De onderstaande toespraak werd gegeven op het forum Liberate Amsterdam, dat werd gehouden in de Prinsessenzaal van Café Heffer te Amsterdam op 10 december 2011. Dit is het eerste deel.

Dames en heren,

Allereerst wil ik dank zeggen aan allen die hier aanwezig zijn en ook aan de organisatie van deze bijeenkomst. In tegenstelling tot de politiek en de meeste media wordt er bitter weinig aandacht besteed van wat het gewone volk vindt van al deze maatregelen en bezuinigingen die worden genomen om de Esperantomunt de euro te redden.

Want wat is er nu aan de hand?

De eurocrisis dateert niet van afgelopen jaar of jaren, nee, dit is een crisis die decennialang in de maak was. De euro en de eurozone hebben de zaken alleen maar verergerd en versneld.

De reden voor de grote economische depressie waar we nu inzitten is een veelzijdige. Toen de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht gebeurde dat in een tijd, waarbij de markten steeds vrijer werden en de handel opener. De dekolonisatie had haar beslag, waardoor veel meer landen deel konden nemen aan het economische verkeer en internationale handel.

Omdat de schulden reeds in de jaren 40 met geweld werden weggevaagd, vanwege de tweede wereldoorlog kon men gemakkelijk herstellen en wederopbouwen. Europa had de EEG en EVA opgericht, waardoor de tarieven en andere handelsbelemmeringen werden geslecht. In feite was het de victorie van de vrije handel en de vrije markt die ons zo welvarend hadden gemaakt na een verwoestende en vernietigende mondiale oorlog.

Dat deel van de geschiedenis wordt nagenoeg nooit verteld en dat is dat de natiestaten hun welvaart en economische groei te danken hebben aan de ondernemers en vrije economie. Het probleem van deze economische depressie lag en ligt bij de overheid.

Waarom?

Kijk, de overheid produceert niets, behalve dan wet- en regelgeving en heeft daar enorm veel ambtenaren voor in dienst. Niet alles van de overheid is slecht natuurlijk, want een natuurlijke wetgeving tot bescherming en veiligheid van de burgerij is noodzakelijk vanuit liberaal oogpunt, zo ook wellicht het bijhouden van de infrastructuur en de bescherming van de handelsbetrekkingen. Maar de overheid ging veel verder sinds de jaren 60. Niet alleen beschermde zij de handel, echter begon eveneens actief zich met de interventie van de economie te bemoeien, in plaats van randvoorwaarden te creëren, werd zij ook een grote speler in het spel. Derhalve nam de overheidsschuld toe, omdat met al deze interventies enorm veel kapitaal gemoeid was. Kijken we naar de ontwikkeling van de overheid dan zien we sinds de jaren 60 een opbouw van de overheidsschuld en een afname van de economische groei.

Dat is vanuit de optiek van de vrije markt een normaal gegeven, want zoals gezegd de overheid draagt niets bij aan de fysieke productie van goederen en export. Sterker nog, het is een hindernis naar een normale balans. Terwijl de overheidstekorten en staatsschuld almaar groeiden werd het voor het bedrijfsleven veel moeilijker en vooral duurder om aan kapitaal te komen. De overheid is namelijk de grote olifant in de kamer die iedereen uit de kapitaalmarkt duwt. Wanneer er geen overheidsschuld was dan was het niet alleen gemakkelijker om aan kapitaal te komen, maar ook aan een structurele natuurlijke lagere rente. Degenen die de jaren 70 bewust hebben meegemaakt weten dat de rentestanden enorm opliepen als gevolg van de inflatie en hierdoor werden bedrijven enorm geraakt in het investeren en ontwikkelen van productiemiddelen, wat de reële economische groei enorm onder druk zetten.

Veel mensen zien het verschil niet tussen prijsstijgingen en inflatie, maar die is er wel. Wanneer de overheid belasting wil heffen dan doet ze dat door de belastingtarieven vast te stellen op inkomsten en uitgaven. Om meer belasting te heffen dan worden de tarieven naar boven bijgesteld, tot zoverre zelfs dat de overheid nu ongeveer 70-75% van alle nationale inkomsten naar zich toe heeft gehaald over de afgelopen decennia. Veel verschil met de vroegere centraal geleide staten is er dus niet meer. Veel van deze inkomsten worden weer geherdistribueerd naar de diverse sectoren, waarvan de overheid vindt dat deze het waard zijn. Complete willekeur dus.

Maar er is nog een kwestie, sinds de belastingen en heffingen zo hoog zijn opgelopen is de overheid genoodzaakt om veel meer obligaties uit te geven en deze via de banken te ´monitiseren´, wat inhoudt het te gelde maken van deze schuld. De banken kochten maar wat al te graag deze staatsobligaties op en het maakte niet uit of deze nu door Nederland werden uitgebracht of door Italië of Griekenland. Want we hadden toch die fantastische euro, derhalve was het geen probleem: een euro is een euro, toch?.

Niet dus, want wat men vergeten heeft te vertellen is dat elk land toch zijn eigen economie behield, zonder dat daar een eenwording in had plaatsgevonden. Wij hebben feitelijk niet een economisch systeem in euroland, maar vijf economische systemen.

We kennen het Angelsaksische model en dat wordt ingevuld door Groot-Brittannië en Ierland. Hoge inflatie, vrijere markt en gemiddelde corruptiegraad.

We hebben het Scandinavische model en dit behelst de Scandinavische landen met Finland, hoge inflatie, meer staatsinvloed en een lage corruptiegraad.

De derde is ons eigen model, het zogenoemde Rijnlandmodel en dit houdt ook in dat Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg hiervan deel uitmaken. We kennen een grote staatsinvloed, lage inflatie en een lage corruptiegraad.

Dan hebben we het Club Med model, welke de volgende landen betreffen: Griekenland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en ook België (Wallonië) kunnen we hieronder verstaan. Deze kennen een hoge inflatie, gemiddelde staatsinvloed en een hoge corruptiegraad.

Als vijfde en laatste model hebben we het zogenoemde Visegradmodel en dit betreft de landen Tscjechië, Slowakije, Polen en Hongarije. De landen kennen een gemiddelde staatsinvloed, een hoge inflatie en een hoge corruptiegraad.

Nu wilden politici en hun economische supporters ons doen geloven dat al deze landen nog lang en gelukkig binnen een eurozonepact zouden verder leven. Alleen een dwaas die dat nog gelooft, tenzij je een reguliere polticus bent, want dan blijf je natuurlijk je hele leven in sprookjes geloven. Overschat het simplisme van deze mensen niet.

Nu hebben we in Brussel tevens een corrupte Eurokliek geschapen met al deze ellende. Deze odieuze lieden willen ons nu doen geloven dat zij het probleem van de schulden wel even gaan oplossen. Ze komen met allerlei voorstellen, waaronder de meest gevaarlijke wel die van een eenheidsstaat is met een concentratie van macht in zowel Brussel als Frankfurt.

Nooit eerder heeft men er zo op gezinspeeld om de eurocrisis op die manier uit te buiten. Niet alleen is dit een vorm van gruwelijk cynisme, maar ook nog een pure staatsgreep. De laatste mensen die je zulke grote macht moet geven zijn wel deze. Nooit hebben ze bewezen dat ze competent zijn in het oplossen van prangende kwesties en nu met deze huidige eurocrisis heeft men het qua oplossingsgerichtheid behoorlijk laten afweten.

De enige oplossing vanuit klassiek-liberaal oogpunt is een terugkeer naar de oorspronkelijke munteenheden, zoals gulden, mark, frank, drachme etc. en de euro gewoon als een vorm van fictieve reservemunt aan te houden. De internationale handelsvaluta kan nog steeds de euro zijn, zoals vroeger met de European Currency Unit tot 1992, maar de lokale valuta worden weer heringevoerd.

Let wel dit is een operatie die wellicht 19 miljard euro gaat kosten, maar dat is een eenmalige operatie, want wanneer we de eurolanden gaan redden dan komen de kosten tussen de 3,5-4,5 biljoen euro te staan, welke betekent dat Nederland zo´n 250-300 miljard voor haar kiezen krijgt.

De keuze is dan simpel, of we geven een keer 19 miljard extra uit, of we blijven in de euro en betalen we minimaal 250 miljard euro, wat ons land tevens bankroet maakt, want niemand wil meer lenen als een land 120% schuld ten opzichte van het BBP heeft.

De volgende delen van de toespraak worden in fases over de komende weken gepubliceerd.

 

32 REACTIES

 1. Esperantomunt de euro
  We hebben het over de munt van de grootste diep geintegreerde economie van de wereld van 450 miljoen inwoners op een oppervlakte ter grootte van Algerije:

  http://diepresse.com/images/uploads/6/f/9/534265/21s01_Vergleich_USA_China_Japan_EU20100120204820.jpg
  Europa: 18.4T
  USA: 14.3T
  Japan: 4.9T
  China: 4.4T

  Niks ‘esperantomunt’.

  De eurocrisis dateert niet van afgelopen jaar of jaren, nee, dit is een crisis die decennialang in de maak was.

  Krankzinnige opmerking als je weet dat de euro slechts 9 jaar bestaat als tastbare munt:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Euro

  De reden voor de grote economische depressie waar we nu inzitten is een veelzijdige.
  – permanente energiecrisis (olie raakt op)
  – schulden (een staat die veel te veel belooft)
  – vergrijzing (de dynamiek verdwijnt)
  – massaimmigratie (binnenhalen van talentloze paupers die alleen maar geld kost)

  Heeft alleen *geen jota* met de euro te maken.

  Omdat de schulden reeds in de jaren 40 met geweld werden weggevaagd, vanwege de tweede wereldoorlog kon men gemakkelijk herstellen en wederopbouwen.
  Schulden weggevaagd in de jaren veertig? Man je weet niet waar je het over hebt!

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Staatsschuld_pct_bbp.PNG

  De banken kochten maar wat al te graag deze staatsobligaties op en het maakte niet uit of deze nu door Nederland werden uitgebracht of door Italië of Griekenland.

  Da’s toch het probleem van die banken? Of hebben die opeens geen eigen verantwoordelijkheid meer?

  Ze komen met allerlei voorstellen, waaronder de meest gevaarlijke wel die van een eenheidsstaat is met een concentratie van macht in zowel Brussel als Frankfurt.

  Bangmakerij. Slechts 1% van de totale economische output loopt via Brussel. Er is geen EU-superstaat zoals de VS. Wat er nu op tafel ligt is om een sanctiemechanisme in te stellen waarin het onmogelijk wordt gemaakt te veel schulden te maken, een soort BKR op EU niveau dus. Prima, niets tegen.

  De enige oplossing vanuit klassiek-liberaal oogpunt is een terugkeer naar de oorspronkelijke munteenheden, zoals gulden, mark, frank, drachme etc. en de euro gewoon als een vorm van fictieve reservemunt aanhouden. De internationale handelsvaluta kan nog steeds de euro zijn, zoals vroeger met de European Currency Unit tot 1992, maar de lokale valuta worden weer heringvoerd.

  Wat een gehannes met 2 muntsoorten in je knip! Er is helemaal geen europrobleem met een gem. staatsschuld van 83% in de EU. Wat er moet gebeuren is dat de staatsuitgaven worden teruggedrongen, dat er flink gesnoeid gaat worden op uitkeringen, hypotheekrenteaftrek weg ermee, allochtonenstop, AOW naar 67/68 nu en niet over 10 jaar, ontwikkelingshulp schrappen en klaar is kees.

  Ik neem aan dat Albert Spits, zoals de meeste libertariers hier, Amerika-groupies zijn die het diep in hun Anglofiele hollandse hartjes liever hebben dat neo-USSR USA de baas blijft ipv een door de Duits-Franse as gedomineerd Europa.

  Voorstel: waarom nemen Holland en rest-Nederland gewoon geen afscheid van elkaar; Holland begint een multiculturele volksrepubliek op basis van de sharia en de gulden, terwijl het Saksische rest-Nederland zich aansluit bij Duitsland en Brant en Limburg bij Vlaanderen. Iedereen gelukkig.

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 2. Geachte mede Schrijvers en Lezers,
  In veel van de gepubliceerde bijdragen lees ik regelmatig negatieve emoties en chaos scenario’s. Mijn oproep is: Het brengen van een positieve oplossing voor deze crisis?
  Met mijn schriftstuk zal ik trachten een bijdrage te leveren en ik vraag een ieder om daar waar mogelijk positief met aanpassingen te komen, daar waar u denkt dat dit is noodzakelijk voor de juistheid van de feiten in een bijdrage tot de oplossing.
  Als eerste achtergrond informatie:
  A) Geld heeft historisch bezien als oorsprong het één op één verbeteren en bevorderen van de ruilhandel voor geleverde goederen en diensten.
  B) Rente is de som die bestaat uit: Een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het kapitaal, plus de verwachtte inflatie over de looptijd, plus een opslag voor het risico van het niet terug betalen van het geleende bedrag.
  C) Het geld is een doel op zich geworden en de 1 op 1 relatie met goederen en diensten is verloren gegaan. Er is in de huidige tijd 60 X (zestig maal) meer geldvolume in omloop, dan de totale jaarlijkse wereldhandel in goederen en diensten. Dit rond pompen van kapitaal op de financiële markten zoekt een weg naar het hoogste rendement..
  D) Rechtvaardigheid, moraal, ethiek en sociaal gedrag zijn voor het behalen van het hoogste rendement niet van belang.
  E) Staatsobligaties zijn schuld papieren met een vaste looptijd, een vaste rente en de garantie van de desbetreffende Staat om op vervaldatum 100% van het nominale bedrag uit te betalen. Dus als alles goed gaat is een( Griekse) Staatobligatie van € 1000,- 4% 03/13 een schuldbekentenis per stuk van € 1000,– met een jaarlijkse rente vergoeding van 4% en is op 2003 uitgeschreven en wordt in 2013 voor 100% afgelost.
  F) En nu het probleem: En of dit nu een Griekse of een Italiaanse of Spaanse, Belgische, Ierse of Nederlandse Staatsobligatie is…. op vervaldatum moet € 1000,– aan de geldverstrekker terug betaald worden.
  G) Om het geld van de oude staatslening te kunnen aflossen schrijft de Staat doorgaans een nieuwe Staatslening uit. Bijvoorbeeld € 1000,- 5% 13/18 ( dus wederom € 1000,- tegen in dit voorbeeld een hogere rente van 5% en een kortere looptijd namelijk 5 jaar.)
  H) Maar nu vinden de financiële markten het vermogen van een land om terug te betalen ver onder de maat en de oorspronkelijke Rating in 2003 van bijvoorbeeld Triple A ( AAA) is door interne en externe factoren gedaald tot een historisch dieptepunt van BB. Resultaat er moet veel meer rente betaald worden om het risico van het niet terug betalen te compenseren. Zie de som onder B).
  I) Deze hogere rente kunnen deze landen niet betalen en zij komen hierdoor in nog grotere betalings problemen . Nog afgezien van de aflossingsproblematiek van oude Staatsleningen, geven deze landen dus structureel meer geld uit dan zij verdienen en moeten om aan hun lopende verplichtingen te kunnen voldoen wederom een beroep doen op de kapitaal markt en deze kapitaalmarkt vraagt dan weer een hogere rente.
  J) Voor alle duidelijkheid de kapitaalmarkten bestaan uit “ vragende partijen” naar geld en “aanbiedende partijen” van geld en waarbij de rente één van de condities is.
  K) De financiële markten ,waarvan de Kapitaalmarkt er dus ook een is, worden door Banken, Beleggers, Pensioenfondsen, Institutionele beleggers, Particuliere beleggers ( de super rijken via hun Brookers) en de vragers naar kapitaal “ bevolkt”. Hier wordt de prijs voor het beschikbaar stellen van het Kapitaal bepaald.
  L) En nu een heel vreemd fenomeen, er is een spanningsveld tussen wat deze aanbieders van kapitaal en de vragers naar kapitaal, dat in evenwicht zou moeten zijn, want de aanbieders van het Kapitaal zoals Banken, Pensioenfondsen, Beleggers en de Staten zijn aan elkaar gebonden, vraagt de verstrekker van kapitaal een te hoge rente dan kan de ontvanger van het kapitaal en de rente niet meer terug betalen en gaat het land failliet. Is een land technisch failliet dan worden de schulden dus ook de Obligaties bijvoorbeeld tot 25% van de oorspronkelijke waarde van 100% afgeboekt. De Banken, Pensioenfondsen, Beleggers moeten dan hun vordering afboeken en lijden een enorm miljarden verlies. Dus met andere woorden de Kapitaal Markt gedraagt zich als Lemmingen en storten zich massaal in de afgrond. Dit kan dus niet waar zijn want het kapitaal zoekt in de markt naar het hoogste rendement en afschrijven is gigantische verliezen lijden.
  M) Er moet dus iets anders aan de hand zijn? Willen de kapitaalverstrekkers het risico van niet terugbetalen dan op andere partijen afwentelen. Ja, dit moet dus het geval zijn, een ander antwoord is er in mijn optiek niet voor te vinden, of weet u een plausibele en logische verklaring ? Het zijn de Belastingbetalers U en Ik die moeten betalen.
  N) De EU regeringen stellen zich garant voor de eventuele verliezen die kunnen ontstaan, miljarden en nog eens miljarden, maar de kapitaalmarkt wil meer en meer ( zie D) Er is echter een oud Nederlands spreekwoord “Wie het onderste uit de kan wil krijgt de deksel op zijn neus.” Niemand is met dit handelen gebaat.
  O) Voor OPLOSSING.
  Conclusie het is pokerspel van de Kapitaalmarkt om de pot binnen te halen, pure bluf en alleen maar met pure bluf en een betere kaart te overtroeven.
  Dus alle EU Staatsobligaties in één EU Eurobond Obligatiemarkt, dus alle landen plaatsen hun Staatsobligaties in de EU EUROBOND staatobligaties. Er worden door de ECB niet afzonderlijk Staatsobligaties van lidstaten opgekocht, NEEN deze worden door de landen van de Euro zone onder één noemer geplaatst met een vaste looptijd, een vast percentage en de garantie van 100% terug betaling onderschreven door alle landen van de Euro zone. En nu niet zeggen dit kan absoluut niet: Uitzonderlijk tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. En de EU Lidstaten zijn met hun democratische vertegenwoordigingen de wetgevende macht, en eendrachtig samenwerken met de Europese commissie en de ECB moet dit plan tot een goed einde te brengen zijn, uiteindelijk zijn ook de Banken, Pensioenfondsen, Beleggers en de Financiële markten gelukkig. De economische vooruitzichten voor de zwakkere landen worden beter en herstel ligt in het verschiet. De effecten beurzen trekken weer aan en de dekking van de Pensioenfondsen kan weer herstellen.
  Als rente percentage gaat de Staatsobligatie rente van Duitsland gelden, die is het laagst met als ik me niet vergis 2,2% onderlinge verschillen de zo genoemde Spread met andere EU Landen vervalt . Ik weet dit is pure bluf maar Europa is in zijn geheel heel wat solider en solvabel dan in vergelijk met bijvoorbeeld Engeland of de USA en de financiële markten zullen eieren voor hun geld kiezen en kunnen hun vorderingen in hun boeken op 100% blijven waarderen.
  De bezitters van de Euro Bonds lopen geen betalingsrisco en krijgen een rente die ze nu bijvoorbeeld ook in Engeland krijgen, terwijl ze daar wel een landenrisico nemen. Om maar volledig te zwijgen over de risico’s die ze in de USA lopen.
  Laten we dan nog even de Hypotheek crisis in de USA onder hun aandacht brengen, waarbij de Banken en Institutionele Beleggers ( op de uitzondering na van de Rabo Bank en één Franse bank) in deze Junk Bonds zijn gestapt en in mijn visie met open ogen er in gestapt zijn.
  Binnen de EU EUROBONDS kunnen de afzonderlijke landen een redelijke rente voor hun aandeel aan eigen staatsobligaties aan de ECB betalen. Bijvoorbeeld Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland, België betalen een opslag variërende van 0,25% tot 1,25% en dit verschil kan dan weer in een compensatiefonds gestopt worden voor onverwachte tegenvallers.
  De zwakkere landen hebben met deze redelijke rentes weer de mogelijkheid om hun Staatsfinanciën op orde te brengen en moeten wel een deel van hun soevereiniteit op fiscaal en financieel terrein aan de ECB inleveren om hun Staatsfinanciën gezond maken.
  Graag zie ik de inhoudelijke bezwaren en argumenten tegemoet,

  ItsYourParents [6] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R EIGENWIJS [23] reageerde op deze reactie.
  Amnis [30] reageerde op deze reactie.

 3. “De enige oplossing vanuit klassiek-liberaal oogpunt is een terugkeer naar de oorspronkelijke munteenheden, zoals gulden, mark, frank, drachme etc. en de euro gewoon als een vorm van fictieve reservemunt aanhouden.”

  Je vergeet de juridische problematiek rond hoe de contracten, luidende in euro’s, moeten worden omgezet. “De lire!” roept de Italiaan. “Maar neen. de gulden!” zegt de Nederlander.

  Albert S. [11] reageerde op deze reactie.

 4. Pfff, de euro is de enige optie, samengevat onder het mom: ‘screw you guys, i’m going home!’ Alleen is home nu niet meer alleen nederland, maar de EU, en nog later misschien wel de wereld.
  Conlusie:
  Screw you guys, i’m going home!

 5. @Ron Paul Fan [2]: Sorry hoor, maar je hebt hier heel veel aannames omtrent libertariërs, die ik niet deel. Allereerst zijn wij geen Anglofielen of neocons of wat dan ook. Elke zichzelf respecterende klassiek-liberaal verzet zich fel tegen welke concentratie van macht dan ook, dus ook die van de EU, dat is een.

  Ten tweede, mijn insteek van het verhaal was in dit geval puur economisch en ik heb uitgerekend dat de euro een failliet systeem is en met geen mogelijkheid te redden. Kijk ik kom uit de financiële wereld, dus een schuld van 120% van het BBP is funest, want als je al een financier kunt krijgen dan zit je tegen de 7-7,5% rente. Dat betekent dus meer dan een verdubbeling van je rentelasten. Deze zijn nu ca. 17 miljard euro per jaar, dan zullen ze ongeveer 40-50 miljard euro per jaar zijn.

  Dat heeft Griekenland ook genekt, hoezeer je maar wil bezuinigen of belastingen verhogen, je zult uiteindelijk bankroet gaan.

  Natuurlijk moeten overheden minder geld uitgeven, maar de schuld van de afgelopen decennia blijven toch bestaan, dus de rentelasten en de financiering daarvan grijpen voor een groot deel in, zonder dat je daar wat aan kunt doen.

  Ron Paul Fan [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Albert S. [7]: Met Griekenland heb je mogelijk gelijk. Maar mbt Italie heb ik me laten vertellen (door twitteraar Arie Boekestijn) dat 85% van het onroerend goed aldaar zonder hypotheek is. Daar kan dus makkelijk een hypotheek op waarmee de staatsschuld tot 60% kan worden teruggebracht a raison van 15,000 euro per hoofd van de bevolking. Italie heeft een arme staat en een rijke bevolking, die het in het verleden gewoon verdomd heeft om belasting te betalen. Dat werd toen gecompenseerd door devaluaties, maar dat kan nu dus niet meer. In Europa wordt nu (gelukkig) Duits gesproken ipv Italiaans. De Zuiderlingen moeten even door de zure appel heen bijten en omschakelen. Het mooiste is nog dat Italianen en zelfs Grieken voor 70% bij de de euro willen blijven en niet willen terugvallen in het lire/drachme-gat en dat terwijl ze heel goed weten dat dat samengaat met zware offers.

  De euro blijft.
  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Paul Fan [9]: Is dat zo?

  De euro is van meet af aan een gedrocht geweest. Het heeft geen enkele overlevingskans, behalve dan dat het door een Eurodictaat wordt geinstitutionaliseerd en de landen stuk voor stuk ten onder gaan aan de schuldenlast en er overal gewelddadige revoluties losbarsten. Iedereen die de geschiedenis kent weet dat een muntunie geen kans van slagen heeft zonder een politieke unie. De enige manier om een politieke unie te bewerkstelligen is via een dictatuur, daar de meeste Europeanen nooit en te nimmer van een afstand willen worden geregeerd.

  De zuidelijke landen hebben geen productief vermogen meer, omdat ze niet kunnen concurreren vanwege de dure euro. Deze munt is gebaseerd op de Duitse mark en de Duitse export, alsmede de Duitse rente en de Duitse BuBa. De culturen van de Duitsers enerzijds en de Grieken, Italianen, Fransen, Portugezen en Spanjaarden anderzijds zijn zeer verschillend. Niet alleen sociaal, maar ook economisch. De ´zure´ appel zal een dosis gif bevatten voor deze zuiderlijke landen, want hun export is of in elkaar gestort of zal in elkaar storten, zodoende is hun productief potentieel verdwenen, deze is namelijk nog steeds de motor van de economie. We weten allemaal dat de toeristenindustrie in Griekenland teloor is gegaan na de invoering van de euro, omdat de toeristen massaal Turkije voor Griekenland verruilden.

  Hetzelfde gebeurt nu met Portugal en Italië. Zij gaan gebukt onder een enorme schuldenlast die elk jaar groter wordt en zoals eerder gezegd is er een omslagpunt m.b.t. de financierbaarheid daarvan. Allemaal zitten ze boven de magische 90%-grens, waarbij historisch gezien de zaak alleen maar kan escaleren. Het rapport van Reinhart & Rugoff uit 2009 is daar heel erg duidelijk in.

  Zodoende is er geen toekomst voor de eurozone als muntunie, vooral niet als de Duitsers worden gevraagd om als continu geldschieter te functioneren om ´liefdadigheidsdoelen´ van biljoenen straks te financieren, dan is het zo voorbij.
  Ron Paul Fan [15] reageerde op deze reactie.

 8. De euro munt op zich is het probleem niet, maar we zijn het universele ruilmiddel als doelmiddel gaan gebruiken. Daar ligt het probleem. De overheden rekenen zich allemaal rijk en blijven maar strooien met deze munten ook nu nog. Zo lang het volk niet geprotesteerd gaat het strooien door.

 9. @Albert S. [10]: Zodoende is er geen toekomst voor de eurozone als muntunie, vooral niet als de Duitsers worden gevraagd om als continu geldschieter te functioneren om ´liefdadigheidsdoelen´ van biljoenen straks te financieren, dan is het zo voorbij.

  Zo liefdadig zijn die Duitsers (en Nederlanders) niet. Voor hun nettobijdrage worden ze gecompenseerd voor de presentie van een vrije markt, waarop ze enorme exportoverschotten kunnen realiseren. In 2009 betaalde NL iets minder dan 3M aan Brussel maar had wel 30M handelsoverschot.

  Er bestaat geen godgegeven recht op een vrije binnenmarkt. Zwakke autonome landen hebben de vrijheid om hun grenzen dicht te gooien ten einde hun industrie te beschermen. We hebben in de EU afgesproken dat niet te doen en overdrachten van een paar miljard zijn dan de consequentie. Niets mis mee, is in het voordeel van iedereen.

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Ron Paul Fan [15]: je kunt geen dealtje sluiten voor vrije handel in een gebied met dieven en moordenaars. Het zijn namelijk geen mensen die zich aan contracten houden of daar iets omgeven. Het zijn mensen die in macht denken. De onderdaan heeft geen macht en gaat nog meer geplunderd worden.

 11. @Ron Paul Fan [15]: Inderdaad, dat gaat dan ook gebeuren in het dieptepunt van deze depressie. Kapitaalcontroles, protectionisme, invoerheffingen etc. zijn altijd de middelen geweest daartoe. Vooral als een land geen eigen productief vermogen meer heeft en zich moet gaan herschikken. Een terugkeer naar de drachme gaat gepaard met kapitaalcontroles en bankholidays.

  Ron Paul Fan [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Albert S. [19]: Nou ja, je schijnt dus toch een rol te zien weggelegd voor de euro, maar dan naast nationale munten.

  Je weet dat in heel Europa het bedrijfsleven voor de Euro is?

  Zijn die op hun achterhoofd gevallen?

  Is uiteindelijk het belang van het bedrijfsleven niet identiek aan dat van de bevolking, zolang tenminste de EU-buitengrenzen gesloten blijft voor de import van goedkope handjes zodat het bedrijfsleven het moet doen met de lokale handjes?

  Albert S. [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron Paul Fan [20]: De enige mogelijke rol die is weggelegd voor een euro is die van fictieve reservemunt, maar dan moeten ze wel snel zijn, want voor je het weet is het als sneeuw voor de zon verdwenen.

  De EU is een verbond van oorspronkelijk soevereine staten. In mijn beleving is er geen plaats voor een superstaat, dus mogen landen zelf beslissen of ze buitenlandse werknemers in dienst willen nemen of niet. Dat is aan de mensen in die landen.

  Ik kan me voorstellen dat een land eerst economisch orde op zaken moet stellen, alvorens er werknemers worden geïmporteerd. Kijkend naar de periferielanden met een werkloosheid van 20-30% dan lijkt het me voor de hand te liggen om eerst aan je eigen bevolking te denken.

  Ron Paul Fan [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Albert S. [21]: Met 1% van het Europese GBP dat via Brussel wordt verdeeld is de EU geen superstaat en gaat het niet worden ook. De stemming in Europa is ook helemaal niet dusdanig dat Brussel kan rekenen op substantieel meer geld. Europa is historisch gezien een verstandige verzekeringspremie tegen oorlog. Die vrije binnenmarkt + geopolitieke reuzenstatus is aardig meegenomen.

  Voor open grenzen krijg je in Europa gelukkig ook helemaal de handen niet meer op elkaar, niemand wil Islamisering. De libertariers/vrijspreker vormen hierop een extreem-linkse uitzondering, maar hebben met dit self-defeating issue gelukkig geen schijn van kans, zeker niet niet na Fortuyn en Wilders. Op naar de nul zetels! Het hippie- en Roel-van-Duin-kabouter-tijdperk is toch echt voorbij. Jammer dat het NL-libertarisme deze fatale keuze heeft gemaakt, terwijl het verder zoveel goeds te bieden heeft.

  Euro als ‘sneeuw voor de zon’? Een van mijn beste informatiebronnen, Willem Middelkoop, denkt daar heel anders over:

  http://www.dekritischebelegger.nl/grondstoffen/goud/willem-middelkoop-goud-en-zilver-keren-terug/

  – goud en zilver gaan weer omhoog (vooral zilver)
  – euro blijft na ingrijpen EZB
  – huizenprijzen gaan flink zakken, minsten 30% van de top
  – economie EU en zeker VS blijven zwak, maar geen depressie

  Philosoof G&R EIGENWIJS [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Amnis [3]:

  Ze zijn er met open ogen in getrapt!

  En waar om?

  America voert al dag en jaar oorlogen,een hoeveelheid westerse landen, verdienen aan dit politiek op geroepen veiligheid s probleem.
  America wil een bijdrage in de kosten en militaire steun zodat we allemaal politieke boter op het hoofd hebben.
  Het kost al met al klauwen geld.
  Dus kopen onze oliedomme bankiers ,door politiek gedwongen ,
  pakhuizen vol waardeloos papier.
  Dan valt de bank om,al ons geld weg.
  Zie het maar als een oorlog s belasting waar aan een selecte
  groep flink verdient.
  Onder in vloed van de gestegen economie, hebben de arbeiders een leuk loon ontvangen ,dat zij langs deze weg weer afdragen.
  Komt het al met al toch nog goed terecht.
  Als politiek doel, kan je de verovering ,van div. gebieden zien.
  In het voormalige Yugoslavia en Afghanistan, zijn nu westerse
  politie agenten het verkeer aan het regelen,en kijk verder zelf nog maar wat rond er is nog genoeg te ontdekken.

  Als het allemaal niet opvalt,dan is het nog zo erg niet.

  Amnis [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Philosoof G&R EIGENWIJS [23]:
  Beste mede Lezers en Schrijvers,

  Het is mij bekend dat oorlog bijzonder lucratief was en is.
  Ooit een boek gelezen van de schrijver Dick Dreux met de titel De grote Leugen. De titel kwam voort uit een uitspraak van Frederik de Grote in zijn “Anti-Machiavelli”

  Een enkel citaat uit het boek dat een geschiedschrijving van de oorlogen door de eeuwen heen is.
  begin citaat.
  ” Toch kan het bevreemden dat er op de lijst van steungevers een paar namen ontbreken… Naast Krupp zou de Birminghams-Small-Arms Company moeten staan, die voortreffelijke Britse wapenfabrikanten, die via een zekere minister Chamberlain met een Zwitsers concern verbonden waren, en via dat concern met Herr Krupp.” einde citaat.

  Dit deel van het boek beschrijft de steun aan het Derde Rijk in de tweede Wereld Oorlog.

  Amnis

  Philosoof G&R Eigenwijs [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Amnis [26]:

  Bij mij komen wat meer recente gebeurtenissen boven.

  Waar om vertrekt het NL. leger zonder goede bewapening naar
  de balkan,misschien moeten ze niet winnen,maar we willen ze wel levend terug,dus allerlei verwikkelingen.Geen lucht steun.
  Filmrolletjes ontwikkeling mislukt,handje schudden flesje drank en een koek voor de bevelhebber,tig duizend vijanden dood,allemaal politieke krokodillen tranen.
  De genen die bestraft moeten worden zijn te ziek om het te -vertellen soms zit het tegen. enz, enz.

  Als het allemaal niet opvalt is het nog zo erg niet.

  Als je de vraag niet stelt, ben je ook niet toe aan het antwoord.

  Met een beetje onder nemers geest zij er nog wel meer onderwerpen te vinden,waar op geen bevredigend antwoord word verkregen.

  antwoord :Opzoeken. Een goed start punt, het begin van de ondergang van: Saddam Hoessein tot aan nu.

 18. Nou moe, hulp voor de euro uit onverwachte hoek. Ron Paul aanhanger en grootinvesteerder Jim Rogers vandaag in LewRockwell.com:

  http://lewrockwell.com/rogers-j/rogers-j161.html

  It’s not the euro

  Going against mainstream investment thinking, Rogers denied this was a ‘euro crisis.’

  “It’s not the euro. The world needs the euro or something like it to compete with the US dollar. We need another sound currency. The eurozone as a whole is not a big debtor nation. The eurozone has some debtor problems, some debtor nations, debtor states, but it’s not a big, big problem. The euro is good for the world. It needs to work,” he told the BBC.

  Hoor je het eens van een ander.

 19. Volgens de directeur van de Franse centrale bank kan over tien jaar de euro de dollar hebben verdrongen als reserve currency #1

  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,806586,00.html

  Dat denk ik dus ook. Zeker als de VS Iran gaan aanvallen dan gaat de wereld, en zeker China en Rusland, de dollar laten vallen.

  Zijn de effecten van het bedrijfsongevalletje 1914-1945 meteen ook teruggedraaid.

 20. @Amnis [3]:

  Beste Lezers en Schrijvers,

  Naar mate ik mij meer en meer in deze materie verdiep moet ik erkennen dat ik er minder en minder van weet.

  @ Om maar volledig te zwijgen over de risico’s die ze in de USA lopen.

  Met het samenvoegen van info zal ik trachten een vollediger beeld te verkrijgen.

  http://usdebt.kleptocracy.us/

  Dit is een site die ik op een van de andere onderwerpen in Vrijspreker.nl heb gevonden

  De site maakt op een aanschouwelijke wijze duidelijk dat de VS staatsschuld van 15 Trillion dollar een verschrikkelijk pakbankpapier is.
  Het is de kleinste van de 2 stapels aan het einde van de 1e site page.

  Wordt vervolgd

  Mvg Amnis

  Ron Paul Fan [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.