Het op woensdag 26 oktober met veel ophef gepresenteerde reddingsplan voor de euro en de EU bleek bij nadere bestudering niet meer te zijn dan een opgeblazen luchtballon.

Een stapel papieren garanties van deelnemende landen die op hun beurt weer als onderpand moeten dienen om 1.000 miljard euro te kunnen lenen.

Schuldpapier dat via hefboomwerking vermenigvuldigd moet worden om nog meer schulden te maken.

 

Er zullen niet veel beleggers te vinden zijn die in deze waardeloze schuldpapieren willen investeren. Maar dat is niet de enige reden waarom investeerders weg zullen blijven.

Een net zo belangrijke reden is het feit dat de 50 % kwijtschelding van de Griekse schulden door de banken zogenaamd ‘vrijwillig’ plaats vindt.

Hierdoor hoefden de kredietverzekeraars niet uit te betalen en dat haalde in feite de bodem onder het systeem van de kredietverzekeringen uit.

De geniale truc van de EU, die door chantage werd afgedwongen, zal zich uiteindelijk tegen de EU-landen keren omdat investeerders er niet meer op kunnen vertrouwen dat de verzekeringen (CDS) op hun kredieten altijd zullen uitbetalen en daarmee dus waardeloos zijn geworden.

 

Gevolg is zijn dat kapitaal moeilijk te verkrijgen zal zijn en alleen tegen hogere rentes.

Dit zal veel Eurolanden financieel aan de afgrond brengen, een vicieuze cirkel die de euro en de Eurozone in hun huidige vorm zal vernietigen. De rentes van Spanje/Italië bewijzen het.

De hoop van de EU-leiders op omvangrijke steun voor het reddingsfonds EFSF door China is ijdel omdat de Chinezen door hoge inflatie, een instortend schaduwbank systeem, toenemende aantallen bedrijfsfaillissementen en een snel verslechterende onroerendgoedmarkt weinig geld beschikbaar hebben voor het buitenland. Om sociale onrust te voorkomen zal de Chinese regering haar geld hard nodig hebben om de eigen problemen het hoofd te bieden.

Er blijft voor de politieke leiders niet veel over dan met mooie praatjes de burgers gerust te stellen, terwijl miljarden euro’s in rook opgaan. De enige hoop is dat de Europese Centrale Bank ongelimiteerd geld gaat drukken, maar dat willen de Duitsers niet en het is te hopen dat die hun rug op dit gebied recht houden om verder oplopende inflatie te voorkomen.

Mijn eerdere voorspelling dat andere zwakke landen zoals Spanje, Italië, maar ook België en Frankrijk door het Griekse virus besmet zouden worden is inmiddels werkelijkheid aan het worden. Spanje en Italië moeten de komende drie jaren voor 930 miljard euro aan lenigen herfinancieren en dat is in de huidige financiële markt en met een tegelijkertijd inzakkende economie onmogelijk. Beide landen zullen het niet meer redden zonder hulp.

De Europese politiek blijft verdeeld en niet tot oplossingen in staat. De Franse president Sarkozy probeert door manipulaties te bereiken dat ook Frankrijk en haar in problemen verkerende banken een beroep mogen doen op het reddingsfonds EFSF. Frankrijk bevindt zich ook in de gevarenzone en kan alleen doorfeesten op kosten van andere landen.

Maar het is een illusie te denken dat Duitsland, Nederland, Oostenrijk de rest van de EU overeind kunnen houden met leningen en garanties.

Het is nog nooit gelukt om schuldenproblemen op te lossen door het aangaan van nog meer schulden.

In plaats van de burgers bang te maken met uitspraken dat het sneuvelen van de euro en de EU tot het einde van de Europese welvaart en vrede zal leiden moeten er eindelijk harde maatregelen genomen worden.

Herstructurering van de enorme schuldenbergen in Europa en het opsplitsen van banken in zaken- en spaarbanken, het liquideren van failliete banken en het nationaliseren van zwakke z.g.n. systeembanken, alsmede herinvoering van een eigen munt door veel EU-landen.

De politiek moet eindelijk afstappen van het dogma dat grote banken en landen niet failliet mogen gaan, ondanks het feit dat zo’n faillissement veel schade zal veroorzaken.

Hoewel herstructurering (= schrappen) van schulden veel banken en verzekeraars naar de ondergang zal drijven, is doorgaan met de huidige laffe politiek van geld pompen en problemen vooruitschuiven in plaats van oplossen slechts uitstel van executie en maakt deze uit angst geboren struisvogelpolitiek de uiteindelijke schade alleen maar groter.

Politici en banken zijn verantwoordelijk voor de ontstane chaos en het is een teken aan de wand dat in Griekenland en Italië voormalige bankiers als regeringsleider worden benoemd zonder democratische verkiezingen te houden. Een voorbode van de nieuwe EU-geest.

De schulden zijn in veel landen inmiddels te groot om ze door middel van economische groei en bezuinigingen weg te werken. Dat besef moet aan de basis van iedere oplossing staan!

Net als het besef dat we een gemeenschappelijke en zo vrij mogelijke markt nodig hebben, maar geen gemeenschappelijke munt! De euro is stervende, maar de politiek ontkent dat.

Het overeind houden van de euro en de EU mag geen doel op zich zijn, het welzijn van de burgers zou centraal moeten staan bij de politici.

De huidige generatie politici heeft haar geloofwaardigheid verspeeld en is kennelijk niet in staat anders te reageren. Tegen beter weten in wordt er gelogen over de haalbaarheid van Europa terwijl de Duitsers hun geliefde D-mark vermoedelijk al laten drukken.

Wat gedoemd is uit elkaar te vallen, zal ondanks alle schijnmaatregelen en leugens uiteindelijk toch wel uit elkaar vallen. Rome hoede zich voor de toorn der legioenen!

Ingezonden door S.R.L. Lancee
(schrijver/politiek analist (die in 2006 in zijn boek het einde van de EU al voorspelde)
16 november 2011.

21 REACTIES

 1. @nederlands verzet [1]:

  het gaat ook niet om landen, vele MENSEN hadden tegengestemd.

  een land is slechts een arbitrair lijntje op een kaart. grenzen zijn de virtuele hekken van vele belastingboerderijen waar een groep mensen met controle over de wapens het belastingvee uitmelkt.
  eens in de zoveel jaar mogen stemmen wie je heerser is, is geen vrijheid.

 2. Laat die Euro maar gewoon bestaan maar voer daarnaast de Gulden weer in. We doen onze boodschappen dan gewoon in Guldens. We ontvangen onze salarisssen in Guldens. We kopen en verkopen ons huis in guldens. We sparen in Guldens. Voor internationale handel en als tweede munt blijft de Euro in zijn huidige vorm bestaan. De nieuwe Gulden mag nooit een politieke speelbal worden…..Nooit.

  Andre [5] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [8] reageerde op deze reactie.

 3. Kan iemand vd harde kern hier de volgende gedachtengang becommentarieren:

  – er is geen fundamenteel verschil tussen gulden, mark en euro.
  – de EZB heeft als taak de geldhoeveelheid zodanig te reguleren dat de inflatie laag blijft en doet dit in praktijk ook.
  – Meer dan de helft van onze export gaat naar tientallen eurolanden. als U naar de bakker, slager en groenteman gaat wilt
  U dan in drie verschillende munten betalen? Nee, nou dan.
  – er is geen europrobleem. Er is een schuldenprobleem. Er zijn gewoon geen politici die sterk genoeg zijn om het volgevreten publiek recht in de ogen te kijken en te zeggen: fuck you lamlullen, het feest is over, het geld is op. Jullie verdienen minstend 10% te veel mbt verhoudingen op de wereldmarkt. We gaan minstens 10% snijden in uitkeringen, hypotheekrenteaftrek weg ermee. En als het je niet bevalt, kies dan maar een commie die maar al te graag mooi weer zal willen spelen op kosten van je kinderen. Ohne mich.

  Bertus [11] reageerde op deze reactie.
  Bertus [12] reageerde op deze reactie.

 4. Door Pieter Stuurman op 10-11-2011 om 20:41

  http://www.anarchiel.com/display/schuld

  Momenteel draait alles om schuld. De hele wereld heeft haar aandacht erop gericht. En dat is precies de bedoeling.

  Tegenover schuld staat onderpand. Onderpand beschermt de financier tegen een lener die niet terugbetaalt. Als die lener niet terugbetaalt, vervalt het onderpand aan de financier.

  Al het geld dat er bestaat, is geboren als lening. Alles dat ervan gekocht is, is dus onderpand. Aangezien al het geld geboren is als lening, en er over die lening rente betaald moet worden, is er altijd meer schuld dan onderpand.

  Deze situatie kan alleen blijven bestaan als de wereld aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, en dat kan alleen als er steeds nieuw geld in de vorm van nieuwe leningen in omloop gebracht wordt. De situatie kan dus alleen blijven bestaan als de financiers die situatie bewust in stand houden door steeds nieuw geld uit te lenen. Geld dat ze uit het niets maken.

  Van al dat nieuwe geld wordt weer arbeid betaald, en die arbeid levert dingen op, en die dingen zijn weer nieuw onderpand. En al dat onderpand bij elkaar vertegenwoordigt altijd minder (geld)waarde dan alle uitstaande leningen bij elkaar. Vanwege de rente.

  Zo was de situatie tot op dit moment.

  Op het moment dat de financiers besluiten dat er met menselijke arbeid een materiële wereld gebouwd is waarover ze tevreden zijn, dan hoeven ze maar één ding te doen: stoppen met nieuw geld in omloop brengen. Dan wordt het voor de wereld onmogelijk om de schulden terug te betalen, en dan vervalt al het onderpand, en dus alles dat mensen ooit gemaakt hebben, aan de financiers. Het is werkelijk het enige dat die financiers hoeven te doen om eigenaar te worden van de wereld.

  Alle bezit, dus alle huizen, alle bedrijven en alle goederen vervallen dan aan de financiers. Maar ook al het tegoed, al het spaargeld dus, wordt eigendom van de financiers. Anders gezegd: alle in het verleden verrichte arbeid, wordt eigendom van de financiers. Financiers die aan die arbeid zelf geen enkele bijdrage geleverd hebben.

  En aangezien iedereen gebruik moet maken van al die huizen, die bedrijven en die goederen, en omdat iedereen tevens ontdaan is van zijn tegoed, worden de financiers ook eigenaar van alle toekomstige arbeid. De enige mogelijkheid om toegang te krijgen tot die producten en voorzieningen waarvoor we zelf gewerkt hebben, is dan werken voor de eigenaren ervan: de financiers.

  Dat houdt dus in dat de financiers de enige overgebleven werkgever zullen zijn. Alle bedrijven zijn dan immers hun eigendom. Zij zullen de enigen zijn met bezit. De rest van de mensheid kan alleen toegang krijgen tot dat bezit (voedsel, energie, huisvesting, kleding, etc.) door zich naar de zin van die enige werkgever te gedragen. Dat wil zeggen: zo hard werken als de werkgever wenst, en niet lastig zijn.

  In die situatie zal er geen sprake meer zijn van welke schuld dan ook. Die schuld is dan afgelost door het confisqueren van alle onderpand. Schuld kan dan niet meer bestaan, simpelweg omdat alle bezit in dezelfde handen is. Bovendien: schuld als machtsmiddel is dan overbodig. Iedereen moet dan immers toch precies doen wat de eigenaren willen. En de mogelijkheid om anderen te laten doen van jij wil, is macht. Verdere middelen zijn dan dus overbodig.

  Het enige dat ervoor nodig is om dit scenario werkelijkheid te laten worden, is ons geloof in de legitimiteit van de schulden. En het bevestigen van dat geloof, is precies wat er op dit moment gaande is. Het hele toneelstuk dat momenteel wordt opgevoerd, heeft die bedoeling: ons te laten geloven dat er werkelijk sprake is van schuld. En dat er, door zogenaamde ‘maatregelen’ een mogelijkheid zou bestaan om die schulden terug te dringen.

  Om ons geloof in de schuld kracht bij te zetten, worden er landen aangewezen die ‘schuldig’ zijn aan de schuld. Het is voor mensen altijd aantrekkelijk om een ander de ‘schuld’ te geven, en die mogelijkheid wordt dan ook met beide handen aangepakt. Er wordt echter vergeten dat daarmee het bestaan van die schuld door onszelf bevestigd wordt.

  Omdat al onze arbeid gewaardeerd wordt in geld, en iedere euro die we verdienen weer bestaat uit schuld, werken we ons letterlijk steeds dieper de schuld in. Fictieve schuld, waarvan men ons wil laten geloven dat het echte schuld is. Iedere maatregel om ons harder te laten werken, en ons een groter deel van de opbrengst van die arbeid af te laten staan om de ‘economie te redden’, is een keiharde leugen. Het is rekenkundig onmogelijk om zo de (nep)schuld te verminderen. Het KAN simpelweg niet worden terugbetaald omdat het geld waarmee dat zou moeten gebeuren, ook weer uit schuld bestaat. En zo groeit de schuld, en dus de crisis, onvermijdelijk.

  Binnenkort zal die ‘crisis’ zodanige vormen aannemen, dat er een ‘oplossing’ zal worden aangedragen. Die oplossing zal inhouden dat er een nieuw systeem zal worden voorgesteld waarbinnen alle schulden ophouden te bestaan. Voordat we deze oplossing juichend aanvaarden, moeten we ons realiseren dat daar tegenover zal staan dat we dan volledig eigendom zullen worden van de financiers.

  Het enige dat we kunnen doen om dit scenario niet tot realiteit te laten komen, is beseffen dat het om nepschuld gaat. Om kunstmatig gecreëerde schuld. Schuld die bewust gecreëerd is via een systeem dat ontworpen is om dit scenario tot stand te brengen.

  Het enige dat we kunnen doen, is die schuld niet langer erkennen. Door te onderkennen dat we in een systeem geloofd hebben dat uit oplichting bleek te bestaan. Door het verlies te nemen, en te stoppen met pogen elkaar de laatste restjes geld afhandig te maken. Dat kan alleen door ons geloof in (en onze gehechtheid aan) het criminele huidige geldsysteem op te zeggen.

  Alleen dan kunnen we gebruik blijven maken van alle dingen die we zelf gemaakt hebben. Alleen dan kunnen wij zelf genieten van de opbrengsten van onze eigen arbeid. Het is de enige manier om te voorkomen dat we vervallen tot slaven.

  Zé [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Erik Vermeulen [4]: Voor de eeuwige euro-bashers hier… de euro is het enige probate middel om te verhinderen dat Amerikanen permanent met die reserve currency dollar van hun blijven parasiteren op de rest vd wereld en op die manier hun NWO project kunnen blijven nastreven en uiteindelijk realiseren. Mensen die te hoop lopen tegen de euro zijn verkapte CIA helpers, of ze het zich realiseren of niet.

 6. @Mathia [3]:

  Hieronder een ‘ simpele uitleg ‘ van de begrippen ‘ MBS,-CDO’s en CDS’s ‘.

  http://www.themeridian.blogspot.com/2008/09/mbs-cdos-andcdss-in-laymans-terms.html

  Verder kan je door de termen cdo and cds gewoon te googleën ‘ enigzins ‘ wijzer worden over deze ‘ zeer complexe materie ‘ en wie de (grote) spelers zijn.
  ———————————————————-

  S.R.L. Lancee’s notie dat we het Eu.-Economische eindspel naderen is op zich terecht, maar bedenk er wel bij dat, zoals in het schaakspel, het eindspel (zeer) lang kan duren!

  De V.S.,- in haar eigen economische malaise (zeg maar gerust doodsstrijd) heeft in Europa op strategische politiek/financieële plaatsen (Griekenland, Italië, de ECB, het IMF, de BIS) een aantal Goldman-Sachs Alumni geïnstalleerd die, met Ierland als eerste test-case, ervoor moeten zorgen dat, de meeste zoniet alle private-bank-schulden, op het conto van de respectievelijke EU.-Bevolkingen, worden bijgeschreven. Een zeer groot deel van de EU.-Banken-Schulden is namelijk via allerlei ‘ derivatieve constructies als CDO’s en CDS’s ‘, verzekerd bij Amerikaanse banken en verzekeraars.

  Daarbij is er sprake van een ‘ US.-Dollar versus de EU.-Euro Valuta-(koude)-Oorlog ‘, direct verweven met de EU.-US. Staats en Private schulden-belangen-vertsrengelingen, waarmee het democratische-politieke-bankroet van zowel de EU. als de V.S. te verklaren is.

  De (grote) banken inclusief het IMF, de ECB en de Am.-FED, die overigens een private, dus geen staats-onderneming is! hebben een gigantische en ongereguleerde Derivatieven-Atoombom gecreëerd van zo’n 600-biljoen U.S.-Dollar (= 10x het totale Wereld-GDP) waarmee zij de EU. en de U.S. politieke elites chanteren en omkopen, want als zij dat niet doen dan gaan zij zelf ten onder.

  Een gigantische incestuele corruptie, inteelt van politieke met financieële elites, is de directe oorzaak van de chaos die we nu meemaken.

  En nogmaals;

  Bankers Have Seized Europe’ ” Goldman-Sachs Has Taken Over.”

  http://www.informationclearinghouse.info/article29823.htm

 7. @Ron Paul Fan [6]:
  Gulden, mark zijn nationale fenomenen. Euro niet met alle nadelen van dien. Geexporteerd werd er ook al voor het ontstaan van de Euro. Philips dankt er zelfs zijn bestaan aan. Toen de producten voor geen meter meer verkochten, is Philips dankzij bankieren overeind gebleven. Veel exporterende bedrijven leefden van handel in valuta. Er is ook een Europrobleem, devaluatie is niet meer mogelijk. In Italie kreeg je vroeger bij de tolwegen je wisselgeld in zelfgemaakte lires, dwz kladpapier waar een bedrag op geschreven was. Werkte daar prima. Er werd als het ware teveel geld ingenomen. Goed voor bestrijding van het tekort. Jammer voor de automobilist. Wilde je dat niet, neem de secundaire weg dan maar.

  Ron Paul Fan [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Ron Paul Fan [6]: Over dat volgevreten publiek heb je gelijk. De mens heeft een grote dwingeland en dat is zijn maag. Daarnaast is de mens een lui, politiek correcter wellicht, economisch handelend wezen. De mens zal inspanning uit de weg gaan zeker als hij met behulp van kunst en vliegwerk, list en bedrog, opportunistisch stemgedrag, enz, enz aan een boterham geholpen wordt. De Grieken hebben op de pof als goden geleefd, maar wensen nu de rekening niet te voldoen. Ook de democratie is failliet. Immers middels stemgedrag kan je de rekening bij een ander neerleggen.

 9. @Bertus [11]: Gulden, mark zijn nationale fenomenen. Euro niet met alle nadelen van dien.

  En wat zijn die nadelen dan?

  Er is ook een Europrobleem, devaluatie is niet meer mogelijk.

  Sinds wanneer is dat een probleem!? De Italiaanse en Griekse regeringen moeten zeggen tegen de paupers van hun belastingboerderij: “wat, jullie weigeren belasting te betalen, mooi dan betalen wij geen uitkeringen, subsidies, wegen, enz.”

  Er is gewoon geen enkel europrobleem, er is alleen de weigering de tering naar de nering te zetten. De bevolking is gewend geraakt aan elk jaar twee procent groei, en dat is nu afgelopen. Energie en grondstoffen raken op en daarmee wordt alles duurder. Verder hebben we ons die emancipatie malloterie laten aanpraten waardoor er nauwelijks nog families en laat staan kinderen zijn. En nu is iedereen oud en grijs en wil zorg. Vergeet het maar.

  Er is een gebrek aan mensen die hardop de waarheid durven te zeggen. En ja de (r)overheid is erg, maar de entitlement onderdanen zijn minstens even erg zo niet erger.

  Bertus [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Ron Paul Fan [13]: Ja, als je economische orde wilt afdwingen heb je gelijk, maar dan heb je het niet meer over de Euro, maar over dwang als zodanig en zoals gezegd. Dan heb je geen enkel probleem meer, behalve dan die van het verzet ertegen. Maar je vraag ging over de nadelen van de Euro en die zijn er wel degelijk. Niet alle mensen denken en doen zoals de degelijke Duitsers en Hollanders. De Euro dwingt mensen in een keurslijf, lees je eigen opmerking maar na, en dat gaat niet werken. Laat de mensen vrij.

  Ron Paul Fan [15] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Bertus [14]: Sinds wanneer is zeggen dat je geen geld meer hebt, dwang?

  Over het zgn. ‘naderende eindspel van de Europese economie’ waar de vele weg-met-ons-fantasen als S.R.L. Lancee mee lopen te leuren: voor het eerst in de geschiedenis gaat Duitsland dit jaar voor meer dan 1 trillion euro exporteren, da’s nog meer dan boomjaar 2008:

  http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,800616,00.html

  Wel een erg rare ‘crisis’, die ons voornamelijk wordt aangepraat door rating agencies die onder een hoedje spelen met Amerikaanse banken en dus de Amerikaanse overheid en dus ook Amerikaanse fellow travellers als die S.R.L. Lancee.

  Europa heeft nog steeds het allerbelangrijkste: het menselijk kapitaal, waarmee we ons door de crisis gaan slaan. Er is overigens geen twijfel aan dat we voor een systeemcrisis staan van de verzorgingsstaat…

  http://peakoil.com/generalideas/kunstler-your-new-american-dream/

  …die inderdaad het loodje gaat leggen. Het wordt werken tot je tachtigste, uitkeringen gaan langzamerhand uit het beeld verdwijnen, net als trouwens de auto(economie). Vliegreizen naar verre oorden voor Jan en allemaal gaat eveneens verdwijnen net als huizen die op 22 graad verwarmd gaan zijn. Het wordt allemaal minder. En er gaan meer-generaties-huishoudens komen als het nieuwe sociale vangnet.

  Oh ja, en het wordt weer gezellig. Het levenstempo gaat omlaag, je kunt weer tijd gaan vermorsen in het koffiehuis met een spelletje schaak. De vrouwtjes zijn er weer voor de kinderen en nergens anders voor. Wellicht gaan mensen, net als in Iran in 1980, weer naar de kerk, al was het maar vanwege het sociale netwerk.

 12. @Bertus [14]: De Euro dwingt mensen in een keurslijf, lees je eigen opmerking maar na, en dat gaat niet werken. Laat de mensen vrij.

  Die ‘vrijheid’ is een mooi woord voor corruptie.

  Wist je dat de meeste Italianen en Grieken openlijk toegeven de euro willen houden omdat ze die noordse tucht eigenlijk nodig hebben om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van corruptie en zwarte economie?

  Bertus [18] reageerde op deze reactie.

 13. Ik denk dat veel sterke landen het niet erg zullen vinden als zwakke landen eruit worden gewipt. Maar het probleem is dat veel zwakke landen dan failliet gaan en de sterke landen kunnen fluiten naar het geld wat ze in zwakke landen hebben geïnvesteerd.
  Amerika zal ook niet blij zijn met een failliet van zwakke EU landen, maar dat is dan niet ons probleem.

  De sterke landen moeten zorgen dat ze de zwakke landen met zachte hand kunnen lozen en dan verder gaan met een sterke euro die niet langer onder regie staat van de FED of Goldman Sachs of andere aanverwante New World Cancer.

  We kunnen beter zorgen dat of de gulden in heel zijn hoedanigheid terugkomt en indien dit geen goede optie blijkt dan gewoon verder gaan met een sterkere euro waarbij de mollen bij de ECB en andere onzuiverheden er onmiddellijk uit moeten worden geloodst.

 14. @Ron Paul Fan [16]: Neen, systemen moeten de mens dienen en niet andersom. Orde uit de loop van een geweer, dat is niet wat bij mijn wereldbeeld past. Begrijp me goed ik heb niets tegen de euro, maar als het tot de dwang leidt die u kennelijk voor ogen staat, dan bedank ik voor de eer. Gaat ook niet werken. Dat is alles waar ik op wijzen wil. Ik hou er mee op. Ik heb nadelen genoemd. Dat u liever de vingers in uw oren steekt, en van onderwerp verandert, is uw goed recht, maar dient de discussie niet.

  Peter [21] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.