RED: Dit artikel beschrijft klachten die in de samenleving steeds meer gehoord worden. Om tot oplossing te komen voor een echte Vrije samenleving moeten echter eerst veel meer mensen begrijpen wat de zwakheden (en slechte eigenschappen) van elke “democratie zijn. Zoals in de maatschappij, en de geschiedenis, te zien is, groeit elke democratie uit tot een dictatuur.

Het artikel is daarom slechts een begin van een mogelijke oplossing.
Hoezo sociale democratie anno 2011 in Nederland ?

De minister-president Marc Rutte verwijt dhr. Wilders zelf onlangs onfatsoenlijk taalgebruik.  Echter bij diens vraag aan de minister-president tijdens het 2e Kamerdbat afgelopen donderdag 22 september om in het kader van de sociale democratie onder het Nederlandse volk een referendum te houden over het wel of niet uittreden van Griekenland uit de euro toont

Marc Rutte zelf openlijk totaal disrespect jegens zowel de invulling van de sociale democratie als jegens inspraak en beslissingsbevoegdheid van het Nederlandse volk.

Ik citeer onderstaand de woorden van dhr. Rutte als antwoord op deze vraag van dhr. Wilders :
De huidige regering is voorstander van de representatieve democratie. Mijn antwoord op Uw vraag luidt dus: “NEE”, we houden GEEN referendum”, aldus zegt Marc Rutte.

Is dhr. Rutte vergeten dat dhr. Balkenende TEGEN DE WIL VAN HET VOLK, neergelegd in een referendum achter de rug van het Nederlandse volk Nederland bij een 2e ronde gewoon bij de EU heeft geduwd ?  Dit moet tot op heden nog steeds worden gecorrigeerd. NEE is NEE en blijft NEE. HET NEDERLANDSE VOLK WIL NIET IN DE EU.

Dat is helder en duidelijk. Wat de meerderheid niet wil, hoort ook niet te gebeuren.

Wat betekenen deze woorden van dhr. Marc Rutte nu concreet, die hij, zoals zo vaak sneaky / stiekem  “even snel erdoor jast” ?

Nou, dhr. Marc Rutte lapt even snel kort door de bocht de sociale democratie en de wil van het Nederlandse volk compleet aan zijn laars.
Hij probeert zich te verstoppen achter de verkiezingsuitslag met de VVD als nipt met hakken over de sloot gekozen grootste partij.

De minister-president meent werkelijk dat een clubje rechtse elite even voor heel Nederland mag bepalen wat REPRESENTATIEF goed voor ons is en wat wij vooral wel en niet voor plichten hebben als Nederlandse burgers.
Daarbij vergeet dhr. Rutte voor het gemak even onze rechten en de wil van het volk.

Het volk bepaalt nog steeds in een sociale democratie en niet een paar rechtse vertegenwoordigers namens, voor en door 16 miljoen Nederlanders.
Het wordt dringend tijd dat sociale democratie wordt uitgevoerd, zoals sociale democratie hoort te zijn, NL. uitvoering door een regering van de wil van het volk: het volk bepaalt, niet een klein eliteclubje.

Dhr. Rutte meent wellicht deze arrogante houding te kunnen rechtvaardigen door daarbij met de grondwet te kunnen schermen waarop hij zijn arrogantie baseert. Of heeft hij een andere verklaring om zich eruit te proberen te draaien?
Feit is dat hij zijn uitspraak van de representatieve democratie MEENT.

Conclusie:
Alsnog moet er anno moderne 2011 in het kader van werkelijke sociale democratie met spoed 
zowel een referendum komen over uittreding uit de EU, uittreding van Griekenland en herziening van de grondwet middels uitbreiding van beslissingsrecht en inspraak door het Nederlandse volk.

Het wordt hoog tijd dat sociale democratie eindelijk eens wordt toegepast, zoals sociale democratie hoort te zijn: de macht aan het volk en niet aan een “representatieve ( ??? ) elite van welke soort dan ook.
Partijen beloven in theorie verkiezingsprogramma’s van alles, maar doen in de praktijk gewoon wat zij zelf goed vinden en willen, vaak compleet haaks op de wil van het volk.

Die tijden zijn nu voorbij. Dat tolereert het volk niet meer.
Het kabinet dient voortaan daadwerkelijk uit te voeren wat het volk wil en niet meer hetgeen wat het kabinet het volk opdringt, voorspiegelt, voorgoochelt en het volk middels bangmakerij en manipulatie mee over de streep probeert te trekken.

Ingezonden door  Fritz Wuehler

 

 

5 REACTIES

 1. Begrip sociaaldemocratie (vanuit de wikipedia):

  “Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die op democratische wijze binnen de bestaande maatschappelijke of politieke orde een sociale wetgeving of een geleidelijke hervorming op grond van min of meer egalitaire beginselen voorstaat. Sociaaldemocraten zijn aanhangers van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is.

  Vaak wordt de term socialisme gebruikt om sociaaldemocraten aan te geven, al is socialisme een breder begrip dat ook linksere ideologieën binnen en buiten het parlementair stelsel (zoals al dan niet revolutionaire communisten en soms anarchisten) omvat. Ook worden er wel vraagtekens gesteld bij de indeling van sociaaldemocratie onder socialisme, vooral door linksere socialisten.”

  Zelfde wikipedia over Nederland regerings vorm.

  “Constitutionele Monarchie
  Een constitutionele monarchie is een vorm van monarchie waarbij niet slechts de monarch of regent bepaalde bevoegdheden bezit, maar waar naast hem diverse andere ambten, eigen door de constitutie geattribueerde bevoegdheden bezitten. Deze constitutie kan geheel of gedeeltelijk neergelegd zijn in een geschreven grondwet, maar dat hoeft niet. Zo kent het Verenigd Koninkrijk wel een constitutionele monarchie, maar geen grondwet.

  Parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid. In het parlementaire systeem ontleent de uitvoerende macht, de regering, haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement. Meestal bestaat er een volledige scheiding tussen het staatshoofd (president of monarch) en de regeringsleider, die verantwoordelijkheid aflegt tegenover het parlement.”

  Nederland is geen sociaaldemocratie.

  Trouwens een “Constitutionele monarchie – parlementaire democratie” en een “Sociaaldemocratie” zijn beiden immorele regeringsvormen en hierdoor gedoemd te falen.

  Jacob. [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Alex [1]:

  Uw heldere betoog, kan de aanzet zijn tot een evenredig heldere discussie.

  En daarom plaats ik ‘ nogmaals ‘ de link naar ” (Democratic) Lessons from Iceland.” (by Birgitta Jónsdótter)

  ” The People Can Have The Power!”

  http://www.informationclearinghouse.info/article29722.htm

  Alsook een link die verwijst naar de consequentie(s) van de uitholling van democratie.

  ” Big Finance Moves In.” (by Mike Whitney)

  http://www.counterpunch.org/2011/11/14/big-finance-moves-in/

  Met uw eind-argumentatie over ‘ falende en inmorele ‘, door procedurele parlementaire of sociaal-democratische verworven regeringsmacht, slaat u m.i. de spijker prima op de kop. Een Constitutionele-Monarchie heeft niets met democratie van doen, maar wordt door het Ned. Politieke-Spectrum min of meer ‘ gedoogd ‘ uit gemak,- behoud,- en machtszucht.

  Waarmee ik trouwens niet wil zeggen! dat een volgens een procedurele parlementair-democratische of sociaal-democratische ‘ Gekozen-President ‘, een beter alternatief is. (Zie nu vooral Italië, alwaar de democratie nu volkomen uitgeschakeld is, maar ook in Frankrijk, Spanje en…..Duitsland, om er wat te noemen, kent men slechts een in-directe,- (dus pseudo!) democratie, ‘ praktisch vergelijkbaar ‘ met de Nederlandse-pseudo-democratie.

  De VS. spant de kroon in dit geval, ALLE POLITICI zijn er legaal te koop, daar hebben ze nu een soort ” I Make Them An Offer They,-(the polticians),-Cannot Refuse, Maffia-Democratie,” ook wel het ‘ crypto-fascisme ‘ genaamd.

 3. U moet Rutte niet rechts noemen. De VVD is net zoals alle andere partijen gewoon een socialistische partij. Laten we ze links noemen en de SP extreem links. Wat betreft uw betoog over het ondemocratische karakter van de besluiten van deze en iedere andere regering die ons land ooit heeft gekend kan ik u alleen maar gelijk geven. Democratie is gewoon een andere vorm van dictatuur.

Comments are closed.