Opperdienaar: Vandaag wil ik het eens andersom doen. Ik wil de Vrijspreker wel eens interviewen

Vrijspreker: Uw wil is wet. Deze specifieke vrijspreker is wel te interviewen. Wat wilt U weten?

Opperdienaar: Hoe komt het dat jij mislukt bent als slaaf of in ieder geval dat jij zoveel meer protesteert tegen je beroving dan andere onderdanen? Als heerser verwacht je toch dat als je een berg babies van je vrouwlijke onderdanen krijgt, dat als je die precies hetzelfde onderwijs geeft en precies dezelfde media voorschotelt, dat je dan precies dezelfde slaven eruit krijgt.

Vrijspreker: Dat lijkt me een correcte deterministische stelling, namelijk dat als alles precies hetzelfde is, dat je dan ook precies dezelfde uitkomst zou moeten krijgen. Elk natuurkundig experiment in de geschiedenis wijst er op dat precies dezelfde beginsituatie zich ontwikkelt naar precies dezelfde vervolgsituatie. De natuurwetten zijn constant over de tijd en alle materie gedraagt zich volgens de natuurwetten, ook menselijke materie. Het zijn universele principes. Kennelijk zijn er toch verschillen geweest tussen mij en andere onderdanen. Die verschillen kunnen OF aangeboren zijn OF aangeleerd, maar verschillen moeten er geweest zijn.

Opperdienaar: Laat ik er even vanuit gaan dat het me nog niet lukt om zoals in het boek ‘Brave new world’ de genetische samenstelling van onderdanen te controleren. Dus ik ben het meest in geinteresseerd in je vroegste ervaringen na de geboorte.

Vrijspreker: Ik weet nog dat mijn vader buitenlandse studenten van zijn werk, thuis bij ons te eten uitnodigde. Waar ze ook vandaan kwamen, allemaal hadden ze het idee dat het onderdaanschap van hun heersers, beter was dan onderdaan zijn van buitenlandse heersers. Het leek me logisch gezien onmogelijk dat ze daar allemaal gelijk in hadden.

Opperdienaar: Die logica, daar moeten we nog wat tegen vinden, zonder dat dit de produktiviteit van de onderdanen aantast.

Vrijspreker: Ik kan me nog een Scandinavier herinneren, die beweerde dat veel west europese llanden een schandalig koloniaal verleden hadden van plundering en uitbuiting, waar ze daar in Scandinavie ver boven stonden. Mijn moeder haalde toen de Vikingen erbij, maar volgens de Scandinavier deden die voornamelijk aan handel. Mijn ouders riepen iets over plunderingen en Dorestad en dat de VOC voornamelijk een handelsmissie was, maar ze werden het niet eens. De meest voor de handliggende conflictvermijdedende oplossing ‘we hebben beiden gelijk, ondanks dat we tegenovergestelde zaken beweren’ werd ook niet gekozen.

Er schoot toen door mijn hoofd, dat het misschien mogelijk was dat beiden partijen misschien onjuistheden verteld waren over hun vaderlandse geschiedenis. Op die manier was het mogelijk dat beiden dachten dat de voorvaderen van hun eigen vaderland zich voornamelijk met vreedzame handel bezig hadden gehouden en dat de voorvaderen van onderdanen buiten hun vaderland, zich voornamelijk met plunderen hadden bezig gehouden.

Ik had nog niet door dat de grens die onderdanen met vreedzame voorouders scheidt van onderdanen met plundervoorouders, precies de machtsgrens is van de organisatie die mensen onderwijs opdringt over de vaderlandse geschiedenis. Wel had ik door dat de realiteit consistent was en het niet zo kon zijn dat iedereen gelijk had terwijl ze tegenovergestelde zaken beweerden.

Ook kan ik mij herinneren dat er Chinezen op bezoek kwamen die er zeker van waren dat in het kapitalistische Nederland een grote groep armen voortgezweept werd door een dunne bovenlaag superrijken. Dit was een van nature optredende situatie, waar de Chinese overheid hun onderdanen tegen beschermdde. Het vreemde was dat deze Chinezen 1500 gulden/maand kregen van de Nederlandse overheid, maar daar 1200 gulden van moesten afstaan aan de Chinese ambassade en vervolgens huurden voor 100/maand, aten voor 100/maand en 100/maand spaarden om enthousiast en beladen met consumptiegoederen terug te gaan naar China. Het uitwisselingsprogramma werd door de Chinese overheid snel stopgezet. DIt was allemaal nog voor Occupy Tianmen en de slachting bij het plein van de hemelse vrede.

Al die studenten hadden ze een andere nationaliteit en een andere religie en allemaal dachten ze dat hun god en hun staat de beste was. Misschien was toen een zaadje gezaaid dat het later in twijfel trekken van de decreten der heersers mogelijk maakte.

Opperdienaar: Teveel tijd om na te denken, lijkt me ook onverstandig. Daarom zorgen progressieve belastingen er ook voor dat hoe produktief en waardevol je jezelf ook weet te maken voor anderen, je altijd geplunderd moet worden tot het bestaansminimum, zodat je de hele tijd moet werken en niet kunt nadenken over dat soort existentiële vraagstukken.

Ik neem als conclusie mee: We moeten als heersers om verder produktiefouten van slaven in de toekomst te voorkomen, waarschijnlijk reizen en internationale contacten wat minder eenvoudig maken.

9 REACTIES

 1. @The Red Pill [1]:

  Zou het kunnen dat deze opperdienaar ook geboren is in deze maatschappij, en dat hij in een onbewaakt moment nagedacht heeft hoe hij het beste, gemakkelijkste, aan de kost kon komen? En toen al bedacht heeft dat hij beter heerser dan slaaf kan worden?

  En van toen af de baantjes en trucs geleerd heeft om de opperdienaar te worden? En nu er naar streeft om zelfs de opperheerser te worden?

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 2. Uitstekende artikel !
  ‘Opperdienaar’ en ‘Slaaf’ zijn in deze figuratief, niet feitenlijk. Maar dat had de ‘rode pil’ blijkbaar niet begrepen.
  Want er bestaan geen heersers die naar de mening van hun slaven informeren en zeker deze mening van de slaaf niet zullen publiceren.
  Dat het reizen steeds moeilijker zal worden, is zeker. Nog even los van de CHIP die we in ons paspoort moeten hebben, – waardoor we onze persoonlijke vrijheid hebben verloren – schijnt de procedure inmiddels als volgt te zijn;
  Voor Nederlanders, resident in een andere EU-lidstaat, – die dus wat betreft hun RESIDENTIE STATUS afhankelijk zijn van een geldig paspoort (omdat ze anders daar niet mogen verkeren/maar evenmin mogen reizen) – heeft de nederlandse Rechtstaat in 2009 de volgende procedure in het leven geroepen om het paspoort te ‘vernieuwen’.
  Dwz. Voor het vernieuwen – niet het verlengen van het bestaande paspoort zoals vroeger, maar de afgifte van een volstrekt en geheel nieuw paspoort – zijn de volgende benodigdheden.

  1. Het hebben van / beschikken over van een computer.

  2. Het hebben van / beschikken over internet (ADSL) met extra’s
  aan de benodigde software.

  3. Het hebben van / beschikken over een printer (en inkt) om
  een bepaald formulier te downloaden, in te vullen en te
  printen.

  4. Met dit formulier naar het dichtsbijzijnde Consulaat te rijden,
  – en wanneer dat niet lukt, ca. 1.000 km te reizen naar de Ambassade – om daar ‘als slaaf’ onderdanig het formulier aan te reiken aan de
  betreffende vertegenwoordiger van de nederlandse
  rechtsstaat.
  Met het modeste verzoek of het deze vertegenwoordiger alsjeblieft gelieft, alsjeblieft vandaag nog debenodigde vingerafdrukken te nemen. Anders is de hele reis voor niets geweest.

  OH, men had ook het inktkussentje en de speciale inkt om de vinger afdrukken te kunnen nemen, ZELF moeten meenemen ?

  Terug naar af, ofwel punt 1. Onder toevoeging onder punt 3.
  de aanschaf van een inktkussentje en speciale ‘vingerafdruk’
  inkt.

  5. – Het laten maken, door een professionele vakfotograaf van
  speciale pasfoto’s, (waarom men niet mag (glim)lachen (men
  is immers slaaf en dus per definitie ongelukkig) en die
  aan uiterst strikte regels onderhavig zijn.

  6. – Het, onderdanig aanreiken van deze foto’s en in alle
  nederigheid verzoeken dat deze foto’s goed worden
  bevonden. Zoniet dan dienen de punten 5. en 6 te worden
  herhaald.

  7. – Indien zowel het formulier als de foto’s worden
  goedbevonden, dient de slaaf toestemming te geven dat
  deze, alsmede de nieuwe paspoort gegevens worden
  geincorporeerd in de CHIP van het nieuw af te geven
  paspoort.

  8. – Bij vooruitbetaling dient men eveneens ca. € 67,00 euro
  in te leveren.

  9. – Na een wachttijd van een kleine maand, wordt het
  felbegeerde rijsdocument afgegeven. Dwz. wanneer u
  de post de betreffende EU-lidstaat niet vertrouwed dat u
  opnieuw 1000 km. mag reizen om het paspoort in ontvangst
  te mogen nemen.

  EN DAT IS ALS ALLES GOED GAAT !

  Want als het enigszins tegen zit, dan weigert de consulaire afdeling van de nederlandse ambassade de paspoort afgifte. Zonder nadere opgaaf van redenen ! !

  Daardoor komt u terrecht in een soort van illegale situatie in het buitenland, waarbij u evenmin over een reisdocument beschikt om naar Nederland te reizen.

  Als u dat tenminste dan nog wenst ! ?
  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Aequitas [3]: Is het niet ook zo dat je geen bril mag dragen op die foto? Waarschijnlijk hebben ze ook het liefst dat je als slaaf niet zo veel ziet.
  Een onprettig idee trouwens dat je zo afhankelijk bent van 1 organisatie en je zonder hun document als rat in een val zit.

  @The Red Pill [1]:
  Een veel voorkomend misverstand over de quantum mechanica. QM beschrijft de realiteit in waarschijnlijkheidsfuncties, die de kans aangeven dat een aspect van de realiteit een bepaalde waarde heeft, als je een meting van dat aspect doet (bijv. snelheid of positie). Echter, volgens QM is de waarschijnlijkheidsfunctie op tijdstip t+1 geheel afhankelijk van de waarschijnlijkheidsfunctie op tijdstip t. Daar zit geen vrijheid in. Als je 1000 metingen doet op tijdstip t en 1000 op t+1, is de distributie op t+1 precies te bepalen als je die op t weet.

 4. @Hub Jongen [6]: Heerser zijn, levert je allerlei mooie dingen op waar anderen voor moeten werken. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar de slaven waar ik mee spreek, verdedigen hun slavernij met verve en zweren bij de noodzaak van een heerser. Het lijkt niet zo zeer angst te zijn, maar bewondering dat ze drijft.

 5. Ik vond die dialoog tussen De Vrije Man & De Gevangen Heerser eerlijk gezegd wel vermakelijk en interessant, alleen een beetje kort zeg maar.

  Maar voor hen die ‘ietsje-pietsje’ méér willen weten over ‘The Origin Of Species’ is de volgende link ‘nogal’ interessant.

  Zeg maar …

  http://www.darkmoon.me/2011/america-vanquished-part-1-america-as-an-israeli-colony-by-dr-lasha-darkmoon/comment-page-1/#comment-3270

  Gevonden op http://www.iamthewitness.com.

  Natuurlijk.

  Where else ?

  Mvg

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 6. @knowtoomuch [8]:
  Vat ik de aangehaalde site goed samen als de kritiek is:
  “Groep A heeft het pistool van de staat in zijn macht gekregen, weg met groep A”

  Libertariers beweren dat zodra je een groep in de samenleving hebt die geoorloofd geweld mag gebruiken tegen vreedzame mensen, dat het dan altijd misgaat. Of groep A, groep B of groep C er nu controle over krijgt, het is zinloos tegen A, B of C te protesteren. Als je het goedkeurt dat er een groep mensen is die een pistool mag vasthouden en gebruiken om hun doelen te bereiken, dan ben je al verloren. Wie allemaal geld steekt om het pistool op zijn tegenstander te richten is dan minder relevant.

  Ik vraag me af waarom mensen zich altijd zo op de groepen richten die de staatsmacht proberen te beinvloeden, maar niet het bestaan van die macht in twijfel trekken?

Comments are closed.