De schadelijke effecten van belastingheffing zijn zo immens groot, dat het moeilijk is te beseffen hoeveel de totale  schade bedraagt.01.

Belastingen  door de overheid geheven  worden  door  de overheid niet op efficiënte wijze besteed.

De overheid houdt bij de besteding van  de gelden niet het kastje bij de uur. In doorsnee heeft de overheid voor een project twee keer zoveel geld nodig als  een particulier, soms ook vijf of honderd keer zoveel.

Menig middenstander wenst dat  hij onder zogenaamde “eigentijdse omstandigheden” zou kunnen werken zoals ambtenaren dat doen, hoewel hij natuurlijk  wel moeite zou hebben, zijn tempo tot  overheidssnelheid te verlagen.

Daarvoor zou imers in vele gevallen een verlaging van het werktempo van 80 tot 90  procent nodig zijn. Persoonlijk  zou  mij het werken in een dergelijk tempo te vermoeiend zijn, zoals iedereen zal kunnen beamen  die ooit gedwongen werd om tijdens het werken haar of   zijn tempo aanzienlijk te verlagen.

02.

Veel van hetgeen door de overheid  geëntameerd wordt, had beter helemaal niet begonnen kunnen worden.

Het gaat vaak om miljarden verslindende projecten, zoals de Amsterdamse  metro  en  ook om  doodgeboren  kinderen zoals de  spoorlijn van nergens naar nergens die Suriname  uit de Nederlandse begroting opgedrongen  werd. Hij staat nu te roesten.

Er is wel goed aan verdiend, maar de gelden hadden beter gebruikt kunnen worden om de   belastingen  in Nederland te verlagen.  Je ziet dergelijke  dingen natuurlijk tandenknarsend aan, maar  wat valt er tegen te doen?

Denk  ook aan  de uitgaven  voor  het Nederlandse  leger,  ontwikkelingshulp aan vele andere landen,  kunst en subsidies  voor zaken die niemand wenst of nodig heeft.

Een  voertuig door de overheid aangekocht, wordt  minder goed onderhouden dan een voertuig aangeschaft door een particulier.  Hetzelfde geldt voor een koelkast, een wasmachine en een computer.

De overheid  is een verspiller van de bovenste plank. Iedere euro besteed door de overheid is er een teveel , doet de welvaart zinken en benadeelt hen die het geld verdiend hebben.

03.

Belastingheffing leidt tot enorme  perceptiekosten  bij de overheid zelve  en bij de bestolenen, die hun eigen perceptiekosten niet bij   de overheid kunnen declareren.

Deze kosten leiden bij de slachtoffers, die optreden  als ongehonoreerde boekhouders  en hulpruifvullers, tot  hogere productiekosten en tot een lager   consumptieniveau.

04.

De belastingwetgeving brengt grote distorties  aan in  het gedrag van de belastingplichtige.

Deze  wijzigt zijn consumptiepatroon  tengevolge van een groot aantal belastingregels die de ene soort   consumptie  bevoordelen ten opzichte van de andere soort.

Ook de karige bedragen die bij de   benadeelden overblijven, mogen niet vrij , zonder regulering  en zonder verdere heffingen  besteed worden. Op deze wijze  wordt het consumptiepatroon volledig verwrongen.

Dit  resulteert in een aanzienlijke vermindering van de welvaart.

Tengevolge van  de door de overheid geheven belastingen en andere dwangheffingen, uitholling van eigendomsrechten,  regulering, subsidies en heffingen  wordt het lichaam van de  belastingplichtige  in feite  vanaf   zijn geboorte   geconverteerd  in overheidseigendom en verlaagd tot een ambtelijke speelbal  die  moet dansen op de maat van de overheid.

Zij die gek  zij op  consumptie van balletten, concerten en andere op duistere   gronden door de overheid aangemoedigde activiteiten, zien zichzelf beloond, terwijl zij die zich gaarne achter het stuur van hun voertuig bevinden , zwaar worden gestraft met  bijzondere  verbruiksbelastingen, hoge belastingen op benzine,  onbetaalbare  parkeerheffingen, bemoeilijking van de verkeersstroom en andere ongewenste zaken.

Hoe heeft het ooit    zover kunnen komen?

Ambtenaren gaan de straat op voor 2,18  procent geweigerde loonsverhoging, maar de belastingbetaler die ieder jaar tot juli, augustus of september voor de overheid moet werken alvorens zijn eigen ruif te kunnen gaan vullen, dient op  staffe van opsluiting alles te slikken.

Zijn duimschroeven zijn de de laatste  eeuw  met circa een procent per jaar aangedraaid en hij   wordt geacht zijn slavernij als acceptabel en zelfs gewenst te ervaren.

Zoals gezegd  bestaan er strenge restricties op de  wijze   waarop  het karige restinkomen mag worden besteed.

Een  Nederlander   mag men bij voorbeeld van het verdiende geld geen hulp in de huishouding van buiten de EU invoeren , tenzij deze via een dure  au  pair regeling met veel moeite voor een beperkt aantal uren per week wordt ingehuurd uit door de overheid  goedgekeurde landen, dit alles natuurlijk  met een vertraging van vele maanden, teneinde het ambtelijk apparaat aan  het werk te houden.

Hoe aan dit alles een einde te maken?

Dit zou alleen kunnen door een massale actie.

Als  vanaf morgenochtend iedereen van de overheid ontvangen enveloppen in  de prullenmand werpt, is het   met de macht van de overheid  snel afgelopen: het systeem zal tot stilstand komen en de overheid zal  handenwringend moeten toezien, hoe  zij de macht over haar slaven verliest.

Of het ooit zover zal komen, is zeer de vraag.

Hugo van Reijen

 

28 REACTIES

 1. Oud nieuws
  Zalm overleeft affaire rond oproep tot
  belastingontduiking na excuses Kamer
  DEN HAAG –– De regeringsfracties CDA, VVD en D66 nemen genoegen met de verontschuldigingen die VVD-minister Zalm van Financiën heeft aangeboden voor zijn
  oproep om de hoge ozb-aanslagen
  niet te betalen. „Met de grootmoedige excuses van de minister heeft
  voor ons de zaak afgedaan”, aldus
  CDA’er De Nerée gisteren tijdens
  het wekelijkse vragenuurtje van de
  Tweede Kamer.
  Ook D66-Kamerlid Bakker zei
  een streep te willen zetten onder de
  affaire. VVD-aanvoerder Van Aartsen toonde veel waardering voor de
  erkenning van Zalm dat hij fout zat.
  „Dat siert het politieke bedrijf.”
  Zalm beschuldigde zondag 62 gemeenten ervan dat ze de onroerendezaakbelasting te hoog zouden
  hebben vastgesteld. Hij riep de inwoners van die gemeenten op niet
  te betalen. Daags erop bleek dat
  waarschijnlijk slechts een handvol
  gemeenten in de fout is gegaan.
  Zalm bood onmiddellijk zijn excuses aan.
  Zalm was naar de Kamer geroepen door GroenLinks, dat hiervoor
  bijval kreeg van de PvdA. Vendrik
  (GroenLinks) noemde het gisteren
  „een toppunt van onbehoorlijk bestuur”, dat een minister oproept tot
  een belastingstaking. Ook verweet
  hij Zalm dat die zijn positie als minister misbruikt had voor een verkiezingsstunt.
  PvdA-Tweede-Kamerlid Crone
  wierp Zalm voor de voeten dat die
  door zijn oproep burgers in twijfel
  heeft gebracht met het risico dat ze
  een deurwaarder op hun dak zouden krijgen. De VVD-ministers
  Zalm en Remkes (Binnenlandse Zaken) hadden volgens Crone zelf hun
  verantwoording moeten nemen
  door de gemeenten tot de orde te
  roepen.
  Zalm, die eerder verklaarde dat
  hij betreurde de „suggestie’’ te hebben gewekt burgers te hebben opgeroepen de ozb-aanslag niet te betalen, ontkende dat hij met zoveel
  woorden had aangestuurd op een
  belastingstaking. Volgens Zalm
  hebben hij en Remkes wel degelijk
  opgetreden tegen de gemeenten
  door hun vrijdag een brief te sturen
  waarin ze gewaarschuwd werden
  voor mogelijke fouten in hun ozbaanslagen. (ANP)

 2. ‘Hoe aan dit alles een einde te maken?
  Dit zou alleen kunnen door een massale actie.’

  Er komen steeds minder productieven en steeds meer staats-afhankelijke mensen. Mensen als ik ‘maken de wereld kapot’ werd mij op een ander forum toegebeten. Staats-afhankelijke mensen vinden het blijkbaar vanzelfsprekend dat productieven maximaal produceren, ook als de opbrengst wordt weggekaapt door de staat.

  Actie is natuurlijk goed, bijvoorbeeld een belangenvereniging voor belastingbetalers, maar ik verwacht geen wonderen. Nederland kampt met een overschot aan staats afhankelijke oude mensen en de multiculturele samenleving is mislukt. De kosten daarvan probeert de overheid te innen bij de productieven, maar ik gooi het bijltje erbij neer. Ik verdien tot mijn (min of meer) vrije voet en stop met werken, ieder jaar opnieuw.

 3. “Hoe aan dit alles een einde te maken?
  Dit zou alleen kunnen door een massale actie.”

  Nee, dat werkt op zijn best tijdelijk.
  “You never change things by fighting the existing reality.
  To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”
  ― Richard Buckminster Fuller

  Het is geen aangename boodschap, maar als je echt iets wilt bereiken moet je er zelf naar leven. Net als Nico voorstelt: Stop met leven zoals de overheid en maatschappij je voorschrijft, en ga leven voor jezelf.

 4. Is er nog wel iemand in dit land die ons oprecht verdedigd? Het lijkt wel of de verhouding tussen werkmieren en volgevreten staatshoofden en politici (EU of non-EU) steeds groter wordt. We moeten onze smoel houden en accepteren dat we alles kwijtraken wat we gedwongen door overheid en commercie hebben opgebouwd. We moeten gedogen dat een stel volgevreten miljonairs ons lot bepalen op een manier die neigt naar het communisme. Hoe voedt je een burgeropstand? nou zo!

 5. Helemaal mee eens!
  Echter: Ik ben ook dol op concerten en balletten, maar kan dat in verband met het karige restinkomen niet (meer) betalen…

 6. Tja, we kunnen natuurlijk blijven schreeuwen maar van een echte “opstand” komt het helaas maar niet.
  Als we werkelijk een halt willen toeroepen aan deze misselijkmakende economie die de harde noeste werkers tot slaven vermaakt zullen we minder met onze mond en meer met onze aanwezigheid moeten doen.
  Bedoelende, neem een voorbeeld aan landen als libya en Egypte en ga massaal de straat op, werp het huidige gezag van het pluche en ga er keihard voor zorgen dat al het door hun gestolen geld terugkomt bij hen die het verdienen, de arbeider, de bevolking.
  Pas dan kunnen we misschien ooit eens gaan bouwen aan een echte democratie, gekozen door het volk, geleid door het volk

  Rien [8] reageerde op deze reactie.

 7. @snijboon [7]:
  “Bedoelende, neem een voorbeeld aan landen als libya en Egypte en ga massaal de straat op”

  En wat heeft het daar geholpen?
  Proberen we als mensheid niet al duizenden jaren de best mogelijke overheidsvorm te vinden? Wat voor conclusies kunnen we daaruit trekken?

 8. @Nico de Geit [2]: Werken is voor de dommen. Zorg dat je je minimum levensbehoeften zelf kunt voorzien, eventueel uit arbeid, en gebruik de rest van de tijd om je voor te bereiden op de komende systeem crash. Houd je materieel behoeften laag… maak geen schulden… denk na over investeringen c.q. stallen van besparingen (edelmetalen), over lokatie, over toekomstige bronnen van inkomst… het is geen tijd om onroerende goed te bezitten, ten zij met aanpalend stuk grond erbij, denk na over politiek en geopolitiek, over revisionisme… een echte denker heeft voldoende aan een internet connectie om volmaakt gelukkig te kunnen zijn.

  Ron Paul Fan [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [10]: Werken is voor de dommen. Herstel: werken is voor de dommen in 2012. Hiermee bedoel ik te zeggen dat je tijd moet vrij maken om afstand te nemen en je voor te bereiden op dat wat komen gaat en een ongelimiteerd materialisme, dat sowieso niet te handhaven is in de toekomst, af te bouwen.

 10. @Rien (8)
  Dat het in die oosterse landen weinig helpt kan je nog niet zeggen de opstand is daar nog gaande en wordt met harde hand onderdrukt, iets wat hier in mindere mate zal voorkomen omdat we hier niet leven in een politiestaat
  Maar in zekere zin heb je gelijk als je zegt dat geen enkele regering zal helpen, juist daarom pleit ik er ook voor om de huidige machtshebbers aan de kant te zetten en de macht terug te geven aan het volk.
  Natuurlijk zal dat, zeker in het begin, niet soepel gaan maar alles zal beter zijn dan het huidige systeem waar we zij verworden tot slaven van het kapitalisme (de kapitalisten) dat ons meer en meer afknijpt tot het niveau waar we nog nét kunnen overleven en nét niet versterven van de honger.
  Neen zo gaat het niet langer, maar wanneer beginnen we er eens tegen te vechten, wanneer eisen we eens ons recht op?
  manjana ? dan zijn we helaas te laat.

  Rien [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Rien [13]:

  Confederatie van steden met vrije handel en verkeer tussen deze steden. Politiek bepaald op lokaal niveau. Defensie onderling of individueel geregeld. Geen buitenlandse bemoeinissen in politiek, alleen handel. Dit zou een begin kunnen zijn. Liefst wil ik helemaal geen staat willen, maar voor de meeste mensen is dit helaas niet haalbaar.

  Rien [19] reageerde op deze reactie.

 12. Ik zie er niets in de macht aan de massa te geven. Dan dicteren zij wat ik moet doen. In de praktijk betekent dat dat slimmerikken de macht grijpen.

  Vergeet niet dat essentiële belastingbetalers een minderheid vormen. De 99% is er nu al op uit de 1% te plunderen. Ze menen zelfs vaak dat die 1% nooit eerlijk ‘rijk’ geworden kan zijn. Je hoort al bij de 1% rijksten van het wereldtotaal vanaf ca. 100.000 euro.

 13. Veel mensen ervaren de maatschappij en de belastingheffing als een tragedie. Je kunt het ook als komedie zien. Nu weer met de verlaging van de pensioenen. Als je van het ergste uitgaat valt het altijd mee.

 14. Plan B (reslotuut geen enkele bijdrage meer aan die clowns)……….

  Gewoon alles verkopen en naar het buitenland vertrekken.

  Ik woon al zeven jaar (supergelukkig) van 200 euro per maand in CAMBODJA………

 15. @nico (15)

  Ik weet niet uit welk kamp je komt maar dat de 99% er nu op uit zou zijn de 1% te plunderen is klinkklare onzin, de 99% plundert niet, ze probeert slechts te bewerkstelligen dat de 1% eens ophoud met het bestelen van de mensheid, dat is iets heel anders dan wat u suggereert.
  Komt bij dat u beweert dat de 1% de grootste belastingbetaler zou zijn ? onzin, die 1% doet er juist alles aan om te voorkomen dat zij belasting hoeft te betalen, ze stallen hun geld in het buitenland of verhuizen hun bedrijven naar lage lonenlanden en ontslaan hier alle werknemers of beweren dat de nederlander te lui zou zijn om te werken en huren dan polen of andere oosteuropeanen in om hier dan een stuk goedkoper het werk te doen.

  Ik heb een jarenlange ervaring in dit soort zaken en geloof me, ook als jurist bedrijfszaken maak je heel wat rare dingen mee, ik hoor en zie om me heen de meest smerige constructies opdoemen en twijfel soms wel eens of het niet grenst aan maffia praktijken.

  Maar genoeg hierover, blijkbaar denken sommigen nog steeds dat ze met de smoes van u de mensheid kunnen bedotten, nee daar zal geen enkel weldenkend mens meer intrappen.
  U (en de uwen) vergeten blijkbaar dat we inmiddels in 2011 leven en niet meer in 1950 en dat de mensheid intussen een stuk slimmer is geworden, wellicht is het juist daarom dat de 1% samenspant met de regering(en) om het studeren voor de doorsnee burger weer onmogelijk duur of moeilijk te maken zodat het straks weer alleen de elite is die kan lezen en schrijven en weer de dienst kan uitmaken ?

  EManuel [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Rien [19]:

  Zou in ieder geval beter zijn dan wat we nu hebben en zou voor generaties beter blijven dan wat we over verschillende generaties zullen hebben.

  Echte vrijheid zal pas werken als de mensheid ervoor klaar is. Teveel zoeken nu om voor gezorgd te worden ipv het gevaar van leven te willen doorstaan en voor zichzelf en de zijne te zorgen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [28] reageerde op deze reactie.

 17. Volgens de 2de wet van Parkinson ( een Engelse econoom) ….
  Belastingen kunnen alleen stijgen .
  Het schoolvoorbeeld is het tijdelijke KWARTJE VAN KOK .
  Er wordt TE VEEL belasting betaald .
  Om EEN EURO belasting te hebben , moeten TWEE EURO kosten worden gemaakt .
  Stuur minstens 50 % van de ambtenaren naar huis ,
  ze storen echt !
  Elke besteding van de overheid kost 200 a 500 % van wat een goed huisvader zou gespendeerd hebben .
  Oud spreekwoord ….
  Het is goed riemen snijden van andermans leer !

 18. bedankt voor dit kraakheldere rapport ! Wanneer en hoe kunnen we hierwat aan gaan doen ?

 19. @Pteranodon [17]:

  De overheid moet zelf de verantwoording voor de hun toebedeelde werkzaamheden nemen.
  En niet de verantwoordelijkheden aan de burger via een
  gemak s regeling opleggen.

  En als toppunt van arrogantie ook nog verantwoording eisen
  voor het gratis verricht,werk.

Comments are closed.