De Nederlandse politici zijn zo druk met het ‘redden’ van de Europese Unie en de euromunt dat  alles daaraan ondergeschikt wordt gemaakt en de Nederlandse burgers hun welvaart langzaam maar zeker naar het buitenland zien verdwijnen.

Zorg wordt voor veel mensen onbetaalbaar, net zoals de Kinderopvang.

De kosten van levensonderhoud stijgen terwijl het besteedbare inkomen daalt, met als direct gevolg een dalende consumptie. Een vicieuze cirkel waaruit geen ontsnappen mogelijk is bij ongewijzigd beleid.

Onze veiligheid wordt allang niet meer gegarandeerd door steeds verdere bezuinigingen op politie, brandweer en defensie.
Ons land heeft in verhouding minder politiemensen dan de landen om ons heen en de politiemensen die er zijn worden onderbetaald voor het werk dat ze moeten doen. De brandweer krimpt steeds verder terwijl defensie zijn kostbare wapensystemen voor een fractie van de waarde moet verkopen.

De afbraak van ons land gaat onverminderd verder omdat er bezuinigd moet worden, maar de bezuinigde miljarden worden niet ingezet voor onze eigen economie, die gaan naar landen zoals Griekenland en Portugal.
Miljarden die eigenlijk hard nodig zijn om onszelf te wapenen tegen de dreigende economische storm die op ons afkomt en die de crisis van 2008 in omvang en intensiteit royaal zal overtreffen.

In een eerder stuk heb ik gesteld dat de Nederlandse politiek  eindelijk moet kiezen tussen het redden van de zuidelijke landen of het schaarse geld te gebruiken voor het redden van ons land.

Critici roepen dan meteen dat ons land het alleen niet zal redden, maar ieder weldenkend mens weet dat een dergelijke stap ook alleen mogelijk is in nauwe samenwerking en afstemming met Duitsland, Oostenrijk en desnoods Finland als overgebleven ‘sterke’ economieën.

Het 440 miljard euro sterke Europese reddingsfonds EFSF is groot genoeg om de Europese banken te versterken na een faillissement van Griekenland, maar te klein als Italië en Spanje onderuit gaan.

Om die reden wil de Europese politiek het fonds ophogen tot 2.000 of zelfs 3.000 miljard euro, hetgeen ons land zo’n 100 miljard kan kosten en de Duitsers 500 miljard.
Astronomische bedragen die onze staatschuld zal laten oplopen tot 550 miljard in 2015 en daarmee onze kredietwaardigheid in gevaar brengt, hetgeen zal leiden tot hogere rentes en een verder stagnerende economie met toenemende werkloosheid en armoede.

De wereldeconomie krimpt en de financiële zeepbel van China zal dit proces versnellen.
Het oplossen van de problemen door economische groei is mondiaal gezien voorlopig uitgesloten.
Ook de uitbreiding van het Europese reddingsfonds tot 2.000 of 3.000 miljard is een utopie omdat grote donorlanden als Italië, Spanje en Frankrijk als betalers zullen uitvallen wegens geldgebrek.

De Franse banken zijn nu al afgewaardeerd en staan door de grote blootstelling in Italië en Spanje al aan de rand van de afgrond.
Amerikaanse banken trekken hun geld weg uit Europa omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de Europese schijnoplossingen en Europese banken lenen elkaar en de burgers bijna geen geld meer.

Deze factoren samen vormen bij onveranderd beleid de basis voor de volgende fase van deze crisis.
Een fase van de crisis die opnieuw zal beginnen in Griekenland, omdat de bevolking in opstand zal komen tegen de draconische bezuinigingen die het door Europa opgelegd krijgt.

Er komt een punt dat een bevolking niet verder uitgeknepen kan worden en dat moment is niet ver meer verwijderd in Griekenland.Ook de hoop van politici dat de besmetting van Italië, Spanje en andere landen voorkomen kan worden is ijdel, die besmetting is er al en zal zich na een Grieks failliet alleen maar uitbreiden.

Alle argumenten om meer geld in de Griekse bodemloze put te storten zijn onzin, omdat iedere ingewijde weet dat in november de stekker uit dat land getrokken zal worden.

Het te verwachten positieve advies van de ‘troika’ om in oktober de volgende tranche van 8 miljard euro aan de Grieken te betalen is een leugen, een kostbare en zinloze poging om tijd te winnen.

Die 8 miljard zijn harder nodig om de schade van het onvermijdelijke Griekse failliet te beperken, oplossingen zonder pijn zijn er nu niet meer. Daar heeft de besluiteloosheid van de regeringsleiders in de EU te lang voor geduurd. De Europese droom zal in een financieel fiasco ondergaan en de ondemocratische Brusselse dictatuur heeft geen enkel bestaansrecht meer.

Er naderen economisch en sociaal zware tijden en de regeringsleiders (ook de Nederlandse) kunnen hun geld beter gebruiken om de economie te versterken en hun politie en leger op peil te brengen om anarchie te voorkomen en de veiligheid van hun burgers te waarborgen.

Een economisch gezond en sterk handelsblok van Duitsland, Nederland en Oostenrijk heeft meer kansen op een stabiele en sterke munt en heeft daardoor goede economische perspectieven.
De politiek probeert nu met angstverhalen de burgers over te halen om aan de euro vast te houden, maar er was een leven voor de euro en er is een leven na de euro.
Denemarken, Zweden en Zwitserland kunnen kennelijk ook prima overleven zonder euromunt.

De verschillen tussen de Europese economieën zijn te groot om in het keurslijf van één munt te passen en landen met burgers zonder enige koopkracht zullen het binnen de eurozone nooit redden!

De politieke droom van een Verenigde Staten van Europa is gestorven voor hij verwezenlijkt kon worden en schuldigen zijn de politieke fantasten en drammers die hun eigen bevolking misleid en voorgelogen hebben.

De toetreding van Griekenland gebeurde met vervalste cijfers en de Europese politiek wist dat, maar hoopte dat het land meegezogen zou worden met de groei van de overige landen.

Wanbeleid waar heel Europa nu zwaar voor moet betalen.

Ook Portugal heeft destijds met de huidige EU chef Barroso als premier de boekhouding vervalst om toe te kunnen treden tot de EU.

Als dat soort politici ons nu moet redden is er weinig hoop op een goede afloop.

Het tegen iedere prijs vasthouden aan de huidige vorm van de EU en de euro is kortzichtig wanbeleid waar niet alleen de Nederlandse bevolking maar ook toekomstige generaties ernstig door gedupeerd zullen worden. Doorgaan op deze weg is gezien enormiteit van de consequenties bijna misdadig te noemen en zou de verantwoordelijken in de gevangenis moeten kunnen brengen.

Ingezonden door S.R.L. Lancee,
schrijver/politiek analist (die in 2006 in zijn boek het einde van de EU al voorspelde).
 Datum: 30 september 2011.

21 REACTIES

 1. Leve de VOC mentaliteit, roven,drugs en pedo’s

  Innovatieplatform is mislukking’
  Door Balkenende opgericht instituut heeft volgens economen niks bereikt

  Het Innovatieplatform, in 2003 opgericht om ‘de innovatiekracht van Nederland te versterken’, heeft nauwelijks iets bereikt. Dat blijkt uit een rondgang door NRC Handelsblad langs economische wetenschappers.
  Zo zegt Arie van der Zwan in NRC: “Goede rapporten, maar het ontbreekt aan de vertaling in beleid.” Er zijn ‘kostbare jaren’ verspild, vindt hij. In 1980 schreef een commissie onder zijn leiding voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie. Sinds de oprichting van het platform zeven jaar geleden, is de achterstand van Nederland ten opzichte van het buitenland op technologisch gebied opgelopen.
  Lees meer bij NRC.

 2. De mensheid volgt gewoon een normale “cyclus” de weg naar de top van de piramide en de onvermijdelijke neergang. De geschiedenis heeft bewezen dat de mensch dommer is dan een ezel, want het gebeurt iedere keer weer.
  Men kan zichzelf dus ook afvragen of het ontwerp van de mensch wel goed is, de ingenieur die de mensch ontworpen heeft moet zichzelf diep schamen en terug naar de tekentafel.
  Of, het is juist de bedoeling van het ontwerp 🙂

  Kortom onze “grote” beschaving gaat vallen en terug naar “stokken en stenen” all but the happy few zeg ik dan.

 3. Goed artikel!
  @ Nederlands verzet: zullen we t niveau even hoog houden AUB?

 4. Volgens mij had er met enkele tientallen zo niet honderden jaren toch wel 1 europa gekomen. Komt door innovatie o.a. internet waardoor we allemaal via de digitale snelweg met andere europeanen omgaan in games, forums, facebook etc etc. Bijna alle jonge europeanen die ik spreek kunnen al een mondje Engels en dat communiceert best makkelijk.
  Maar ik vrees met grote vrezen dat we door onze fijne politieke leiders die onbedoeld de haat tussen noord en zuid Europa aanwakkeren in de misere worden gestort en 1 europa weer een stapje verderweg komt.

  nederlands verzet [6] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Fluminis [5]:
  ” Volgens mij had er met enkele tientallen zo niet honderden jaren toch wel 1 europa gekomen.”

  Ja, in feite was dat al een heel eind voordat er van een politieke unie sprake was.
  Reizen naar andere landen werd steeds gemakkelijker en de landen dreven prima handel met elkaar en gebruikten al elkaars producten, net zo goed als nu.
  Alles ging redelijk VRIJWILLIG.

  Het grote punt, de essentie is het bezwaar tegen de (immorele) politieke EU.
  Die is met bedrog en verraad tot stand gekomen. En nu maken zelfs een groepje niet gekozen politici (Brussel, Commissie) de dienst uit.

  Deze dwang is nu al zover dat de NL-overheid (Rutte de Jager) nu smeken aan die Commissie om meer dwang en controle in te stellen met een economisch dictator.

 6. @nederlands verzet [6]: er komt geen europe wij zijn en blijven nederlands en ik ben daar trots op

  Ik zou toch zweren dat we een EU hebben.

  Maarrrr… wij gaan zeker Nederlands blijven, dwz tribaal Nederlands, met in de toekomst streng gecontroleerde grenzen, zodat dit territorium voor ethnische Nederlanders blijft gereserveerd en niet wordt weggegeven aan derde wereld kolonisten, indringers en andere landveroveraars. Het idee van One World/NWO wordt radicaal en resoluut afgewezen.

  De EU instituties moeten worden vervangen door een Europa a la carte, uitgaand van een vrijwel autonoom Nederland. Deelname aan menu-items van dat Europa (euro, ruimtevaart, europol, enz., enz.) moet stap voor stap middels een bindend referendum worden bevestigd. En moeten ook kunnen worden teruggedraaid.

 7. Mijn zwager zei vroeger vaak tegen mij dat domheid de wereld regeert. Ik kon dat toen nooit zo goed plaatsen en vond dat maar onzin maar moet hem nu helemaal gelijk geven.

 8. @Fluminis [5]: Ik moet er niet aan denken om terug te keren naar een puur Nederland a la 1930 en me helemaal uit te sluiten van andere Europese invloeden.

  De na te streven formule luidt: een Nederlands Nederland, een Duits Duitsland, enz. in een Europees Europa. Voor een (prominente) rol van de Islam in Europa in geen plaats.

  Ik wil nog steeds naar Mozart kunnen luisteren en af en toe voor Duitse en andere Europese klanten kunnen werken en naar buitenlandse tv kunnen kijken. Maar mijn straat moet dominant Nederlands zijn net als trouwens het nationale voetbalteam. Ik heb geen probleem met de euro, maar zonder financieele overdrachten. Als je te corrupt bent om een euro te bolwerken, maw als je niet goed genoeg bent voor de euro, dan dien je terug te vallen op drachme, spiegeltjes, kralen, whatever.

  Europa is een ‘cultuurruimte’ en wordt geografisch gedefinieerd door de intersectie van het historische verspreidingsgebied van het Christendom en het blanke ras. Onderdeel van de gigantische Europese erfenis is het bouwwerk van wetenschap en techniek, dat voorwaarde is voor welvaart. Die is niet strikt Nederlands, maar Europees. Omdat ik die erfenis aanvaard, aanvaard ik dus ook Europa. Buiten Europa is er weinig tot niets dat me interesseert. Daarom kan ik me dan ook niet beperken tot een strikt Nederlands nationalisme; ethnisch wel maar ‘geestelijk’ niet. De geestelijke identificatie is met Europa en nergens anders mee.

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.
  Peter [14] reageerde op deze reactie.

 9. Een Europa appelleerde aan het diepgewortelde gevoel dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid hebben voor alles om ons heen. Dat er eigenlijk geen hekken en grenzen zouden moeten zijn.

  Dat gevoel is door enkele misbruikt om macht te verzamelen.
  Het lijkt ze gelukt te zijn maar ik ben ervan overtuigt dat ook de Nederlanders op een bepaald moment zeggen:

  Genoeg is Genoeg

  En dan is het allemaal weer voorbij.

 10. Alle argumenten om meer geld in de Griekse bodemloze put te storten zijn onzin, omdat iedere ingewijde weet dat in november de stekker uit dat land getrokken zal worden.

  Nog vier dagen de tijd om deze voorspelling te laten uitkomen.

  Maar serieus… het artikel begint goed, inderdaad geen geld naar zuidelijke landen. Noodfonds eventueel gebruiken om omvallende banken (een beetje) te compenseren, maar de klanten van die banken moeten ook meebetalen; hadden ze maar beter uit moeten kijken aan welke incompetente sufferds ze hun geld hadden toevertrouwd. Dat principe moet weer helemaal terugkomen: failliet gaan mag, moet kunnen. Doe je dat niet, dan ondergraaf je de betalingsmoraal.

  De wereldeconomie krimpt en de financiële zeepbel van China zal dit proces versnellen.

  Daardoor is het duidelijk dat het niet alleen aan de EU ligt. Een van de door weinigen onderkende hoofdoorzaken is dat de ‘commodities’ snel duurder worden tgv toenemende schaarste en prijsstijgingen. De stijging van de olieprijs tikt niet alleen door bij de pomp maar letterlijk in vrijwel alle producten. Mensen die denken dat als de gulden weer wordt ingevoerd de prijzen halveren, houdt zichzelf voor de gek.

  Er is geen argument tegen de euro te bedenken. We hebben een onafhankelijke ECB. Er zijn alleen landen als Griekenland die voorlopig te corrupt zijn om deel te nemen, nu ze zelf geen geld meer mogen drukken. Remedie: geen geld geven dan hoepelen ze zelf op of ze beginnen met noordse mores aan te leren en belasting te heffen ipv geld te drukken/devalueren.

  Bertus [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Ron Paul Fan [10]:

  “Ik moet er niet aan denken om terug te keren naar een puur Nederland a la 1930 en me helemaal uit te sluiten van andere Europese invloeden.”

  Ik vind dit een nogal bekrompen vergelijking.
  Dit is iets wat zelf de grootste tegenstander van de EU niet wil.
  Het enige wat libertariers willen, is geen dwang van de directe NL-overheid, en zeker niet van een nog hogere, verder verwijderde overheid.

  Libertariers willen vrij zijn en met vrije mensen samenleven.
  Een samenleving waarin niemand je verbiedt om naar “Mozart te luisteren”!! 🙂

 12. @Ron Paul Fan [10]:

  “Ik moet er niet aan denken om terug te keren naar een puur Nederland a la 1930 en me helemaal uit te sluiten van andere Europese invloeden.”

  “Ik wil nog steeds naar Mozart kunnen luisteren…..”

  Ja, ’t is daarom maar goed dat de EU er is hoor, want vóór 1930 had nog nooit een Nederlander van Mozart gehoord!

  “….en af en toe voor Duitse en andere Europese klanten kunnen werken….”

  Oh, en inkomsten van niet-Europese klanten zijn niet welkom? Een ietwat on-Nederlandse redenering dunkt me, maar goed.

  “Maar mijn straat moet dominant Nederlands zijn….”

  Mmm, zoals in de (pre)1930’s mischien?

  “Ik heb geen probleem met de euro, maar zonder financieele overdrachten. ”

  Eeehh, ahum, kuch, wellicht het vermelden waard, maarre…, de enige reden dat de euro gecreëerd is is juist om die financieele tranfers wat gemakkelijker te realiseren.

  “Er is geen argument tegen de euro te bedenken. We hebben een onafhankelijke ECB.”

  Ja nou, inderdaad, da’s waar, daar heb je me. Net zo waar als dat er een STABILITEITSPACT was, wat een KEIHARDE VOORWAARDE was onder welke de euro ingevoerd zou worden. En ook net zo waar als dat het ILLEGAAL is voor de ECB om bonds op te kopen. Gelukkig hadden en hebben we deze KEIHARDE voorwaarden toch maar want zonder deze was het stabiliteitspact natuurlijk allang overtreden en had de ECB ook allang staatsschuldpapier van volstrekt INSOLVABELE landen ZONDER noordse belastingmoraal opgekocht. Oh wacht, dat is ook precies gebeurd. En de noordse belastingbetaler draait er voor op. Goed geregeld zou ik zeggen.

  Ik zou willen beweren; er is géén argument vóór de euro te bedenken. Tenzij je dus vóór die financieele tranfers bent natuurlijk.

  “….of ze beginnen met noordse mores aan te leren en belasting te heffen….”

  Waarom zouden ze? Want nogmaals, de noordse belastingmoraal werkte uitstekend voor hen. Tenminste, dat DACHTEN de burgers daar. Nu blijkt dat ze er geen profijt van hebben, want al die transfers belanden uiteindelijk toch bij banken en niet bij hen terwijl het leven voor hen ook steeds duurder wordt. Bovendien, wat zou het voor zin hebben om een noordse belastingmoraal te hebben? Oorlogje spelen in verweggistan? Parasiterende elites een comfortabel leventje bezorgen? Allerlei geschifte stichtinkjes en schimmige clubjes subsidiëren? Zeg het maar hoor.

  Ron Paul Fan [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter [14]: Ja, ‘t is daarom maar goed dat de EU er is hoor, want vóór 1930 had nog nooit een Nederlander van Mozart gehoord!

  Iemand die moedwillig verkeerd wil begrijpen heeft natuurlijk aan een half woord genoeg. Met Mozart wil ik aangeven dat Europa mijn referentiekader is, niet (alleen) Nederland en al helemaal niet ‘de wereld’.

  Oh, en inkomsten van niet-Europese klanten zijn niet welkom? Een ietwat on-Nederlandse redenering dunkt me, maar goed.

  Ik verdien mijn geld met adviezen. Binnen Europa kan ik dan nog in het weekend thuis zijn, buiten Europa gaat dat niet meer.

  Mmm, zoals in de (pre)1930′s mischien?

  Mijn straat is helemaal Nederlands en dat geldt voor veel straten in NL, zolang je weg blijft uit die zielloze rampgebieden als de randstad.

  Ik zou willen beweren; er is géén argument vóór de euro te bedenken. Tenzij je dus vóór die financieele tranfers bent natuurlijk.

  Onzin, voor de euro waren er ook al financieele transfer, in ruil voor open grenzen voor handel.

  Waarom zouden ze? Want nogmaals, de noordse belastingmoraal werkte uitstekend voor hen. Tenminste, dat DACHTEN de burgers daar.

  Waarom ze zouden? Omdat ze anders failliet gaan, wat geen lolletje is, want dan krijg je als regering pas echt met je woedende burgers te maken.

  Het ziet er niet naar uit dat dat garantiefonds voldoende gevuldt gaat worden. Merkel trekt voortdurend aan de rem, omdat het haar belastingboerderij is die de fondsen moet gaan ophoesten.

  Peter [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Ron Paul Fan [16]: Wel eens in Italie geweest. Kreeg vroeger snoepjes als wisselgeld. Of je kreeg wisselgeld in de vorm van zelfgemaakte lires door simpelweg een getal op een stukje kladpapier te schrijven. Werkte prima. Als de winkelier je kende accepteerde hij zijn eigen geld. Kan nu niet meer. En u vroeg zelf om nadelen. Nu krijgt u die en dan is het weer niet goed? Devaluatie was een geaccepteerde manier van belastingheffing. Deze methodieken zijn weer volop in zwang. De Euro raakt aan hun ziel.

 15. @Ron Paul Fan [17]:
  “Iemand die moedwillig verkeerd wil begrijpen heeft natuurlijk aan een half woord genoeg. Met Mozart wil ik aangeven dat Europa mijn referentiekader is, niet (alleen) Nederland en al helemaal niet ‘de wereld’.”
  Er is niks mis met slechts Europa als referentiekader, hoewel ik dat persoonlijk te beperkt vind, maar wat dat met het al dan niet bestaan van een (politieke) unie van doen heeft ontgaat mij. Waarom jij dit gebruikte als argument weet ik niet, daarom mijn reactie hierop. Verder vind ook ik dat Nederland, oftewel mijn habitat al veel te veel onafhankelijkheid heeft ingeleverd door enerzijds de souvereiniteit weg te geven aan buitenlandse machthebbers (EU) en anderzijds veel te veel nutteloze en zelfs contraproduktieve ‘balast’ (en dan druk ik mij netjes uit) heeft toegelaten zich hier te vestigen de laatste decennia. Ik zou niet weten waarom NL hele volksstammen waar we helemaal niks mee te maken hebben moeten onderhouden. Weg ermee, zo vlug mogelijk.
  “Ik verdien mijn geld met adviezen. Binnen Europa kan ik dan nog in het weekend thuis zijn, buiten Europa gaat dat niet meer.”
  Fair enough.
  “Mijn straat is helemaal Nederlands en dat geldt voor veel straten in NL, zolang je weg blijft uit die zielloze rampgebieden als de randstad.”
  Wat de randstad betreft, mee eens. Ik zou er nog niet willen wonen al betaal je me (hoewel ik wel erg graag in megacities in bv Azië verblijf, maar daar is de sfeer dan ook aanzienlijk anders). Hoewel de reden daarvoor terug te zien is in elke NL stad, hetzij in mindere mate. Mijn straat hoeft niet per sé Nls te zijn. Het hangt er helemaal vanaf hoe eventuele niet-NLse inbreng zich gedraagt en ook wat de reden voor hun verblijf hier is en zolang ze zichzelf onderhouden natuurlijk. Iedereen weet wat ik bedoel denk ik.
  “Onzin, voor de euro waren er ook al financieele transfer, in ruil voor open grenzen voor handel.”
  Dat zeg ik ook, en de euro is speciaal gecreëerd om die transferstroom nog wat te versnellen. Dus er zou gestreeft moeten worden naar géén transfers meer in plaats van die te accomoderen met de euro. Alsof er geen handel bestaat tussen euro-landen en niet-euro landen. Dit is echt pure quatsch. Er was een (beter) leven lang vóór de euro en de EU en er zal leven zijn ná de euro en de EU.
  “Waarom ze zouden? Omdat ze anders failliet gaan, wat geen lolletje is, want dan krijg je als regering pas echt met je woedende burgers te maken.”
  Ahum, eeehh, niet van het een of het ander hoor, maar de hele garlicbelt is ALTIJD AL chronisch failliet geweest, maar toen konden ze tenminste nog devalueren om de zoveel jaar. Nu niet meer vandaar dat het nu totaal mis loopt zoals dat ook al lang van te voren voorspelt was. Overigens is zowat ELKE overheid die te werk gaat zoals de gemiddelde Westerse Democratie per definitie INSOLVABEL.
  “Het ziet er niet naar uit dat dat garantiefonds voldoende gevuldt gaat worden. Merkel trekt voortdurend aan de rem, omdat het haar belastingboerderij is die de fondsen moet gaan ophoesten”
  Garantiefonds of niet, er is nu absoluut geen redden meer aan. Ze zullen het natuurlijk zo lang mogelijk rekken om zoveel mogelijk private schuld om te zetten in publieke schuld via de ECB en ze zullen de totale mislukking van het europroject tot op de láátste seconde voor de default ontkennen. Gaat u maar rustig slapen mensen. Alleen worden nu steeds meer mensen wakker. ‘Ze’ zitten in de knel en weten het niet meer.

 16. Net twee minuten geleden bij PenW, Hoogervorst zegt dat de hypotheekrenteaftrek gaat worden afgeschaft.

  Met zo’n uitspraak zal de woningmarkt nog vaster komen te zitten.

  De regering heeft bijna geen keus om het snel te doen en natuurlijk en passant de linkserds eveneens goed in het kruis tasten in een package deal.

Comments are closed.