De SP maakt zich wederom zorgen. Ditmaal omdat de voedselbanken die eten verschaffen aan de allerarmsten onvoldoende voedsel hebben om uit te delen.

Het hedendaagse socialisme is er al lang niet meer op uit om het ongemak van de allerarmsten te verlichten door een bijdrage te eisen van rijkaards die het gemakkelijk kunnen missen. Veel zaken worden van staatswege geregeld voor mensen die het zelf ook uitstekend hadden kunnen regelen. Eenieder die een zorgverzekering kan betalen, heeft geen overheid nodig en dat geldt evenzeer voor iedereen die onderwijs voor zijn kinderen kan betalen. De burgers zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat de staat deze zaken regelt en ook altijd zal blijven regelen. Private initiatieven in bijvoorbeeld het onderwijs zijn een bijzonder sporadisch verschijnsel aangezien ze de concurrentie moeten aangaan met ‘gratis’ onderwijs. Een concurrentiestrijd met een gratis product is niet eenvoudig te winnen.
Ondanks deze onvoorstelbare geldstromen is er blijkbaar een groep mensen in dit welvarende land dat zich nauwelijks nog water en brood kan veroorloven. De SP spreekt hier schande van en onze rooie vrienden zullen daarbij ongetwijfeld talloze medestanders vinden. Al deze medestanders betalen de helft van hun inkomsten – de SP vertegenwoordigt traditioneel arbeiders – aan de staat. Zelfs voor mensen die echt arm zijn schiet er weinig over.

De SP zou niet moeten trachten via verkiezingen in een positie te komen om het belastinggeld te herverdelen. Beter kan de SP samen met de rest van de collectivisten ervoor ijveren om de belastingen zo laag mogelijk te houden zodat mensen meer geld overhouden voor daadwerkelijke armen, als er daar bij lage belastingen nog veel van overblijven. En laten we even eerlijk zijn over de SP, hypocrisie wordt nauwelijks getolereerd binnen de eigen gelederen. Kamerleden en gemeenteraadsleden dragen een substantieel deel af van hun eigen inkomen, een zeldzaamheid onder herverdelingspredikanten. Een kleine eigen bijdrage zou de SP ook van hun eigen leden kunnen eisen en daarmee moeten ruim voldoende inkomsten gegenereerd kunnen worden om de daadwerkelijke armen van Nederland van voedsel te voorzien. Hoe lager de belastingen zijn, hoe effectiever dit wordt.

Het socialisme hoeft niet altijd via een staat beleden te worden, daar zijn al genoeg staten aan ten onder gegaan omdat hun bevolking niet langer wenste te kreperen. Beter is het om een staat erbuiten te laten en een beroep te doen op het medeleven van burgers. Dit voorkomt vijandschap tussen afgepersten en ontvangers en zorgt voor een veel effectievere herverdeling. Degenen die betalen zullen in elk geval willen dat hun zuurverdiende geld aan echte armen ten goede komt.

Nadeel van dit systeem is wel dat arme mensen in arme landen er bekaaid vanaf zullen komen, maar daar lijkt geen enkele socialist in dit land moeite mee te hebben.

16 REACTIES

 1. Nadeel van dit systeem is wel dat arme mensen in arme landen er bekaaid vanaf zullen komen

  Er gaan heel veel vrijwillige bijdragen naar ontwikkelingslanden, naast staatssubsiedies en ontwikkelingshulp.

  Ontwikkelingshulp gaat via de traditionele kanalen waar overheden van ontwikkelingslanden tussen zitten, en dus veel geld aan de strijkstok blijft hangen.

  Bovendien is dit soort hulp niet gericht op mensen zelfredzaam te maken, maar vanwege de corruptieopbrengsten, is het doel juist om afhankelijkheid in stand te houden.

  Als er geen overheden of oncontroleerbare organen tussen een donatie en ontvanger zitten, en het doel is zelfredzaamheid, dan komt dit vrijwillig gedoneerde geld meestal veel efficienter terecht.

  De staat put immers uit een “bodumloze put”, en een particlier initiatief moet doelen zetten en is vervolgens afhankelijk van de welwillendheid van donateurs.

  Maar daar lijkt geen enkele staatsverheerlijkende socialist zich druk om maakt.

  http://www.youtube.com/watch?v=inClCwsVwjY&feature=player_embedded

  Rechtse Rakker [11] reageerde op deze reactie.

 2. “Beter kan de SP samen met de rest van de collectivisten ervoor ijveren om de belastingen zo laag mogelijk te houden zodat mensen meer geld overhouden voor daadwerkelijke armen,”

  Terug naar vroeger dus toen armen gehandicapten en bejaarden afhankelijk waren van de bedeling of diaconie.
  Een prima flutverhaal om eens te vertellen aan een bekende van mij, eens hard werkend internationaal vrachtwagen chauffeur, kwam met veel geld thuis en betaalde stevig belasting, helaas door een zwaar ongeluk zwaar gehandicapt en gelukkig, nou ja gelukkig, nu een wao uitkering van 75% van zijn bruto basis loon, dus nog geen 1000 euro netto maar er is van te leven, ik denk niet dat hij blij zou zijn over uw armenzorg ideeën.
  Vaak lees je tegenwoordig van dit soort verhalen van vaak jongeren die van toeten noch blazen weten en niet het idee hebben dat hun ook iets kan overkomen.
  Sociale verzekeringen, opgebracht door de werkenden is precies wat het zegt, een verzekering net zoals een brandverzekering of wat dan ook en is door de oudere generatie niet voor niets in het leven geroepen.
  Geheel terecht zijn de controles op uitvoering hiervan tegenwoordig zo scherp dat misbruik bijna onmogelijk geworden is.

  Libertariër [4] reageerde op deze reactie.
  Dijk [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Gerard [3]:

  Terug naar vroeger dus toen armen gehandicapten en bejaarden afhankelijk waren van de bedeling of diaconie.

  Zonder staat geen wao uitkering, en geen enkele andere vorm van uitkering dan ook?
  Wat een onzin!
  Je brandverzekering heb je toch ook iet bij de staat afgesloten?
  Dijk [7] reageerde op deze reactie.

 4. De concurrentie met “gratis” zaken is lastig omdat je het belastinggeld evengoed moet betalen, je spekt de concurrent en je moet maar zien of je van het geld dat je netto overhoudt, nog iets privaats aan initiatieven kunt betalen.

  Die concurrentie ziet er dus allerminst rooskleurig uit. De overheid met z’n socialisme-gehalte werkt hiermee zelf in de hand dat er private zaken zijn die alleen toegankelijk lijken voor mensen met poen.

  Dat “eigen volk eerst” is me bij socialisten inderdaad al opgevallen. Ontwikkelingshulp die naar het buitenland gaat, waar veel behoevender mensen kunnen zijn dan hier, die veel goedkoper geholpen kunnen worden, is maar een schijntje van de overheidsinkomsten, of het nou 1 of 3 procent is, dat is allemaal in de marge. Het is pure mazzel als je giften doet en je kúnt het goede doel van de belasting aftrekken maar niet alle liefdadigheid is aftrekbaar, het is aan allerlei voorwaarden verbonden.

 5. De SP zou eigenlijk moeten staan voor opheffing van de voedselbanken en fatsoenlijke uitkeringen voor wie het nodig heeft. Voedselbanken werken stigmatiserend. Saillant detail is, dat ze tien jaar geleden de minimawinkel (iets minder stigmatiserend) afschoten. In de minimawinkel kunnen mensen met een minimuminkomen tegen gereduceerde prijzen kopen, wat winkels niet kwijt raken of over hebben voor de minderbedeelde medemens. Omdat dat niet mocht, kwamen er in 2006 voedselbanken.

 6. @Gerard [3]:
  Er is geen staat nodig voor verzekeringen, inclusief deze. Integendeel, de staat is verschrikkelijk inefficiënt met haar ongeëvenaarde bureaucratische gehalte. In dit herverdelingsstelsel is misbruik niet alleen niet onmogelijk, het is gangbaar.
  Als u maar lang genoeg op bijvoorbeeld deze website rondhangt wordt dat maar al te duidelijk. Er is niets productiefs wat de staat doet dat niet beter en efficiënter kan via private initiatieven.

  @Libertariër [4]:
  Geduld is een schone zaak. Just sayin’.

  Gerard [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Dijk [7]: @Dijk [7]:

  “Er is geen staat nodig voor verzekeringen, inclusief deze. Integendeel, de staat is verschrikkelijk inefficiënt met haar ongeëvenaarde bureaucratische gehalte.”

  Ik ken anders nergens een beter werkend goedkoper systeem dan het coöperatieve zoals men dat hier kent, overal ter wereld waar men zich privaat verzekerd is men meer kwijt voor minder, zelfs ons eens zo goede ziekenfonds systeem heeft men veranderd in het huidig gedrocht wat beduidend duurder is en geen enkel voordeel oplevert.
  Het kenmerkende van privaat is dat men in zo’n systeem de krenten uit de pap vist en de rest bekijkt het maar

  Dijk [9] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Gerard [8]:
  overal ter wereld waar men zich privaat verzekerd is men meer kwijt voor minder
  Kunt u een voorbeeld geven, dan kan ik met harde feiten werken? Kans dat het niet zo privaat geregeld is als u denkt. Meer voor minder is vrijwel altijd te traceren naar overheidsingrijpen.
  Wat betreft het zorgverzekeringsstelsel in Nederland; marktwerking is ver te zoeken. Er is een verplicht basispakket, dat sinds het nieuwe stelsel voor iedereen verplicht is. In feite moet iedereen nu verplicht het ziekenfonds in.
  Maatschappijen worden nu ook verplicht iedereen, jong en oud, vatbaar voor het een of het ander, een gelijke premie in rekening te brengen. Marktwerking is drastisch verminderd in het nieuwe stelsel.
  Dat politici het “privatisering” noemen zal best, maar in werkelijkheid lijkt het meer op nationalisering.

  De discussie tussen Armin en Jacob. in volgend topic gaat daar ook over: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/11/schnabbeltje/

 9. @Gerard [8]:

  Het huidige ziektekostenstelsel is geen vrije markt. Daarnaast is het inderdaad een verslechtering ten opzichte van het vorige stelsel met ziekenfonds en particuliere verzekering. In het oude systeem waren er namelijk nog mensen die zichzelf particulier verzekerden. Nu is er een groot collectief systeem voor iedereen. Nu betalen dus alle jongeren voor alle ouderen. Helaas werkt dat alleen goed als er relatief veel jongeren zijn en weinig ouderen…..

  In een tijd van vergrijzing levert ons socialistische zorgstelsel alleen een kostenexplosie op! En dat wordt helaas steeds beter voelbaar in de portemonnee!

 10. @Libertariër [1]:

  “Als er geen overheden of oncontroleerbare organen tussen een donatie en ontvanger zitten, en het doel is zelfredzaamheid, dan komt dit vrijwillig gedoneerde geld meestal veel efficienter terecht.”

  Dat kan toch niet anders? Als een particulier vrijwillig geld doneert aan Afrika gaat dat toch ook via de ontwikkelingsorganisaties? De meeste Nederlanders zullen geen mensen in Afrika persoonlijk kennen… Dus is er een hulporganisatie nodig. Daarnaast zal ook zo’n particuliere donateur weinig zicht hebben op wat er met zijn of haar geld gebeurt. Dus wat is dan de verbetering?

  Daarnaast heb ik je video’s gekeken. Er wordt in gesteld dat het beter is dat er geen buitenlands geld in onderwijs, gezondheidszorg etc. in Afrika te steken, omdat dat publieke goederen zijn die de overheid daar moet leveren. Dat lijkt me toch een boodschap die niet goed te verenigen is met het libertarisme! Hoe zie jij dat?

  Libertariër [13] reageerde op deze reactie.

 11. Je weet als een grote organisatie daarvoor moet zorgen, dat het geheid de mist in gaat. Wij zijn al meer dan 70 jaar daarmee bezig en zijn nog steeds bij af. Het principe is hetzelfde dat je een rots naar boven moet rollen en ben je bijna boven dan valt hij iedere keer naar beneden. Dat sprookje wordt om mensen te helpen is een echt sprookje, maar niet voor degenen, die dat regelen!

 12. @Rechtse Rakker [11]:

  Dat kan toch niet anders? Als een particulier vrijwillig geld doneert aan Afrika gaat dat toch ook via de ontwikkelingsorganisaties?

  Ik doelde op kleine organisaties waarvan de doelstellingen duidelijk zijn, niet Giro 555 etc.

  Daarnaast zal ook zo’n particuliere donateur weinig zicht hebben op wat er met zijn of haar geld gebeurt. Dus wat is dan de verbetering?

  Dat hangt van de organisatie af, kleine doelgerichte organsaties zijn makkelijker te controleren.

  Er wordt in gesteld dat het beter is dat er geen buitenlands geld in onderwijs, gezondheidszorg etc. in Afrika te steken, omdat dat publieke goederen zijn die de overheid daar moet leveren.

  Er wordt gesteld dat er beter moet worden gekeken naar de effecten van hulp in onderwijs, gezondheidszorg etc.
  Onderwijs, dan moet er wel een markt zijn om afgestudeerde jong-volwassenen ergens banen aan te bieden …

  Het feit dat er jaarlijks duizenden hoogopgeleide studenten een baan zoeken, en niet krijgen, daar gaan veel hulporganisaties die vooral vanuit emotie opereren aan voorbij. Een vakopleiding kan veel efficienter zijn om het kind later ook daadwerkelijk gebruik te laten maken van de verleende hulp.

  Dat lijkt me toch een boodschap die niet goed te verenigen is met het libertarisme! Hoe zie jij dat?

  Dambisa noemt wel de vrije markt en lokale omstandigheden als belangrijke basis.
  In veel ontwikkelingslanden zijn er staatsscholen, maar ook privescholen, staatsziekenhuizen, maar ook priveziekenhuizen.

  Hulp van ontwikkelde staat naar ontwikkelingsstaat is per definitie inefficient, corrupt en ondoeltreffend. Rondom deze soort hulpverleningindustrie ontstaan belangen om mensen te helpen op korte termijn, maar vooral niet om mensen zelfredzaam te maken.

  Zouden mensen werkelijk zelfredzaam worden, dan raken heel veel topambtenaren en veelverdienende ontwikkelingswerkers immers hun banen kwijt.

  Ook kleine organisaties kunnen subsidies bij de NL overheid aanvragen, mits dit volgens bepaald patroon besteed wordt, en daarmee, staat alweer de hulpontvanger niet centraal.
  De verkeerde personen hangen aan het hulpinfuus.

  Organisaties met een duidelijke doelstelling van zelfredzaamheid, die niet alleen emotioneel naar behoeften van nu, maar ook naar de reele toekomst van de hulpontvangers kijken werken veel efficienter.

  Tja, en dat iedere staat een orgaan is die op termijn op alle vlakken onderdrukt en profiteert, daar moeten mensen zelf achter komen. Hoewel Libertarisme in landen waar geen verstikkende verzorgingsstaat heerst, makkelijker te begrijpen is dan in NL.

  Rechtse Rakker [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Rechtse Rakker [14]:

  Logisch nadenken.
  Er zitten geen ambtenaren tussen de geldstroom = minder corruptie
  Doelstelling is duidelijk meetbaar zoals: schoolresultaten, banen, zelfredzaamheid.
  Verhouding programmakosten en organisatiekosten is transparanter.

 14. Hardstikkel leuk dat geneuzel omtrent onze nationale mascotte, maar de echte belastingontduikers zitten toch echt hier:

  http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/13/het-zijn-de-banken-sukkels/

  Je zou het in het eurotumult haast vergeten, maar de crisis waar we middenin zitten is toch echt het gevolg van de parasitaire relatie van de bank met de Staat. Toen de bancaire sprookjeswereld van grote winsten en hoge bonussen door imploderende ‘financiële innovaties’ in september 2008 omsloeg in een nachtmerrie van afwaarderingen, interbancair wantrouwen en veel te kleine buffers, mocht de Staat voor de kosten opdraaien.

  Volgens de De Nederlandse Bank bedroeg de Nederlandse steun zo’n 150 miljard euro, maar die subsidie vloeit volgens Engelen niet terug naar de klant:

  Bankiers verkopen nog altijd knollen voor citroenen en banken zijn met hun juridische diefjesmaten nog altijd meesters in het omzeilen van belastingen. Volgens cijfers van de OESO hebben Nederlandse banken vanaf 1987 een schamele 37 miljard euro aan belasting betaald; een fractie van de totale crisiskosten.

  Maw, het wordt de hoogste tijd om die banken frontaal te treffen. Opdelen in duizend kleine stukjes. Bonussen per wet verbieden. Wellicht is het nog beter om de banken gewoon te nationaliseren. Samen met Rusland en China die hele Angelsaksische predatoire woekerindustrie voor eens en altijd afwurgen. De meeste ‘financieele producten’ verbieden. Alleen bankrekeningen, aandelen/fondsen, leningen, staatsobligaties toelaten. Een bank moet weer een saai en degelijk en vooral doorzichtig instituut worden.

Comments are closed.