- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

De Nederlander : geketend geboren, tot slaaf opgevoed

Als geketende geprogrammeerd voor zijn  geboorte en als slaaf opgevoed door eerder geboren slaven, ontbreken de Nederlander uiterst elementaire vrijheden, zoals, maar niet beperkt tot:

01.
Het recht, verdiende  gelden te behouden zonder bedreiging met opsluiting

02.
Het recht , nationaliteiten van verschillende landen te bezitten

03.
Het recht op een samenlevingsvorm van eigen keuze zonder  overheidsbepalingen die de keuze beïnvloeden , verwringen ,ontwrichten,  en in vele gevallen  stringent bepalen

04.
Het  recht, alle beroepen uit te oefenen zonder  diplomata en/of  vergunningen  van centrale of lokale overheid

05.
Het recht zonder overheidsvergunning en zonder overheidsregistratie  op eigen kosten gasten te ontvangen van waar ook ter wereld

06.
Het  recht om onuitgehold  eigendomsrecht uit te oefenen op aangekocht  onroerend goed

07.
Het recht om te importeren, in voorraad te hebben, te  verhandelen en te  consumeren wat je wenst

Ik  heb nog nooit een politicus horen betogen dat deze  vrijheden essentieel, nastrevenswaardig of wenselijk zijn.

Het percentage van zijn inkomen dat  de 19de- eeuwse plantageslaaf aan haar of zijn werkgever moest afstaan lag  vermoedelijk aanzienlijk lager  dan onder het huidige  Nederlandse  regime, dat de staatsburger tot vrijwel  volledig overheidsbezit maakt.

De  schroeven   worden nog steeds verder aangedraaid:

01.
Je mag met je eigen geld de EU niet uit of in zonder de overheid  daarvan schriftelijk in kennis te stellen, als het om een bedrag gaat van meer dan   10.000  euro.

Na  het verwerven deze kennis staat het de overheid uiteraard vrij, ongeremd, ongebreideld con gusto e  con amore onderzoekingen uit te gaan voeren ( met dank voor de wetgeving aan voormalig eurocommissaris het VVD-corifee de  liberaal Frits Bolkestein)

02.
Je kunt  bij een verkeerscontrole gedwongen worden, bedragen  boven de  2.500 euro af te geven tot de oorsprong geverifiëerd is

03.
Door de overheid opgelegde dwangarbeid, bestaande  uit het op straffe van opsluiting verschaffen van informatie, het   invullen van formulieren  en het nolens volens te woord staan van ambtenaren , aanraking met wie als ongewenst, onfris en afstotend ervaren wordt

Al  deze  bepalingen hebben als enige functie de macht van de overheid over de mens te versterken en hem geheel ondergeschikt te maken aan de steeds toenemende wensen ,  grillen en aberraties  van deze zelfde overheid  die  haar  stemvee beheert zoals de Marokkaanse schaapherder  die ik vanochtend bezig zag langs  de weg.

Hugo van Reijen