Wij liberariërs zijn tegen de overheid. Of op z’n minst tegen een grote overheid. Het mom is: “de markt is veel beter in staat het te regelen”. Maar is dat wel zo?

Bedrijven zijn momenteel machtiger dan de overheden die mij bekend zijn: corporatisme is schering en inslag in alle sociaaldemocratieën. Zo’n overheid (met uitzondering van de Amerikaanse) kent echter (gelukkig) zijn geografische beperkingen. Een bedrijf niet. Dat leidt tot ongewenste situaties. De omstandigheden waarin dit kon (en kan) gebeuren zijn weliswaar gecreëerd door overheden, maar de burger plukt hier dagelijks de rotte vruchten van.

Het is natuurlijk begonnen op de dag dat corporaties als “rechtspersoon” werden beschouwd. Nederland was hierin de eerste: de Nederlandse overheid vond dat privépersonen nooit in staat zouden zijn veel kapitaal bij elkaar te brengen als zij hoofdelijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor hun daden.  En voor sommige projecten was nu eenmaal veel kapitaal vereist. Dus kreeg de VOC als eerste “BV” een onschendbaarheid waar andere bedrijven alleen van konden dromen.

Tot die tijd gold dat als een ondernemer een verkeerde beslissing nam, hij failliet kon gaan. Nog afgezien van het feit dat hij zijn hele hebben en houden kwijt kon raken, liep hij ook nog eens het risico dat hij door zijn schuldeisers in het gevang kon worden gezet. Ja: zijn kop kon er zelfs af, vandaar de term “hoofdelijke aansprakelijkheid”.

Met de VOC was er een nieuwe rechtspersoon geboren: mensen die geld investeerden konden maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat zij reeds hadden geïnvesteerd door de aandelen te kopen.  Na de VOC kwamen er meer bedrijven die dit privilege kregen. Nog later konden bedrijven dit privilege domweg kopen.

Het concurrentievoordeel was duidelijk: bedrijven die een dergelijke onschendbaarheid hadden, konden veel grotere risico’s nemen dan de ondernemers die hun hele leven op het spel zetten. Daarmee werden ook grotere winsten mogelijk. En met grotere winsten konden nieuwe investeringen worden gedaan. Lokale kantoren werden opgezet, met dezelfde onschendbaarheid.

En zo kon het gebeuren dat bedrijven globaliseerden voordat overheden de gevolgen konden overzien. Dat bedrijven omzetten draaien die begrotingen van complete, zelfs Westerse, overheden overtroffen (Shell draaide in 2009 $ 278 mld omzet, de geraamde uitgaven van de NL-overheid 234 mld)

Inmiddels is het zo ver dat bedrijven overheden compleet in de tang hebben: “Geef ons deze privileges, anders verplaatsen wij onze fabriek naar land X en heb je een probleem met 50.000 werklozen”. Of: “We hebben dan wel de beest uitgehangen in land Y, maar de mensen in land A, B, C tot en met X bestoken we dusdanig met knuffelreclame dat ze dat niet eens willen geloven”.

Als we de overheid afschaffen en “het” aan de markt overlaten, laten we “het” dus aan een markt over die op z’n zachtst gezegd “verrot tot op het bot” is.

Als een seropositieve homo moedwillig een ander infecteert met AIDS, wordt hij een moordenaar genoemd en verdwijnt hij voor jaren achter de tralies. Als Monsanto moedwillig miljoenen mensen infecteert met kankerverwekkende hormonen en andere bende, wordt dit in de doofpot gestopt en gebeurt er verder helemaal niets. Idem dito voor een Shell die in de Niger-delta tienduizenden doden op z’n geweten heeft. We horen er niets van en zelfs als we er wel wat van horen, gebeurt er dus niets. Dát is de kracht van de geglobaliseerde rechtspersoon.

Een gehoord argument van een libertariër is dat “de markt stemt met de voeten”. Maar dat kan niet altijd. Probeer Nestlé maar eens te boycotten, of Unilever. Dat is inmiddels onmogelijk geworden. Ik stem dus voor de makkelijkste oplossing, voor zover een stem überhaupt waarde heeft voor een libertariër 😀

Ik stel voor dat we allereerst de bedrijven ontwapenen door ze hun privileges af te nemen. Dat zou betekenen dat een lokale Raad van Bestuur hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor volkerenmoord die ze in het buitenland hebben gebezigd. Het zou tevens betekenen dat het volk (middels een kleine overheid) het recht heeft zo’n bedrijf als een misdadiger te behandelen: het complete bedrijf wordt geliquideerd ten gunste van de slachtoffers, de directie verdwijnt achter de tralies, evenals de aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen bezitten. Kleinere aandeelhouders worden dan gecompenseerd van het geld dat overblijft na schadeloosstelling van de slachtoffers.

Met het ontwapenen van deze bedrijven, kunnen ook ontelbare wetten en wetjes worden afgeschaft: slechts wetten ter bescherming van lijf en goed kunnen blijven bestaan. Waardoor Kees Pietersen van de Dorpsstraat evenveel kansen heeft als Philips BV in Eindhoven.

Persoonlijk denk ik dat overheden hun fouten inmiddels inzien. Maar in plaats van de makkelijke weg (afnemen privileges van bedrijven), kiezen ze de moeilijke weg: ook globaliseren. Ik denk dat als we niet kiezen voor “mijn” voorstel, we op alle fronten de strijd gaan verliezen als burger. Wat jullie?

 

 

108 REACTIES

 1. Dit is nou een van de grootste en meest complexe problemen waar libertariërs tegen aan zullen lopen bij het ontmantelen van een staatsoverheid. Zon beetje alles wat we heden ten dage kennen is op en rond een overheid gebouwd. In zoverre dat het bijna, let wel “bijna”, onmogelijk is om deze overheid er nog uit te halen.

  Het voorstel zoals hierboven beschreven wordt zie ik als één van de kleine mogelijke stappen om dit toch enigszins vorm te geven.

 2. Bedrijven zijn momenteel machtiger dan de overheden die mij bekend zijn
  Laatste keer dat ik heb gecheckt zijn het nog altijd publieke politieagenten, niet McDonald’s beveiligingsagenten die langkomen als men weigert bepaalde licenties te verkrijgen bij het opzetten van een snackbar. Corporaties spelen slechts volgens de regels, dat die regels corrupt zijn moet u neerleggen bij de staat. En natuurlijk, corporaties lobbyen bij overheid om die regels in hun voordeel te veranderen. Ze zouden wel stom zijn dat niet te doen; ze zouden niet alleen geen extra privileges krijgen, er wordt ook nog tegen ze in gewerkt doordat de staat privileges geeft aan hun concurrenten. Als Ingrid aan haar man Henk vraagt een ketting te stelen bij de juwelier, met als dreigement een sexloze maand, wie moet dan naar de gevangenis voor diefstal; Henk of Ingrid?

  met uitzondering van de Amerikaanse
  Zo zou je natuurlijk overal de belangrijkste voorbeelden uit kunnen zonderen om het argument meer valide te laten lijken.

  De omstandigheden waarin dit kon (en kan) gebeuren zijn weliswaar gecreëerd door overheden
  Ik snap niet dat u dan tóch zegt dat de vrije markt ongewenste omstandigheden tot gevolg zou hebben.

  En zo kon het gebeuren dat bedrijven globaliseerden voordat overheden de gevolgen konden overzien.
  Enig bewijs hiervoor? Mij lijkt het meer dat staatsmannen het niet zo boeit wat er gebeurt, zolang zij hun geld maar krijgen.

  Inmiddels is het zo ver dat bedrijven overheden compleet in de tang hebben
  Weer niet duidelijk hoe bedrijven die invloed uitoefenen op overheid een argument tegen afzijdigheid van overheid is. Integendeel, het is juist een argument vóór de vrije markt.

  Als we de overheid afschaffen en “het” aan de markt overlaten, laten we “het” dus aan een markt over die op z’n zachtst gezegd “verrot tot op het bot” is.
  Wacht eens, eerst zegt u dat de (corrpute) omstandigheden gecreëerd zijn door overheid, en nu zegt u ineens dat de markt zelf corrupt is.

  Als Monsanto moedwillig miljoenen mensen infecteert met kankerverwekkende hormonen en andere bende, wordt dit in de doofpot gestopt en gebeurt er verder helemaal niets.
  Met een legale bescherming van welke partij ook alweer? De staat? Nee?

  Idem dito voor een Shell die in de Niger-delta tienduizenden doden op z’n geweten heeft.
  Met medewerking van het plaatselijke machtsmonopolie (overheid), die de middelen van die mensen om zichzelf te verdedigen afgepakt heeft, niet te vergeten. Uiteraard niet om Shell goed te praten, maar ook hier is weer geen argument tegen de vrije markt.

  Dát is de kracht van de geglobaliseerde rechtspersoon.
  Een legale constructie (“rechtspersoon”) gecreëerd door overheid dus.

  Probeer Nestlé maar eens te boycotten, of Unilever. Dat is inmiddels onmogelijk geworden.
  En hoe is dat “onmogelijk” geworden. Iets te maken met gebrek aan concurrentie? En heeft dat misschien weer iets te maken met reguleringen en subsidies van overheid?

  Ik stel voor dat we allereerst de bedrijven ontwapenen door ze hun privileges af te nemen.
  We? Wie is “we”? Bedoelt u wellicht de overheid? Diezelfde overheid waar die corporaties volgens u zo’n grote macht over hebben? Hoe denkt u dat te bereiken?

  evenals de aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen bezitten. Kleinere aandeelhouders worden dan gecompenseerd van het geld dat overblijft na schadeloosstelling van de slachtoffers.
  Lijkt mij een beetje arbitrair. Dus aandeelhouders die 5,01% van de aandelen hebben verdwijnen achter de tralies, en aandeelhouders die 4,99% van de aandelen hebben krijgen geld? En aandeelhouders met meer dan 5% van de aandelen die geen idee hebben wat die corporatie precies uitspookt ergens in Afrika, laat staan er aan meedoen, zouden in een kooi opgesloten moeten worden? U wilt geweld gebruiken tegen mensen die dat zelf niet hebben?

  “Persoonlijk denk ik dat overheden hun fouten inmiddels inzien.”
  Met de onderbouwing zijnde…..

  Ugh [7] reageerde op deze reactie.
  J.H [9] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.
  Rien [18] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [23] reageerde op deze reactie.

 3. Plaats nu eens het geld als bovenliggende parameter, ie. macht=f(geld). Volgens mij geldt dit voor een overheid zowel als voor de corporatie.
  De lust naar macht zit voor mij in het basisinstinct van de mens, dit verklaart de ‘zucht’ naar meer geld, zelfs wanneer je al meerdere miljarden bezit (greed).
  Corruptie kan overal waar geld in omloop is gebeuren, sterker nog, volgens mij gebeurt het ook overal waar geld in omloop is, je kunt volgens mij net zo goed aan geld verslaafd zijn als aan drugs of roken. Of je het dan hebt over werknemers bij overheden of corporaties maakt niet uit, corruptie komt voor op alle schalen. De hogere echelons nemen afscheid van de etos en maken zelfs vormen van corruptie wettelijk toegestaan.
  Monopolies (of het nu gemeten naar geld is of macht) zullen uiteindelijk die machtspositie gebruiken. Roger Waters stelde het ooit als;
  Give any one species too much rope
  And they’ll fuck it up

  http://www.youtube.com/watch?v=zSQEO2RrAF4
  Hoe vrij kunnen mensen worden, indien we blijven vasthouden aan het systeem zoals het nu is opgezet?

 4. Simpel: Bij het verkleinen of ontbinden van een staat vallen ook alle weten en regels weg die gemaakt zijn door deze staat (of verminderen drastisch tot minder dan een A4 aan wetten)

  De mensen achter de bedrijven en corporaties worden weer aansprakelijk en hebben weer kans een kopje kleiner gemaakt te worden als ze misdrijven begaan.

 5. @Dijk [3]:

  Ik ben blij dat je al het werk voor mij hebt gedaan.
  Wat een enorme misvattingen en logische denkfouten zitten er in dat artikel zeg.

  Eerst duidelijk aangeven wat de oorzaak is, en wat het effect is.
  En vervolgens stellen dat het beter is het effect aan te pakken voor de oorzaak.
  Alsof je zegt: “Het is hier nogal nat, laat ik de vloer dweilen en als het droog is doe ik de kraan wel dicht.”

  Soms vraag ik me af of Nederland ooit vrijheid zal kennen, als zelfs op Vrijspreker nog steeds de meest simpele dingen niet begrepen worden.

  @ Ron Arends

  Persoonlijk denk ik dat overheden hun fouten inmiddels inzien.

  Als je dat werkelijk denkt, heb je helemaal niets begrepen van de boodschap van libertariers.

  J.H [9] reageerde op deze reactie.
  Dijk [11] reageerde op deze reactie.

 6. Het enige waar een libertarier zich op kan focussen, zonder de materie te gecompliceerd te maken zoals Ron doet, is het non-agressie beginsel.
  Als je het non-agressie beginsel de enige bindende voorwaarde van alle beslissingen laat zijn, heb je een libertarische samenleving.
  Hoe die samenleving zich dan verder ontwikkelt, dat zal de markt ons dan leren.
  Maar blijf vasthouden aan het non-agressie beginsel.

 7. @Dijk [3]:

  Corporaties hebben de macht om te bepalen hoe die regels eruit zien.En ze hebben de macht om te bepalen welke personen die regels controleren. Ik dacht dat dat wel duidelijk was geworden de laatste jaren. Het zijn corporaties die oorlogen veroorzaken, het zijn corporaties die een mexicaanse griep uitvinden. Die politici zijn gewoon acteurs die het volk in slaap moeten sussen met mooie woorden als solidariteit,mensenrechten en democratie.

  @Ugh [7]:

  Geef eens argumenten over die oorzaak en effect? Wie betaald de verkiezingen in Amerika? Lees geschiedenis van Bush familie.
  Hoe kwam die vermoorde Oostenrijkse politici Haider aan die miljoenen op zijn Zwitserse rekening? De politiek is een instrument voor deze corporaties, echt niet andersom.

  Dijk [13] reageerde op deze reactie.
  Ugh [16] reageerde op deze reactie.
  Ugh [17] reageerde op deze reactie.

 8. Een bedrijf ontmantelen door een soort volkscomité is een collectieve straf die in de Sovjetunie thuishoort.

 9. @Ugh [7]:
  De denkfouten zijn inderdaad schrijnend. Ron had zijn dag niet, zal ik maar zeggen. Volgende keer beter.

  Vrijheid heeft de logica aan haar zijde. Ik denk dat net zoals met secularisme, in de toekomst ook een graduele verschuiving naar vrijheid plaats zal vinden. Wij staan aan de vooravond.

  Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

 10. Quote;
  “Als een seropositieve homo moedwillig een ander infecteert met AIDS, wordt hij een moordenaar genoemd en verdwijnt hij voor jaren achter de tralies.”
  Uit bovenstaande blijkt dat u absoluut niets weet van het HI-virus en aids. Aids is geen ziekte en men kan dus ook een ander hier niet mee besmetten. De “geleerden” zijn overeengekomen dat wanneer men één van 29 reeds lang bestaande ziekten heeft en volgens een niet specifieke test hiv positief is bevonden is, men aids heeft.
  zie de docu “House of numbers” .
  http://www.houseofnumbers.com/site/

  In december is er een conferencie “Rethinking Aids”.

  http://www.ra2011.org/

 11. @J.H [9]:
  Ik zie geen argument tegen overheidsloosheid.
  U heeft mijn reactie niet goed gelezen. Probeer nog maar eens, en als iets niet duidelijk is laat u het gerust weten.

 12. Vrijspreker de overheid dient Bilderberg en ze zijn hard op weg om de Nieuwe Wereld Orde in te voeren zie dit artikel http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=643213&r=1 daar ligt het probleem als hun opgerot zijn zijn wij vrij,geen oorlog meer of plundering en vergiftiging en dat is ons doel.Down met de NWO.

 13. @Dijk [3]:

  Uitstekende reactie van Dijk.
  Hoe zou het komen dat mensen zoveel moeite hebben om de echte oorzaken te onderkennen?
  Bedrijven hebben geen bommen en kanonnen en andere wapens.
  Alleen maar geld en mooie baantjes om politici te lokken.

  Om de maatschappij te verbeteren moet je inderdaad de oorzaak aanpakken.

 14. @J.H [9]:

  Corporaties hebben de macht om te bepalen hoe die regels eruit zien.

  Dan moeten er eerst regels ZIJN.
  Wie hebben die talloze regels in het leven geroepen, en hoe krijgen ze dat voor elkaar? Met vredige overtuiging van elk individu, of met de dreiging van geweld door het geweldsmonopolie genaamd de overheid?

  Jij stelt in wezen dat het probleem niet is dat er een geweldsmonopolie is die met dreiging of geweld zijn wil aan ieder individu opdringt, maar dat de regels die worden opgedrongen de verkeerde zijn.

  Jij kijkt dus ook naar het effect, en niet naar de oorzaak. Jij kijkt niet naar het middel, maar het doeleind, waarbij het doeleind blijkbaar de middelen heiligen.

  Geef eens argumenten over die oorzaak en effect? Wie betaald de verkiezingen in Amerika? Lees geschiedenis van Bush familie.

  Zie boven. Jij kijkt naar poppetjes en naar hoe het pistool wordt gehanteerd. Niet naar de principes en het feit DAT het pistool uberhaupt wordt gehanteerd.

  Jij beargumenteert in wezen dat het pistool een fait acompli is en moet worden geaccepteerd, maar dat we moeten gaan klagen over wie de trekker overhaalt en wie de kogel krijgt.

  Jij beargumenteert vanuit het standpunt dat de macht AN SICH niet het probleem is, maar wie die macht heeft, en HOE ze die macht hebben.

  En dat is waarom je het libertarisme niet begrijpt.

 15. @J.H [9]:

  Geef eens argumenten over die oorzaak en effect? Wie betaald de verkiezingen in Amerika? Lees geschiedenis van Bush familie.

  Beste vent, ik zal hier eventjes specifiek op ingaan.
  Wie betaalt de verkiezingen in Amerika?
  Antwoord: volstrekt irrelevant.

  Het feit dat *iemand*, wie dat dan ook wezen moge, de overheid en zijn monopolie op dwang en geweld kan gebruiken om zijn eigen belangen te dienen en zijn wil aan de rest van de samenleving op te dringen, is het probleem.

  Het is daarbij net zo immoreel als een meerderheid vindt dat een minderheid meer belastingen moet betalen, of dat mensen geen wiet zouden mogen roken, of wat dan ook, dan als een corporatie een politicus beinvloed om zijn persoonlijke belangen te dienen.

  Dat heeft te maken met de principes waarop het libertarisme is gebaseerd, en niet de morele huichelarij, en logische inconsistentie, die mensen toepassen die het geweldsmonopolie van de overheid GOED vinden, maar alleen als het in HUN voordeel is.

  De overheid en haar monopolie op geweld is hier dus de OORZAAK, en het feit dat deze overheid kan worden “gekocht” voor de belangen van corporaties is niets meer dan een effect of gevolg.

  Als het niet de corporaties zijn die het geweldsmonopolie van de overheid voor zijn belangen wil gebruiken, zal het wel een andere groep zijn, zoals bijvoorbeeld de meerderheid van een bevolking ten koste van individuen die gewoon met rust gelaten willen worden.

  De bestemming van de kogel van de overheid is niet het probleem, noch wie de trekker overhaalt. Geweld is geweld. Het feit dat de overheid het geweldsmonopolie uberhaupt heeft, is het probleem.

  Geen overheid, dan ook geen geweldsmonopolie dat met $$$, of met een meerderheidsstem kan worden “gewonnen”.

  De antwoord op je vraag is dus:
  Het is *irrelevant* wie de verkiezingen in Amerika “kopen” of “winnen”. En de geschiedenis van de Bush familie (alsof Obama beter is, trouwens) is dan ook irrelevant.
  Als Bush niet zou luisteren naar corporaties zou hij net zo immoreel zijn.
  Ugh [19] reageerde op deze reactie.
  J.H [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Ugh [17]:

  Ik gooi er een schep bovenop op een manier die ongetwijfeld wat Vrijspreker-bezoekers pissig zou kunnen maken.

  Ik beschouw mensen die op de PVV, VVD, CDA, PVDA, GL, SP, D66, ChristenUnie, PvdD, of SGP stemmen als *even immoreel* als de corporaties die zichzelf hebben verrijkt door politici om te kopen.

  Echte libertariers begrijpen dan precies wat ik bedoel, maar ik herhaal voor de duidelijkheid: *Het maakt niet uit wie de trekker van de overheid overhaalt om non-agressieve mensen hun wil op te leggen. Geweld is geweld.*

  Stellen, zoals Ron Arends deed, dat: “Persoonlijk denk ik dat overheden hun fouten inmiddels inzien,” is als stellen dat de maffia inziet dat het fout is om geld te verdienen aan criminele praktijken.

 17. @Ugh [17]:

  Jij wilt de oorzaak aanpakken dus. Wie zorgt ervoor dat de democratie niet zo uitgevoerd wordt zoals die bedoeld is?
  Democratie betekend toch volksvertegenwoordiging?Hoe ver waren de Scandinavische democratieen verwijdert van een redelijk goed werkend systeem?
  Volgens mij vertegenwoordigen politici alles behalve het volk.Wie vertegenwoordigen ze dus? CORPORATIES!

  Maar het is vrij simpel, het blijft toch een kip en ei verhaal. Al moet ik zeggen dat de documentaire The Corporation heel duidelijk laat zien wie de politiek leid.

  Maar als ik zo met je meega en even doordenk over wat nou de echte waarheid is, kan ik eigenlijk concluderen dat de OORZAAK voor 100% bij jezelf ligt.De OORZAAK van alles ligt in jezelf.Bepalen zij alles voor jou of laat jij alles voor je bepalen?

  Zo kan men natuurlijk uren blijven praten. Maar dat corporaties de politiek volledig beheersen is gewoon een feit. Zij bepalen invallen in Irak,Afghanistan etc. Zij bepalen even dat politieke regeringen over de hele wereld een Mexicaanse griepvaccin hebben moeten aanschaffen. Haast geen enkele regering sprak zijn twijfels hierover uit.

  “Dat heeft te maken met de principes waarop het libertarisme is gebaseerd”

  De principes van democratie zijn ook op hele andere dingen gebaseerd dan men nu ziet.
  Daarom zal ik ook geen moeite meer nemen om systemen te begrijpen. Ook Libertarisme niet. Men kan morgen de perfecte systeem uitvinden maar het zal toch door mensen uitgevoerd moeten worden. En daar heb je meteen de OORZAAK te pakken van alle ellende. Zolang men mensen blijft opvoeden in hebzucht ipv in ethiek zal ieder systeem verrot blijven.

  Eize [21] reageerde op deze reactie.
  Ugh [25] reageerde op deze reactie.
  Rien [26] reageerde op deze reactie.

 18. @J.H [20]:

  “Zolang men mensen blijft opvoeden in hebzucht ipv in ethiek zal ieder systeem verrot blijven.”

  Onzin. We moeten slechts naar een systeem waar mensen zo min mogelijk last hebben van de hebzucht van een ander en daar zelf invloed op kunnen uitoefenen.

 19. Overheid kan niet worden afgeschaft, want dat zou slecht zijn voor de winst van de bedrijven, dus dat zullen de corporatistische ondernemers nimmer toestaan.

  Kijk alleen even naar één van de zovele voorbeelden onderaan over beïnvloeding (met steekpenningen of goed betaalde commissies?) Bedrijven zijn net zo corrupt als de overheid corrupt is.

  Maffia voor maffia. we worden geregeerd door maffiose bedrijven die de maffiose overheden in hun macht hebben, Dit heeft niks meer te maken met goed ondernemerschap of oprechte politiek, dit is regelrechte bevuiling van de maatschappij, economie voortkomend onder druk en afpersing. Leugens en beïnvloeding kunnen geen duurzame ondernemerschap opleveren en gaan ten koste van ons allen.

  De koudwatervrees van Delta is opvallend. Het energiebedrijf maakte enige jaren geleden bekend een tweede kerncentrale in Borssele te willen bouwen. Delta heeft het huidige kabinet aan zijn zijde: de centrale staat zelfs in het regeerakkoord. Maar nu slaat de twijfel toe, vanwege de prijsontwikkeling van energie. Volgens Boerma is een extra Europese belasting nodig voor energievormen die veel CO2-uitstoot veroorzaken. Zo’n heffing maakt ‘schone’ kernenergie relatief goedkoper, zodat investeren in een kerncentrale aantrekkelijker wordt.
  Ron Arends [24] reageerde op deze reactie.
  Ugh [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Dijk [3]: Als Ingrid aan haar man Henk vraagt een ketting te stelen bij de juwelier, met als dreigement een sexloze maand, wie moet dan naar de gevangenis voor diefstal; Henk of Ingrid?
  Als Kees Jantje inhuurt om een moord te plegen, wie moet er dan de gevangenis in: Kees of Jantje? Ik ben van mening: beide. Door het inhuren heeft Kees namelijk het NAP geschonden.

  Amerika als belangrijkste voorbeeld
  Amerika is met militaire bases in meer dan 100 landen het ultieme voorbeeld van een land dat zich geen reet aantrekt van individuele vrijheid.

  Ik snap niet dat u dan tóch zegt dat de vrije markt ongewenste omstandigheden tot gevolg zou hebben.
  Dat heb ik ook nergens gezegd. Ik constateer slechts dat bedrijven hun straffen momenteel kunnen ontlopen door de grens over te steken.

  Enig bewijs hiervoor?
  Google is je grootste vriend.

  Wacht eens, eerst zegt u dat de (corrpute) omstandigheden gecreëerd zijn door overheid, en nu zegt u ineens dat de markt zelf corrupt is.
  Klopt als een bus. Als je een kind van jong af aan leert dat stelen en moorden goed is, kun je moeilijk zeggen dat we eerst het kind vrij moeten laten en daarna pas de de opvoeder weg moeten halen.

  (Monsanto) Met een legale bescherming van welke partij ook alweer? De staat? Nee?
  Corporatisme ten voeten uit. In het door JH aangehaalde filmpje (#2) wordt duidelijk dat Monsanto journalisten ontslagen wist te krijgen zonder dat er een overheid aan te pas kwam. Simpelweg dreigen met “We plaatsen geen advertenties meer in jullie media” was voldoende. Op dit moment worden er nog steeds mensen ziek door de rommel in melk.

  Uiteraard niet om Shell goed te praten, maar ook hier is weer geen argument tegen de vrije markt.
  Waarom wordt Shell dan niet in Nederland aangepakt, of waar ook ter wereld voor daden in het buitenland? De vrijemarktminnaars doen het in elk geval niet en de directe slachtoffers hebben er geen geld voor.

  Een legale constructie (“rechtspersoon”) gecreëerd door overheid dus.
  Yep. Mijn pleidooi is in eerste instantie bedoeld om die constructie illegaal te maken.

  En hoe is dat “onmogelijk” geworden. Iets te maken met gebrek aan concurrentie? En heeft dat misschien weer iets te maken met reguleringen en subsidies van overheid?
  In beide gevallen: ja. Vandaar mijn suggestie om de reguleringen en subsidies ongedaan te maken.

  We? Wie is “we”?
  We als in: “wij vrijheidsminnaars”. Ook wij kunnen namelijk “overheid” zijn. Het doel heiligt de middelen.

  U wilt geweld gebruiken tegen mensen die dat zelf niet hebben?
  Een beursgenoteerd bedrijf is snel miljarden waard. Neem van mij aan dat als je meer dan 5% aandelen hebt (een aanmerkelijk belang), je drommels goed weet waar het bedrijf zich mee bezig houdt.

  Kijk ik begrijp je logica. Maar vergeet niet dat we momenteel geen libertarische samenleving hebben. Er zijn meerdere wegen om daar te komen en ik noemde er hier slechts één van.

  Met het simpelweg afschaffen van 150 arbeidsplaatsen zijn we er niet. Het hele systeem is door en door verrot en corrupt. Ik denk op voorhand al na over hoe “we” dat systeem zouden kunnen repareren. Sorry dat ik nadenk over de toekomst.
  Dijk [37] reageerde op deze reactie.
  Andre [64] reageerde op deze reactie.

 21. @IIS [22]:
  IIS, my (wo)man! Jij snapt me tenminste. Zie de bedrijven als vals gemaakte pitbulls en de overheid als hun baasjes.

  Als je de baasjes weghaalt en de pitbulls vrij laat, krijg je een grotere bende dan wanneer je de pitbulls door betere baasjes laat heropvoeden om ze daarna pas vrij te laten.

  Het simpelweg in laten slapen van zowel baasjes als pitbulls kan natuurlijk ook, maar dat druist in tegen het NAP 😀

  Rien [26] reageerde op deze reactie.
  Ugh [27] reageerde op deze reactie.
  Ugh [28] reageerde op deze reactie.

 22. @J.H [20]:

  Daarom zal ik ook geen moeite meer nemen om systemen te begrijpen. Ook Libertarisme niet. Men kan morgen de perfecte systeem uitvinden maar het zal toch door mensen uitgevoerd moeten worden.

  Beste man, je begrijpt duidelijk niets van het libertarisme.
  Libertarisme is geen “systeem”. Het is een GEBREK aan systeem.
  Libertarisme wordt helemaal niet “uitgevoerd”, het is juist TEGEN mensen die in naam van een collectief iets “uit willen voeren”.

  Je hele denkpatroon gaat uit van de propaganda dat een systeem nodig is, en dat zoiets dient te worden “uitgevoerd” om een ethische samenleving te krijgen.

  Je brein moet uit die nauwe hokjes komen die de overheid erin heeft geplaatst.

  En daar heb je meteen de OORZAAK te pakken van alle ellende. Zolang men mensen blijft opvoeden in hebzucht ipv in ethiek zal ieder systeem verrot blijven.

  Er is maar een politieke filosofie die ethisch is, en dat is de filosofie van de non-agressie. ALLE systemen die mensen “uit moeten voeren” (in de zin van overheden) om tot een zogenaamde ethische samenleving te komen, zijn gebaseerd op agressie.
  Ze geven een instituut genaamd overheid een monopolie op het initiëren van geweld, waar vervolgens alle mensen die macht over anderen willen om vechten.
  De ene keer zijn de Nazi’s de winnaar; de andere keer de Bolsjewieken. Nu zijn het de corporaties.

  Zolang je het monopolie op de initiatie van geweld (de overheid) accepteert, zal er altijd een “winnaar” zijn die anderen hun wil oplegt.

  J.H [34] reageerde op deze reactie.

 23. @J.H [20]:
  “Volgens mij vertegenwoordigen politici alles behalve het volk.Wie vertegenwoordigen ze dus? CORPORATIES!”

  De politici vertegenwoordigen gewoon zichzelf. Niet de burgers, niet de bedrijven. Als het hard op hard komt zullen ze zonder te aarzelen bedrijven als shell of phillips “in de rug” steken.

  @Ron Arends [24]:
  “Als je de baasjes weghaalt en de pitbulls vrij laat, krijg je een grotere bende dan wanneer je de pitbulls door betere baasjes laat heropvoeden om ze daarna pas vrij te laten.”

  Hoe ga je de heropvoeding doen?

 24. @Ron Arends [24]:

  IIS, my (wo)man! Jij snapt me tenminste. Zie de bedrijven als vals gemaakte pitbulls en de overheid als hun baasjes.

  FOUT.
  Het is de overheid dat de valse pitbull is. Bedrijven bijten niet. Alleen de overheden bijten. Het zijn de corporaties die de overheid als waakhond of aanvalhond gebruiken om hun zin te krijgen.
  En als het de corporaties niet zijn, zijn het Nazi’s, of communisten, of groenen, of VVD-ers of noem maar op.

  Een baas zonder pitbull is weerloos. Een pitbull zonder baas zal mensen aantrekken die de pitbull willen inzetten voor hun eigen belangen.

  Je ziet nog steeds niet waar het monopolie op geweld zit.

  Je doet aan symboolbestrijding.
  En dat doe je ofwel omdat je de bron van geweld niet ziet/begrijpt, ofwel omdat je weet wat de bron is, maar het voor je eigen belangen zou willen inzetten (flink die rijken aanpakken).

 25. @Ron Arends [24]:

  Als je de baasjes weghaalt en de pitbulls vrij laat, krijg je een grotere bende dan wanneer je de pitbulls door betere baasjes laat heropvoeden om ze daarna pas vrij te laten.

  Laten we in je analogie aannemen dat de overheid de “baasjes” zijn (wat logisch gezien de plank mis slaat), dan denk je dus overduidelijk dat er nog steeds zoiets is als “betere baasjes”.

  Wat een stuitende naïviteit.

  En los daarvan: betere baasjes VOOR WIE? Voor jou en je kameraden die de agressieve monopolist willen inzetten voor je eigen idealen?

  Je klinkt als niets meer dan de talloze partijen die allemaal beweren dat de verkeerde mensen aan het roer staan en dat het een stuk beter zou gaan als jij maar aan het roer zou staan.

  Hoeveel empirisch bewijs tegen deze onzin wil je hebben?

 26. @IIS [22]:

  Overheid kan niet worden afgeschaft, want dat zou slecht zijn voor de winst van de bedrijven, dus dat zullen de corporatistische ondernemers nimmer toestaan.

  Volgens deze redenering (die ik overigens niet onderschrijf om de eenvoudige reden dat corporatisten helemaal niets *kunnen* stoppen als de bevolking echt van een overheid af wil) hoef je dus al helemaal niet te verwachten dat corporatisten toestaan dat ze, volgens de woorden van Ron, worden “heropgevoed”.

  Of corporatisten hebben de macht om de overheid tegen te houden iets tegen hun belang in te doen, of niet. Je kunt niet logisch inconsistent zijn en van twee walletjes eten.

  Het feit dat Ron het desondanks met je eens is over hoeveel macht corporatisten hebben, terwijl hij er anderzijds voor pleit dat de overheid probeert corporatisten opnieuw op te voeden, geeft dus aan hoe slecht Ron nadenkt over wat er nu precies geschreven wordt.

  IIS [39] reageerde op deze reactie.

 27. Het functioneren van de Overheid ;
  Uit Nieuwsbrief InOverheid.nl – 01.11.11
  RTL Nieuws onderzocht tien zaken, waarin de overheid pijnlijke en gevoelige informatie binnenskamers wilde houden. De overheid zette daarbij juristen in, die vaak tonnen per zaak declareerden. In totaal gaf de overheid in deze hoofdpijndossiers achttien miljoen euro uit aan advocatenkosten. In bijna alle kwesties liet de overheid niet het achterste van de tong zien, terwijl burgers en media op zoek waren naar de waarheid.
  Zaken die RTL onderzocht zijn onder andere:
  De zaak Spijkers (advocatenkosten: 427.918 euro).
  Klokkenluider Spijkers brengt naar buiten dat meerdere militairen zijn omgekomen door ondeugdelijke landmijnen van Nederlands fabrikaat.
  Het Koninklijk Huis (advocatenkosten: 594.777 euro)
  Vier zaken rondom het Het Koninklijk Huis hebben de Nederlandse Staat bijna zes ton gekost. Het gaat om de affaire rondom de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, de ruzie met Edwin de Roy van Zuydewijn, het vakantiehuis van Willem-Alexander en Máxima in Mozambique en het Nederlanderschap van prinses Máxima.
  De val van Srebrenica (advocatenkosten 1.378.759 euro)
  In 1995 bewaken Nederlandse blauwhelmen de Bosnische stad Srebrenica. Als Serviërs de stad innemen, worden 8.000 Bosnische mannen door de Serviërs meegenomen en gedood. Rechtszaken en onderzoeken naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat volgen.
  De Catshuisbrand (advocatenkosten: 209.340 euro). Een schilder komt om tijdens een brand aan de ambtswoning van de minister-president. Een rapport over de oorzaak van de brand, waaruit nalatigheid van de Nederlandse Staat blijkt, wordt stilgehouden.
  Ombudsman maakt zich zorgen
  De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt het zorgelijk dat de overheid dure advocaten inhuurt met als doel om gewone burgers het nakijken te geven. ‘De overheid moet met open vizier aan tafel zitten met de burger en kunnen zeggen: wat is nu redelijk? Excuses aanbieden, toelichting geven en niet afdekken,’ zegt hij tegen RTL.
  Het totale bedrag dat de overheid spendeert aan doofpot- en andere affaires zou veel hoger zijn dan achttien miljoen, omdat de kosten van adviezen van andere externe adviseurs niet zijn meegerekend.
  Aequitas [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.