In ieder geval op het gebied van de euro zegt Patrick van Schie, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, enkele goede nuchtere punten.

“Van Schie zegt moeite te hebben met de ‘propagandapraatjes’ over de welvaart die de euro zou hebben gebracht. Dit is volgens hem ‘nooit aangetoond en onbewijsbaar. Kletspraat van de Jager en Rutte.

Zo zouden we graag wel eens onderbouwd zien de praatjes van Jan-Kees de Jager als:” De Jager benadrukt dat de euro ons veel heeft opgeleverd, zoals lage inflatie en een geringe werkloosheid.  Vraag: Is dat te danken aan de euro? Welnee, dat is te danken aan de mensen die ervoor hebben gewerkt!

En dan graag meenemen de propaganda van Pechtold dat de euro iedere inwoner minstens ieder jaar 2.000 euro oplevert. Zeker inclusief de 100 miljard euro die nu neergeteld zijn of moeten worden voor redding en noodfonds van zwakke eurolanden.

Of de “neuro” de juiste oplossing is, zou inderdaad bij het onderzoek betrokken kunnen worden. Maar dan wel volledig objectief.  De meeste libertariërs zouden dan wel graag een goud/zilver dekking ingevoerd krijgen om de huidige zwendel in de toekomst te voorkomen.

Zie NOS over van Schie.

Wat een verschil met Marc Rutte die nu in Duitsland zit te propageren dat de Nederlandse burgers wel veel meer moeten gaan betalen voor het reddingsfonds voor zwakke landen.

Vroeger heb ik altijd gedacht dat een premier zou opkomen voor de belangen van zijn eigen onderdanen. Maar dat is zeker ouderwets.

Zie Rutte bepleit eurofonds bij FDP

En als klap op de vuurpijl zie je dan ook nog: “Kabinet moet miljarden extra bezuinigen
Dan denk je (???)  eerst nog dat de ministers wel minder salaris zullen krijgen!
Mis! In politieke taal betekent dit dat de ministers het volk gaan dwingen om meer te betalen voor slechtere verzorgingen.

 Waar gaat dit naar toe?

17 REACTIES

 1. “Waar gaat dit naar toe?”” Naar de kloten……

  We worden geplukt, gepiepeld, genept genaaid, voorgelogen en bestolen om vervolgens langer en meer te moeten werken voor een lager loon, een kleiner pensioen en een uitgeholde zorg. Dit geld voor de gewone man, terwijl de “toppers” zichzelf dertig procent meer salaris toekennen (da’s bijna 60.000 euro meer per jaar bij de bak-ellende norm) en hun riante onkosten vergoedingen met 1500 euro per maand op laten krikken.

  ZUCHT, snif, snik, snotter en verslagenheid.

 2. Waar gaat dit naar toe?
  Nog meer ongelijkheid tussen de mensen. De kloof tussen rijk en arm zal zich verder verbreden. Velen van ons zullen weldra zien dat ze zich verplaatsen in de richting van de groep ‘arm’ als gevolg van diefstal van hun financiële middelen. Binnen de piramide waarin we allemaal meespelen, zuigt de 1% deze middelen op. Het zo ontstane eenrichtingsverkeer werkt een gebalanceerde verdeling van de middelen verder tegen, met als gevolg een verdere verbreding van de kloof.

  De Euro zou binnen Europa oa voor meer gelijkheid moeten hebben gezorgd. Zo leveren de rijke landen middelen in, ten gunste van verbetering van de omstandigheden in de armere landen. Als een soort wet van communicerende vaten had het kunnen werken. Dat het tegendeel aan het gebeuren is komt door het grote bedrog.

  Zolang we blijven geloven dat ‘de markt’ een systeem is dat vrijheid biedt, zal de dictatuur van het grote geld blijven bestaan. Het huidige financiële systeem is alles behalve eerlijk, en verstoort volgens mij het pad naar een libertarische samenleving.

  Ik denk dat veranderen naar eender welke valuta het werkelijke probleem niet zal oplossen – corruptie en bedrog gebeurd binnen alle valuta en wordt gedreven door het menselijk instinct.

  Ik zou willen zien dat er meer gelijkheid komt tussen de mensen op deze wereld, te beginnen in onze naaste omgeving, alleen dan kan volgens mij een werkelijk libertarische samenleving plaatsvinden. Blijft deze gelijkheid ontbreken, dan zal de onbalans zorgen voor dwang naar de andere groepen en geweld tussen de groepen.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @bill [2]:
  “Zolang we blijven geloven dat ‘de markt’ een systeem is dat vrijheid biedt, zal de dictatuur van het grote geld blijven bestaan.

  Nou, Bill, dat is wel een heel grote gedachtefout, en leg dat maar eens uit.
  Wat versta jij dan onder “de Markt”? Gebruik je de corporatistische verklaring? Grote bedrijven met macht en regelingen van de overheid als hulp?
  Of de “libertarische” (is de juiste!!!!) definitie? Die zegt dat de markt compleet los moet zijn van de overheid.?

  bill [5] reageerde op deze reactie.

 4. Onze samenleving is zo in verval, en de bevolking zo apathisch en onwetend dat ik denk dat we te ver heen zijn om er ooit nog bovenop te komen. Eerlijkheid, waarheid, en medeleven zijn grondig verslagen door onrecht, leugens en hebzucht. Onze technologisch hoogontwikkelde samenleving is een stinkende beerput geworden, ontdaan van alle menselijkheid, gezond verstand en fatsoen.

  Zij die de macht en rijkdom in handen hebben en ons land besturen hebben geen aandacht voor hen vreemde concepten als goed en slecht, moreel of immoreel. Psychopaten voelen geen enkele verplichting tegenover de maatschappij, de mensheid of komende generaties Ze denken alleen maar aan zichzelf, hun welvaart, hun status, hun reputatie en hun controle over anderen. Ze zijn niet in staat tot het voelen van schaamte of spijt. Ze denderen blind voort naar de ondergang van zichzelf en de samenleving.

 5. @Hub Jongen [3]:
  Hub, niet te snel met gedachtefout. Beginnen met de vraag zou beter zijn.

  1) Bedrijven moeten renderen, anders krijgen ze geen geld van investeerders. Die willen het liefst elke geïnvesteerde euro dubbel terug krijgen aan het einde van elk jaar.
  2) Om te renderen moeten ze spullen maken die verkocht kunnen worden aan een goede winst, anders gaan ze failliet.
  3) ‘De markt’ wordt dus gestuurd door geld.
  4) Dat geld is niet evenredig verdeeld. In China bijvoorbeeld werken mensen 16 uur per dag, en ze krijgen 1/1000e van wat wij hier verdienen in 8 uren per dag.
  5) Om als een van deze Chinezen vrijheid te kunnen genieten, zoals we die hier als libertariers voorstaan, zouden we dus in ons leven 1000x zoveel moeten gaan verdienen vooraleer we bij ‘de markt’ gaan behoren in gelijke mate als wij hier.
  6) Het geen dat ‘de markt’ drijft zijn volgens mij de centen, en niet zozeer de behoeften.

  Nu jij weer ajb.

  Peter [6] reageerde op deze reactie.
  Ugh [8] reageerde op deze reactie.

 6. “En als klap op de vuurpijl zie je dan ook nog: “Kabinet moet miljarden extra bezuinigen“

  En dan weten de meeste mensen nog niet eens dat AOW-leeftijd verhoging naar 67 ook gewoon keiharde bezuinigingen zijn.
  Heeft niks met ouder worden te maken,heeft alles te maken met een regering die zijn zakken vult en dure oorlogsvliegtuigjes koopt enzo.
  Zo betaalde de regering vroeger ook onze zorg van onze belasting, nu betaald ieder gezin duizenden euro’s per jaar en is er nog te weinig.

  Leuk hoe ze al deze bezuinigingen allerlei bijzondere namen geven en hoe het volk er steeds weer in trapt.

 7. @bill [5]:

  Sorry, maar je maakt echt een Giga denkfout hier. Wat ‘De markt’ wordt genoemd is in werkelijkheid het levensbloed van beschaving. Het is niets anders dan het voldoen aan verschillende behoeften van verschillende mensen door middel van economische handelingen, ooit begonnen als ruilhandel met gebruiksgoederen en diensten. In de loop der tijd is er een door ieder geaccepteerd ruilmiddel ontstaan wat het extra grote voordeel opleverde om deze persoonlijke behoeften te vervullen op elk gewenst tijdstip, namelijk geld in de vorm van een houdbaar goed. Zonder economische handelingen tussen mensen en zonder geld kan er nooit een geavanceerde beschaving ontstaan en blijft de mensheid hangen op een primitief niveau wat nu nog bestaat hier en daar in verre oerwouden waar kleine groepjes mensen overleven. De huidige problemen zijn ontstaan door niets anders dan valsemunterij, niet door ‘de markt’. De werkelijke markt is allang de nek om gedraaid door toedoen van deze valsemunters en de moderne Westerse democratie.

  bill [9] reageerde op deze reactie.

 8. @bill [5]:

  “1) Bedrijven moeten renderen, anders krijgen ze geen geld van investeerders. Die willen het liefst elke geïnvesteerde euro dubbel terug krijgen aan het einde van elk jaar.”

  Nou en?

  “2) Om te renderen moeten ze spullen maken die verkocht kunnen worden aan een goede winst, anders gaan ze failliet.”

  Dat klopt. Niet alleen goederen of diensten kosten geld. Ook de niet-zichtbare elementen zoals risico, intelligentie, tijd en energie die iemand erin steekt kosten geld.
  Anders zou iemand de facto altijd meer geven dan hij krijgt. Wat hij in dat geval namelijk geeft (het product voor een winstloze prijs) maar waar hij niet voor wordt vergoed is zijn risico, intelligentie, tijd en energie. Winst is niet geld voor niets, maar geld voor de niet-zichtbare elementen.

  “3) ‘De markt’ wordt dus gestuurd door geld.”

  Ja, nou en? Waar zou het anders door gestuurd moeten worden?
  Door pepernoten?
  Geld is niets meer dan een uitwisselmedium waarmee producenten/verkopers zelf ook weer in hun behoeften kunnen voldoen.

  “4) Dat geld is niet evenredig verdeeld. ”

  Nou en? Energie, intelligentie, risico, tijd en talent zijn ook niet evenredig verdeeld.

  “In China bijvoorbeeld werken mensen 16 uur per dag, en ze krijgen 1/1000e van wat wij hier verdienen in 8 uren per dag.”

  Dan moet je klagen bij de overheid van China, die ALLESBEHALVE voorstander is van de vrije markt, voor het geval je dat nog niet wist.
  Zie je die Chinese politici? Hoe hard werken die? Hoeveel honger hebben die? Waar zullen die hun weelde vandaag halen? Zou het komen door de rol die zij spelen met hun beperking van de vrijheden van hun burgers? Die politici moeten ook ergens het geld vandaan halen. En dat geld krijgen ze niet voor niets.

  “5) Om als een van deze Chinezen vrijheid te kunnen genieten, zoals we die hier als libertariers voorstaan, zouden we dus in ons leven 1000x zoveel moeten gaan verdienen vooraleer we bij ‘de markt’ gaan behoren in gelijke mate als wij hier.”

  Nee, wat je moet doen is zorgen dat je van het corrupte en onderdrukkende politieke systeem afkomt.
  Hoe vaak moet nog worden gezegd dat welvaart het snelste is gegroeid daar waar relatief het meeste vrijheid was?

  Overigens behoor je per definitie tot “de markt” zodra je een consument bent. Zodra je een brood koopt behoor je al tot “de markt”. Je verward gelijkheid met participatie.
  Libertarisme betekent vrijheid en mogelijkheden, niet garantie van gelijkheid of geluk. De laatste twee garanderen kan alleen door anderen hun vrijheden of rechten in te perken.
  Ironisch genoeg is dat laatste toch altijd het resultaat zelfs als de overheid WEL ingrijpt in de markt. Zie het communisme.

  “6) Het geen dat ‘de markt’ drijft zijn volgens mij de centen, en niet zozeer de behoeften.”

  Centen betalen voor behoeften. Het is niets meer dan een uitwisselmedium omdat je nu eenmaal niet goederen voor goederen kunt uitwisselen.
  Stel: je hebt een auto en je wilt een huis. Dan moet je eerst iemand vinden die een huis wil afstaan, vervolgens moet dat ook nog eens iemand zijn die daartoe bereid is in ruil voor jouw auto. Tot je zo iemand vindt kun je niets uitwisselen.

  Geld is een uitwisselmedium. Dus met je auto hoef je nu alleen maar iemand te vinden die je geld geeft, waarmee HIJ op zoek kan gaan naar wat hij nodig heeft, en waarmee jij op zoek kan gaan naar iemand die zijn huis aan jou verkoopt voor geld, waarmee hij ook weer op zoek kan gaan naar datgene waar hij behoefte aan heeft.

  Geld wordt niet gegeten of gereden. Geld functioneert niet als dak boven je hoofd.
  Je koopt er dingen mee die aan behoeften voldoen, omdat geld voor iedereen inwisselbaar is EN DUS al het handelen vergemakkelijkt.

  Doe dus niet zo dom en houdt op geld te zien als een doel op zich. Geld IS een behoefte, omdat het voorziet in behoeften.

  bill [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Ugh [8]:
  “3) ‘De markt’ wordt dus gestuurd door geld.”

  Ja, nou en? Waar zou het anders door gestuurd moeten worden?
  Door pepernoten?
  Geld is niets meer dan een uitwisselmedium waarmee producenten/verkopers zelf ook weer in hun behoeften kunnen voldoen.

  Geld is een middel, dus we zouden idd net zo goed pepernoten kunnen gebruiken om mee te handelen.
  Je zou ook kunnen sturen op bijv. ethiek, wanneer rijkdom verdiend wordt over de rug van anderen is er volgens mij sprake van winst uit heling. Ethiek, een wollig woord dat realiseer ik me, maar laat ik proberen uit te leggen welke richting ik op doel.

  Winst maken ten koste van andermans verliezen, ten tijde van de slavernij lieten rijke boeren de slaven op het land werken en verkochten de oogst met winst voor henzelf op ‘de markt’. Zij werden rijker, de slaven gingen gewoon een keertje dood.

  De markt heeft kennelijk behoefte aan deze spullen en betaald er naar waarde voor. Dat er slaven en slavenarbeid nodig zijn om het product op ‘de markt’ te krijgen en de eigenaars van de slaven te verrijken vind ik te ver gaan.

  Ten koste van andermans leven rijk worden vind ik niet ethisch en lijkt me ook niet passen in het libertarische gedachten goed.

  Daarom mijn eerdere opmerking;
  Zolang we blijven geloven dat ‘de markt’ een systeem is dat vrijheid biedt, zal de dictatuur van het grote geld blijven bestaan.
  Waar libertariers naar zouden moeten streven is naar mijn mening meer gelijkheid onder de mensen. Bijv. wanneer 3 libertariers op een onbewoond eiland stranden, kan het niet zo zijn dat na verloop van tijd 1 ervan het hele eiland bezit.

  PS. Doe dus niet zo dom en houdt op geld te zien als een doel op zich. Geld IS een behoefte, omdat het voorziet in behoeften.
  Ik vind niet dat ik dom doe, en vind het raar dat je het zo verwoord, maar goed; ik kan je niet zeggen het te laten, alleen terugkoppelen wat ik van je zin vind.
  Ik zie geld niet als een doel, en ik vind het zeker geen behoefte. Het is een middel, niet meer en niet minder. Het is een middel dat door toevoeging van valse waarde misbruikt wordt. Daar zit hem het bedrog waar ik in mijn model naar verwijs.

  Ron Arends [13] reageerde op deze reactie.

 10. @bill [9]:

  De markt wordt niet primair gestuurd door geld maar door behoeften. Geld is een gebruiksgoed dat er voor zorgt dat deze behoeften op elk gewenst tijdstip vervuld kunnen worden. Dat mensen meer of veel geld willen hebben is een logisch gevolg, geen oorzaak. Hoeveelheid geld = hoeveelheid vrijheid.

  Er is niks mis met winst maken, met verlies maken daarentegen is heel veel mis. Men MOET winst maken om de eigen behoeften te kunnen vervullen door het afnemen van producten van anderen die daarmee weer winst kunnen maken, etc.

  Geld dient niet ‘verdeeld’ te worden maar verdiend met het leveren van gewenste producten.

  Kortom: behoeften = markt.

  Dus NIET: het-willen-van-geld = markt

 11. Geld is een ruilmiddel, inderdaad, maar het probleem is de hoeveelheid geld die in omloop is (door bijdrukken resp. innemen). Dat wordt door centrale banken gestuurd, en deze manipulatie is de schuld van alles. Heel geniepig wordt op een kleine inflatie gestuurd zodat ze de mensen tevreden houden (kleine loonsverhoging) terwijl ze feitelijk niet/nauwelijks meer koopkracht krijgen. De crisis is hierdoor n.m.m. ontstaan. Banken zijn feitelijk distributiekanalen van de centrale banken, en daarom moeten ze koste wat kost in de lucht worden gehouden. Banken zijn ook voor de regeringen van belang omdat ze hiermee zicht houden op de geldstromen. Daarom voorspel ik dat er op een gegeven moment geen papieren geld meer is. “Lekker makkelijk voor u” – wedden?
  Waar staat overigens dat ik als burger verplicht ben een bankrekening te hebben? Je kunt de belastingen alleen per bank betalen, je kunt energie alleen via een website regelen – met daaraan verbonden een bancaire betaling (machtiging bij voorkeur), etc. Levensgevaarlijke ontwikkeling omdat de centrale overheid hiermee naar believen het individu aan of uit kan zetten…..

  Ugh [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Leonardo Pisano [12]:

  Klopt helemaal.

  In de vrije markt is er dan ook een open concurrentie in valuta mogelijk en wordt het ondersteund door bijv. de goud standaard.

  Wat we nu hebben is fiat geld, in principe gewoon een soort monopolie geld.

 13. @bill [10]:
  Ten koste van andermans leven rijk worden vind ik niet ethisch en lijkt me ook niet passen in het libertarische gedachten goed.
  Klopt helemaal: het Non Agressie Principe begint met pure zelfbeschikking: niemand mag beschikken over jouw lichaam, jouw geest, of je vruchten van arbeid (dat wat je verdient door jouw lichaam en geest in te zetten) zonder jouw expliciete toestemming.

  Dat impliceert automatisch dat slavernij uit den boze is. Dat impliceert ook dat het onrechtvaardig is als iemand jouw vruchten van arbeid rooft (bijvoorbeeld door middel van belastingen).

  Dus: wat is je punt?

  bill [17] reageerde op deze reactie.

 14. Waar gaat dit naar toe?
  Een totaalontwrichting van de samenleving, want wij pikken en slikken toch wel alles.
  Uiteindelijk gaat het er op uit draaien dat er een moment komt dat er sprake is totaal-armoede onder de bevolking. Al het geld is dan in het bezit van een piepklein wereld percentage mensen, de rijken der aarde.
  Eind goed, Al goed al moeten we gaan leren leven zonder geld en volledig op zelfvoorzienigheid icm ruilhandel gaan overschakelen.
  Wachten heeft geen zin, waarop wachten??? Iig en absoluut dus niet op de overheid, op buitenaardse hulp kun je ook lang wachten en eerlijk gezegd geloof ik ook niet in hulp van boven.
  Je kunt alleen elkaar helpen en alleen met elkaar kunnen we een compleet nieuwe samenleving opzetten en dit is dan ook gelijk de enigste weg om de overheid volledig buiten spel te zetten en onze vrijheid weer terug te nemen ook al moeten we een flink aantal stappen terug doen in de tijd.

 15. ergelijke occupiersmentaliteit:

  ‘het grote geld heeft onze lieve papa overheid omgekocht.’

  onnozel.

 16. @Ron Arends [13]:
  Ron, mijn punt is dat we met ons allen, libertarier of niet, belazerd en bedonderd worden.

  De grond-reden dat we crisis hebben in Europa, eigenlijki op de wereld, is volgens mij vanwege de dreiging dat hoge rente op staats obligaties (schuld) landen zodanig in problemen brengen dat ze de schuld nooit van zijn leven kunnen afbetalen. Wie bepaalt die rentes? Niet de belasting betaler, want die krijgt zijn geld nooit van zijn leven terug!

  Het grote bedrog… Kijk, luister en huiver, en heb compassie, ook met de mannen en vrouwen van Occupy, die net zoals jij en ik straks, nu al dik in de shit zitten. Een soort slaven, weet je….

  http://www.youtube.com/watch?v=-o9BBNUBs1w

Comments are closed.