Een libertarische vriendin uit Equador stuurde een commentaar op het artikel “Kleine stappen op weg naar Vrijheid”.

Daarbij haalt ze een citaat aan uit 1887 van de Schotse professor in de geschiedenis Alexander Tyler van de Universiteit van Edinburough: “Een democratie is altijd tijdelijk; een democratie houdt op te bestaan op het moment dat kiezers ontdekken dat ze voor zichzelf leuke dingen kunnen kiezen ten koste van de belastingbetalers. Daarom zal elke democratie in  elkaar storten en gevolgd worden door een dictatuur”.

De geschiedenis volgt het volgende pad:

Van slavernij naar spiritueel geloof;

Van spiritueel geloof naar grote moed;

Van moed naar vrijheid

Van vrijheid naar overvloed;

Van overvloed naar zelfingenomenheid;

Van zelfingenomenheid naar apathie;

Van apathie naar afhankelijkheid;

Van afhankelijkheid terug naar slavernij.

Het “Westen” (Nederland) zit nu in de laatste fasen: apathie – afhankelijkheid – slavernij

————————–
Hieronder het volledige commentaar uit Equador dat zeker ook de moeite van het bestuderen waard is.

Commenting on Small Steps Toward Liberty,

FreedomFighter says:
Obituary — Very Interesting In 1887 Alexander Tyler, a Scottish history professor at the University of Edinborough, had this to say about the fall of the Athenian Republic some 2,000 years prior:”A democracy is always temporary in nature; it simply cannot exist as a permanent form of government. A democracy will continue to exist up until the time that voters discover that they can vote themselves generous gifts from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates who promise the most benefits from the public treasury, with the result that every democracy will finally collapse over loose fiscal policy, (which is) always followed by a dictatorship.””The average age of the world’s greatest civilizations from the beginning of history, has been about 200 years. During those 200 years, these nations always progressed through the following sequence:From bondage to spiritual faith;From spiritual faith to great courage;

From courage to liberty;

From liberty to abundance;

From abundance to complacency;

From complacency to apathy;

From apathy to dependence;

From dependence back into bondage.”

 

The Obituary follows:

Born 1776, Died 2008

It won’t hurt to read this several times.

Professor Joseph Olson of Hamline University School of Law in St. Paul, Minnesota, points out some interesting facts concerning the last Presidential election:

Number of States won by: Obama: 19 McCain: 29

Square miles of land won by: Obama: 580,000 McCain: 2,427,000

Population of counties won by: Obama: 127 million McCain: 143 million

Murder rate per 100,000 residents in counties won by: Obama: 13.2 McCain: 2.1

Professor Olson adds: “In aggregate, the map of the territory McCain won was mostly the land owned by the taxpaying citizens of the country.

Obama territory mostly encompassed those citizens living in low income tenements and living off various forms of government welfare…”

Olson believes the United States is now somewhere between the “complacency and apathy” phase of Professor Tyler’s definition of democracy, with some forty percent of the nation’s population already having reached the “governmental dependency” phase.

If Congress grants amnesty and citizenship to twenty million criminal invaders called illegal’s — and they vote — then we can say goodbye to the USA in fewer than five years.

If you are in favor of this, then by all means, delete this message.

If you are not, then pass this along to help everyone realize just how much is at stake, knowing that apathy is the greatest danger to our freedom.

This is truly scary! Of course we are not a democracy, we are a Constitutional Republic . Someone should point this out to Obama. Of course we know he and too many others pay little attention to The Constitution. There couldn’t be more at stake than on Nov 2012. If you as concerned as I am please pass this along.

Laus Deo, Semper Fi

Ingezonden door Judy

16 REACTIES

 1. 2500 duizend jaar geleden liep er ene Plato rond die zei: Democratie leidt tot dictatuur.

  De kunst van democratie is: mensen laten geloven dat ze vrij zijn door middel van het keer op keer benadrukken van de on-vrijheden in andere verre landen.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @J.H [1]:

  “…mensen laten geloven…

  Inderdaad verbazend hoe goed politici daar in slagen.
  Vanochtend had ik een heel kort gesprek in het voorbijgaan met een verpleegster in het ziekenhuis:

  Zij klaagde dat alles duurder en de zorg minder werd.
  Ik maakte een opmerking dat het daarom jammer is dat er zoveel geld weggaat aan oorlogen als Libië en Afghanistan.
  Zij: “ja maar dat is nodig voor de vrede. U wilt toch ook vrede? Anders krijgen we hier de Taliban, en dat wilt u toch ook niet?”

 3. Quote: Alexander Olsen; ” There is an e-mail floating around on the internet dealing with the 2008 Obama/McCain election and the 2000 Bush/Gore election with ramarks of a ‘ Scottish Philosopher named Alexander Tyler, ect.” ( http://www.snopes.com/politics/quotes/tyler.asp )
  ————————————————————-
  “Part of it is attributed to me. It’s entirely BOGUS! as to my authorship.

  I’ve been trying to kill it since December 2000!” end quote.

  http://www.factcheck.org/2009/01/unreported-stats/
  ————————————————————-

  ” Part of it is atributed to me. it’s entirely BOGUS!”

  Met dank aan ene Judy, who the hell is Judy?, heeft, de toch normaal wel betrouwbare inzender van nieuws en opinie-stukken, Hub Jongen, in dit geval het toch gemakkelijk verifieerbare BOGUS-verhaaltje van ene Judy niet ge-fact-checked! Da’s niet zo mooi Hub, en wat meer is, moeten we nu in’t vervolg telkens ‘ jouw huiswerk doen ‘ om de feiten te achterhalen?
  ————————————————————-
  Affijn, Democratie, het ontstaan en de ontwikkeling ervan, kan men in deze tijd misschien beschouwen als een eindige politiek/maatschappelijke bestuurs-vorm, maar ins-gelijk waren de Feodale, de Keiser-rijken, het verlichte despotisme, de dictaturen en alle andere bestuurs-vormen, van tijdelijke aard!

  Democratie echter, kan alleen bestaan en (zich) verder ontwikkelen als de respectievelijke bevolkingen met de politieke en maatschappelijke elites, die de democratie als bestuurs-vorm prevaleren, zich ten volle in zetten, om deze bestuurs-vorm continu met de in tijd veranderende maatschappelijke omstandigheden aan te passen, te up-graden en te tweaken, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de grond of basis-principes die ‘ Democratie ‘ definiëren.

  En kan ik het dus deels wel met Hub Jongen eens zijn, tenminste, met de aanhef van zijn artikel ” Van Democratie naar Slavernij “. Daar ik met toenemende bezorgdheid waarneem, dat het steeds meer mensen ‘ worst zal zijn ‘ wat er met de democratie als-zodanig aan de hand is. Steeds meer (vooral in Westerse landen) zien ‘ de gewone burgers met lede ogen aan ‘ hoe in ‘ anti-democratische ‘ belangen-verstrengelingen ver- en ge-bonden politieke en maatschappelijke elites, vrijwel ongehinderd en met lak aan elk democratisch principe, op grote schaal machts-misbruik plegen, in de door hen ge-creëerde chaos van een door hen veroorzaakte mega-crisis.

  We leven weer volop in tijden van ‘ klassen-strijd ‘, niet door de democratie, maar vanwege de uitholling ervan door ’t elite schoften-tuig ‘ dat in en door een ‘ echte-democratie ‘ verhinderd zou kunnen worden om zich over de ruggen van ‘ de massa’s ‘ nog veerder te verrijken.

  Hier in Nederland, zoals in de V.S. al sinds 2008 aan de hand is, vinden die grijp-en-graai elites het nu tijd om de lage-landse midden-klasse te knippen en te scheren. dehalve gaat er nu zo’n 60% van de hypotheek-rente-aftrek-subsidies naar (multi)miljonairs, ’t is toch wel typisch, en navrant cynisch, dat het totale bedrag (18,5 miljard Euro) dat voor die h.r.a. geoormerkt is, zo byzonder overéénkomt met het bedrag de Rutte’s Bende van Drie wil bezuinigen.

  De middenklasse rekent zich nog steeds rijk met het economische en echte-vrije-markt-werking blokkerende h.r.a.-gedrocht, maar onhoudbaar als die regeling (al lang) is, zal dat ‘ zeker ‘ met de volgende Parlements-Verkiezingen wel als een hoofd-item in de verkiezings-strijd en de daaropvolgende formatie op tafel moeten komen. daarnaast kan diezelfde middenklasse een (model Amerikaanse Marinier) knip-en-scheerbeurt verwachten van de door hen opgebouwde pensioen-gelden, spaar-tegoeden en levens-verzekerings-waarden.

  Allemaal met dank aan het ‘ gedogen ‘ van een anti-democratische uitbuiters-top-klasse die, dadelijk niet alleen alle poen en mogelijk ook uw Vinex-Vastgoedje op hun balans hebben staan, maar vooral ook, die u uw democratische rechten zullen ontnemen, waarmee dat ‘ uitbuiters-tuig ‘ aangeklaagt en berecht zou moeten worden.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. Het probleem is niet alleen ‘de elite’. Mensen klagen dat het geen ‘democratie’ is, dat is gedeeltelijk ook niet, maar ook zeker wel. En het gedeelte dat het ‘geen democratie’ is is ook een gevolg van het feit dat het een democratie is, de verzorgingsstaat vraagt om een permanente bureacratie. Eigenlijk is het heel krom, zogenaamd legt het de macht ‘aan het volk’ maar ondertussen komt alle macht bij de staat te liggen.

 5. Macht corrumpeert.
  Ook democratie is een macht.
  In een veranderlijke wereld keert alles altijd terug naar z’n eigen tegendeel.
  Dat is nu eenmaal de dynamiek van leven.
  Niets is statisch en al helemaal niet de mens.
  Inderdaad zitten we nu in een fase van apathie.
  Afhankelijk vooral van geld, onze hebzucht houdt ons in een ijzeren greep.
  Maar er zit beweging in de mensen gaan zich roeren….
  Misschien zijn we te snel en te gemakkelijk rijk geworden, ik weet het niet, waar komt toch die apathie vandaan.
  Ik vind het een afschuwelijke eigenschap en ook zo ….onmenselijk.

 6. Het hoofdprincipe van Ned. Democratie is; Dat het ‘ electoraat ‘ , ofwel ‘ alle stemgerechtigden ‘ haar onvervreembaar kiesrecht kan uitoefenen in de vrije keuze van ‘ volks-vertegenwoordigers ofwel het Parlement ‘! ’t Is ‘ democratisch gezien ‘ niet veel, maar dit is de principiële hoofd-moot van de Ned. Democratie.
  Daarna wordt het hier in Nederland metéén een stuk democratisch-schimmiger door ons systeem van een coalitie-vorming die het karakter van de regering bepaalt. Nog schimmiger wordt het door de Provinciale verkiezingen waaruit, via stemming door de gekozen Prov. gedeputeerden een ‘ Eerste-Kamer ‘ voortkomt, die de door het Parlement voorgestelde en gemaakte wetgeving weegt en deze, al dan niet, fiatteerd. De derde ‘ schimmigheids-factor ‘, ingebakken in de Ned. Democratie, is de rol erin van het koningshuis. We hebben in Ned. per slot van rekening, een Constitutionele Monarchie als staatsvorm.
  Het systeem waarmee hier in Nederland het ‘ democratische-gehalte ‘ wordt bepaalt, is beslist niet mijn idéé van een ten volle door het electoraat gedragen democratie, daarvoor zijn er te veel schimmige-mitsen en maren zoals ik hierboven beschreef.
  Gezien de verschillende democratische-systemen in de hele Wereld, en de verschillende pragmatische en morele vraagstukken (problemen) die daaruit voortkomen t.a.v. het ‘ maatschappelijk functioneren ‘, is het, in beschouwing en vergelijking met de Ned. Democratie, een illusie om ‘ perfect-werkend-democratisch-systeem ‘ te verwachten, de mensen die de democratie bepalen zijn net zo goed niet perfect.
  Wel moet in steeds grotere mate aandacht gegeven worden aan scheiding van zaken, ‘ zoals de scheiding tussen kerk en staat ‘, de commercieële/financieële/economische belangen-verstrengelingen met politieke actoren loopt de spuigaten uit, corruptie en fraude op grote schaal zijn een doods-steek voor de werking van een democratie, en derhalve moet de ‘ Rechterlijke-Macht ‘ veel meer dan nu het geval is, als een onafhankelijke be-oordeler/drager van het rechts,-en machts-evenwicht binnen de democratie fungeren. Aan de walgelijke vertoningen van b.v. recht en machts-misbruik door de staat, provincies en gemeenten, die we de laatste jaren steeds vaker ondervinden, moet paal en perk gesteld worden.
  Democratie is niet voor (geestelijk) luie mensen, voor klakkeloze volgers of opportunistische voordeeltjes halers, en op haar best kan democratie een creatieve, levendige, dynamische en welvarende maatschappij voortbrengen waarin mensen, ook als het (economisch) minder goed gaat zoals nu, goed kunnen leven.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [8]:

  De Ned. Democratie, beste Hub, is een nogal byzarre mengeling van, op zich, tegenstrijdige belangen. Men; de diverse politieke stromingen, met splinterpartijtjes als SGP, de Dierenpartij en zo nog wat, Probeert in ons Democratie-Circus met ballen van een verschillende omvang en gewicht en kleur, te jongleren. Dat dit nu een hopeloze exercitie is, werd pas echt duidelijk (sinds 2002, met Pim Fortuijn) tijdens de ‘ adominabele en opéénvolgende Balkenende-Kabinetten ‘.

  Je eerdere vraag; ” Wat het hoofd-principe van Democratie is?”, zou m.i. anders geformuleerd kunnen/moeten worden, en wel als; ” Wat is het HOOFD-DOEL van Democratie?”, of, ” Wat zou het HOOFD-DOEL van Democratie, kunnen en moeten zijn?”

  Want daarin, ‘ in die vraag-stelling(en) ‘, liggen de antwoorden besloten, waar de meeste status-quo artiesten van het huidige politieke-bestel in Nederland, zeer ongerust over zijn.

  In essentie is Democratie, vindt ik, het beste politieke instrument om MACHT(en) mee uit te oefenen. Het gaat om MACHT en het omgaan met MACHT, en het zodanig omgaan met macht, dat er ‘ maatschappelijk gezien ‘, een werkbaar en leefbaar ‘ MACHTS-EVENWICHT ‘ ontstaat, dat zich al naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen, innovatief en dynamisch en toekomst-gericht, aan kan passen aan de steeds veranderende maatschappelijke-tijds-eisen. Democratie is een ‘ bestuurs-motor ‘ die constant en met de grootste aandacht onderhouden moet worden, door, ‘ zowel het volk als de door hen gekozen volks-vertegenwoordiging ‘! En bij tijd en wijle moet men niet verlegen zijn om die ‘ democratische-bestuurs-motor ‘ grondig te renoveren, of, als die motor vastloopt, die motor middels het ultieme democratische-middel, het BINDEND-REFERENDUM, vervangen met een nieuwe democratische-motor, die de politieke en maatschappelijke kracht(en) en macht(en) WEL in een redelijk en aanvaardbaar evenwicht kan houden.

  Met de anti-democratische-ontwikkelingen, van zeg, de laatste 15 jaar in zowel Nederland als Europa, was en is het vooral het totale Eu-Politieke-Spectrum dat, democratisch gezien, wan-prestatie op wan-prestatie stapelde, van het verdrag van Nice naar het verdrag van Maastricht tot en met het verdrag van Lissabon, werden de democratische normen en waarden, zoals het de EU-opportunisten zo uitkwam, o.a. met de invoering v.d. Euro, bij het grof-vuil gezet door de NIET-GEKOZEN, en in allerlei private-belangen-verstrengelingen verwikkelde EU-COMMISSARISSEN, (een positieve uitzondering is denk ik Neelie Smit Kroes, maar dit terzijde)

  En ook hier is het de MACHT van in BELANGEN-VERSTRENGELDE EU-POLITICI die veelal, volgens democratische normen en waarden, door MISBRUIK van MACHT, een werkend en redelijk en democratisch gedeeld machts-evenwicht, onmogelijk maakten.

  Er bestaat een oude spreuk van ‘ LOESJE ‘ die zegt; ” Als Democratie Zou Werken, Zouden Ze haar Allang Hebben Afgeschaft.”

  En dat is nu precies wat het anti-democratische Politieke/Corporate SCHOFTEN-TUIG, zowel in Nederland als in Europa, in grote mate hebben gedaan.

  Bijft over, eens in de 4-jaar mogen we de, meest-dezelfden, anti-democratie accommoderende lamballen van de Nederlandse Volks-Vertegenwoordiging weer voor 4 jaar aan hun 3x modaal betaalde parlementaire baantjes en carriërre-springplanken helpen.

  Met de Gulden ‘ was god nog met ons ‘, maar nu, met die EURI-PLEURI-Valuta, zijn ZE! helamaal van god los.

  En dat ligt niet aan de principes noch aan het hoofddoel van democratie, maar aan het gemis ervan!

  ik bedoel maar.

 8. @Hub Jongen [8]:

  ‘ Addendum ‘,

  In Nederland zijn er ‘ 3 Politieke-Partijen met de hoofdletter D ‘, en wel, de VVD, het CDA en D66. De VVD is ‘ nu ‘ ver-uit de grootste en belang(en)-voor de 10-15%-Ned.-rijksten partij die de hoofdletter D in het vaandel voert, daarnaast ‘ pretendeert ‘ de VVD, Liberaal te zijn. De laatste verkiezingen hebben zij, met de stemmen van veel, zo niet de meeste, van de ‘ Hypotheek-Rente-Aftrek-Schapen ‘, gewonnen. Zonder die ‘ H.R.A.S. ‘, zou de VVD nooit hebben kunnen winnen! Democratie, het democratische-gehalte, met een zeer kleine d, van deze VVD- verkiezings-overwinning ‘ zou men bij kunnen schrijven op het conto ‘ van vele angstige hypotheek-eigenaren, die in het woeker-polissen-woud, gegenereerd door ‘ casino-banken-kapitalisten ‘, de weg naar het nominaal aflossen van hun vinex-en andere vastgoedjes volledig kwijt waren geraakt. Huis-Eigenaren noemden en noemen zij zichzelf, ik noem ze onafgeloste-hypotheek-eigenaren. De VVD ving twee, en misschien wel 3 of 4 vliegen in één klap. Zij dwong de bange H.R.A.S. met een, wat later, in coalitie-steen gebeitelde regerings-verzekering dat de h.r.a. ongewijzigd zou blijven. Vervolgens verzekerde de VVD haar ‘ echte-achterban ‘ van een, inmiddels opgelopen tot zo’n 60% van het h.r.a.-budget, zeer aantrekkelijke 52% h.r.a.-regeling waarmee die echte-achterban de mooiste millioenen-pandjes konden/kunnen scoren. Ook de hypotheek-verstrekkers die zij wel te vriend moesten houden, banken en anderszins, werden hiermee, zoveel mogelijk, uit de wind gehouden. Het ‘ Liberale ‘ van de VVD kennen we inmiddels uit hun handel en wandel met b.v. de SGP en de oppositie-dumb-asses van Groen-Links, die als de gesmeerde bliksem zowel het Groene als Linkse predikaat moet afstaan aan diegenen waarvan ze het gejat hebben.

  De hoofdletter D van het CDA, en eigenlijk ook haar hoofdletter C, zijn van zulk een hypocriet-gehalte, dat de Neo-testamentische Gristus, ware hij niet ten hemel gevaren, zich zou omdraaien in z’n Joodse graf.
  Het ‘ C en D-Appel ‘ van CDA-Führer Maxim Verhagen, en zijn close-company met de gristenlijke pseudodianen, die alleen al het woord ‘ mensenrechten ‘ verfoeien, laat staan een concreet respecteren van mensenrechten, is met DIT CDA, in democratische zin, van nul en generlij waarde. Ik dank dan ook de ‘ here in de hoge hemel ‘ dat de ‘ crypto-zionist ‘ M. Verhagen, de oorzaak en reden zal zijn van het ter ziele gaan van dit politieke-verbond van Christelijke-Geloofs-Verdwaasden. Waarna en waaruit, en dat hoop ik oprecht, er een oprechte en krachtige weder-opstanding van een politieke partij met echte christenlijke met echte democratische doelstellingen zal volgen.

  En dan de D,-Pechtold-Europa-uber alles-one-man-show,-66, de beste man zou een hulp-hond aan moeten schaffen, om ten minste nog iets van zijn partij-hoofdletter-D te gaan leren begrijpen. Kan die hulp-hond metéén ook Pechtolds blaftaak tegen G. Wilders overnemen. Pechtold weet natuurlijk als geen ander, hoe het er met de hoofdletter D voorstaat, in zowel Ned. als in heel Europa, en wat ik u brom, Europa, een federaal Europa met alle echte macht gecentreerd in de EU-financieële instituties, tja, daar ligt een goudomrandde toekomst open voor….Alexander Pechtold en z’n Belgische maatje Verhofstadt….en consorten. Pechtolds hoofdletter D is de hoofdletter D van ‘ Doen Alsof Hij Ook Maar Eén Ouwe Gulden Cent Geeft Voor Democratie En Democratische Doelstellingen ‘, deze Euro-Fielen-Farce avant la lettre, is in mijn ogen, misschien wel de ergste en meest notoire hoofdletter D nihilist en een klinklare ‘ verrader ‘ van wat ooit de redenen waren om D66 als politieke partij aanzien te verschaffen.

  De hierboven beschreven hoofdletters D, en de anti-democratie-moraal die er uit spreekt, hebben m.i. tot gevolg gehad dat Rutte’s bende van drie (twee + één vol pond gedoging van G. Wilders) de Ned. Democratie nog verdere schade kan toebrengen.

  Maar ook de (zogenaamd) grootste oppositie-partij de Pvda, alsook Gr. Links, zijn om verschillende redenen débet aan de steeds verdere uitholling van de democratie. De Pvda met name, heeft er sinds de afgeschudde ideologische partij-veren door Wim Kok en het daarna gevoerde partij-en-regerings-beleid onder ’t Woutertje Bos, een Neo-Liberaal zooitje van gemaakt. En Job,-de-samenbrenger,-Cohen is alleen maar blij dat niet hij, maar anderen, de hete bezuinigings-kolen uit het vuur moeten halen. ook, en vooral de Pvda wens ik een electorale doods-smak toe, misschien, heel misschien, worden zij dan ook eens wakker, want er zijn bergen werk te verzetten, niet in het minst om de Staats-Democratie-gescheiden-van-kerk-en-corporaties-en-banken weer leven in te blazen, maar vooral ook omdat er de laatste 20-30 jaar, te laat en te weinig, werd en wordt gedaan, om de tot gigantische en accumulerende ecologische en millieu-problematiek aan te pakken, alsook de sociale-problematieken die daar direct en indirect het gevolg van zijn en worden.

  Aan het werk dus, en, beste volksvertegenwoordigers, stroopt u de mouwen maar eens op om uw goedbetaalde salarissen met ter zake doende, in plaats van met partij-politieke neuzelarijen vol te maken. Schaf de buitenissige ‘ Recess-Periodes ‘ af en breng die tot een normale werknemers-vakantie-norm terug, u bent immers werknemer, onze werknemer!

 9. @Zonnedauw [11]:

  Volmondig Ja!

  De door mij beschreven Politieke-Opportunisten, ‘ gedogen ‘ het minimale beetje aan Ned.-democratie, alleen om er zelf mee herkozen te kunnen worden.

  Maar ze begrijpen niet, willen niet begrijpen, dat zij, met die ‘ opportunisten-moraal ‘ de doods-steek toebrengen aan een mogelijke ‘ Echte-Democratie! ‘

 10. Ben je het ook eens dat niet zozeer onwetendheid maar ‘heerszucht’ de algemene deler is die de democratie misbruikt om de dictatuur te vestigen?

  Dat ‘heerszucht’ voor het individu een goede eigenschap is om zich te handhaven, zelfs de basis is van ons bestaan, maar eenmaal in groepsverband (politieke partijen e.a.) onherroepelijk leidt tot over-heersen?

  Mij lijkt het heel erg moeilijk om de ware democratie op korte termijn weer naar z’n oorspronkelijkheid terug te brengen.

  “Op korte termijn” want ondertussen zijn we wel heel hard op weg naar een wereldwijde dictatuur.
  Kunnen we dit voorkomen zonder dwangmiddelen?
  Ik denk het niet?
  Hoe kunnen we b.v. de soevereiniteit- want dit is toch waar het om draait- van Nederland voor z’n burgers behouden?

  Kunnen we dit vragen aan de bestaande dictaturen=alle oude partijen die jarenlang er juist er naar toe hebben gewerkt om de democratie af te schaffen zijn zij de geschikte instelling hier voor?
  Mij lijkt het niet.
  Mij lijkt dat we om te beginnen eerst die oude politiek af moeten schaffen omdat ze gewoon al te lang bestaan en misbruik van hun macht hebben uitgeoefend en daarvoor in de plaats een nieuwe partij zetten- die tenminste nog het dichtst staat bij de wil om te dienen.
  Daarom stem ik PVV.
  Het is een tussenoplossing ik weet het, maar het lijkt me vooralsnog de enige oplossing om op korte termijn onze soevereiniteit te bewaken en dat is me een lief ding waard.

  Of heb jij een andere oplossing?

  Jacob. [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Zonnedauw [13]:

  Beste @ Zonnedauw, de tijd zal het leren, maar ik schat G. Wilders zo in dat, mocht hij ooit M.P. van een Ned. Regering worden, dat hij zich dan onmiddelijk conformeert (ook al gezien zijn nog korte ‘ gedoog-geschiedenis ‘ in Rutte’s bende van drie!) aan de status-quo die, Nederlandse en Eu. anti-democratische krachten en machten, hebben ingesteld.

  Onder het ‘ MOM ‘ van economische en finacieële noodzakelijkheid, zoals ook de ‘ Mythe ‘ van een voorspoed en welvaart brengende Europese Monetaire Munt-Eénheid, zijn er vrijwel ‘ on-omkeerbare ‘ realiteiten geschapen waar ook, en misschien wel vooral, iemand als wilders niet aan wil tornen, en, vergeet niet dat hij een behoorlijke hoeveelheid VVD-Bloed in zich heeft!

  In’t verleden werd ook A. Hitler verkozen via de in’t toenmalige Duitsland geldende ‘ democratische verkiezings normen ‘. Welke hij, min of meer direct na zijn aanstelling als Reichs-Fuhrer en samen met Duitslands onafhankelijke rechts-systeem, afschafte.

  Oplossingen?! In de huidige Ned. en Eu. ‘ Crypto-Fascistische ‘ politieke constellatie, (Fascisme was en is het samengaan van politieke en corporate krachten en machten, waarmee, in een constructie van wederzijds overééngekomen machts-rollen-verdeling van politiek en het (grote) bedrijfs-leven, een soort bilateraal machts-monopoly ontstaat, dat de stem(men) van het gewone volk kan uitschakelen.)

  Mede met, en door, een endémisch tekort aan historisch, moreel en sociaal besef,—– in de ‘ Westerse,-zogenaamde-Democratieën ‘ m.i. hoofdzakelijk veroorzaakt via een welvaartsgang naar en door een ongelofelijk (ook geestelijk) verspillend en vervuilend consumentisme en materialisme, een schier oneindige en accumulerende stroom aan vermakelijk-idioten-voer via een gemanipuleerde en corrupte Main-Stream-Media, en met een aantal ‘ regressieve, door macht en winsten verblindde, steeds meer in belangen-verstrengelingen ver(ge)bonden Politieke-Generaties ‘,—– zijn die zg. Westerse-Democratieën in een, zeer chaotische en zeer destructieve, mogelijk naar een volgende Wereld-Oorlog leidende, ‘ doolhof ‘ terecht gekomen.

  Ik zie ‘ vooralsnog ‘ geen mogelijke oplossingen, om het huidige ‘ waanzin-tij ‘ te keren, maar, misschien ben ik te oud en te pessimistisch om hier een helder oordeel over te vormen, en zijn het de jongere generaties die hier wel een positieve draai aan kunnen geven.

 12. @Jacob (15)

  Nou ja één troost ‘dankzij internet kunnen we ons breed informeren en zijn we beter in staat ons eigen plan te trekken’

  Ik vond je oordeel helder hoor.
  Dank.

Comments are closed.