ONGELOOFLIJK! En toch zijn dit de feiten

Onderstaande belangrijke video is een “Must see!” U zult dan wel alle laatste restjes hoop en vertrouwen in de Nederlandse politici kwijt raken. Zie ook onderstaande VRAAG en VERZOEK.

.

.

Deze video kregen we toegezonden van een Zwitserse libertarische vriend.

VRAAG: Wie kan/wil van deze video een transcript in  Nederlandse vertaling beschikbaar maken om naar zoveel mogelijk mensen toe te sturen?
Geef dat dan eerst op bij een reactie hieronder, zodat voorkomen kan worden dat meerderen het gaan doen en overbodig werk doen. Vertaling transcript graag aan hub@vrijspreker.nl

VERZOEK: Stuur deze informatie naar zoveel mogelijk personen. Dit zou “iedereen” moeten weten en misschien komen er dan wel protesten om deze misdadige actie tegen te houden.

41 REACTIES

 1. Het volk hoeft niets te verwachten van zowel de eerste als de tweede kamer. Alles en iedereen in Den Haag helpt gedwee mee aan de totale neergang van alle welvaart en tegoeden die hier na de tweede wereldoorlog zijn opgebouwd. Bilderberg-Bea zal daar persoonlijk op toezien. Elk weerwoord wordt neergesabeld door de mainstream media en afgedaan als ziekelijke complottheorie. We worden elke dag gehersenspoeld door tv en radio die ons overspoelen met leugens, volledig geregisseerd door Bilderberggroep en een zootje ziekelijke pedofiele moordenaars . Wie dat nu nog niet doorheeft is ziende blind en horend doof. Goldman Sachs neemt heel Europa over en zal ons op de knieën dwingen, Italie wordt inmiddels geregeerd, niet door politici maar door mensen van Goldman Sachs. Alles staat al reeds op instorten en ze staan te trappelen om de totale macht over te nemen.

 2. Weetje wat ik al langzamerhand naar boven heb weten te krijgen aan dirt , is dit nog maar kwajongens werk….echt waar.

  Niets is heilig , deze lieden deinzen terug voor niets.

  Begint het nu tot je door te dringen waarom er een politiemacht van ongekende proporties gebouwd wordt ?

  Voor JOUW veiligheid ???????????

 3. http://www.youtube.com/watch?v=7JNIWdFmDfk&feature=related

  De toekomst voor het nageslacht!
  Echt walchelijk hoe Goldman Sachs (=Rothshied) de hele fucking wereld tot belastingslaaf maakt.
  Europa is gevallen, nu Iran, Cuba en Noord korea nog, (hebben geen centrale bank gecontroleerd ,door de man met het plan)
  mission accomplished imperial leader!
  totaal uitverkocht, de middenklasse (hypotheek rente afschaf)
  komt snel aan de beurt.
  of is dit te zwartgallig geschetst ?

  vrijeradikaal [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Henk [49052]:

  Compliment! Zo snel hebben we het nog nooit gehad!

  Ik ervaar dit ale een [positief signaal de de burgers nog niet helemaal in slaap zijn.

  Blijkt dat het waar is dat er altijd nog hoop overblijft.

  Ende despereert niet !

 5. @vrijeradikaal [49056]:

  Het is bijkans een religeus iets….he !

  Het begint er wel op te lijken, rip Bill Cooper.
  Vergeet niet dat het vaticaan de dikke spin in het web is, ja nog steeds, de deurwaarder/belastingheffer als inquisitie.
  De heilige drie eenheid Vaticaan (Rome), London city en Washington Religie/geld/leger ,aan elkander verweven doormiddel van de bloedlijnen van stand. (wat in werkelijkheid psychopaten van het eerste uur zijn).

 6. Het zal de VS worst zijn waar het geld vandaan komt , zolang het maar komt. De EU zal nu nog gehinderd worden door allerlei wetten waardoor ze niet ongelimiteerd geld kan creëren en uitdelen. Met de

  ESM is de EU vogelvrij, zo willen de fascisten van de Fed het hebben.
  Het zijn de zieke geesten, de piraten, de struikrovers, de zionistische demonen die zonder ESM geen verdere instrumenten hebben waarmee ze Europa kunnen plunderen.
  ESM? Ja, zo simpel kan het leven zijn.
  Rentes omlaag, inflatie omhoog, de staatskas en pensioenfondsen leeg.

  We moeten gewoon kapot, waarom we kapot moeten dat weten wij niet, dat weten alleen de idioten, de psychopaten, de coke snuivers aan de andere kant van de oceaan.

  “Gaap,…het huidige volk denkt en spreekt: komt er nog volks belangrijkste vermaak op tv, voetbal!!
  IIS [13] reageerde op deze reactie.

 7. Niet te geloven. En het volk pikt het, omdat niemand er ook nog maar iets van begrijpt. Zoals de Telegraaf het zo mooi verwoordde: ”Het isolationisme van het Verenigd Koninkrijk bestaat slechts uit het feit dat zij geen ticket voor de Titanic hebben gekocht”.

  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [49061]:

  Ik verwed er mijn schoonmoeder op dat de wereld aan het eind is gekomen van zijn huidige bestaan en er niets meer zal zijn zoals het ooit was.

  Aan de mondiale waanzin zal pas een einde komen zodra alle rapen gaar zijn en alles bewust is afgebroken. Het ESM is een noodzakelijk onderdeel en niet meer dan een onderdeel van een weg naar de totale vernietiging.

 9. http://adbroere.nl/web/nl/columns/invoering-esm-vervroegd.php

  3000 mensen elk 1000 miljoen euro….30.000 mensen elk 100 miljoen euro….300.000 elk 10 miljoen euro….3.000.000 elk 1 miljoen euro….30.000.000 mensen elk 100.000 euro….300.000.000 mensen elk 10.000 euro…..Als je het zo bekijkt dan valt het toch allemaal wel weer mee.

  Als iedere EU burger aan de Yanks nu eens rechtstreeks ongeveer 10.000 euro bloedgeld/losgeld p.p. overmaken zullen de zionistische demonen dan eindelijk eens ophouden met hun smerige praktijken en ons eindelijk met rust laten?..Ik denk van niet, want de judassen zijn als vampieren die altijd op zoek zijn naar bloed.

 10. @RH [49062]:

  Heel goed gezegd.
  Maar ik *) heb ook geen ticket gekocht. OOk ik wil niet tegen die ijsberg en verzuipen!

  *) ik denk dat er velen zijn zoals “ik”.

  Waarom staan die velen niet op om zichzelf (en anderen) te redden?
  Doen wij iets verkeerd met onze waarschuwingen en oproepen?
  Het is toch overduidelijk wat er aan het gebeuren is.

 11. Op 10 maart 2009 sprak de voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke in een toespraak voor het Council of Foreign Affairs de volgende woorden: ‘We have banks and insurance companies that have subsidiaries in 100 or 120 countries, and there are so many jurisdictions, that dealing with problems in one of those companies is extraordinarily complicated. In order to do that successfully, we need to have agreements, conventions, that will help us work across jurisdictions in an effective and cooperative way.’

  Het Europese ESM is wat de revolutie is voor het MO…
  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [49066]:Hoewel de revoluties in Servië,

  Oost-Europa en de Arabische wereld spontaan lijken, zijn het niets anders dan een moderne versie van wat de VS en hun handlangers vroeger met grof geweld bereikten: dezelfde belangen, dezelfde organisaties, dezelfde doelstellingen in een nieuw jasje…! Imperialisme onder het motto van ‘spontane volksopstanden’.. De VS sponsort een organisatie, die uiterst effectief en uiterst georganiseerd revoluties vér van te voren pland. Geen weken, geen maanden, maar vaak gaan er jaren van ‘opleiding van de opstandelingen’ aan vooraf..!

  http://www.wanttoknow.nl/overige/media/midden-oosten-revoluties-spontaan-mooi-niet/

  NWO is now!!…De Russen zullen volgen zodra Poetin is opgeruimd.
  Ron Paul Fan [23] reageerde op deze reactie.

 13. Te laat !!!!!

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2011-157.html
  Koningin Beatrix
  Paleis Noordeinde
  Postbus 30412
  2500 GK Den Haag.

  Heerlen, 16 maart 2010

  Geachte mevrouw,
  Bij een steeds groter deel van de bevolking ontstaat ongeloof en onrust en verbaast men zich over de verhoging van o.a. de koningshuis toelage,terwijl u sprak over de broekriem aanhalen.

  Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje-Nassau in de republiek opgehouden te bestaan.Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke nakomelingen.
  U is genoegzaam bekend dat voor de Franse tijd van het Koninkrijk Holland de soevereiniteit berustte bij de Staten Generaal.
  Eind 1813 is Willem Fredrik, aangestuurd door de Britse minister Castlereagh, uitgenodigd door Haagse notabelen om naar Holland te komen voor een staatsgreep.
  In 1814 werd de eerste Grondwet goedgekeurd door byzantinisme van de door Willem zelf aangewezen notabelen. Willem noemde zichzelf frappant Willem Frederik van Oranje-Nassau.
  In 1815 werd de nieuwe Grondwet van Willem afgekeurd door een meerderheid van de notabelen,doch met autoritair en beruchte Hollandse rekenkunde komt Willem toch nog tot een meerderheid van stemmen buiten de keuze van de notabelen om.

  De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging. De mij ter beschikking staande gegevens geven de indruk dat u op familierechtelijke grond mogelijk aanspraak kunt maken op de erfenis van koning Willem III,maar dit toont geenszins een bloedverwantschap aan met koning Willem I,omdat dit nimmer onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht is meegegeven in de Grondwet van 1815. Ook in de Grondwet van 1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en wel het mannelijk oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina.
  Als wettige nakomelingen wordt naar mijn mening hier bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit betreffend huwelijk,waarbij voor het huwelijk een geregistreerd partnerschap wordt aangemerkt.
  In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Buitenechtelijke nakomelingen waren geen wettige bloedverwanten c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier verandering in.

  In tegenstelling met de strekking van de voorgaande Grondwet is in 1917 dit artikel (zie art.10) onder goedkeuring van uw grootmoeder en een mogelijk staatrechtelijke dwaling, dit grondwetartikel veranderd in:
  De kroon der Nederlanden is en “blijft” opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten, om tenslotte in de huidige Grondwet wederom te worden aangepast in: het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I,Prins van Oranje-Nassau.

  Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 1.Dit was reden(zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 van de grondwet,de Algemene wet gelijke behandeling en diverse internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag.

  U is slim en verstandig en het voortbestaan van een monarchie is in uw belang en verantwoordelijkheid.
  Ik ben er zeker van dat u niet de intentie heeft,wanneer u het stokje over geeft, Willem Alexander en zijn gezin op te zadelen met voor hem onoverkomelijke problemen.
  Nu de indruk wordt gewekt dat uw vader in het keurslijf van een categorische leugenaar terecht is gekomen is duidelijkheid voor de bevolking een “must” en zou de uitkomsten van een DNA onderzoek de ongerustheid en speculaties weg kunnen nemen.
  U is een bewonderenswaardig mens en erudiet en u wilt mij vast wel uitleggen op welke legitieme grond uw grootmoeder,uw moeder en u zelf, staatshoofd is geworden?

  Tom Couzy

  Arjen [31] reageerde op deze reactie.

 14. het einde is vooral dolle pret: laat het weten aan een politicus (die je zojuist verkocht heeft?)
  In mijn oren klinkt dat ongeveer net zo als:
  “bevalt het je niet dat je bezit bent van anonieme bureaucraten in Brussel?”
  “eet dat asperges!”

 15. @IIS [49068]: Naar mijn inschatting liggen de zaken mbt de revoluties zo:

  NWO-gesponserd:
  Rusland-1917
  Georgie 2003
  Oekraine 2004
  Kyrgyzstan 2005
  Lybia 2011

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjerevolutie
  http://www.lewrockwell.com/orig10/marshall4.1.1.html

  Spontaan, dus niet-NWO:
  Iran 1980
  Filipijnen 1986
  Joegoslavie jaren negentig
  Tunesie
  Egypte

  Open vraag:
  Syrie

  Maar inderdaad, de ‘Amerikanen’ zijn achter Putin aan. En China. De greep naar de wereldheerschappij heeft een zekere ethnisch/religieuze minderheid al eens eerder geprobeerd mbv het vehikel Rusland, toen in bolshevistische gedaante.

  Nu proberen ze het mbv het ‘neo-conservatisme’ en vehikel Amerika nog een keer. In combinatie met het internet kan het niet anders dan op een drama uitlopen voor die lui.

  IIS [24] reageerde op deze reactie.
  Aequitas [41] reageerde op deze reactie.

 16. @Ron Paul Fan [49075]:

  De wereld is besmet en de besmetting woekert voort, maar net als bij welke ziekte dan ook zal de aarde/economie/maatschappij een soort van zelfreinigend mechanisme moeten inzetten om de ziekte te bestrijden en dit zal met zeer grote en abnormaal heftige reacties gepaard gaan. Ons leven met alles daaromheen zal nooit meer worden zoals het ooit was, er is een mondiale en bijna onzichtbare revolutie gaande en ik denk dat er zich een drama zal ontvouwen waaraan niemand meer kan ontsnappen. En deze gedacht is door mij puur gebaseerd op de info die ik lees, dit keer is het niet mijn innerlijke gevoel, geen 2012, geen planeten, maar komt simpelweg door hetgeen ik lees en zie naderen.

  Het maakt niet meer uit of de revolutie spontaan of van links of rechts komt, het maakt niet meer uit of we ons nog verzetten of kwaad maken, het is m.i. gewoon te laat en we staan niet meer aan de rand van de afgrond, maar zijn reeds aan het naar beneden donderen.

  Natuurlijk zijn er mensen die ook nu nog optimistisch blijven en dat is maar goed ook, maar om zaken of dit leven nog serieus te nemen?? Het lukt mij in ieder geval niet meer, hier zie ik een strijd die wij niet meer kunnen winnen.

  Het zal de waarheid moeten zijn die de leugen blootlegt, het zal de natuur moeten zijn die het kunstmatige afstraft, het zelfreinigende vermogen zal de ziekte moeten bestrijden en anders zal het (weer) een alles vernietigende oorlog moeten worden die de planeet “in de reset stand zet” . Deze oorlog zal er één worden van een grote die de planeet nog niet eerder heeft meegemaakt, hij zal zijn te vergelijken met een alles vernietigende meteorietinslag, misschien is het wel een achterlijk dom stuk gesteente die ons komt ‘bevrijden’ van al onze aardse kwalen en onzinlevens.
  IIS [25] reageerde op deze reactie.

 17. @IIS [49076]:

  Al wat de mens wilde en trachtte te vinden, er is ‘NIETS!’. Van piercings&tatoeages tot aan vrije onbegrensde sex, van weinig naar veel bezettingen (ballast!!), van honger naar vreet-orgies, van natuurlijke schoonheid naar totale verminking, van liefde en huiselijke warmte en gezelligheid naar geestelijke leegte, eenzaamheid en afgestompte individualisme en totale oppervlakkigheid, van kinderen opvoeden naar verkrachten en mishandelen, van vrijheid naar gevangenschap met meer en meer wetten en regels, van bezittingen naar niet meer af te lossen schulden, van beloning naar straf op arbeid, van openheid naar geslotenheid, van gezonde verstand naar ziekelijke achterdocht, van licht naar donker., van geestelijke veerkracht naar dood en zelfmoord, van zelf genezend naar een verplichte farmacie en inentingen, van natuurlijk naar genetisch gemanipuleerd en besmet voedsel, van helder naar vervuild drinkwater enz. enz…..

  http://www.youtube.com/watch?v=5q50h7u2L5Y
  vrijeradikaal [26] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [27] reageerde op deze reactie.

 18. @vrijeradikaal [49078]:

  De wereld zit gevangen in een rat race. Het is een nek-aan-nek race tussen de fascistische grootmachten.

  De angst van de psychopaten en coke snuivende lijders/leiders zit ‘m het verliezen van deze race, het is het krampachtig vasthouden aan oude doctrines gegoten in nieuwe jasjes. De VS is bang te verliezen van China, Rusland en India, met als nieuwkomer het Midden Oosten.

  We zijn er mooi mee in de aap gelogeerd, als ik de voorspellingen voor waar neem dan moeten we eerst nog gechipt worden voor we een WOIII krijgen. Want andersom lijkt me bijna niet voor te stellen, het zou in dat geval nog veel erger dan erg worden.

 19. @IIS [49077]:

  Gestapo – 1

  http://www.youtube.com/watch?v=y_G3tQS4SEA

  Gestapo – 2

  http://www.youtube.com/watch?v=ChhRA41MMqM

  Schokkend: de Nederlandse politiestaat is een feit

  http://www.youtube.com/watch?v=Mn-d48wJfJU

  NEDERLAND POLITIESTAAT

  http://www.youtube.com/watch?v=6TqrCWCF0XQ

  Digitale ring scant alle auto’s

  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/2894179/2011/09/07/Digitale-ring-scant-alle-auto-s.dhtml

  Opstelten draagt macht over aan dubieuze beveiligers

  za 10 december 2011 00:24, bij Opstelten draagt macht over aan dubieuze beveiligers
  Leen

  De staatspolitie is nog in wording en nu is er dan ook al prive-politie.

  Wat nog ontbreekt is een prive-leger.
  Tenminste, dat wij weten dat er een prive-leger is.

  Ga zo door Opstelten.

  http://www.joop.nl/opinies/profiel/gebruiker/maretak/

 20. En als ik dit soort groteske onzin lees dan spring ik zowat uit mijn vel; wat zijn de geesten toch ziek en verknipt en met een dergelijke noodkreet die schreeuwt om de wereld naar de kloten te helpen lijkt me het toch bijna wel duidelijk waarom Dominique Strauss-Kahn van het toneel moest verdwijnen.

  De IMF gangsters en de FED fascisten zouden toch werkelijk achter de gesloten deuren moeten verdwijnen, de wereld is ZIEK en totaal verkankerd.

  Dit is pure provocatie en chantage van de EU. Uit dit soort berichten maak ik op dat men nog niet helemaal vat kan krijgen op de EU, want anders zou de toon gematigder zijn.

  De Europese schuldencrisis vormt een bedreiging voor alle economieën in de wereld. Dat zei presidente Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag tijdens haar eerste reis door Afrika.,,Wat er momenteel in Europa gebeurt, is een zorg voor iedereen in de wereld”, zei Lagarde tijdens een ontmoeting met de president van de Nigeriaanse senaat. Volgens de IMF-chef moeten armere landen die in grote mate afhankelijk zijn van de handel met Europa, zich voorbereiden op een terugval. bron:ANP Ook de

  ECB judassen onder aanvoering van de VS mol Draghi gaan weer eens hun boekje te buiten…. http://www.z24.nl/economie/artikel_252721.z24/ECB_voert_opkopen_staatsobligaties_flink_op.html

 21. @Ron Paul Fan [49073]:
  Leuk geprobeerd; “Daarbij bestaat er ook een wijdverspreide overeenstemming over het feit dat het opzettelijk noemen van de wet van Godwin, om aldus een discussie te beëindigen, geen succes zal hebben.”
  Nog iets inhoudelijks te melden, RPF?

  Bovendien, vervang in de wet van Godwin “nazi’s” met “NWO”, en jij bent al regelmatig gediskwalificeerd met die drogreden. Beetje hypocriet.

Comments are closed.