd op Tesla’s uitvinding), weer hetzelfde verhaal.
  Onderdelen zijn beschikbaar maar als een complete set kan je het niet echt kopen. Ze zeggen dat je voldoende electriciteitkan opwekken voor je hele electriciteit.

  Weer, als je energie zelf kan produceren = geen belasting!!!!

  Waarom zijn deze oplossingen niet beschikbaar als ze zoooo milievriendelijk zijn?????

  ik begrijp het niet!!! maar ik ben er zeker geintereseerd in, en ik ga dat waterstof tuning voor my VW Golf 1.6 kopen 🙂

  Ron Arends [31] reageerde op deze reactie.

 23. @Ron Paul Fan [11]: Bij een kwh-prijs van 25 cent komt dat neer op een jaarlijkse opbrengst van 2 miljoen euro.
  De KWh-prijs van 25 cent die de consument betaalt is inclusief 18 cent belasting. Kernenergie is het goedkoopst met een kostprijs van 4 cent per KWh, gevolgd door kolen en gas met iets van 7 cent. Windenergie kost iets van 23 cent per KWh. Door slim met belasting te schuiven (windenergie geen belasting, kernenergie veel) lijkt de prijs hetzelfde. Maar een kind begrijpt dat er ergens iets niet klopt.

  1600 huishoudens
  Iedere keer die huishoudens weer. Op 1000 windmolens kan Corus (Tata, hoogovens, hoe ze ook heten) niet draaien. De NS heeft 15.000 van jouw 5 MW molens nodig. Huishoudens verbruiken nog geen 20% van de elektriciteit in Nederland. Houd daarom eens op om in huishoudens te rekenen. Het staat zo infantiel.

 24. @Ron Paul Fan [25]:
  Nooit geen afhankelijkheid meer van Arabieren, Russen en olie-aftappende Oekrainers.
  Nee, eenvoudigweg een windmolen aansluiten op een Scania V8 en Henk Wijngaard scheurt voortaan met de wind in de pijp door de Brennerpas.

Comments are closed.