De nadelen van kernenergie hebben we te danken aan de overheid: de Amerikaanse overheid en het militair-industriële complex. In de begintijd van kernenergie waren er centrales met uranium maar ook met thorium, een vloeibare brandstof.  De overheid voelde meer voor uranium omdat daarvan kernwapens gemaakt konden worden. Exit thorium dus hoewel de voordelen ten opzichte van uranium enorm zijn.

Thorium kan gebruikt worden als brandstof in een nucleaire reactor. Ten opzichte van uranium heeft het superieure fysieke en nucleaire eigenschappen, levert het minder afval op en is thorium als grondstof in veel grotere hoeveelheden aanwezig.

Nobelprijswinnaar Carlo Rubbia van het CERM heeft aan de ontwikkeling van thorium als alternatief voor uranium in reactoren gewerkt. Hij meldt dat een ton thorium even veel energie kan produceren als 200 ton uranium of 3,5 miljoen ton steenkool. Eén van de vroegere pioniers van deze techniek was de Amerikaanse chemicus Alvin Weinberg. Hij ontwikkelde een functionerende nucleaire reactor in 1960 maar dit werd uiteindelijk terzijde geschoven door de Amerikaanse overheid.

Reactoren die thorium gebruiken, produceren geen bijproducten die gebruikt kunnen worden om nucleaire wapens van te maken. En thoriumreactoren produceren veel minder radioactief restmateriaal dan de huidige uranium versies. Tenslotte is de grondstof thorium met een factor 3 tot 4 meer aanwezig dan uranium.  De grootste hoeveelheden thorium zijn te vinden in Canada, de VS, Australië, Zuid-Afrika, India en China.

Waarom stopt men niet met  uranium gestookte reactoren en bouwt men geen thorium centrales ? Dat komt omdat in de jaren 60 de Amerikaanse overheid de voorkeur gaf aan uranium vanwege het militaire bijproduct. De rest van de Westerse wereld volgde en vervolgens zitten we opgescheept met een inferieure energiebron. Want landen als Frankrijk, Engeland, Japan en de VS hebben miljarden (belastinggeld) gestoken in deze technologie.  In totaal zijn er 443 kerncentrales operationeel die een capaciteit leveren van 364,9 gigawatt.

Landen als Iran bouwen kerncentrales vanwege (de dreiging van) de productie van nucleaire wapens om zodoende de toekomst van hun politieke systeem te verzekeren.

Door de uraniumoptie is er een structuur ontstaan die teveel belang heeft om de bestaande situatie te veranderen.  Neem bijvoorbeeld de winning van uranium, een lucratieve business waar Canada van profiteert.

Het goede nieuws is dat India binnen een aantal jaar een thoriumreactor gaat bouwen als een prototype voor een toekomstige serie. Hiermee wil India gelijkertijd haar rijkdom aan de grondstof thorium benutten.

Leefden wij dus in een kapitalistische wereld dan was thorium de norm geworden voor kernenergie en zouden wij een schonere, goedkopere en veiligere vorm van energie gehad hebben. Helaas leven wij in een wereld waarin de overheden beslissen over dit soort cruciale zaken. De burger plukt de wrange vruchten en mag het gelag betalen.

 

24 REACTIES

 1. @Rien [3]: Precies, en dan?
  De Nederlandse regering is meer met buitenlandse problemen bezig dan met binnenlandse.
  Langzaam aan verdwijnt het belang van Nederland en haar inwoners, en worden we gedwongen inwoners van een failliete sprookjeswereld genaamd Europa…….

  Zé.

 2. Ik heb weinig verstand van dit thema maar wel twee vragen waarvan ik hoop dat een van jullie daar een antwoord op kan geven.
  – Ook al geeft thorium minder ‘rommel’ het blijft rommel veroorzaken. Hoe kan je rommel dat millennia gevaarlijk blijft een juiste prijs geven. Lijkt mij dat dit een grote incentive is om te ontduiken en de rekening op toekomstige generaties af te wentelen. Idem in het geval van een ongeluk (zie Fukushima waar de bevolking de rekening voor krijgt)
  – Doordat deze vorm van energieopwekking zeer centraal is, is er een nog groter gevaar op kartelvorming dan nu het geval is. Deze zal zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om te breken. Zeker als de staat erbij betrokken is.
  Ik hoop dat iemand mij wat meer inzichten kan verschaffen. Alvast bedankt.

 3. @Ron Paul Fan [12]:
  Dat is toch gewoon een methode om energie op te wekken door middel van kernfusie? Ik snap dat als iemand het heeft of “fusion” dat die meestal “hot fusion” bedoelt, maar is dat niet gewoon doordat dat “toevallig” het meest gangbare onderzoeksveld is? Ik ben niet heel bekend met de terminologie, dus correct me if I’m wrong.

 4. Misschien een beetje offtopic, maar heeft iemand echte ervaringen (gelezen) met de GEET-reactor? Dat zou een zelf te bouwen kokertje in je auto moeten zijn dat knalgas maakt en dat mengt met benzine. De verbranding zou schoner en vooral ook zuiniger zijn. Ik kom eigenlijk alleen maar in de aluhoedjes-sector terecht.

 5. Beetje raar artikel.

  Zonder de staat zou er waarschijnlijk helemaal geen kernenergie zijn. Het is duur en een technisch zeer moeilijk process vgl met fossiele centrales. Oorspronkelijk is het zoals het artikel stelt enkel opgestart omdat men bommen wilde maken. Maar ook daarna, zijn kerncentrales enkel door de staat gebouwd.

  En ook vrijwel alle ontwikkeling is gefinancierd door de staat.

  Komt verder bij dat thorium ook niet de heilige graal is. Tehnisch zijn er nog veel problemen met de toepassing in kencentrales. Met name het einde van de cyclus geeft nog veel problemen.

  Vgl een auto waarbij de uitlaat het niet doet. De motor stokt en stopt dan ook. Zoiets met thoriumcentrales waarbij het verwijderen van de verbruikte brandstof veel technische, commerciele en milieugerelateerde problemen geeft.

  Een van de andere problemen is dat anders dan bij uranium thorium zelf niet als energiebron gebruikt kan worden. Er is een katalystor nodig om neutronen te produceren. Die katalysator kan bijvoorbeeld plutunoim zijn.

  Daarnaast kan het anders dan het artikel stelt wel degelijk ook voor kernwapens gebruikt worden. Uranium is een van de bijproducten van thorium. Sterker nog, er is in de VS voor een flinke tijd een hybride centrale actief geweest die gebruik maakte van dit principe door het ontstane uranium weer te ‘verbruiken’ voor extra energie.

  Het idee van een complot tegen thorium door de staat is wat misplaatst. De staat had een voorkeur voro uranium, maar die staat is ook de enige reden waarom we zoveel centrales hebben.

  Momenteel wordt bovendien overal ter wereld thorium onderzocht als alternatieve energiebron voor uranium en kolen … door wederom vrijwel enkel overheden.

  Seneca [18] reageerde op deze reactie.
  lonelymind [23] reageerde op deze reactie.

 6. Ron daar kan ik je wel wat over vertellen. Ik heb een jaar terug een vrachtauto getest waarop een dergelijk systeem opgebouwd was. Het werkte zeer eenvoudig. In en watertankje wordt dmv elektrolyse knalgas gemaakt. Dat knalgas wordt aan de inlaatlucht toegevoegd en verbrand mee met de diesel (of benzine of welke brandstof dan ook). Voor de elektrolyse is stroom nodig en die wordt geleverd door de dynamo. Je raadt het al, de energie die vrijkomt bij de verbranding is theoretisch hetzelfde als de stroom die je erin stopt en niet meer. Sterker nog, door allerlei rendementsverliezen slaat de balans naar de verkeerde kant uit. Op die vrachtwagen was daarvan niets te merken overigens. Systeem aan of uit gaf geen meetbaar verschil. Ook niet toen we 2 systemen extern gevoed (uit lichtnet) gas lieten inblazen. “Myth busted” zullen we maar zeggen. Dit was dan weliswaar geen GEET reactor maar er werd wel knalgas toegevoerd met het vermeldde resultaat. Dat zal bij die GEET niet veel anders zijn denk ik. En als ik dan dingen lees als “hij moet naar het magnetische noorden gericht staan enzo.. Ach laat maar. Zonde van je tijd denk ik.

 7. @Armin [15]: Beetje rare reactie. Aangezien (milde schatting) 98 % van de Nederlanders de geschiedenis van kernenergie niet kent, lijkt het mij alleen daarom al goed dit wereldkundig te maken.
  Dat kernenergie door belastinggeld gefinancieerd wordt, is een enorme open deur die ik je graag laat intrappen. Voorheen Thorium Power – nu Lightbridge – is een commercieel bedrijf die zich onder meer in samenwerking met India bezig houdt met thoriumgestookte centrales. Ik kan Lightbridge moeilijk een staat noemen.

  Ron Paul Fan [20] reageerde op deze reactie.
  Armin [22] reageerde op deze reactie.

 8. @Ben Tels [17]: Oh ja, echte wetenschap….ja, dat is een hele lange tijd geleden dat ik daar iets van gezien heb. Maar vertel over die echte wetenschap aangezien we de laatste decennia alleen maar sprookjes horen over global warming, wat we wel en niet mogen eten en allerlei prachtige ‘onderzoeken’ die een leuke kop in het MSM nieuws mogen verzorgen.

 9. Duitsland zet zwaar in op ITER (kernfusie), een grote gok:

  http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,796138,00.html

  Jammer. Kernfusie is mega-duur, zeer gecompliceerd en dus de ideale energievorm voor de staat, die er als de kippen bij is om te proberen deze centralistische energievorm aan de praat te krijgen.

  De echte libertarier kiest voor een energievorm die lokaal geproduceerd en bekostigd kan worden door een kleine gemeenschap: wind, zon, aardwarmte, biomassa, enz.

 10. @Seneca [18]: Lightbridge – is een commercieel bedrijf die zich onder meer in samenwerking met India bezig houdt met thoriumgestookte centrales. Ik kan Lightbridge moeilijk een staat noemen.

  Twee fouten.

  Allereerst de truc: “Bespreek een detail en probeer dat te weerleggen. Nu heb je het geheel ook weerlegd.”

  Ik had het over thorium ontwikkeling in het algemeen. India en Lightbridge noemde ik niet eens in mijn post.

  Verder schrijf je zelf:

  onder meer in samenwerking met India

  Juist ja .. India … de staat India… 🙂

  Kernstroom is de meest etatische energievorm die er is, nog boven wind- en zonnestroom.

  Het artikel suggereerd dat het de staat is die thorium tegenhoud. Het omgekeerde is echter waar. Het enige wat thorium net als alle andere kenstroomvarianten gechapen heeft en in leven houdt zijn staten.

  In een vrije markt zou er vrijwel geen markt zijn voor zulke dure energie en zou het net als zonne en windenergie een niche markt zijn. In ieder geval totdat fossiel schaars wordt in economische zin. En voorlopig is dat nog niet het geval.

 11. @Armin [15]: Zou het ook niet zo zijn dat kernenergie na de eerste verwoestende toepassing door de staat is gemonopoliseerd vanwege die verwoestende toepassingsmogelijkheid?

  Stel je voor dat een particulier bedrijf deze militaire mogelijkheden in handen zou krijgen. Zoals de staat is vertrouwt zij haar bedrijven, om een bekend gezegde maar eens te parodiëren. Het aanhalen van die stelselmatige aanwezigheid van de staat als argument dat particuliere exploitatie van kernenergie niet haalbaar zou zijn is niet echt overtuigend.

Comments are closed.