Wij liberariërs zijn tegen de overheid. Of op z’n minst tegen een grote overheid. Het mom is: “de markt is veel beter in staat het te regelen”. Maar is dat wel zo?

Bedrijven zijn momenteel machtiger dan de overheden die mij bekend zijn: corporatisme is schering en inslag in alle sociaaldemocratieën. Zo’n overheid (met uitzondering van de Amerikaanse) kent echter (gelukkig) zijn geografische beperkingen. Een bedrijf niet. Dat leidt tot ongewenste situaties. De omstandigheden waarin dit kon (en kan) gebeuren zijn weliswaar gecreëerd door overheden, maar de burger plukt hier dagelijks de rotte vruchten van.

Het is natuurlijk begonnen op de dag dat corporaties als “rechtspersoon” werden beschouwd. Nederland was hierin de eerste: de Nederlandse overheid vond dat privépersonen nooit in staat zouden zijn veel kapitaal bij elkaar te brengen als zij hoofdelijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor hun daden.  En voor sommige projecten was nu eenmaal veel kapitaal vereist. Dus kreeg de VOC als eerste “BV” een onschendbaarheid waar andere bedrijven alleen van konden dromen.

Tot die tijd gold dat als een ondernemer een verkeerde beslissing nam, hij failliet kon gaan. Nog afgezien van het feit dat hij zijn hele hebben en houden kwijt kon raken, liep hij ook nog eens het risico dat hij door zijn schuldeisers in het gevang kon worden gezet. Ja: zijn kop kon er zelfs af, vandaar de term “hoofdelijke aansprakelijkheid”.

Met de VOC was er een nieuwe rechtspersoon geboren: mensen die geld investeerden konden maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat zij reeds hadden geïnvesteerd door de aandelen te kopen.  Na de VOC kwamen er meer bedrijven die dit privilege kregen. Nog later konden bedrijven dit privilege domweg kopen.

Het concurrentievoordeel was duidelijk: bedrijven die een dergelijke onschendbaarheid hadden, konden veel grotere risico’s nemen dan de ondernemers die hun hele leven op het spel zetten. Daarmee werden ook grotere winsten mogelijk. En met grotere winsten konden nieuwe investeringen worden gedaan. Lokale kantoren werden opgezet, met dezelfde onschendbaarheid.

En zo kon het gebeuren dat bedrijven globaliseerden voordat overheden de gevolgen konden overzien. Dat bedrijven omzetten draaien die begrotingen van complete, zelfs Westerse, overheden overtroffen (Shell draaide in 2009 $ 278 mld omzet, de geraamde uitgaven van de NL-overheid 234 mld)

Inmiddels is het zo ver dat bedrijven overheden compleet in de tang hebben: “Geef ons deze privileges, anders verplaatsen wij onze fabriek naar land X en heb je een probleem met 50.000 werklozen”. Of: “We hebben dan wel de beest uitgehangen in land Y, maar de mensen in land A, B, C tot en met X bestoken we dusdanig met knuffelreclame dat ze dat niet eens willen geloven”.

Als we de overheid afschaffen en “het” aan de markt overlaten, laten we “het” dus aan een markt over die op z’n zachtst gezegd “verrot tot op het bot” is.

Als een seropositieve homo moedwillig een ander infecteert met AIDS, wordt hij een moordenaar genoemd en verdwijnt hij voor jaren achter de tralies. Als Monsanto moedwillig miljoenen mensen infecteert met kankerverwekkende hormonen en andere bende, wordt dit in de doofpot gestopt en gebeurt er verder helemaal niets. Idem dito voor een Shell die in de Niger-delta tienduizenden doden op z’n geweten heeft. We horen er niets van en zelfs als we er wel wat van horen, gebeurt er dus niets. Dát is de kracht van de geglobaliseerde rechtspersoon.

Een gehoord argument van een libertariër is dat “de markt stemt met de voeten”. Maar dat kan niet altijd. Probeer Nestlé maar eens te boycotten, of Unilever. Dat is inmiddels onmogelijk geworden. Ik stem dus voor de makkelijkste oplossing, voor zover een stem überhaupt waarde heeft voor een libertariër 😀

Ik stel voor dat we allereerst de bedrijven ontwapenen door ze hun privileges af te nemen. Dat zou betekenen dat een lokale Raad van Bestuur hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor volkerenmoord die ze in het buitenland hebben gebezigd. Het zou tevens betekenen dat het volk (middels een kleine overheid) het recht heeft zo’n bedrijf als een misdadiger te behandelen: het complete bedrijf wordt geliquideerd ten gunste van de slachtoffers, de directie verdwijnt achter de tralies, evenals de aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen bezitten. Kleinere aandeelhouders worden dan gecompenseerd van het geld dat overblijft na schadeloosstelling van de slachtoffers.

Met het ontwapenen van deze bedrijven, kunnen ook ontelbare wetten en wetjes worden afgeschaft: slechts wetten ter bescherming van lijf en goed kunnen blijven bestaan. Waardoor Kees Pietersen van de Dorpsstraat evenveel kansen heeft als Philips BV in Eindhoven.

Persoonlijk denk ik dat overheden hun fouten inmiddels inzien. Maar in plaats van de makkelijke weg (afnemen privileges van bedrijven), kiezen ze de moeilijke weg: ook globaliseren. Ik denk dat als we niet kiezen voor “mijn” voorstel, we op alle fronten de strijd gaan verliezen als burger. Wat jullie?

 

 

108 REACTIES

 1. @Ugh [32]:
  Die grafiek ben ik al eens tegen gekomen: klimaathysterici die de sceptici voor schut wilden zetten.
  Ik ga even relaxen.

 2. @Ugh [25]:

  Systeem of model, het is maar hoe je het wilt noemen. Maar net als democratie is libertarisme ook gewoon een model van hoe iemand denkt dat de andere moet gaan leven.Jij vindt dat er geen geweld gebruikt mag worden maar het is duidelijk dat de meerderheid op deze wereld een andere mening heeft op dit moment. Ga jij hun dan dwingen geen geweld meer te gebruiken? Ga jij geweld tegen houden met een non agressie principe? Veel succes!

  Even voor de duidelijkheid: ik heb geen systeem of model nodig. Maar 75% van de bevolking wel. Die zouden zonder leiders helemaal in paniek raken en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
  Ga jij deze groep dus via jouw libertarisme dwingen om zonder leiders te leven?

  Jij snapt het kennelijk dus niet, geen enkel model kan werken omdat mensen allen verschillend zijn.Er moeten dus meerdere autonome systemen bestaan waar ieder mens vrijwillig uit zou mogen kiezen.

  Eize [35] reageerde op deze reactie.
  Dijk [38] reageerde op deze reactie.

 3. @J.H [34]:

  Dat 75% van de bevolking een systeem of model met leiders nodig heeft is een gevolg van het systeem en niet de oorzaak ervan. En voor de mensen die toch leiderschap nodig zijn, zijn er de particuliere organisaties. Misschien dat deze organisaties meteen invulling geven aan de autonome systemen die u noemt.

  J.H [36] reageerde op deze reactie.

 4. @Eize [35]:

  Was dat maar waar. Helaas is 75% van de bevolking vergelijkbaar met een kudde schaapjes.
  En daar weten leiders al duizenden jaren misbruik van te maken.
  Wat stelt een systeem voor zonder aanhangers? Je hebt dus schaapjes nodig om een systeem te laten werken.
  Dat er dus systemen en leiders bestaan is het gevolg van de schaapjes houding van het volk.

  oorzaak:makke schaapjes
  gevolg: heersers die de schaapjes alles kunnen laten doen.

  Het tegendeel kan natuurlijk ook beweerd worden , maar dan sta je meer in de slachtoffersrol.

  Eize [50] reageerde op deze reactie.

 5. @Ron Arends [23]:
  “Als Kees Jantje inhuurt om een moord te plegen, wie moet er dan de gevangenis in: Kees of Jantje?”
  Zonder Jantje kan Kees helemaal niemand inhuren om een moord te plegen, zelf heeft kees geen pistool. Maar zonder Kees is het wel Pietje of Saartje die Jantje inuurt.

  Amerika is met militaire bases in meer dan 100 landen het ultieme voorbeeld van een land dat zich geen reet aantrekt van individuele vrijheid.
  Een overheid die zoch niet veel aantrekt van grenzen dus. Dat is mijn punt.

  Dat heb ik ook nergens gezegd.
  Waarom heeft u dat hele artikel dan geschreven?

  Google is je grootste vriend.
  Dus ik moet voor u bewijzen tegen mijn stelling zoeken? Zo werkt een discussie niet, dhr. Arends. Geef mij een bron waar u die conclusie vandaan heeft of erken dat uw stelling niet steekhoudend is.

  Als je een kind van jong af aan leert dat stelen en moorden goed is, kun je moeilijk zeggen dat we eerst het kind vrij moeten laten en daarna pas de de opvoeder weg moeten halen.
  Als we die opvoeder niet weg halen blijft die het kind op die manier opvoeden.

  In het door JH aangehaalde filmpje (#2) wordt duidelijk dat Monsanto journalisten ontslagen wist te krijgen zonder dat er een overheid aan te pas kwam. […] Op dit moment worden er nog steeds mensen ziek door de rommel in melk.
  Toch bent u zich bewust van deze praktijk. U en een heleboel andere mensen. 3 Keer raden hoe komt het dat niemand Monstanto (succesvol) aanklaagt.

  Waarom wordt Shell dan niet in Nederland aangepakt, of waar ook ter wereld voor daden in het buitenland?
  Omdat ze legaal beschermd worden door de overheid misschien?

  directe slachtoffers hebben er geen geld voor.
  U bedoelt geen geld om advocaten in te huren die zich door het legale doolhof opgezet en afgedwongen door overheid weten te wurmen? Het zou niet eens nodig zijn als het plaatselijke machtmonopolie niet aanwezig was.

  Mijn pleidooi is in eerste instantie bedoeld om die constructie illegaal te maken. […] Vandaar mijn suggestie om de reguleringen en subsidies ongedaan te maken.
  Als dat zou lukken zou uw hele standpunt dat corporaties controle over overheid hebben in diggelen vallen.

  Ook wij kunnen namelijk “overheid” zijn.
  Dus de overheid is nu ineens wel democratisch ofzo? Of wilt u zelf een lobbypartij opzetten? Een lobbypartij die machtiger zou zijn dan alle lobbypartijen van de corporaties die u in de voet wil schieten bij elkaar?

  Neem van mij aan dat als je meer dan 5% aandelen hebt (een aanmerkelijk belang), je drommels goed weet waar het bedrijf zich mee bezig houdt.
  Sorry, ik neem niet zomaar dingen aan die geen enkele empirische of rationele onderbouwing hebben. U zult met bewijs moeten komen, tevens met bewijs dat dat bij 4,99% ineens niet meer zo is.

  Er zijn meerdere wegen om daar te komen en ik noemde er hier slechts één van.
  U gaat ook niet bij de maffia om ervoor te zorgen dat ze geen winkeleigenaren meer afpersen. Geweld van de overheid los je niet op met geweld van de overheid.

  Sorry dat ik nadenk over de toekomst.
  U denkt niet na, dat is het probleem.

  Ron Arends [40] reageerde op deze reactie.

 6. @J.H [34]:
  Maar net als democratie is libertarisme ook gewoon een model van hoe iemand denkt dat de andere moet gaan leven.
  Geweld initieren is volgens u hetzelfde als verzetten tegen gewelds-initiatie? Slecht argument, J.H.

  Jij vindt dat er geen geweld gebruikt mag worden maar het is duidelijk dat de meerderheid op deze wereld een andere mening heeft op dit moment. Ga jij hun dan dwingen geen geweld meer te gebruiken?
  Wat denkt u dat wij hier op die forum aan het doen zijn? Gewoon voor de lol wat kletsen? Is het misschien mensen in laten zien dat hun mening niet steekhoudend is?

  Even voor de duidelijkheid: ik heb geen systeem of model nodig. Maar 75% van de bevolking wel. Die zouden zonder leiders helemaal in paniek raken en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
  Uit welke plaats heeft u die statistiek getrokken?
  Maar u heeft gedeeltelijk gelijk: de overheid heeft de halve maatschappij afhankelijk gemaakt. De chaos die een staat die omvalt veroorzaakt is echter geen bewijs dat de staat nodig is.

  Ga jij deze groep dus via jouw libertarisme dwingen om zonder leiders te leven?
  Ik wil u verzoeken het filmpje “De Filosofie van de Vrijheid” op de voorpagina van deze website te kijken. Zo als het er nu uitziet begrijpt u nog niets van libertarisme en het Non-agressie principe.

  Geen enkel model kan werken omdat mensen allen verschillend zijn. Er moeten dus meerdere autonome systemen bestaan waar ieder mens vrijwillig uit zou mogen kiezen.
  Kijk eens aan, u begrijpt het toch wel een beetje. Nu nog begrijpen dat juist libertarisme dit als beste faciliteert.

  J.H [42] reageerde op deze reactie.

 7. @Ugh [29]:

  Overheid kan niet worden afgeschaft, want dat zou slecht zijn voor de winst van de bedrijven, dus dat zullen de corporatistische ondernemers nimmer toestaan.

  Volgens deze redenering (die ik overigens niet onderschrijf om de eenvoudige reden dat corporatisten helemaal niets *kunnen* stoppen als de bevolking echt van een overheid af wil) hoef je dus al helemaal niet te verwachten dat corporatisten toestaan dat ze, volgens de woorden van Ron, worden “heropgevoed”.

  Beide partijen moeten worden gereconditioneerd en op hun plaats worden gezet, ze moeten terug naar hun plaats en weten dat de overheid niet meer is dan onderdaan van het volk. .

  Geld is de meest machtige in het spel, geld het is het doel en het instrument van de multinationals die de rol van de regeringen en overheid heeft aangevreten, aangetast en in zijn kern heeft veranderd door samen met carrière jagende, chantabele, corrumperende en steekpenningen binnenhalende politici een conglomeraat te vormen tegen de burgers.

  En gelukkig het volk is simpel, het gapende gat tussen machtigen en volk is zo verschrikkelijk groot daar heeft men nog vele decennia aan speling om ooit een dergelijk gat te kunnen opvullen met een soort van intelligentie die nodig is om de corporatistische multinationals te straffen voor hun misdaden tegen de mensheid. Politici zijn en blijven de nitwits en schoothondjes in gradaties van allerlei mogendheden.
  Ugh [44] reageerde op deze reactie.

 8. @Dijk [37]:
  U denkt niet na, dat is het probleem.
  Op Nujij.nl had ik je naam nu op “verbergen” gedrukt, maar we zitten op VS, dus ik zal die denigrerende opmerking maar negeren.

  “Dat heb ik ook nergens gezegd.”
  Waarom heeft u dat hele artikel dan geschreven?

  Tekst verklaren was zeker niet je sterkste punt op school?

  Ik schrijf: “Zo’n overheid (met uitzondering van de Amerikaanse) kent echter (gelukkig) zijn geografische beperkingen. Een bedrijf niet. Dat leidt tot ongewenste situaties.”

  Dit wordt door jou geïnterpreteerd als “u zegt dat de vrije markt ongewenste omstandigheden tot gevolg zou hebben”

  Als ik me dan verweer door te zeggen dat ik dat helemaal niet gezegd heb, krijg ik dit te horen.

  Daaruit concludeer ik niet alleen dat je mijn artikel niet gelezen hebt (maar gescand), maar tevens dat je niet eens kunt onthouden wat je zelf hebt geschreven.

  Dus ik moet voor u bewijzen tegen mijn stelling zoeken?
  Nee, want je hebt helemaal geen stelling gedaan, dat deed ik door te stellen dat “bedrijven globaliseerden voordat overheden de gevolgen konden overzien”.

  Als we die opvoeder niet weg halen blijft die het kind op die manier opvoeden.
  Ha, je snapt tenminste één stukje. Nu moet je nog snappen dat het de vrijheid van de mensen rond dat kind niet ten goeden komt als je dat kind loslaat zonder heropvoeding vooraf.

  U bedoelt geen geld om advocaten in te huren die zich door het legale doolhof opgezet en afgedwongen door overheid weten te wurmen?
  Nee, ik bedoel “geen geld omdat je ook in een libertarische samenleving geld moet hebben om je eigendomsrecht te kunnen halen”.

  Als dat zou lukken zou uw hele standpunt dat corporaties controle over overheid hebben in diggelen vallen.
  En dat is precies wat ik wil bereiken.

  Dus de overheid is nu ineens wel democratisch?
  Ugh had een mooie: Alsof je zegt: “Het is hier nogal nat, laat ik de vloer dweilen en als het droog is doe ik de kraan wel dicht.”

  Mijn hele artikeltje gaat er over dat de kraan dicht moet, zodat de privileges de vloer niet meer nat kunnen maken. Daarna pas wil ik de kraan weghalen.

  Ook jij kunt een politieke partij (onderdeel van de kraan) worden en besluiten dit soort privileges te schrappen.

  U zult met bewijs moeten komen, tevens met bewijs dat dat bij 4,99% ineens niet meer zo is
  Google eens op aanmerkelijk belang en ontdek welke fiscale en juridische voordelen (privileges) er aan 5% aandelenbezit wel zitten die op 4,99999% niet zitten.

  U gaat ook niet bij de maffia om ervoor te zorgen dat ze geen winkeleigenaren meer afpersen.
  Je begrijpt het artikel niet. Ik beweer namelijk dat de winkeleigenaar tot dezelfde maffia behoort!
  Zie de corporaties als een nederzetting op Palestijns grondgebied, waarna ze worden beschermd door de israeli’s.

  Dijk [41] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Arends [40]:
  ik zal die denigrerende opmerking maar negeren.
  Uw opmerking was arrogant. Ik probeerde u op uw plaats te zetten.

  Tekst verklaren was zeker niet je sterkste punt op school?
  Mooie vermijding.

  Dit wordt door jou geïnterpreteerd als “u zegt dat de vrije markt ongewenste omstandigheden tot gevolg zou hebben”
  Uw artikel is een bezwaar tegen afzijdigheid van overheid. Mijn interpretatie is dat als u de vrije markt voor zou staan zou u geen bezwaar zou hebben tegen afzijdigheid van overheid. Okay, verkeerd geïnterpreteerd. Het maakt uw artikel wel overbodig.

  Daaruit concludeer ik niet alleen dat je mijn artikel niet gelezen hebt (maar gescand)
  Uw artikel is een bezwaar tegen de gevolgen van overheidsbeleid, met als oplossing meer overheidsbeleid. Ik heb uw artikel wel goed gelezen, maar zelfs scannen zou genoeg zijn om de gigantische denkfouten te zien.

  “Nee, want je hebt helemaal geen stelling gedaan”
  Mijn implicatie was dat ik dacht dat u geen bewijs had. Dat kan door gaan voor een stelling. Of verzin er eens ander woord voor, maakt niet uit.

  Nu moet je nog snappen dat het de vrijheid van de mensen rond dat kind niet ten goeden komt als je dat kind loslaat zonder heropvoeding vooraf.
  Heropvoeding door dezelfde ouder die dat kind in de eerste plaats zo slecht opgevoed heeft zeker. Maar de analogie loopt stuk, omdat de markt die bestaat uit miljarden steeds wisselende mensen heel andere eigenschappen heeft dan een kind.

  Nee, ik bedoel “geen geld omdat je ook in een libertarische samenleving geld moet hebben om je eigendomsrecht te kunnen halen”.
  Relatief aan de huidige omstandigheden zouden die kosten insignificant zijn. Zonder regeldoolhof is er maar 1 enkele amateur-advocaat nodig om uw gelijk te bewijzen. Haal de overheid weg en geef dus mensen de middelen om zichzelf te verdedigen terug, en Shell begint helemaal niets.

  En dat is precies wat ik wil bereiken.
  U snapt het niet. Als corporaties daadwerkelijk zoveel macht hebben, kan u dat helemaal niet bereiken. Dat is mijn punt.

  Ook jij kunt een politieke partij (onderdeel van de kraan) worden en besluiten dit soort privileges te schrappen.
  Dus corporaties hebben toch geen macht over de politiek, ofzo? Welke is het nou? Make up you mind.

  Google eens op aanmerkelijk belang en ontdek welke fiscale en juridische voordelen (privileges) er aan 5% aandelenbezit wel zitten die op 4,99999% niet zitten.

  Hè, fiscale en juridische voordelen? Ik zal het speciaal voor u herformuleren: Geef bewijs dat aandeelhouders met meer dan 5% van de aandelen automatisch weten wat die corporatie allemaal uitvoert.

  Je begrijpt het artikel niet. Ik beweer namelijk dat de winkeleigenaar tot dezelfde maffia behoort!
  Die winkelaar bedreigt zichzelf zijn winkel in de hens te steken wilt u zeggen? Negeer die analogie maar, u trekt hem veel verder door dan de bedoeling was.
  Dijk [47] reageerde op deze reactie.

 10. @Dijk [38]:

  Heb je die documentaire trouwens bekeken?
  The corporation

  Want jij roept wel steeds dat het de overheid is die de wapens gebruikt. Maar wie produceren die wapens? Wie zorgt ervoor dat een overheid overgaat op oorlog?

  Het is één groot kartel van corporaties en overheden die je niet los van elkaar kunt zien. En de mensen die je bij overheden tegenkomt kom je ook weer tegen in functies van de corporaties en andersom.

  En wat heb je hierop te vertellen:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Militair-industrieel_complex

  Dijk [43] reageerde op deze reactie.
  Ugh [46] reageerde op deze reactie.

 11. @IIS [39]:

  Beide partijen moeten worden gereconditioneerd en op hun plaats worden gezet, ze moeten terug naar hun plaats en weten dat de overheid niet meer is dan onderdaan van het volk. .

  Hoe grappig. Ik dacht dat je zei dat corporatisten te machtig zijn om toe te laten dat de overheid afgeschaft word. Maar blijkbaar laten ze zich toch door jou en anderen “reconditioneren”.
  Kun je je niet aan de logica van je eigen argumenten houden op momenten dat het je niet goed uitkomt?

  De overheid is nog nooit onderdaan van het volk geweest. Dat is nooit meer geweest dan slap geouwehoer – propaganda – dat mensen blind hebben geloofd. Ze het valse idee geven dat ze invloed hebben op machthebbers die tegen de belangen van die machthebbers ingaan.

  Revoluties hebben ofwel tot bloedig, arbitrair geweld door het gepeupel geleid, of hebben in mum van tijd geleid tot een uitdijing van een overheid die zogenaamd “checks and balances” had moeten hebben tegen uitdijing.

  A propos: het “volk” bestaat niet. Het is een collectivistisch concept waarbij op belachelijke wijze wordt uitgegaan van een soort monolitische eenheid in wil of richting.
  Wat jij wil dat de overheid doet is iets anders dan ik wil dat het doet. Hoe los je op dat “het volk” zichzelf tegenspreekt?
  Wil je dat oplossen door mij te domineren door een meerderheid aan je zijde te krijgen die hun wil aan mij willen opleggen m.b.v. dreigementen met het geweldsmonopolie?
  Dan ben je net zo pro-agressie als corporatisten.

  Geld is de meest machtige in het spel, geld het is het doel en het instrument van de multinationals die de rol van de regeringen en overheid heeft aangevreten, aangetast en in zijn kern heeft veranderd door samen met carrière jagende, chantabele, corrumperende en steekpenningen binnenhalende politici een conglomeraat te vormen tegen de burgers.

  Ja en?
  Denk je dat burgers niets anders willen dan de rechten van anderen schenden, hun bezittingen afpakken, en hun inzichten op anderen opdringen?
  Wat maakt hen en waar zij het geweldsmonopolie voor willen gebruiken beter dan mensen die het voor het geld doen?
  Waarom zou ik een meerderheid van de burgers minder moeten vrezen dan een stel corrupte politici en corporatisten?
  Zijn burgers een “ander soort homo sapiens” of zo? Zijn ze slimmer, redelijker of moreler?
  Laat me niet lachen.

  Democratie zal altijd niets anders zijn dan twee wolven en een schaap die stemmen over wat er op het menu staat.

  En bovendien toont de meerderheid van het volk dat ze totaal niet nadenken en alle fabeltjes geloven. Voor een minimale staat zijn ze totaal niet. Het feit dat burgers ondanks alles altijd weer braaf blijven stemmen op dezelfde partijen zegt alles.
  Waanzin is als je keer op keer blijft doen waarvan je al weet dat het geen ander resultaat oplevert.
  Dus misschien dat je voor je aan re-educatie van politici en corporatisten eerst eens de burgers de les kan lezen.

  En gelukkig het volk is simpel, het gapende gat tussen machtigen en volk is zo verschrikkelijk groot daar heeft men nog vele decennia aan speling om ooit een dergelijk gat te kunnen opvullen met een soort van intelligentie die nodig is om de corporatistische multinationals te straffen voor hun misdaden tegen de mensheid. Politici zijn en blijven de nitwits en schoothondjes in gradaties van allerlei mogendheden.

  Ik weet eerlijk gezegd niet eens wat je hiermee wilt zeggen, relatief aan het behouden van een overheid.

  Wat ik wel kan zien is dat je de maffia wil gebruiken om maffioso te straffen.

  IIS [52] reageerde op deze reactie.

 12. @Dijk [43]:

  Waarom moet ik argumenten tegen overheidsloosheid hebben?

  Volgens mij begrijp jij er niks van.

  En waar heb ik precies ongelijk?

 13. @J.H [42]:

  Wie zorgt ervoor dat een overheid overgaat op oorlog?

  De overheid.

  U begrijpt nog steeds niets van waar de bron zit.

  De overheid heeft de geweren en bommen. Zonder de overheid, geen geweren en bommen. Zonder geweren en bommen, geen oorlog.
  Als het de corporaties waren die overgingen op oorlog, hadden ze die overheid niet eens hoeven inschakelen.

  Ik heb het gevoel dat u het alleen zou begrijpen als ik een tekeningetje maak.

  Dan schets ik hem met woorden.

  In de juiste volgorde:

  1. individuele burgers

  2. corporaties zonder geweldsmonopolie, legermachten en wapens.

  3. overheid met geweldsmonopolie, legermachten en wapens.

  4. andere landen

  Stel nu eens dat er in het rijtje hierboven GEEN nummer 3 zou zijn, hoe wordt er dan oorlog gevoerd met andere landen? Hoe kunnen corporaties dan dwingen, onderdrukken of moorden?
  Corporaties hebben immers geen geweldsmonopolie, geen legermachten en geen wapens.

  Nu zijn het simpel bedrijven. Een grote rij bedrijven, die stuk voor stuk geen gelegitimeerd geweld kunnen plegen omdat ze niet langer een beschermde status hebben.

  De enige macht die ze nu nog hebben is verkoopmacht. En geen overheid (met geweldsmonopolie, wapens en legermachten) die het “volk” in de weg staat corporatisten te grazen te nemen als ze over de schreef gaan.

  Haal nu eens nummer 2 uit het rijtje.
  Dan hebben we nog steeds een overheid met een geweldsmonopolie, wapens en legermachten die door andere mensen met eigen belangen kan worden ingezet voor onrecht en geweld.

  De OVERHEID is het probleem. Daar zit het geweldsmonopolie, de wapens en de legermachten.

  J.H [48] reageerde op deze reactie.
  Eize [54] reageerde op deze reactie.
  J.H [58] reageerde op deze reactie.

 14. @J.H [45]:
  Ehhhm, omdat dat mijn standpunt is, en u dat standpunt aanvalt? Kom nou zeg…

  @Dijk [41]:
  Negeer die analogie maar, u trekt hem veel verder door dan de bedoeling was.
  Dat is verkeerd. U trekt hem niet te ver door, u begrijpt hem gewoon niet. In de analogie zijn de slachtoffers van corporatisme de winkeleigenaar.
  J.H [49] reageerde op deze reactie.

 15. @Ugh [46]:

  Nou ben je wel hele rare dingen aan het vertellen.

  Haal 2 weg en de overheid heeft helemaal geen macht meer.Of gaan de ambtenaren dan zelf pistolen en bommen maken?Nummer 2 dreigt 3 met vertrek naar Azie, wat steld 3 dan nog voor? Wie brengt er geld in het laatje van 3? Wie bepaald dus wat 3 doet?

  Jij begrijpt er geen bal van!
  Bekijk The Corporation maar….

  Deze week 2 documentaires gezien die lieten zien wie verantwoordelijk waren voor alle oorlogen in het midden oosten:DE OLIEMAATSCHAPPIJEN. Bush komt uit de olie industrie man! En dan gaan er bij de meeste mensen nog steeds geen lampje branden waarom zo’n Bush invallen doet in Irak en Afghanistan.

  Staatgreep Venezuela 2002: voorbereid door EXXON
  Initiatiefnemer en financierder Europese Unie: Rockefeller en Ford foundation. Bron Elsevier 2011

  En dan nogmaals: http://nl.wikipedia.org/wiki/Militair-industrieel_complex

  Eize [54] reageerde op deze reactie.
  Dijk [55] reageerde op deze reactie.

 16. @J.H [36]:

  Misschien beoordelen we dit beide verkeerd en gaat het bestaansrecht van heersers en makke schaapjes hand in hand.
  Door makke schaapjes ontstaan heersers en door heersers ontstaan makke schaapjes. Feit blijft wel dat op het moment dat een heerser weg valt één van de makke schaapjes heerser wordt. En daaruit kun je afleiden dat in principe ieder mak schaapje een leider kan worden op het moment dat er geen “betere” leider aanwezig is. Als er dus een systeem is waar geen wettelijke geweldsmonopolie is op leiderschap dan ontstaan er vanzelf organisaties met hun eigen leiders waar schaapjes uit kunnen kiezen.

 17. @J.H [49]:
  Even verduidelijken: Ik zeg dat het verwijderen van overheid de oplossing van het probleem is. U reageert daar op door te zeggen dat corporaties controle hebben over overheid. Dat is geen argument tegen mijn standpunt dat het monopolie op geweld van overheid het probleem is. Dat is alleen een argument dat bepaalde mensen het geweldmonopolie gebruiken om in hun voordeel en in het nadeel van anderen te werken, maar in mijn eerste bericht heb ik duidelijk gemaakt dat ik dat al wist.

  Vraag: Bent u het ermee eens dat als de overheid verwijderd wordt de macht van corporaties vanzelf wegvalt?

  J.H [57] reageerde op deze reactie.
  J.H [58] reageerde op deze reactie.

 18. @Ugh [44]:

  Een duidelijker omschrijving voor de dames en heren van hoger allooi, de strak in het pak gehesen nette zakenmensen van de large caps + HUN politiek geëngageerde automaten is moeilijk te vinden, ik zou het willen afsluiten de omschrijving als de raszuivere lijkenmakers en moordenaars van het volk, de hellehonden opgestegen uit het diepste van de onderwereld.
  IIS [53] reageerde op deze reactie.

 19. @IIS [52]:

  ….afsluiten met de omschrijving…

  Verder is het niet zo heel interessant wat, hoe of wie al deze mensen zijn. Of het kwaad nu daar zit of ergens anders doet niet eens meer ter zake, het kwaad is er en zal, en helaas met ons allen, ten onder gaan als de pijlers waarop de onderwereld met zijn politieke luizen rust en steunt het gaat begeven…Daarna zien we wel weer, tenminste als we er bij leven en welzijn nog een onderdeel van mogen uitmaken.

 20. @Ugh [46]: @J.H [48]:

  Het is niet zo moeilijk. De overheid heeft de corporaties nodig om geld in het laatje te brengen. En de corporaties hebben de overheid nodig om hun marktpositie te verstevigen en die bepalen dus wat de overheid doet.

  Als je de corporaties weghaalt dan blijft er een overheid over die nog steeds in staat is om gunstige omstandigheden te creeëren voor nieuwe corporaties. Als je de overheid weg haalt dan zijn de corporaties inderdaad weer zelfstandige bedrijven die geen corrupte overheid kunnen creeëren en weer gewone bedrijven worden als ieder ander bedrijf.

  J.H [58] reageerde op deze reactie.

 21. @J.H [48]:
  Of gaan de ambtenaren dan zelf pistolen en bommen maken?
  Het gaat hier natuurlijk om de politieke invloed van 2, niet zijn functie. Haal die weg, en die plaats wordt gewoon opgevuld door iemand anders. Of dat nou Katholieke fundamentalisten, Islamitische fundamentalisten, vereniging MARTIJN, Pietje van om de hoek, of een staatsman zelf is. Al heel lang voordat er zoiets bestond als een corporatie werd de macht van de staat misbruikt.

  3 staat symbool voor overheden in het algemeen. Waar gaat die corporatie dan naartoe in Azië? Naar een nummer 3 dus. Een die hun wél privileges en dergelijken geeft.

  Dus haal 3 weg, en er zijn helemaal geen privileges om uit te geven. Niet aan corporaties, niet aan Katholieke fundamentalisten, niet aan Islamitische fundamentalisten, niet aan vereniging MARTIJN, niet aan Pietje van om de hoek, niet aan zichzelf.

  Deze week 2 documentaires gezien die lieten zien wie verantwoordelijk waren voor alle oorlogen in het midden oosten:DE OLIEMAATSCHAPPIJEN.
  En welke partij voert die oorlog? En welke partij krijgt het mandaat van de bevolking om die oorlog te voeren? DE OVERHEID.

 22. @Dijk [51]:

  “Vraag: Bent u het ermee eens dat als de overheid verwijderd wordt de macht van corporaties vanzelf wegvalt?”

  Wat ben ik blij dat je dit vraagt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Op dit moment is de overheid een middel van de corporaties. Neem de overheid weg en corporaties zullen hun eigen legers opbouwen of simpelweg de mafia inschakelen.

  Een mooi voorbeeld is Chiquita in Colombia, die de FARC betaalden.

  http://colombiareports.com/colombia-news/news/8997-chiquita-sued-for-financing-farc-and-paramilitaries.html

  In feite hebben corporaties nog veel liever met landen te maken waar de overheid minimaal is. Daar kunnen ze helemaal ongestoord te werk gaan. Kijk wat ze in Nigeria doen, kijk in Ecuador, kijk in China. Allemaal corporaties die zich hier in het westen voordoen als duurzaam en verantwoord ver weg van huis gewoon de boel zwaar vervuilen.

  Dijk [62] reageerde op deze reactie.

 23. @Dijk [56]:

  Ik zie het IMF als een verlengde van corporaties. Zodra een land met het IMF te maken krijgt en zijn valuta moet devalueren, staan de westerse corporaties klaar om de bedrijven uit die landen op te kopen voor een peulenschil.

  Natuurlijk met behulp van de politiek en adviseurs. Adviseurs met namen als Rothschilds,KPMG,Ernst& Young.
  (Shell,KPMG: Wouter Bos -Ernst&Young: Balkenende)Duidelijker kan het toch echt niet hoor!

  Dus echt waar, laat me niet lachen. Het systeem zit perfect in elkaar voor deze corporaties. Ze zijn ongrijpbaar en kunnen alles voor elkaar krijgen. Met of zonder regering.

  Eize [61] reageerde op deze reactie.

 24. @J.H [58]:

  Gooi in vredesnaam geen parels voor de zwijnen, probeer geen mensen te overtuigen of duidelijk te maken wie wel en wie niet slecht of goed is of hoe het systeem is scheef gegroeid of wat het exact is.

  Macht corrumpeert en wie het meest corrumpeert heeft ook de grootste macht.
  Met de komst van internet met al zijn vrije informatie is het toch simpel om de leugens en de oplichters van mijlen te kunnen zien.

  Wie nu nog niet wakker is, zal eeuwig blijven slapen of wil gewoon niets slechts zien of horen, omdat men hoogst waarschijnlijk een onderdeel is van het systeem, een goed of slecht betaalde slaaf in dienst van het gehele verkankerde systeem.

  Als een slaaf de ander, de onafhankelijke, wil ridiculiseren omdat deze een vinger op de leugens legt, laten de slaven, onderdanen dan op zijn minst nog fatsoen getuigen en zeggen; “ja ik wilde en werd een onderdeel en ben omdat ik niet meer anders kan, want ik heb mijn signatuur gezet onder het contract van een beest”….
  Dijk [65] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.