Niet te beroerd om de confrontatie aan te gaan, begaf Peter Schiff zich onlangs onder de Occupiers in New York, geflankeerd door een groot bord met daarop “I’m the 1%, Let’s Talk”.

Hij vraagt diverse simpele, recht-toe-recht-aan vragen, maar heeft veel moeite met het krijgen van recht-toe-recht-aan antwoorden. Retoriek voert de boventoon..

Hattip LewRockwell.com.

39 REACTIES

 1. Je kunt ook met een groep geen discussie aangaan, niet als de meningen zo uiteenlopen als in ows, maar zelfs niet als ze het eens zijn. Emotioneel verhitte figuren die door elkaar gaan schreeuwen.

 2. Peter Schiff’s succes en integriteit, ‘ als investeerder ‘ en als promotor van een ‘ echte vrije markt ‘, zou als voorbeeld en redding kunnen dienen voor het kapitalisme en een echte vrije-marktwerking.

  Maarrr..eh…Met en door de corrupte realiteit van het huidige chaos,- of dissaster-kapitalisme, via de systematische financieële-politieke-lobby belangen-verstrengelingen in o.a. de EU-Crisis, zijn ook Peter Schiff’s pogingen om het kapitalisme te redden van zichzelf vooralsnog, futiel en nog niet eens een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat.

  Een juweel van een interview met Jack Abramoff (zat 17-maanden in een medium-prison-facility voor zijn lobbyïsten-zonden) gisteren op NBC, geeft, als men het EU. politieke-climaat durft te interpreteren, een helder inzicht in de Brusselse Politieke/Corporate belangen-verstrengelingen.

  ” Oh Beautyfull America “; (mijn header voor dit interview)

  http://www.rawstory.com/rs/2011/11/06/jack-abramoff-the-whole-system-is-corrupt/

  En als er na het zien van dit interview nog mensen zijn die de ‘ occupy bewegingen ‘ niet begrijpen, tja en tjeetje, dan waag ik ernstig te twijfelen aan des-luidens verstandelijke vermogens.

  Groetjes uit de Polder.

 3. Van Arabische naar Mondiale Lente.

  De poging van Peter Schiff om het debat aan te gaan met de Occupiers met de leus “I’m the l%, Let’s Talk”, is sympathiek maar lost niets op. Zowel de Occupiers als de l% gaan er namelijk aan voorbij dat de Occupy-beweging niet los is te zien van de Arabische Lente. Sterker, de Occupy-beweging is te beschouwen als het mondiale sluitstuk daarvan. Om tot een Mondiale Lente uit te groeien zullen de Occupiers wereldwijd er slechts oog voor moeten krijgen dat de wereld niet geteisterd wordt door een financiële maar door een existentiële crisis, die het leven in al zijn facetten (materieel zowel als immaterieel) ernstig bedreigd, dus ons (voort-)bestaan in de waagschaal stelt.
  Om dit alomvattende gevaar gezamenlijk het hoofd te bieden, niet allen in ons eigen belang maar met name in dat van onze eerste zorg: “Ons nageslacht”, zullen wij ons (als mensheid) dan ook moeten beraden over een mondiaal beleid op existentiële basis.
  Voor dat mondiale beraad leent zich de VN en voor de existentiële basis de gedachte van de aarde als een levend organisme. Een levende totaliteit die ondanks haar hoge leeftijd nog steeds niet heeft ingeboet aan levenskracht en daarmee aan het (voort-)brengen van nieuw leven. Kortom, een giga-moeder waar de mens niet boven staat – als ware hij de schepper ervan – maar een onlosmakelijk deeltje van is, gelijk elke cel in ons eigen lichaam.
  Het instandhouden van die organische eenheid, ook wel adequaat beheer of goed rentmeesterschap genoemd, is begrijpelijkerwijs de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal – als mensheid – en vraagt zodoende om een mondiale aanpak. Voor wie daar oog voor heeft, is de mogelijkheid daartoe levensgroot aanwezig.
  Mocht namelijk het ‘moeder aarde idee’ wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de politiek het op zeker moment wereldwijd zal aanvaarden als alomvattende grondslag van het beleid, dus als bruikbaar alternatief voor de gangbare financiële. Een redelijk alternatief, omdat het naadloos aansluit bij onze mondialiserende tijdgeest, die (als geest) niet te kapitaliseren is en verwijst naar mondiale eenheid. Deze zal begrijpelijkerwijs het einde betekenen van de verdeeldheid zaaiende religieuze en ideologische beleidsgrondslagen, zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke waarde van welke religie en ideologie dan ook. Alleen als overkoepelende beleidsgrondslag schieten zij stuk voor stuk tekort om de wereldcrisis het hoofd te bieden, beleidsmatig gesproken.
  Kortom, het ligt in de lijn der verwachting dat de wetenschappelijke onderbouwing van het ‘moeder aarde idee’, uiteindelijk zijn leiden tot de afschaffing van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt bepaalt) systeem, ten gunste van een alomvattend democratisch bestel. Een mondiaal eenheidsbestel dat niemand tekort doet en zodoende geen bedreiging vormt voor welke levens- en/of wereldbeschouwelijke overtuiging dan ook. Met als resultaat dat het geen angst maar alom vertrouwen inboezemt, wat toch de voorwaarde is voor de totstandkoming van een vruchtbaar beleid.
  Het is dit vertrouwen dat de weg vrijmaakt voor bovengenoemd hoopgevend VN-beraad, ter verwerkelijking van een mondiaal beleid onder VN-vlag. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst omgebouwd moet worden van een organisatie van regeringen, die primair hun eigen of nationale belangen nastreven, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, dat primair staat voor het mondiaal belang. Voor die broodnodige ombouw leent zich het slapende artikel 109 van het Handvest, dat spreekt van een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. Het tot leven roepen van dit artikel is ‘dé’ kans voor de slaapzak-activisten van de Occupy-beweging, om hun ongrijpbare ideële beweging dé richting te geven die leidt naar de beoogde eerlijke wereld. De mondiale samenleving die niet langer wordt voortgedreven door gekunstelde financiële en partijpolitieke krachten, maar drijft op het ideaal van ‘power to the people’.
  Daarvoor zal enkel het Handvest herzien moeten worden. Daarbij moet allereerst gedacht worden aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving van de internationale vrede en veiligheid) naar de Algemene Vergadering. Daardoor kan dit orgaan zich ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een gezaghebbend wereldforum. Een mondiale werkgroep deskundigen van diverse pluimage, die naast hun intellect begiftigd zijn met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid en daarmee voor het algemeen belang. Daardoor zijn zij in staat om – op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk terrein – met elkaar een mondiaal lange termijn beleid uit te stippelen waarmee de wereldproblemen en de daarmee gepaard gaande schrijnende onrechtvaardigheden effectief en duurzaam bestreden kunnen worden.
  De democratie in optima forma, waarvan de mondiale rechtsstaat de keerzijde is. Met elkaar vormen zij de democratische rechtsorde die te beschouwen is als de beleidsmatige vertaling van ‘het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal’, zoals wij ons dat ten doel hebben gesteld bij de proclamatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948, als reactie op de gruwelen van WO-II.

  Jacob. [7] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [8] reageerde op deze reactie.
  E. Wijk [10] reageerde op deze reactie.

 4. Prachtige illustratie over hoe er “gediscussieerd” wordt.
  Het is ook niet eenvoudig om je punt, je vraag, vast te houden.
  Ik probeer (!) om niet van “Wat doe je dan met de wegen”, afgeleid te worden naar de scholen, de armen, de onderontwikkelden, de zorg enz .
  Maar zo snel mogelijk naar het begin: “Heeft ieder mens recht op zijn eigen leven?”JA of NEE?
  Wil je een samenleving op basis van NAP? JA of NEE.

  Soms werkt dat!

 5. Peter Schiff is aanzienlijk slimmer dan de protestanten.

  Daarom:

  1. verdient PS 2 miljoen per jaar
  2. zitten de protestanten economisch in deep s***
  3. Kan PS mooi praten en de protestanten niet

  Gisteren na een tip van Daan de Wit de film/docu ‘Inside Job’ bekeken (ging over financieele drama 2008, niet 911). Betwijfel of het slim is van PS en de libertarische beweging om zich met die ‘1%’ te identificeren, dwz met de financieele zwendelaars ipv met mainstreet. Simpele pensioenfondsjes met mutsige naampjes als ‘Zorg en Welzijn’ krijgen maandelijks miljoenen binnen van de hardwerkende leden, waar rendement op gehaald moet worden. Het stomste wat je wel kunt doen is die bedragen afgeven aan de zwendelaars van Goldman & Sachs en consorten. Die stoppen om te beginnen alvast miljoenen in eigen zak. Vervolgens gaan ze ermee aan de slag en bouwen een kaartenhuis op wat onvermijdelijk in moet storten. Geeft niks, de traders van GS zijn dan al ruimschoots binnen, zie ‘Inside Job’.

  De zwendel gaat zelfs zover dat een klant waardeloze producten in de maag gesplitst wordt terwijl achter zijn rug om gewed wordt tegen de producten die verkocht worden, je reinste zwendel.

  http://www.imdb.com/title/tt1645089/

  Die deregulering van de financieele ‘industrie’ is een enorme fout geweest en moet worden teruggedraaid. Verder moeten die conglomeraten in honderden delen worden opgesplitst.

  http://www.youtube.com/watch?v=JeJuySjCL5g

  Greed is Good.

  Really?

 6. Ja.. de occupy.. de socialistische meute van deze eeuw.

  when you got enough you should work for the other guy..
  You should share your success.

  Blegh.

  Wel mooi om te zien. i employ 150 people, how many people do you employ… i wish.. well than go do it!

  Wel bewondering voor de mensen als hij, ondanks de belasting druk toch nog iets op kunnen zetten.
  zal wel begonnen zijn in een gunstiger klimaat. nu in Nederland beginnen is al bijna niet te doen. Ieder bezoekje aan de KvK stampt mijn motivatie al de grond in om voor mezelf te beginnen.l. regeltjes regeltjes regeltjes. … je dient bij een onderneming precies in loopgraven te lopen in de zelfde richting als de rest, die de overheid voor je uitgegraven heeft.
  en als je er overheen klimt… knallen ze je kop er af

  Duh-uh. [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Wouter ter Heide. [3]:
  Exellent! Beste Wouter, maar helaas, pindakaas met brokjes, en zoals je ongetwijfelt zal merken, op wat uitzonderingen na die de spreekwoordelijke regel bevestigen, lezen nog maar weinigen een ‘ lap ‘ text zoals jij hierboven hebt geproduceerd, hoe goed en inhoudelijk geformuleerd ook.
  In veel opzichten leven we in een ‘ regressief taal-climaat ‘ , als je’t niet in 140 symbooltjes twietert, tja, duh-uh, whatever, en door naar de volgende at-(dis)-tractie.
  ’t Historische besef ?….. Nihil !
  ’t Maatschappelijk besef ?…..Als me haar maar goed zit !
  ’t Ecologische besef ?…..Kelére wa’s die benzine duur !
  ’t Economische besef ?…..Shop till you drop !
  Kijk eens aan, zelfs ik kan twieten.
  Groetjes uit de Polder.

 8. @Hoc Voluerunt [6]:
  Quote,-” Ieder bezoekje aan de K.v.K. stampt mijn motivatie al de grond in om voor mezelf te beginnen.”,-Un-Quote.
  Tja, beste Hic-Voluerund, ’t valt allemaal nog niet mee om je eigen broek op te houden hé?
  Tip 1; Begin de dag vroeg, zo rond een uur of 6.
  Tip 2; Ga metéén aan’t werk en laat je niet afleiden door Milton Friedman of de koffie-juffrouw.
  Tip 3; Werk door tot tenminste 6 uur ‘s-avonds om je doel te bereiken.
  Tip 4; Ga op tijd naar bed.
  Al sinds m’n 15e werkt deze methode voor mij het best, en, ondanks alle regeltjes en m’n socialistisch-politieke voorkeur, vaar ik zeer wel.
  Doei-oei.

  dave [13] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [11]:

  Dat kan ik ook doen met valse/verschillende/gecopieerde namen.
  Cross-posting is niet overal welkom, volgens mij kan men ook gewoon artikelen ter discussie opsturen naar vrijspreker.

  Vandaar mijn vraag.

 10. @Duh-uh. [9]: Ik begin ook om zes
  uur.
  Milton wie? die monetarist?

  ik stop rond half vier.

  Dus u bent bereid om twaalf uur per dag te werken voor het socialisme?
  En dan bedoel ik het echte socialisme, niet dat systeem wat ze van de nazi,s gepikt hebben of was het keynes?
  In ieder geval ik ben pas rond me negentiende begonnen, al had het me niks uit gemaakt om op me vijftiende te beginnen.
  Ik geloof niet dat ik er beter van word als ik me hele leven moet werken
  voor een systeem waarin allerlei overbodige pennenlikkers mee eten
  terwijl ik dat inkomen liever besteed aan gokken (op de beurs)wisky hoeren
  en wiet.

  Duh-uh. [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Duh-uh. [9]: Broekriem en hard werken zijn mij niet vreemd.. Alleen als ik dan kijk wat ik allemaal af mag dragen en hoe ik het bedrijf MOET voeren… dan heb ik er al geen trek meer in.

  Party organisatie, dat was me op mijn 17e ook bijna gelukt, had zaal en dj’s en een geldschieter. Beveiliging danseressen etc etc… en toen kwamen de regeltjes… mag niet als je nog geen 18 bent was er 1 van en dan alle belastingen.

  IK HEB ER GEEN TREK IN OM ALS IK ZUURVERDIENDE CENTEN ZELF VERDIENT HEB DEZE AF TE DRAGEN AAN EEN OF ANDERE PARACIET.

  Duh-uh. [16] reageerde op deze reactie.

 12. Heel goed van Schiff, alleen zit het rendement van zijn actie niet in zijn gelijk, want dat is slechts net zo deel met dit soort fundamentalistische kapitalisten als bij elk ander soort systeem hijgen, maar juist in de symbolische waarde dat een 1% -er (dat is hij alleen niet) de moeite neemt een brug te slaan. Daarvoor applaus. Dat is ook precies waar het bewustzijns- proces bij de 99% over gaat … en dat is voldoende. Een ieder die sarcastisch opmerkt dat de OWS-ers geen oplossing aandragen heeft niet de essentie van revolutie begrepen …

 13. @Duh-uh. [16]: Me liefe got wah een arremoei toch weer!
  De één te lui om te werken
  Lezen is een kunst 🙂 Hoc is ’te lui’ om van de helft vd tijd dat hij werkt, puur voor een ander zijn inkomen te werken. En dat hij de tweede helft van de dag pas geld voor zichzelf verdient. Ik zal niet zeggen hulde, maar hem veroordelen kun je zeker niet want zijn motieven snijden hout.

 14. Dat Peter Schiff zich de 1 procent noemt is, vanzelfsprekend, ironie.

  En het is verstandelijk eigenlijk niet te vatten, wat Wouter ter Heide voorstelt: “We geven een club bureaucraten alle macht, en die gaan dan vergaderen over wat de rest van de mensheid moet doen, dan komt het namelijk allemaal goed.” We zijn allemaal een organisme, ofzo. In werkelijkheid is het een voorstel voor complete slavernij; dat zal hem niet duidelijk zijn, maar mij wel.

 15. Peter praat over 1% geld, maar waarom praat hij niet over 1% mens. Het constant uitdrukken van deze crisis in geld geeft al aan hoe beide kampen denken.

  Waarom niet gewoon 99% accepteert niet langer de macht van 1% die ons overladen met regels en wetten, zeg maar ons sturen en hun drek over onze hoofden uitstrooien.

  Het enige wat ik 99% verwijd is dat men nu of ooit geld heeft aangenomen van die 1%. Toen het nog hosanna was wilde iedereen profiteren en was niemand bereid de straat op te gaan en te protesteren tegen degene die ons van geleende en met tot slaaf makende geld voorzag.

  Men wilde oorlog, men wilde geld, men wilde geloven in illusies en men wilde god die het voor ons en voor Amerika opnam….Waarschijnlijk verdienen mensen niet beter, wij verdienen de aankomende berg met shit en Peter Schiff is niet meer dan een symptoom die uiteindelijk ook zal behoren tot de 100% die de ondergang gaat beleven.

  Een niet meetbaar percentage zal de dans ontspringen, die zullen ‘ergens’ in luxe de rampen wel doorstaan en overleven…Maar Peter Schiff en zijn gelijken maken daar zeker geen onderdeel van uit…Daar is ook dit piemeltje te klein voor.
  Ron Paul Fan [21] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [20]: Maar Peter Schiff en zijn gelijken maken daar zeker geen onderdeel van uit…Daar is ook dit piemeltje te klein voor.

  De joodse meneer Schiff (met toegegeven NWO/Protocollen-coefficient = 0.0) zei ergens dat hij 2 miljoen dollar per jaar verdient. Maak je geen zorgen over Peter. Die heeft IQ, geld en bovendien goud zat, die komt er (gelukkig) wel.

  Je moet de komende crisis ook weer niet overdrijven. Je hebt geen idee hoe leuk ganzeborden kan zijn in een tentje.

  IIS [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Ron Paul Fan [21]:

  Het is maar een spelletje? Wat gaat Schiff doen met al zijn assets als de totale wereld in brand staat. De wereld staat al in brand en dat Schiff niet ter plekke werd gelyncht is meer geluk dan wijsheid.

  Overschat jij de jeudjes niet een beetje? Dat ze geil zijn op bezittingen en geld wil nog niet zeggen dat ze ook de natuur naar hun hand kunnen zetten of de wereld zo kunnen inrichten dat ze nog langer als afgoden worden gezien.

  Het mondje snoeren komt tot een eind en dit soort volk kan niet langer met hun achtervolgingswaan een beroep doen op de verschrikkingen van de WOII. De tijden veranderen, dat dankzij hun eigen geniale afwijking.
  Ron Paul Fan [23] reageerde op deze reactie.

 18. @IIS [22]: Schiff is een goudadept, die kent de toekomst en zal overleven. In de jaren dertig maakten de meesten zich op tijd uit de voeten. De consequentie is dan dat de biezenmatters zonder geld gepakt worden, die er verder ook niets aan kunnen doen, terwijl de Blankfeins, Fulds en die AIPAC neocons binnen 10 uur in Tel Aviv zitten als de nood aan de man komt.

  Hier overigens een andere verstandige joodse meneer over wat er met de VS moet gebeuren:

  http://peakoil.com/generalideas/kunstler-critical-state/

  IIS [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Ron Paul Fan [23]:

  Een goudadept die kent de toekomst? Welke toekomst? Niemand weet hoe de toekomst er werkelijk zal uitzien, maar één ding weet ik haast wel zeker en dat is dat ook goud geen stuiver waard zal zijn als de elite dat wil.

  En mocht goud wel zijn waarde houden, dan zal het niet zo heel lang jouw goud meer zijn (confiscatie, weet je wel)…Oh, dan wil je het verstoppen? Maar waar ga je dan van leven? Waar wil je het laten als op het bezit van goud de doodstraf staat? Je wilt het bewaren voor NA de crisis? Maar er is helemaal niets meer na de crisis, na de crisis zal men nog heel lang zijn wonden moeten likken, vooropgesteld dat je de crisis hebt overleefd.

  En hoe lang zal de crisis nog na sudderen als je deze hebt overleefd en hoe lang zal het duren voor alles weer normaliseert en men gewoon weer goud kan ruilen voor geld of diensten zonder te worden afgeknald? Ik denk heel veel jaren, en heb je die tijd nog?….

  Goud beste man is niets waard als je zit gevangen op een eiland die in brand staat. De aankomende holocaust wil je overleven? Leg eens uit hoe dat in zijn werk zal gaan als heel de wereld in oorlog en ellende verkeert en deze wordt gecontroleerd en men nergens met zijn goud naar toe kan.

  Deze holocaust wordt er één van een totaal andere orde dan die er ooit is geweest. Tijdens de WOII kon men vluchten, maar waar wil je nu naar toe vluchten? Naar Amerika zoals veel mensen dat voor de aanvang deden van WOII?

  Ik ben en blijf sceptisch over goud en andere edelmetalen zolang de overheid ons kan vertellen wat te denken en wat te doen.
  Of denk je werkelijk dat de overheid goudbezitters ongemoeid laat? Je zou misschien een kans maken door NU te verhuizen naar een land waar alleen een gezonde weldenkende macht regeert die luistert naar zijn volk…Dan zul je het ergens moeten zoeken in….Laat me nadenken, uhm…Geef me tot volgend jaar dan kom ik er wel op.

  Goud is een tijdelijke en kortetermijnoplossing om het nog even te kunnen uitzingen (Toekomst: broodje kost 100 gram goud), maar goud is geen tussenoplossing, want tussen betekent dat daarna nog iets komt waar je mee verder kunt, maar dat verder zal er helemaal niet zijn…Tenminste ik ‘zie’ geen tussenoplossing.
  Ron Paul Fan [25] reageerde op deze reactie.

 20. @IIS [24]: Jij bent wel erg somber. Niet dat er niet genoeg zou zijn om je zorgen over te maken:

  – energiecrisis: het wordt (voorlopig) nooit meer zoals vroeger, maar er zijn voldoende alternatieven om niet naar het stenen tijdperk te hoeven terugkeren. Ik denk dat auto’s verdwijnen maar internet blijft.

  – financieele crisis: great default, heel goed mogelijk, maar daar ga je ook niet dood van. Bewijs: Argentinie. Ging ook failliet. 40% of zo onder de armoedegrens, gaarkeukens, ATM’s doen het maanden lang niet, enz. Reken maar dat goud werd geaccepteerd. Tien jaar later waren ze er weer boven op. IJsland lijkt er nu al boven op te zijn en kan weer lenen.

  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Ron Paul Fan [25]:

  Wat wil de wereld, niet landen, maar de wereld met al de miljarden mensen die met de dood op hun gezicht zullen lopen?

  Die willen we tevreden stellen met zoete woordjes?
  Nu kan men nog de boel sussen met woorden, maar de dag komt en misschien sneller dan men denkt, zal men de boel moeten sussen met wapens. Schieten op je eigen bevolking? De leugen waar Kadaffi om werd vermoord, een leugen in Libië, deze zal de waarheid hier worden. Mark my words!

  Ik ben misschien een doemdenker, maar ik ga gemakshalve uit van het meest slechte scenario. Als je de geest kent van de mens dan ken je ook zijn/de toekomst.

  Goud? Niemand zal je tegenhouden om het nu te kopen, maar wie zal je in de toekomst tegenhouden om het te verkopen?…
  Zé [27] reageerde op deze reactie.

 22. Je reactie (19) maakt duidelijk Karl, dat je mijn visie op de toekomst (een mondiale samenleving onder VN-vlag) totaal niet ziet zitten. Maar het zal je sterken te weten, dat je daarin bepaald niet alleen staat. Sterker, volgens mij deelt (op een enkele uitzondering na) de hele gevestigde orde je mening. Maar afgezien daarvan, vraag ik mij in gemoede af wat jouw visie op de toekomst inhoudt. Uit je reactie heb ik dat namelijk niet kunnen opmaken. Hopelijk kun je mij dat duidelijk maken. Bij voorbaat mijn dank voor de moeite.

 23. @IIS [28]: Hoi ISS, ik bedoel al dat somber gedoe, die doemscenarios.
  Ik ben van mening dat een betere wereld bij onszelf begint. En dan ook hoe dat wij bedenken deze te verwezenlijken.
  Door postief te denken over onze toekomst, creëren wij een betere toekomst.
  Ik ben van mening dat dat beter bijdraagt dan al dat geklaag.
  Want is dat niet precies waar wij dagelijks mee worden overspoeld door de media?
  Ik wil er niet meer mee bezig zijn, ik wil bezig zijn met een betere wereld voor iedereen, en dat begint bij de manier waarop ik erover denk.
  Kunnen wij ons voorstellen wat voor een kracht er vrij komt als wij daar allemaal zo over denken?
  Regeringen wereldwijd hebben er in gefaald hun beloftes waar te maken.
  Wel, het woord en de daad is nu aan ons.
  Geloof in je eigen kracht.

  Zé.

  IIS [31] reageerde op deze reactie.
  Zé [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.