We ontvingen een uitgebreid artikel van Rudo de Ruijter over de toestand van het huidige geldsysteem, de zwendel met de euro en een oplossing om uit de euro te gaan. Vanwege de lengte publiceren we het op vier achtereenvolgende dagen. De oplossing op zich , in deel 4, is geen libertarische oplossing. Voor een echte oplossing zien we liever een gouddekking en vrijheid van valuta. Maar ze geeft wel aan dat het helemaal niet zo moeilijk is om de euro vaarwel te zeggen.


2.   De bankhervorming

Staatsgulden
De oplossing is simpel. In plaats van nog tientallen miljarden meer te steken in een euro, die gedoemd is vroeg of laat weer te verdwijnen en in plaats van ons bezuinigingen voor te laten schrijven door de ondemocratische Europese Commissie en de ECB, kunnen we ook een rijksgulden invoeren.

Technisch is dat vrij eenvoudig te realiseren. In plaats van de huidige centrale bank, komt er een nieuwe centrale bank, van de staat. Deze zal onder verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie van Financiën en gecontroleerrd wordt door het parlement. Een commissie van goed opgeleide mensen zal waken over de lange termijn belangen van het geldsysteem.

De staatsbank zal de enige bank zijn, die gemachtigd is geld te creëren. Alle leningen worden in staatsgeld verstrekt, of dit nu elektronisch of in contante vorm is. Het wordt commerciële banken en financiële instellingen verboden tegoeden te creëren uit het niets. Alle nieuwe tegoeden moeten voor 100% door staatsgeld gedekt zijn. De huidige banken blijven verantwoordelijk voor de leningen in euro’s, die ze op het moment van de hervorming uit hebben staan. Voor zover zij wensen, kunnen zij tussenpersoon worden tussen de staatsbank en het publiek voor het verstrekken van leningen en kunnen zij in naam van de staatsbank de rekeningen van klanten beheren. In dat geval verandert er voor het publiek niets aan hun bestaande rekeningen. De tegoeden in euro’s worden 1:1 omgezet in staatsguldens. Als tussenpersoon ontvangen de banken geen rente maar een commissie voor hun diensten.

Uitgifte staatsguldens
De uitgifte van staatsguldens levert een vergelijkbare hoeveelheid euro’s op. Deze kunnen door de staatsbank aangehouden worden voor de betaling van schulden, en tevens als enorme strategische reserve. Het lijkt mij namelijk niet ondenkbaar, dat op enig moment de nieuwe staatsgulden op de wisselmarkten aangevallen zal worden. We zullen zo ongeveer het enige land ter wereld zijn, dat zijn eigen staatsgeld heeft en dat zullen de machtige privé-bankiers ons niet in dank afnemen.

Geen bezuinigingen
De aanleiding voor de huidige bezuinigingen zijn de gigantische leningen die IMF / EC/ ECB moedwillig op Griekenland geladen hebben, terwijl het land al onder te zware schulden gebukt ging. Het was voorspelbaar, dat na de machtsgreep van IMF / EC / ECB de leningen op enig moment oninbaar verklaard zouden worden en dat de verliezen afgewenteld zouden worden op de euroburgers in de andere landen.

Kort geleden stond het noodfonds EFSF op 440 miljard euro. Dat was gemiddeld 1320 euro per euroburger. Daar was op 27 oktober 2011 nog 250 miljard van over, toen de euro-regeringsleiders daar met een boekhoudtruc 1000 miljard van hebben gemaakt. (Juist, de gebakken lucht formule.) Uiteraard staan we nu garant voor de 1000 miljard, oftewel 3300 euro gemiddeld voor elke euroburger. Als het volgende noodfonds, het ESM, door de nationale parlementen goedgekeurd wordt, dan komt daar een verplichting van 700 miljard (2100 euro per euroburger) bij. Dat ESM-fonds kan vervolgens zonder parlementaire goedkeuring eindeloos verhoogd worden.

De aanleiding van de bezuinigingen ligt dus niet aan de Nederlandse situatie. We hebben hier uiteraard de moeilijkheden met de vergrijzing, die om aanpassingen vragen, maar dat hoeft niet per sé in te houden dat we onze overheid en onze sociale, culturele en andere voorzieningen op moeten geven.

Laten we stoppen met de euro, stoppen met de EU en stoppen met de bezuinigingen.

Pensioenfondsen
Je kunt je hele leven geld sparen voor je pensioen, maar wat je ermee kunt doen is sterk afhankelijk van de situatie op dat moment. Al vóór 1980 was duidelijk dat er rond 2015 een enorme grijze golf aan zat te komen van mensen van 65 jaar en ouder, waar een steeds kleinere proportie werkende bevolking tegenover zou staan. Pensioenfondsen hebben hun premiebetalers in de waan gelaten, dat ze een waardevast pensioen zouden krijgen, iets wat ze bij deze voorzienbare situatie nooit hadden mogen beloven. De voorgaande generatie pensioengangers kon door de gunstige verhouding tussen veel werkende bevolking en relatief weinig gepensioneerden, als het ware uit de premies van de werkende bevolking betaald worden. Die tijd is voorbij.

Pensioenfondsen hebben meestal een deel van de ingelegde premies belegd in staatsobligaties. In feite wordt een deel van de pensioenen dus nu al door de overheid betaald met ons belastinggeld. Een ander deel van de pensoenen is afkomstig uit buitenlandse beleggingen. Anders gezegd, uit de winst van bedrijven elders op de wereld. Nog anders gezegd, uit het feit dat arbeiders elders op de wereld een deel van hun werk verrichten om onze pensioenen te kunnen betalen. Een soort financieel kolonialisme dus.

Persoonlijk zou ik er voor zijn, dat wij voor onszelf zorgen en zelf onze ouderen verzorgen. Mijns inziens is daar genoeg ruimte voor, wanneer we geleidelijk onze economie op duurzaamheid en samenwerking inrichten, in plaats van competitie en financiële winstgevendheid.

Goedkoper geldsysteem
Het staatsgeldsysteem kan veel goedkoper functioneren dan het privé-geldsysteem dat we nu hebben. In eerste instantie gaat alle rente naar de staatskas en komt zo de gemeenschap ten goede. De rente kan tevens lager blijven, omdat de staatsbank geen winst hoeft te maken. (Geen vette salarissen voor financial boys, geen bonussen, geen dure kapitaalopbouw.)

De staatsbank heeft geen apart kapitaal nodig, omdat het geld van de gemeenschap is. In feite staan we met ons allen garant voor de waarde van ons geld. Wanbetalingen kunnen op dezelfde manier afgewikkeld worden als belastingschulden.

Permanent geld
Momenteel bestaat al het geld in omloop uit leningen, die telkens door nieuwe vervangen moeten worden. Mits begeleid door een toegesneden fiscale politiek, kan de staatsbank besluiten om een deel van al het geld permanent in omloop te laten, om de behoefte aan leningen te verminderen. Dit kan de overheid in dit nieuwe systeem zeer eenvoudig realiseren door een aantal uitgaven te doen (= geld in omloop brengen) zonder de overeenkomstige belastingen te heffen.

Inflatie
Het staatsgeldsysteem heeft op zichzelf geen noodzaak voor inflatie. Het kan zelfs perfect blijven werken in tijden van deflatie. Geldleners zullen niet meer het relatieve voordeel kennen van de waardevermindering van aflossingen. Daar staat tegenover, dat de rentekosten altijd lager kunnen zijn en voor democratisch gewenste investeringen zelfs geheel achterwege kunnen blijven. (En als een lage rentestand moeilijkheden zou leveren in internationaal opzicht, kan de rentelast geheel of gedeeltelijk fiscaal gecompenseerd worden.)

Staatsschuld
De huidige staatsschuld is ontstaan door overheidsuitgaven waarvoor vooraf geen belasting is/was geheven. Deze staatsschuld kan met nieuw gecreëerde staatsguldens op de kortst mogelijke termijn opgeheven worden. Dat stopt de rentebetalingen. Daarna kan het begrip staatsschuld naar de prullenmand, omdat de staat, wanneer nodig, bij de eigen bank terecht kan. Voor overschrijdingen van het budget kunnen de toegestane gevallen en limieten omschreven worden, als ook condities voor uitzonderingen, waarbij we bijv. kunnen denken aan een vereiste instemming van een 2/3 kamermeerderheid. De regels kunnen in de grondwet verankerd worden.

Democratische invloed
De mindere invloed van bankiers op de vormgeving van de samenleving zal zich vertalen naar meer ruimte voor democratische invloed. Dat biedt de mogelijkheid om een transitie naar een duurzame samenleving in gang te zetten. Voorlichting, betrokkenheid en inspraak van burgers zullen van groot belang zijn om deze te realiseren. Het lijkt mij niet uitgesloten, dat hier verbeterde democratische structuren voor nodig zijn.

Europa
De Europese Unie geeft dagelijks veel gemak in de internationale handel. Maar wordt de prijs nu niet te hoog? Willen we onze soevereine democratie inruilen tegen het dictatoriale bewind van de Europese Commissie, die er op uit is alle verworvenheden tot het bot weg te bezuinigen en de hele maatschappij om te vormen tot een financiële speelplaats? Persoonlijk denk ik, dat die gemakken dan veel te duur betaald worden.

De samenwerking met Europese partners zal trouwens niet stoppen wanneer we uit de EU stappen. Echte samenwerking is gebaseerd op handel, industrie en toerisme en op alles waar wederzijdse belangen mee gediend zijn.

Ingezonden door Rudo de Ruijter

10 REACTIES

 1. Het communistische manifest benoemt 10 concrete actiepunten om tot de heilstaat te geraken, jij hebt punt 5 uitstekend verwoord:

  Centralisatie van het krediet in handen van de staat door middel van een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie

  reiny [4] reageerde op deze reactie.

 2. Uiteindelijk zal alles over goud gaan. De rest is lawaai.

  Frankrijk en Italie willen dat Duitsland haar goud ter beschikking stelt voor het EFSF fonds. Duitsland heeft hen inmiddels de middelvinger gewezen.

 3. Conclusie van het huidige geldsysteem.
  Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van Rudo de Ruijter in 2011.

  Zie ik dat zo goed of maak if fouten?????

  Bankiers hebben nu wereldwijd een geldsysteem, dat gebaseerd is op geld maken uit gebakken lucht. Bijna al het geld op bankrekeningen bestaat uit gebakken lucht.
  Als Banken een lening verstrekken dan is het geen geld maar een tegoed, en zo komt dat op de positieve zijde van de balans van een bank te staan als vordering. Op deze wijze kunnen banken steeds meer leningen in omloop brengen, en voor dat bedrag kunnen ze rente binnen halen.

  Het hele betalingsverkeer gaat op dezelfde manier. Als jij een betaling doet aan iemand bij een andere bank, dan moet jouw bank dat aan de andere bank betalen. Maar nog dezelfde dag zullen er ook weer betalingen van klanten van de andere bank aan klanten bij jouw bank gedaan worden. Al die interbancaire betalingen worden gewoon tegen elkaar weggestreept. Om dit te vereenvoudigen hebben alle banken een rekening bij de Centrale Bank. Dit word beschouw als echt geld, maar is slecht op papier en desgewenst kan de centrale bank geld bijdrukken gaan. Ook kunnen banken dan goedkoop geld lenen van de Centrale bank.

  Opmerking;

  In Nederland zijn de meeste banken in private handen en staan onder toezicht en controle van de centrale bank met de misleidende titel van De Nederlandsche Bank. Want wie heeft eigenlijk de controle over De Nederlandsche Bank? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de rijkste bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en onze koninklijke familie te zijn. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben

  Als er een crisis dreigt ontstaat er onderlinge wantrouwen en kunnen bedrijven en klanten geen geld meer lenen, dit om hun kasgeld te vergroten. Als u geld op de bank heeft dan kunnen Banken op papier dit 33 keer vermenigvuldigen en uitlenen om rente te ontvangen, terwijl het de bank niets kost. Daarom willen banken ook graag dat u giraal betaald, met als doel dat de burgers weinig contant geld houden, daar verdienen ze immers niets aan. Zo dragen de burgers bij dat de banken een roekeloos uitleen gedrag hebben, en via een interne boekhoudkundige truc wordt het geld weer weggewerkt. ( Of het compensabel verlies is, dat is mij niet bekend.)

  Geldmassa” moet groeien” en om het risico in te dammen zorgen banken er voor dat er steeds meer leningen uitgezet worden. Door de waarde vermindering van het geld ( inflatie), betaald de lener dus ook een deel van de rente. Daarom moeten mensen langer werken en meer bezuinigen, want er moet steeds meer verdiend worden om rond te komen.

  Onze overheid beschikt over “geld” door het heffen van belastingen. Daarmee kunnen allerlei zaken gefinancierd worden die voor ons gezamenlijk van belang zijn.
  Regelmatig komt het voor, dat de overheid uitgaven doet nog voor de overeenkomstige belasting geheven is. In het huidige systeem moet de overheid dan geld lenen en daar rente over betalen. Dat is de welbekende staatsschuld.
  Parlementariërs hebben in het verleden de geldschepping aan privé-bankiers overgelaten. Dat was in de tijd, dat er veel waarde werd gehecht aan het sprookje, dat alleen bankiers de geldhuishouding op orde konden houden. Als de overheid geld in omloop zou brengen, zou dat beslist tot een puinhoop leiden!

  De Nederlandse Bank N.V. wordt bestuurd door privé- personen en is onafhankelijk van de overheid. Voorheen bepaalde zij ook zelfstandig de rentevoet, zoals dat heette “in het belang van de economie”. Nu wordt dat gedaan door de Europese Centrale Bank (ECB), waar de 17 onafhankelijke centrale banken van de eurozone eigenaar en uitbater van zijn.

  De Europese Unie heeft de vrije markt economie als vastgelegd uitgangspunt. Bijna iedereen heeft inmiddels begrepen, dat deregulering van banken, privatisering van de infrastructuren en opheffen van overheidstaken tot een harde en door crises geteisterde samenleving leidt. Die uitgangspunten zijn verouderd. De aanhangers van deze principes zullen deze er alleen met geweld door kunnen drukken. Griekenland zal niet het laatste slachtoffer zijn. Wie even nadenkt, ziet dat met het scenario van de noodfondsen alle eurolanden in de schulden belanden en begrijpt dat de macht overgenomen zal worden door EU en de inwoners moeten bezuinigen..

  Een oplossing zou kunnen zijn dat een Staatsbank de enige bank zou zijn, die gemachtigd is geld te creëren. Alle leningen worden in staatsgeld verstrekt, of dit nu elektronisch of in contante vorm is. Het wordt commerciële banken en financiële instellingen verboden tegoeden te creëren uit het niets. Als tussenpersoon ontvangen de banken geen rente maar een commissie voor hun diensten. In feite het systeem in Denemarken met de hypotheek verstrekkingen. De bank leent van de Staatsbank en moet het met 1 % opslag als hypotheek uitzetten. Dan kan de hypotheekrente ook afgeschaft worden !!

  Het staatsgeldsysteem kan veel goedkoper functioneren dan het privé-geldsysteem dat we nu hebben. In eerste instantie gaat alle rente naar de staatskas en komt zo de gemeenschap ten goede. De rente kan tevens lager blijven, omdat de staatsbank geen winst hoeft te maken. (Geen vette salarissen voor financial boys, geen bonussen, geen dure kapitaalopbouw.) De staatsbank heeft geen apart kapitaal nodig, omdat het geld van de gemeenschap is. In feite staan we met ons allen garant voor de waarde van ons geld. Wanbetalingen kunnen op dezelfde manier afgewikkeld worden als belasting schulden.

  Het politieke beleid moet voor uitgaven goedkeuring hebben van de staatsbank ! Financiële controle op subsidie en investeringen kan verder door de belastingdienst gehouden worden. De samenwerking met Europese partners zal trouwens niet stoppen wanneer we uit de EU stappen. Als ieder land het zelfde systeem zou invoeren. Echte samenwerking is gebaseerd op handel, industrie en toerisme en op alles waar wederzijdse belangen mee gediend zijn

 4. @reiny [4]: Reiny, ik mag misschien gelijk hebben, het is wel een beetje flauwe opmerking van mij in die zin dat voorgaande artikelen in deze reeks soms goede punten naar voren brachten. Voor een eerste serie artikelen is het eigenlijk best goed geschreven.

  Rudo, laat je svp door mijn kritiek niet afbrengen nog een keer wat artikelen te schrijven. Kijk in hoeverre de staat echt nodig is in je oplossingsvoorstel. Vaak maakt die meer kapot dan goed! Ik hoop dat je nog een keer wat probeert te schrijven. Maak je niet druk of het nu helemaal libertarisch klopt of niet klopt, discussie is ook belangrijk. Ik hoop dat mijn botte opmerking je niet demotiveert of intimideert. Gewoon verder gaan met schrijven als jij dat wil.

  reiny [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [5]: Persoonlijk vond ik het helemaal geen verkeerde opmerking. Het stuk heeft mij ook geboeid en daarom heb ik het even voor mijzelf in stukjes gehakt.ha ha !! Zelf had ik ook al veel over dit onderwerp geschreven maar kan het nooit zo verwoorden als Rudo dat gedaan heeft. Ok heb ik het elders met vermelding vrijspreker geplaats, en men is zeer positief over. Als je het inkort dan moet je goed nadenken wat je wilt houden, en lees je het stuk beter. Je kunt niet alles tenslotte en daarom bedank ik Rudo !!!

Comments are closed.