Terwijl zelfs de Jager tegen is ( en ieder weldenkend mens) gaat Nederland toch een bankentax invoeren.Er is al lang bewezen dat het een dure grap wordt voor de gehele financiële industrie en dat juist de grote banken dat makkelijk kunnen gaan ontduiken.Wie gaat dan dus die nieuwe bankbelasting betalen? Ja juist u!
Dat de bankentax transactie taks averechts werkt omdat de grote banken hun transacties buiten de EU gaan doen was natuurlijk al lang duidelijk. Een gevolg is dat ook de pensioen beheer kosten veel duurder worden en dat u niet alleen bij een beleggingstransactie extra moet betalen. Door de vlucht naar niet-bankentax landen, wordt wat er nog over is van de financiële industrie in Europa, om zeep geholpen.

En dan het ridicule argument dat de banken ook maar eens wat terug moeten doen voor die overheidssteun.Allereerst waren het maar een paar financiële instellingen die geholpen zijn (overigens ook met uw geld en ook daar ben ik het niet mee eens). Maar om dan te zeggen dat alle banken die bankentax moeten betalen, is krom en klopt ook niet met de hoge terugbetalingseisen waar die geholpen banken aan moeten voldoen.

We zien een de Jager en ministerie van financiën dat tegen is, zelfs zij begrijpen het, maar we zien ook dat we weer als braafste meedoen met de EU en als eerste die bankentax gaan invoeren.

7 REACTIES

 1. De ratio voor een tax is altijd en overal: ‘ geld binnenharken’.
  De sterftax is een goed voorbeeld.
  En over een paar jaar ga je horen ‘ waarom is xyz toch zo duur geworden? ‘ het moeten wel die vermaledijde kapitalisten zijn die ons uitbuiten. Energiebelasting is ook zo mooi: Waarom zijn de energieprijzen toch zo gestegen? zal wel aan het liberaliseren liggen. Terwijl de belasting op energie is verdubbeld sinds 2001.
  ALs je alles optelt kom je voor de modale burger waarschijnlijk op een confiscatie van minimaal 75% van zijn/haar inkomen uit.
  ‘ None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free’

 2. Eigenlijk zijn alle banken in Europa failliet, als ze de marktwaarde van hun Europese obligaties op de balans zouden zetten, in plaats van de boekwaarde die er ooit voor betaald was. Een uitgelezen moment voor de politiek om zoveel mogelijk belastingen, regulering en extra kapitaaleisen op te leggen. Hierdoor zullen de meeste banken in staatshanden vallen, en kan de politiek zijn wurggreep op de bevolking versterken. Het lijkt alleen dat maar enkele, zoals die op sites als de vrijspreker beseffen hoe een en ander werkelijk in elkaar zit.

  leo [4] reageerde op deze reactie.

 3. Nog stommer en hypocrieter volgt uit een NOS bericht; het is zo bijzonder verhelderend voor de arrogantie van de macht dat het hier volgt:

  “DEN HAAG – Ondanks de forse kritiek van de Raad van State zet het kabinet de invoering van een bankenbelasting volgend jaar door.

  Minister Jan Kees de Jager (Financiën) maakte dat vrijdag duidelijk na afloop van de ministerraad.
  In een advies heeft de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, het voorstel tot een bankenbelasting gekraakt. De raad stelde niet overtuigd te zijn van de motieven voor zo’n heffing.
  Maar volgens De Jager is er ”een maatschappelijk belang” en zet het kabinet daarom door. ”De maatschappelijke weerstand tegen perverse bonussen is voor mij aanleiding om door te gaan.” Hij kondigde aan de Raad van State verdere uitleg te geven.
  Visie
  Zo wees de raad erop dat alle banken er door worden getroffen, terwijl maar een aantal in crisistijd steun heeft gekregen van de overheid. Voordat er ”op verantwoorde wijze” een bankenbelasting zou kunnen komen, zou het kabinet volgens de raad eerst een visie moeten ontwikkelen op de rol van banken in de samenleving.
  Daarnaast is er ook kritiek op het streven van het kabinet om via de bankenbelasting de bonussen in de financiële sector aan te pakken.
  Stapeling
  In het advies stelt de Raad van State dat er in tegenstelling tot wat het kabinet nastreeft wel sprake is van een stapeling van meerdere maatregelen voor banken. Dan gaat het onder meer om strengere kapitaaleisen, bijdragen aan het depositogarantiestelsel en strenger toezicht.
  De raad vreest dat kredietverlening door banken hierdoor ”duurder en moeizamer” wordt, terwijl die juist nu vanwege de crisis van groot belang is. Gevreesd wordt ook dat er grote verschillen bestaan tussen landen waar bankenheffingen worden ingevoerd.

  ZIE:

 4. @Henk Monkey [2]:

  Eigenlijk zijn alle banken in Europa failliet, als ze de marktwaarde van hun Europese obligaties op de balans zouden zetten, in plaats van de boekwaarde die er ooit voor betaald was. Knappe samenvatting in slechts één zin !!! Prachtig.

  2012
  Crash op de obligatiemarkt wordt bijna zeker een onomkoombaar feit.

  Graag zou ik nog eens alle aanvullende tips van de lezers samengevat willen zien in één artikel voor wat betreft behoud van koopkracht en vermogen en de manier om belastingen wettelijk te omzeilen op het “randje-grijs-gebied” van fraude af.

 5. Hebben de Heren in den Haag allemaal slaappillen ingenomen? Uit anders mans leer is het goed riemen snijden!

 6. AMSTERDAM (Dow Jones)–Een belasting op financiele transacties, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, draagt niet bij aan een stabieler financieel systeem en is minder efficient dan andere belastingen op de financiele sector, stelt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag in een rapport.

  De transactietaks zou vatbaar zijn voor ontwijking en kan leiden tot nieuwe, complexere vormen van financiering, stelt het planbureau.

 7. Nog belangrijker dan een transactietax is het domweg verbieden van de meeste financieele ‘producten’. Als het financieel stelsel er een is waar nauwelijks nog iemand doorheen kijkt, behalve de geldjongleurs, dan is het een fout systeem. Wat nodig is is transparantie en overzicht. De controle over het financieele systeem behoort te liggen bij een democratisch gecontroleerde overheid, niet bij prive-instellingen zoals bij de FED. Het is van de zotte dat het mogelijk is dat bankenconglomeraten speculatief oorlog kunnen voeren tegen overheden. Dat nieuwe fonds dat in aanbouw is, is alleen noodzakelijk, niet om zwakke landjes overeind te houden, maar om ze te beschermen tegen Anglo predatoire banken. Dat zou niet nodig mogen zijn.

  Belangrijk is dat grote banken opgedeeld gaan worden. De mergers in het verleden moeten ongedaan gemaakt worden. De EU moet desnoods eenzijdig opleggen dat banken alleen mogen opereren in Europa indien ze een bepaald balanstotaal niet overschrijden.

Comments are closed.