Sadet Karabulut van de kwam weer met een goed plan. Gemengde scholen moeten wettelijk worden bevorderd. Een dergelijk plan zal elke rechtgeaarde libertarier tegen de borst stuiten.

Veel ouders zijn bepaald niet voornemens om hun kroost naar een school te sturen waarop de effecten van jarenlange massamigratie het zichtbaarst zijn. Vrijwel het volledige onderwijs in Nederland komt rechtstreeks uit de staatskoker. Ze bouwen scholen voor ons en vertellen wat we er moeten leren, bijvoorbeeld dat democratie iets fantastisch is. Om het nog wat eenvoudiger te maken is het verplicht een kind naar zo’n school te sturen. De enige keuze die ouders nog hebben is dat ze zelf mogen bepalen naar welke school ze hun kind sturen. Het door de collectivisten gepropageerde opofferingsideaal wordt veelal slechts met de mond beleden en als het om de eigen kinderen gaat hebben velen gelukkig gezondere opvattingen dan de staat. Wel een beetje hypocriet, en niet bevorderlijk voor het witten van zwarte scholen.

De problematiek kan blijkbaar niet meer worden opgelost door een beroep te doen op het schuldgevoel van blanke ouders door figuren die zelf hun kinderen ook naar witte scholen sturen. De staat heeft echter altijd een stok achter de deur: de sterke arm der wet. Waaruit de maatregelen van Karabulut bestaan wordt in het artikel niet vermeld, maar het enige dat ik me kan indenken is dat blanke leerlingen worden gedwongen naar een zwarte school in de buurt te gaan. De reactie van de brave burgers laat zich raden. Na zwarte scholen krijg je ook zwarte wijken die door deze burgers met de staart tussen de benen verlaten moeten worden om zo toch nog een blanke school te vinden. Er zullen toch genoeg blanke leerlingen ertoe bewogen moeten worden als koffiemelk te dienen om zwarte scholen in gesegregeerde achterstandswijken te witten. Een voorzichtige toestroom van blanke Nederlanders in opfleurende krachtwijken wordt zo al bij voorbaat de das om gedaan.

De overheid kan beter met verstandigere ideeën komen en het onderwijssysteem liberaliseren. Waarom zou iemand niet een instelling voor onderwijs moeten kunnen starten om geld te verdienen, net zoals bij bijvoorbeeld kinderopvang? Initiatieven voor onderwijs hoeven dan niet meer altijd van suffe ambtenaren in Den Haag te komen, maar kunnen ook van onderop kopen, dus ook uit de cultuur van de zwarte leerlingen. Het lijkt uitgesloten dat deze lieden zelf niet in staat zijn om een onderwijssysteem uit te denken waarin deze leerlingen floreren. Er kan dan ook gedacht worden aan een systeem dat integratie bevordert zonder dat leerlingen van ’s ochtends vroeg tot diep in de middag tussen mensen zitten waarvoor ze niet zelf hebben gekozen en waarvan een groot deel een fors scala aan problemen heeft. Om nog maar te zwijgen van een ondergemiddelde kennis van de Nederlandse taal.

Voor een systeem dat door burgers in plaats van ambtenaren wordt gemaakt geldt per definitie het eenvoudige ’take it or leave it’. De bron van de problematiek rond zwarte scholen is dat mensen aan zichzelf eerder denken dan aan de samenleving. Dat is geen probleem, integendeel. Dat schept mogelijkheden! Laat het onderwijswereldje vrij en alleen onderwijs dat mensen goed en zinvol vinden kan blijven bestaan!

6 REACTIES

 1. Zelfs Femke Halsema, de links-humanitaire immigratiehitser, haalde uiteindelijk haar eigen kinderen van een zwarte school, met het hemeltergende commentaar dat ‘haar kinderen geen sociaal experiment waren’. Als ik de macht had dan zou mijn eerste maatregel van bestuur zijn dat partijleden van pvda, d66, groenlinks verplicht hun kinderen naar een zwarte school moeten sturen.

 2. Kleine kanttekening bij het gebruik van het woord ‘collectivisme’ door libertariers… Een maatregel als gemengde scholen verplicht maken is inderdaad collectivistisch, maar de voorkeur voor witte scholen is natuurlijk ook collectivistisch. Niets mis mee overigens.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Ron Paul Fan [3]: @Ron Paul Fan [3]:
  Ron Paul fan,
  Een voorkeur voor witte scholen wordt niet afgedwongen, is vrije keuze, en dus niet colectivistisch. Zie anders ook even de woordenlijst, te vinden onder lezersservice.

  De opzet van de scholing zoals in NL gekozen is weer wel per definitie collectivistisch. In ieder geval tot de leerplichtige leeftijd.

 4. Scholen in hun huidige vorm zijn totaal achterhaald. Online studeren is de toekomst. Het materiaal is beter en meer up to date, studeren op je eigen tempo, geen gebrek aan aandacht, diploma’s internationaal erkend, de Engelse taal als basis, geen wapen detectie poortjes, goedkoper, etc, etc… Zie http://www.k12.com bijv.

  Vooral in de steden zijn onze huidige scholen vaak broedplaatsen voor criminaliteit. Verplicht naar een ‘kleurrijke school’ (lees: school met veel kinderen uit de laagste sociale klasse en van allochtone afkomst) is echt van de zotte.

  Wij moesten in Amsterdam onze dochter bij een gemeente-loket voor ‘kleurrijke scholen’ aanmelden, vervolgens zou ons dan een school worden aangewezen. Dit was de druppel en heeft ons doen besluiten mijn geboortestad voorgoed te verlaten.

  Hoe heeft het in godsnaam zo ver heeft kunnen komen dat zulke domme zielen over ons kunnen en mogen regeren? Wel, Democratie… Oftewel: Stem niet! Geef ze geen macht!
  Ron Paul Fan [6] reageerde op deze reactie.

 5. @probleemkind [5]: Dit was de druppel en heeft ons doen besluiten mijn geboortestad voorgoed te verlaten.

  Zo ver is het nu gekomen: vluchten in eigen land.

  Hoe heeft het in godsnaam zo ver heeft kunnen komen dat zulke domme zielen over ons kunnen en mogen regeren? Wel, Democratie… Oftewel: Stem niet! Geef ze geen macht!

  We hadden massaal op ziener Janmaat kunnen stemmen, maar we waren te politiek correct. We hebben inderdaad massaal op Fortuyn gestemd en na diens moord op Wilders. Maar Amsterdam zijn we definitief kwijt. Of we moeten drastische maatregelen nemen, maar die VOC mentaliteit zie ik vooralsnog niet opbloeien. Eerder Belfast-toestanden met muren tussen bepaalde wijken.

Comments are closed.