De onderstaande toespraak werd gegeven op het forum Liberate Amsterdam, dat werd gehouden in de Prinsessenzaal van Café Heffer te Amsterdam op 10 december 2011. Dit is het eerste deel.

Dames en heren,

Allereerst wil ik dank zeggen aan allen die hier aanwezig zijn en ook aan de organisatie van deze bijeenkomst. In tegenstelling tot de politiek en de meeste media wordt er bitter weinig aandacht besteed van wat het gewone volk vindt van al deze maatregelen en bezuinigingen die worden genomen om de Esperantomunt de euro te redden.

Want wat is er nu aan de hand?

De eurocrisis dateert niet van afgelopen jaar of jaren, nee, dit is een crisis die decennialang in de maak was. De euro en de eurozone hebben de zaken alleen maar verergerd en versneld.

De reden voor de grote economische depressie waar we nu inzitten is een veelzijdige. Toen de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht gebeurde dat in een tijd, waarbij de markten steeds vrijer werden en de handel opener. De dekolonisatie had haar beslag, waardoor veel meer landen deel konden nemen aan het economische verkeer en internationale handel.

Omdat de schulden reeds in de jaren 40 met geweld werden weggevaagd, vanwege de tweede wereldoorlog kon men gemakkelijk herstellen en wederopbouwen. Europa had de EEG en EVA opgericht, waardoor de tarieven en andere handelsbelemmeringen werden geslecht. In feite was het de victorie van de vrije handel en de vrije markt die ons zo welvarend hadden gemaakt na een verwoestende en vernietigende mondiale oorlog.

Dat deel van de geschiedenis wordt nagenoeg nooit verteld en dat is dat de natiestaten hun welvaart en economische groei te danken hebben aan de ondernemers en vrije economie. Het probleem van deze economische depressie lag en ligt bij de overheid.

Waarom?

Kijk, de overheid produceert niets, behalve dan wet- en regelgeving en heeft daar enorm veel ambtenaren voor in dienst. Niet alles van de overheid is slecht natuurlijk, want een natuurlijke wetgeving tot bescherming en veiligheid van de burgerij is noodzakelijk vanuit liberaal oogpunt, zo ook wellicht het bijhouden van de infrastructuur en de bescherming van de handelsbetrekkingen. Maar de overheid ging veel verder sinds de jaren 60. Niet alleen beschermde zij de handel, echter begon eveneens actief zich met de interventie van de economie te bemoeien, in plaats van randvoorwaarden te creëren, werd zij ook een grote speler in het spel. Derhalve nam de overheidsschuld toe, omdat met al deze interventies enorm veel kapitaal gemoeid was. Kijken we naar de ontwikkeling van de overheid dan zien we sinds de jaren 60 een opbouw van de overheidsschuld en een afname van de economische groei.

Dat is vanuit de optiek van de vrije markt een normaal gegeven, want zoals gezegd de overheid draagt niets bij aan de fysieke productie van goederen en export. Sterker nog, het is een hindernis naar een normale balans. Terwijl de overheidstekorten en staatsschuld almaar groeiden werd het voor het bedrijfsleven veel moeilijker en vooral duurder om aan kapitaal te komen. De overheid is namelijk de grote olifant in de kamer die iedereen uit de kapitaalmarkt duwt. Wanneer er geen overheidsschuld was dan was het niet alleen gemakkelijker om aan kapitaal te komen, maar ook aan een structurele natuurlijke lagere rente. Degenen die de jaren 70 bewust hebben meegemaakt weten dat de rentestanden enorm opliepen als gevolg van de inflatie en hierdoor werden bedrijven enorm geraakt in het investeren en ontwikkelen van productiemiddelen, wat de reële economische groei enorm onder druk zetten.

Veel mensen zien het verschil niet tussen prijsstijgingen en inflatie, maar die is er wel. Wanneer de overheid belasting wil heffen dan doet ze dat door de belastingtarieven vast te stellen op inkomsten en uitgaven. Om meer belasting te heffen dan worden de tarieven naar boven bijgesteld, tot zoverre zelfs dat de overheid nu ongeveer 70-75% van alle nationale inkomsten naar zich toe heeft gehaald over de afgelopen decennia. Veel verschil met de vroegere centraal geleide staten is er dus niet meer. Veel van deze inkomsten worden weer geherdistribueerd naar de diverse sectoren, waarvan de overheid vindt dat deze het waard zijn. Complete willekeur dus.

Maar er is nog een kwestie, sinds de belastingen en heffingen zo hoog zijn opgelopen is de overheid genoodzaakt om veel meer obligaties uit te geven en deze via de banken te ´monitiseren´, wat inhoudt het te gelde maken van deze schuld. De banken kochten maar wat al te graag deze staatsobligaties op en het maakte niet uit of deze nu door Nederland werden uitgebracht of door Italië of Griekenland. Want we hadden toch die fantastische euro, derhalve was het geen probleem: een euro is een euro, toch?.

Niet dus, want wat men vergeten heeft te vertellen is dat elk land toch zijn eigen economie behield, zonder dat daar een eenwording in had plaatsgevonden. Wij hebben feitelijk niet een economisch systeem in euroland, maar vijf economische systemen.

We kennen het Angelsaksische model en dat wordt ingevuld door Groot-Brittannië en Ierland. Hoge inflatie, vrijere markt en gemiddelde corruptiegraad.

We hebben het Scandinavische model en dit behelst de Scandinavische landen met Finland, hoge inflatie, meer staatsinvloed en een lage corruptiegraad.

De derde is ons eigen model, het zogenoemde Rijnlandmodel en dit houdt ook in dat Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg hiervan deel uitmaken. We kennen een grote staatsinvloed, lage inflatie en een lage corruptiegraad.

Dan hebben we het Club Med model, welke de volgende landen betreffen: Griekenland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en ook België (Wallonië) kunnen we hieronder verstaan. Deze kennen een hoge inflatie, gemiddelde staatsinvloed en een hoge corruptiegraad.

Als vijfde en laatste model hebben we het zogenoemde Visegradmodel en dit betreft de landen Tscjechië, Slowakije, Polen en Hongarije. De landen kennen een gemiddelde staatsinvloed, een hoge inflatie en een hoge corruptiegraad.

Nu wilden politici en hun economische supporters ons doen geloven dat al deze landen nog lang en gelukkig binnen een eurozonepact zouden verder leven. Alleen een dwaas die dat nog gelooft, tenzij je een reguliere polticus bent, want dan blijf je natuurlijk je hele leven in sprookjes geloven. Overschat het simplisme van deze mensen niet.

Nu hebben we in Brussel tevens een corrupte Eurokliek geschapen met al deze ellende. Deze odieuze lieden willen ons nu doen geloven dat zij het probleem van de schulden wel even gaan oplossen. Ze komen met allerlei voorstellen, waaronder de meest gevaarlijke wel die van een eenheidsstaat is met een concentratie van macht in zowel Brussel als Frankfurt.

Nooit eerder heeft men er zo op gezinspeeld om de eurocrisis op die manier uit te buiten. Niet alleen is dit een vorm van gruwelijk cynisme, maar ook nog een pure staatsgreep. De laatste mensen die je zulke grote macht moet geven zijn wel deze. Nooit hebben ze bewezen dat ze competent zijn in het oplossen van prangende kwesties en nu met deze huidige eurocrisis heeft men het qua oplossingsgerichtheid behoorlijk laten afweten.

De enige oplossing vanuit klassiek-liberaal oogpunt is een terugkeer naar de oorspronkelijke munteenheden, zoals gulden, mark, frank, drachme etc. en de euro gewoon als een vorm van fictieve reservemunt aan te houden. De internationale handelsvaluta kan nog steeds de euro zijn, zoals vroeger met de European Currency Unit tot 1992, maar de lokale valuta worden weer heringevoerd.

Let wel dit is een operatie die wellicht 19 miljard euro gaat kosten, maar dat is een eenmalige operatie, want wanneer we de eurolanden gaan redden dan komen de kosten tussen de 3,5-4,5 biljoen euro te staan, welke betekent dat Nederland zo´n 250-300 miljard voor haar kiezen krijgt.

De keuze is dan simpel, of we geven een keer 19 miljard extra uit, of we blijven in de euro en betalen we minimaal 250 miljard euro, wat ons land tevens bankroet maakt, want niemand wil meer lenen als een land 120% schuld ten opzichte van het BBP heeft.

De volgende delen van de toespraak worden in fases over de komende weken gepubliceerd.

 

32 REACTIES

 1. @Amnis [30]: En het huidige deficiet is structureel, met 10%+ federaal tekort, en dat blijft zolang ze dat aftandse imperium niet afdanken. Die zitten over een jaar of 6-7 aan de 200% GBP.

  http://www.amazon.com/Suicide-Superpower-Will-America-Survive/dp/0312579977

  Verder jagen ze letterlijk iedereen tegen zich in het harnas. Dat gaat niet goed aflopen voor onze nep-imperialisten, die in de hele 20ste eeuw nog nooit een oorlog in hun eentje hebben gewonnen:

  http://lewrockwell.com/reed/reed224.html

  (die tegen Granada, 10,000 inwoners, niet meegerekend)

  Babylon Amerika heeft geen innerlijke consistentie en dergelijke constellaties vallen eerder vroeger dan laat uiteen.

  Amnis [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.