Op 11 november is in België een nationale feestdag. Dan is er Wapenstilstandsdag en wordt gevierd dat er in 1918 het contract van het einde van  WWI ondertekend werd.

De Eerste Wereldoorlog was voorbij en men was van plan om nooit meer oorlog te voeren.
Goede bedoelingen, maar ondertussen is de Nederlandse burger geconfronteerd met onder andere oorlogen als WWII , oorlog in Indonesië, Irak, Balkan, Afghanistan en Libië, en misschien vergeet ik er nog een paar.

Is het Nederlandse volk nu zo oorlogszuchtig?  Of zijn er politici die zoveel macht hebben dat ze zich van het volk niets meer aantrekken? Volkomen absurd als je alleen al maar denkt aan de honderdduizenden mensen die daarbij vermoord zijn.

Of zit de oorzaak nog veel dieper en ligt de oorzaak bij de meeste mensen die nu accepteren te leven in een samenleving, een staat, die gebaseerd is op geweld?

In feite wordt in Nederland geaccepteerd dat de overheid voorschriften maakt, en iedereen die niet gehoorzaamt wordt aangepakt met geweld.
Zelf zover, dat als er een referendum gehouden wordt, dat bvb een EU-contract afstemt, dat de heersende politici toch hun eigen zin doorritselen via (in dit geval) het Verraad van Lissabon.

En heel recent is er een minister-president en een minister van financiën die bij de EU-opperhoofden gaan pleiten om toch asjeblief een financieel-economisch dictator over ons, Nederlandse burgers aan te stellen.
Het is bijna niet te geloven, maar het is wel waar!

Zolang mensen het normaal blijven vinden dat onderlinge verhoudingen worden geregeld op basis van geweld, zal dat doortrekken op internationaal gebied en krijg je bij verschil van mening de volgende oorlog.

Vrede begint thuis. Er kan begonnen worden met de macht van de overheid om geweld te gebruiken, als eerste af te schaffen. En zorgen dat de overheid geen belastinggeld meer mag afdwingen om die zogenaamde vredesmissies uit te zenden.
Gelijktijdig zou gewerkt kunnen worden dat hetzelfde ook niet mag om steun aan welke industrie dan ook te geven, en dat er vanaf nu uitsluitend binnen een evenwichtige begroting gewerkt mag worden.

Als u vrede wil, zijn deze simpele voornemens een aardig beginnetje.