De Vrijspreker publiceert al jaren over het verkeerde beleid van politici, en in het bijzonder wat betreft de invoering van de euro. Zelfs nog eerder, de vorming van de politieke EU vanuit de EEG.

Het Nederlandse volk heeft in een referendum TEGEN die EU gestemd.  Maar de almachtige politici, inclusief koningin Beatrix, hebben het volk verraden en de soevereiniteit verkwanseld.

Nu verschijnt eindelijk een NOS bericht dat bevestigt dat het verkeerd gegaan is!

Het NOS bericht werd nog voorafgegaan door een verklaring van ex-minister Hoogervorst die bij de enquête commissie opbiechtte dat de invoering van de euro een domme verkeerde daad was.

Deskundige economen waarschuwen nu (zie NOS bericht) dat: “.. de euro kan binnen een week of tien dagen verleden tijd zijn.”

Uiteraard afhankelijk of de politici nog kans zien om de ondergang nog even voor zich uit te schuiven.

De grootste vraag is natuurlijk: WAT betekent dat voor u?

Dat is moeilijk precies aan te geven, maar misschien kan een artikel op ZeroHedge en de Economist u helpen de voor u juiste maatregelen te nemen.

Zie: http://www.economist.com/node/21540259  Waaruit:

The euro.  Beware of falling masonry

The crisis in the euro area is turning into a panic and dragging the zone into recession. The risk that the currency disintegrates within weeks is alarmingly high.

The Euro: Beware of Falling Masonry from the Economist

The prospect that one country might break its ties to the euro, voluntarily or not, would cause widespread bank runs in other weak economies. Depositors would rush to get their savings out of the country to pre-empt a forced conversion to a new, weaker currency. Governments would have to impose limits on bank withdrawals or close banks temporarily. Capital controls and even travel restrictions would be needed to stanch the bleeding of money from the economy. Such restrictions would slow the circulation of money around the economy, deepening the recession.

Wij wensen u veel wijs beleid en sterkte.

En als u wijze adviezen hebt voor andere lezers stellen we dat zeer op prijs.

45 REACTIES

 1. Maar goed dat ik nog een flinke hoeveelheid drank in huis heb (alles gekregen en verzameld uit de kerstpakketten van 2009 en 2010), kan ik me nog net ff een flink stuk in mn kraag zuipen voordat het leuro schip zinkt, heb ik toch nog een leuk (uit)einde.

  Maar even serieus: Zelfs als IK, een simpele nuchtere boer uit drenthe, maanden geleden al (eigenlijk een paar jaar geleden al maar dat doet er even niet toe) kon voorspellen dat het helemaal mis gaat met de euro, dankzij de inhaligheid van de “Euro commissie” (ja die ex nazi’s en oorlogsmisdadigers) en het groot kapitaal. Waarom hebben dan al die knappe (maar wel lelijke inhalige) koppen in den Haag en omstreken dat dan niet al eerder gezien ?

  Daarop kan zelfs ik nog antwoord geven: door de inhaligheid, gulzigheid en stinkende kapitalistische instelling die ze hebben.

  Wel ik wens alle, kabinetsleden, bankdirecteuren en CEO’s van elk kapitalistisch conglomeraat veel succes toe en hoop dat ze mogen stikken in hun euro’s, dankzij deze gasbakken heb ik straks geen pensioen meer en mag ik intussen langzaam afsterven omdat de gezondheidszorg niet meer volstaat om mijn zieke lijf de nodige weerstand te bieden.

  Als we dan toch bezig zijn af te zakken wil ik DIT in ieder geval wel gezegd hebben.

 2. Het was toch altijd volstrekt ’taboe’ en politiek zeer ‘incorrect’ om ook maar enige kritiek op de euro of de EEG te hebben! Je werd onmiddelijk bij ‘extreem rechts’ ingedeeld en als ‘spelbederver’ beschouwd. Wat te zeggen van de heer B.Wientjes, volgens Vrij Nederland de machtigste man van Nederland en euro-propagandist van het eerste uur. Zou er niet eens iemand moeten komen, als machtigste man van Nederland, die oog heeft voor het feit dat er ook nadelen aan een dergelijke eenheidsmunt kleven!
  Of is het al te laat en moeten we constateren dat het ‘Europa’ van de ‘euro’ definitief aan ‘lager wal’ is geraakt!

 3. @Ron Paul Fan [30]: Interessant grafiekje, maar dan vooral in het kader van “how to lie with statistics”. Eerste wat mij opvalt is dat de horizontale schaalverdeling niet gelijk loopt. Als je de laatste 5 jaar even in elkaar drukt zodat de horizontale as lineair is, en vervolgens de verticale as logaritmisch instelt (absolute groei zegt immers niets, omdat de cpi vrolijk meegroeit, zodat je relatieve groei wilt bekijken), dan zie je dat de groei tussen 1955 en 1985 ongeveer gelijkmatig verliep, en van 1985 tot nu zelfs is afgevlakt. Alleen 1995 is een anomaliteit (die zou je hoger verwachten dan hij daadwerkelijk was), misschien de nasleep van de eenwording BRD/DDR.

 4. Terwijl iedereen zich zorgen maakt over de euro, totdat een ander onderwerp door de media wordt opgepikt, eerst even de resultaten vd jaarlijkse Mercer test, over welke steden het brst zijn om in te leven:

  http://www.businessweek.com/news/2011-11-30/vienna-has-best-living-standard-baghdad-the-worst-mercer-says.html

  Bij de top tien zijn maar liefst 8 europese steden, de eerste amerikaanse stad staat op plaats 30. Dat heeft natuurlijke alles te maken met de bevolkingssamenstelling. Om het maar bot te zeggen, hoe blanker, hoe beter. Wenen staat bovenaan, uiteraard staan Rotterdam en Amsterdam niet hoog op de lijst, om dezelfde reden waarom Casablanca niet hoog op de lijst staat.

 5. @Zé.28 eindelijk een die het spelletje snapt , het geld is alleen maar fictief , een euro is minimaal 38 tot 40 maal uitgeleend , kunt u nagaan hoe groot de schuldenberg is van gebakken lucht.
  Een ding is gelukt , de Amerikanen hebben hun vergrootglas gericht op Europa waarbij de ECB als een kleuterklas word behandeld en de Fed als het braafste jongetje van de klas , was het eigenlijk niet zo dat daar de kredietcrisis begonnen is met omvallende banken , maar ja dat is nu eenmaal verleden tijd en de gemiddelde mens is vergeetachtig.

 6. @Zé [29]: eindelijk een die het spelletje snapt , het geld is alleen maar fictief , een euro is minimaal 38 tot 40 maal uitgeleend , kunt u nagaan hoe groot de schuldenberg is van gebakken lucht.
  Een ding is gelukt , de Amerikanen hebben hun vergrootglas gericht op Europa waarbij de ECB als een kleuterklas word behandeld en de Fed als het braafste jongetje van de klas , was het eigenlijk niet zo dat daar de kredietcrisis begonnen is met omvallende banken , maar ja dat is nu eenmaal verleden tijd en de gemiddelde mens is vergeetachtig.

 7. Er komt geen ‘Grote Finale’ van de euro.

  Not any time soon.

 8. Peter Schiff over waarom de euro altijd nog te prefereren is boven de dollar:

  http://lewrockwell.com/schiff/schiff146.html

  I have repeatedly stated that the fact that Germany has been resistant to printing more euros is the main argument in favor of the euro…

  If Greece, Italy, et al, can’t stomach the austerity that comes with staying in the euro, they should withdraw and see how the bond markets treat them without the implicit backing of Northern Europe. Either way, they must be made to face the market consequences of their previous spending.

  In het artikel staat geen referentie naar de recente afspraken tussen Merkel en Sarkozy om geen eurobonds in te voeren, afspraken die alleen maar in de zin van Schiff kunnen zijn.

 9. De tuinman en de dood.

  De grote aandacht voor de dreigende ondergang van de euro is weliswaar begrijpelijk, maar brengt ons geen stap verder. Enkel zal de frequentie van falende eurotoppen toenemen, waardoor de crisis met de dag meer uit de klauw loopt, met alle negatieve beleidsmatige consequenties van dien. Zonder vertrouwen van de Europese burgers is er nu eenmaal geen effectief Europees beleid te voeren.
  In het belang van het algemeen is het dan ook zaak ons niet langer te focussen op de eurocrisis, dus op het heden dat ons allemaal gevangen houdt, maar op de toekomst, die voor ons allemaal nog open ligt. Over de juiste invulling daarvan ben ik hoopvol gestemd, omdat zij niet los is te zien van het ‘NU’. En dát omvat véél méér dan de eurocrisis.
  Wat dat méér betreft doel ik op de heersende tijdgeest, die zo langzamerhand volledig doortrokken is van het mensenrechten- of vredesideaal. Wat de politieke vertaling daarvan betreft slaat het beleid de plank finaal mis, waardoor ze constant achter de feiten (de tijd) aanloopt. Alleszins begrijpelijk trouwens, omdat sinds de val van de Muur in ’89 het primaat van de economie langzaam maar zeker de koers van het beleid volledig is gaan bepalen. Niet alleen nationaal maar ook mondiaal. Die mondiale richting druist echter tegen de mondiale tijdgeest in.
  Vandaar dat een fundamentele koerswijziging (van kapitalisme naar idealisme) in de lucht hangt, omdat tegen de ideële (door de mensenrechten doortrokken) tijdgeest en de mondiaal maatschappelijke vertaling daarvan (wereldvrede) nu eenmaal geen kruid gewassen is. Het is dan ook eenvoudig te voorzien dat binnen afzienbare tijd het roer radicaal zal worden omgegooid en de koers niet langer zal worden bepaald economische belangen, maar door het mensenrechten- of vredesideaal. Kortom, een inspirerende wisseling van de wacht staat er aan te komen, vorm gegeven door bijdetijdse wereldburgers, afkomstig uit alle windstreken. Lieden die met twee voeten stevig in de huidige tijd staan en daar ook vorm aan weten te geven. Met andere woorden, zich niet alleen bewust zijn van de tijdgeest, maar bovendien bij machte zijn daar ‘met elkaar’ een rechtvaardig en vruchtbaar beleid aan te koppelen onder VN-vlag. Een duurzaam mondiaal langetermijnbeleid gestoeld op de alom onderschreven democratische rechten van de mens en onze fenomenale know how op elk terrein. Een zuiver democratisch wereldbeleid, waarmee voor eens en voor altijd een punt wordt gezet achter de dictatoriale (wie betaalt bepaalt) wetten van de vrije markt, waarvan de kleine neringdoenden – hoewel ze de meerderheid vormen – altijd de dupe zijn.
  De ongegronde angst die deze niet langer te ontvluchten radicale koerswijziging en de daarmee gepaard gaande wisseling van de wacht (tegen de tijdgeest en de maatschappelijke implicaties daarvan, is nu eenmaal geen kruid gewassen) bij de gevestigde orde zal oproepen, doet mij onwillekeurig denken aan de angst van de tuinman uit onderstaand gedicht van P.N. van Eyck.

  De tuinman en de dood
  Een Perzisch Edelman:
  Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
  Mijn woning in: “Heer, Heer, één ogenblik!
  Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
  Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
  Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
  Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
  Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
  Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!” –
  Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
  Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet.
  “Waarom,” zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
  “Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?”
  Glimlachend antwoordt hij: “Geen dreiging was ’t,
  Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
  Toen ‘k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
  Die ‘k ’s avonds halen moest in Ispahaan.”
  P.N. van Eyck

 10. Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten voor Duitsland goed:
  http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,805944,00.html

  En dat terwijl dit jaar Brazilie ‘Great’-Britain van de zesde plaats heeft verdrongen in de global pecking order, hetgeen de neergang van Anglosphere treffend aangeeft:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2078596/Brazil-overtakes-UK-sixth-biggest-economy-Britain-falls-South-American-nation-time.html?ito=feeds-newsxml

  De euro gaat helemaal niet verdwijnen en Europa gaat de rol van Amerika overnemen als DE economische grootmacht op deze planeet:
  EU: 18T$
  VS: 14T$
  China: 4T$

  Zo liggen de verhoudingen momenteel en de verschillen tussen 1 en 2 gaan alleen maar toenemen in het voordeel van Europa, of ze dat in de Randstad nu leuk vinden of niet.

  Zé [42] reageerde op deze reactie.

 11. Jammer voor Albert S. c.s., maar het lijkt er op dat de ‘euro-crisis’ aan het verflauwen is:

  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,806055,00.html

  Hier probeert Albert S. de euro de grond in te praten:
  http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/3034.html

  Argument: Europa heeft ‘vijf culturen’ die niet bij elkaar zouden passen, daarbij negerend dat Europa zich al sinds 1957 in een proces bevindt van succesvolle economische integratie en als consequentie inmiddels is opgeklommen tot het economische centrum van de wereld. En dat gaat blijven.

  Alhoewel het voor een profeet nooit verstandig is om je op een datum vast te leggen dat hij het toch: volgens Albert is de euro uiterlijk per 1 juli 2012 verdwenen. Dat houden we erin, ter leering ende vermaeck. 🙂

  Ik geef Albert alleen een kansje dat tegen die tijd Griekenland uit de euro is. Leuker kunnen we het niet maken.

Comments are closed.