De bankencrisis is ontstaan als gevolg van de schuldencrisis die reeds 60 jaar van opbouw heeft gekend.

Om een goed beeld te verkrijgen van hoe deze bankencrisis heeft kunnen ontstaan, moeten we terug in de tijd waarom banken ontstonden. Vroeger waren er goudsmeden die veel goud in voorraad hadden voor hun metier. Omdat zij beschikten over bewaartechnieken, zoals kluizen of geheime vindplaatsen werden zij op den duur gevraagd om eveneens het goud van anderen te bewaren voor een bepaald tarief. Er werd daarop een bewijs afgegeven aan de persoon die het goud bezat en met dit bewijs konden mensen hun goud weer ophalen om andere zaken mee te kunnen bekostigen.

Zo zien we dus dat goud niet alleen een betaal- of ruilmiddel was, maar juist tevens een waardeopslagmiddel. Daar de meeste mensen hun goud nooit kwamen ophalen, omdat de smidsebewijzen werden verhandeld konden de goudsmeden het goud meerdere keren verhandelen op papier. Zij brachten dientengevolge meer papieren bewijzen uit dan dat er goud in voorraad was. We noemen dit tegenwoordig inflatie, met andere woorden een toename van goudbewijzen zonder dat daar goud aan ten grondslag lag. Uit deze situatie zijn langzamerhand de banken ontstaan. Deze instellingen deden precies hetzelfde wat de goudsmeden voordien uitoefenden en brachten bankpapier uit, wat niet volledig gedekt was door goud. Soms kwam er dan wel een zogenoemde toeloop op de bank van de depositohouders die hun goud opeisten, maar dat goud was gedeeltelijk aanwezig. Zodoende gingen deze vroege banken toentertijd snel failliet.

Sinds 1690 was er een nieuw fenomeen bijgekomen en dat heette de centrale bank. In dat jaar richtte men de Bank of England op, welke de eerste centrale bank was die obligaties uitgaf en op zo´n manier fictief geld massaal het nationale systeem binnenbracht.

Deze problemen zien we nu vandaag de dag ook.

Een klassieke denkfout die veel reguliere economen maken is dat ze krediet beschouwen als geld, dus in hun optiek is dat hetzelfde en derhalve zien zij tegenover een bepaalde schuld het exacte bezit staan. Dat is wel zo in een exacte goudstandaard, maar dit is niet het geval in een systeem van fiatgeld of oninwisselbaar papiergeld.

Zoals eerder gemeld is krediet geen geld, echter in feite een claim op geld. Dat zou als eerste moeten worden onderwezen op onze leerinstituten en faculteiten, wat helaas niet of nauwelijks geschiedt, vanwege de verwarring tussen deze twee concepten.

Want wat gebeurt er, het krediet is bijvoorbeeld 10x het oorspronkelijke bezit en wordt 10x uitgeleend. De schuld is derhalve eveneens 10x het oorspronkelijke bezit, want dat is het verdienmodel in het fractionele bankieren namelijk. Zodoende is het bezit 9x te veel uitgeleend. De banken doen dit om rente te incasseren, daar dit hun inkomsten vertegenwoordigt. Let wel, tegenwoordig wordt dit zelfs als ´solvabiliteit´ of voldoende ´gekapitaliseerd´ beschouwd door de financiële autoriteiten. Wanneer de schuld 10x de waarde is van het oorspronkelijke bezit dan kan het dus nooit dat er tegenover deze schuld exact hetzelfde bezit staat. Daardoor, als schuldenaren in de problemen geraken dan moet de bank deze schuld afschrijven, waardoor de bank failliet kan gaan, omdat het dan geen onderliggende waarde meer heeft voor het fractionele bankieren. Daar de banken compleet geïntegreerd zijn in een nationaal centraal-banksysteem wordt de besmetting daarbij ook nationaal.

Wanneer er ook nog eens een continentaal stelsel bestaat zoals de eurozone, dan is de besmetting eveneens continentaal. Ergo, we hebben deze problemen gekregen met een monetair systeem zonder waardedekking als goud, zilver of bimetaal.

De crux van het verhaal is dat men ongelijk heeft als wordt gesteld dat er een netto schuld is van 0. De schuld is in werkelijkheid fenomenaal en de onderliggende bezitswaarde maar een fractie daarvan is. Om deze schuld te saneren is er een schuldliquidatiemiddel nodig en dat zijn de eerdergenoemde edelmetalen. Schuldlquidatie kan alleen geschieden via waardemiddelen, waar geen andere schuld tegenover staat en daar voldoen alleen goud zilver of grondstoffen aan. Aflossing met papiergeld is geen schuldliquidatie, doch feitelijk een schuldoverdracht van de schuldenaren richting de overheid, die het papier oorspronkelijk als schuld heeft uitgegeven, waarvan nauwelijks dekking bestaat bij de centrale bank op het huidige prijsniveau van goud wat aldaar ligt opgeslagen.

Een tweede probleem met het reguliere verhaal is dat men stelt dat geld irrelevant is, want de productie en diensten zijn belangrijker. Dit klopt uiteraard, maar dat is niet de kwestie. De kwestie is in wezen welke vorm van betaalmiddel het beste is voor de economie. Goud en zilver zijn daarvoor de meest geijkte, vanwege de historische waardevastheid in vergelijking met andere waarde- of betaalmiddelen. De winsten en resultaten van productie en diensten moeten kunnen worden opgeslagen in een middel dat zijn waarde behoudt, waardoor dit middel kan worden ingezet voor verdere investering, kapitaalopbouw of pensionering. Wanneer papieren middelen als geld worden gebruikt dan zijn deze gemakkelijk manipuleerbaar door de overheid, omdat deze laatste de geldhoeveelheid kan uitbreiden zonder nagenoeg enige kosten. Goud en zilver hebben dit probleem niet. De overheid kan door haar gelddrukbeleid de economie dusdanig ontwrichten, waardoor de investeringsallocatie, kapitaalopbouw en zelfs pensionering in gevaar komen.  Er ontstaat derhalve een kapitaaloverdracht van de meest productieve sector, ergo het bedrijfsleven, richting de minst productieve sector, namelijk de overheid en financiële instellingen, zoals banken bijvoorbeeld.

Tegenwoordig hebben we de situatie geschapen dat men banken gaat ´redden´ met belastinggeld, terwijl banken net als gewone bedrijven failliet moeten kunnen gaan. De ´investeringen´ die zij deden waren zogenoemde waninvesteringen en wanneer banken deze fouten hebben gemaakt, dan is het logisch dat zij daarvoor de consequenties aanvaarden en het loodje moeten leggen. Vandaar dat wij klassiek-liberalen stellen dat banken, evenals andere bedrijven onderworpen worden aan de tucht van de markt. Als deze banken failliet zijn, dan kunnen de onderdelen die het meest levensvatbaar zijn worden overgenomen door andere banken die wel solvabel zijn en aan de tucht van de markt zijn onderworpen.

Maar goed, wanneer de onderkenning er is, dan kan men maatregelen treffen. Wij, klassiek-liberalen, hebben als oplossing voor deze crises de volgende ontwikkeld:

 1. Ontkoppeling van de euro door middel van de herinvoering van de gulden. De euro blijft een internationale (fictieve) handelsmunt, dus de handel binnen de eurozone kan worden gehandhaafd binnen de huidige constellatie, maar de gulden wordt ons lokale betaalmedium, alsmede waardeopslagmiddel. Een munt heeft namelijk deze twee intrinsieke doeleinden. Het spreekt voor zich dat de gulden weer in de oude waarde wordt teruggebracht om een goed inzicht aan de mensen te geven hoezeer zij zijn misleid qua geldontwaarding dankzij de introductie van de euro.
 2. Het volstorten van bankdeposito met gedrukte guldens. We weten allemaal dat de meeste banken maar hooguit 10% van hun kapitaal in deposito aanhouden, dus is het goedkoper en beter om alleen de depositohouders te redden in plaats van de technisch failliete banken.
 3. De centrale bank (DNB) zal moeten worden losgekoppeld van de ECB en kan alleen nog maar in de hoedanigheid van beheerder van het goud functioneren, welke als onderpand voor de gulden dient, alsmede de uitgifte van papiergeld. De centrale bank drukt alleen nog maar papieren guldens om de depositohouders veilig te stellen, waarna een aantal banken onherroepelijk failliet dienen te gaan (helaas kan dit niet worden voorkomen, omdat de banken behoorlijke leningen aan landen als Griekenland, Spanje, Ierland, Oost-Europa etc., welke niet meer volledig kunnen worden geïnd).
 4. Wanneer de depositohouders zijn gered, dan houdt de DNB op met het geld drukken (betekent dus eindelijk een einde van de monetaire inflatie, die ons reeds decennialang heeft gegeseld).
 5. Om de leemte op te vullen bij het faillissement van de banken wordt het noodzakelijk om een Nederlandse Kredietbank op te richten om deze leningen (voorlopig) over te nemen, zodat de productieve sector en hypotheekhouders niet worden getroffen. De rente wordt vastgesteld op een vaste 5%, die dan wordt gebruikt om de infrastructuur te financieren en om goud bij te kopen welke laatste tot doel heeft de dekkingsgraad van de gulden gestaag te verhogen (terugkeer van vertrouwen in de munt).
 6. De private banken kunnen dan zelf bepalen welke rente ze vragen, daarin zijn zij helemaal vrij, echter ontberen elke hulp van de DNB, bijvoorbeeld in de afschaffing van de promesse disconto (resultaat is het einde van het excessieve kredietbeleid gevoerd door genoemde sector).
 7. Voor particulieren, bedrijven, beleggings- en pensioenfondsen bestaat dan tevens de mogelijkheid om hun goud (en zilver) op te slaan in de Rijksmunt, die dan een lage vaste commissie berekent voor de opslag van dit edelmetaal. Dit ter beveiliging van de pensioenen en beleggingen.
 8. De kosten van deze operatie worden voorlopig gedragen door de Nederlandse overheid en kunnen worden gefinancierd via de Nederlandse Kredietbank, die dan worden afgelost over 20 jaar met een vaste 5% rente. De renteopbrengst van deze lening kan dan worden gebruikt voor de aankoop van goud voor de DNB en de financiering van de infrastructuur.

Ik begrijp dat dit een veranderingsproces is, echter wel een noodzakelijke, want zoals ons frequent wordt verteld is het vertrouwen van de mensen in de munt een essentiële zaak om de investeringen, productie, pensioenopbouw en handel veilig te stellen.

Ik dank u.

Dit was deel twee van de presentatie, gehouden in de Prinsessenzaal te Café Heffer op 10 december 2011.

13 REACTIES

 1. ik weet niet precies wat ‘ klassiek liberaal’ inhoudt, maar ik constateer:

  – teruggaan naar een andere fiat currency
  – niets over afschaffen legal tender laws
  – behouden centrale bank
  – oprichting van een nieuwe Staatsinstelling (kredietbank)
  – price fixing (vaste rente )
  – investeringen in infrastructuur
  – de overheid (die een belang heeft bij crises) die 1 en ander in goede banen moet leiden
  – de overheid die chronisch geldtekort heeft de beschikking geven over heel veel spaargeld.

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 2. De overheden spelen een grote rol in de tekorten die zijn ontstaan.
  Die rol moet volledig zijn uitgespeeld in een nieuw systeem.
  Het grote probleem op dit moment is, dat je nu zelf niet kan bepalen hoe je je vermogen wilt opbouwen. Pensioenpremies zijn verplicht.

  The Red Pill [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Mark [2]:

  Inderdaad Mark, was voor mij een reden om zzp er te worden. Al was dat helaas maar een hele kleine stap om uit de verstikkende wurggreep van de overheid te komen. Je krijgt er zoveel regelgeving en administratieverplichtingen voor terug dat je haast weer terugverlangt naar die verplichte afdrachten die je werkgever voor je moet regelen.

  G&R Egenwijs [13] reageerde op deze reactie.

 4. De crux is dat men het vertrouwen weer moet terug zien te winnen van de burger.
  En dat lukt alleen als alle dieven het gestolen geld weer retourneren en het land niet meer kapot bezuinigd wordt.
  Pas als de politici hier werk van maken gaat de economie weer draaien.
  Maar ja, rijken die moeten inleveren, dat doet zeer hè; dus kleine kans dat het snel goed komt.

 5. @pcrs [5]:

  ik kan met best voorstellen dat zelfs anarchokapitalisten een niet al te abrupte transitie voor ogen hebben. In 1 keer de Staat afschaffen is waarschijnlijk haalbaar noch wenselijk. Maar dat komt niet echt uit de verf in dit artikel me dunkt.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 6. @The Red Pill [6]: Voor klassiek liberalen is een beetje slavernij het gewenste eindpunt. Maar het artikel gaat ook niet over het uitleggen van het klassiek liberalisme.
  Klassiek liberalisme was vroeger gewoon liberalisme, maar die naam is gestolen door de liberals die het verdraaid hebben tot socialisme. Daarom hebben de oorspronkelijk liberalen zich klassiek liberalen genoemd.

  The Red Pill [8] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [7]:

  huidige liberalen = VVD = socialisten met een dun laagje vrijheidchroom.

  beetje slavernij leidt altijd tot meer. Stefan Molyneux heeft het wel eens vergeleken met het gedeeltelijk wegsnijden van een tumor en dan op het resterende deel schrijven ‘ niet meer groeien ajb! ‘ En dat laatste noemen we dan de Grondwet.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 8. @The Red Pill [8]: idd, voor sommige mensen is die laatste stap heel moeilijk te maken. Ayn Rand was ook zo iemand, die krampachtig bleef vasthouden aan een overheid voor een aantal essentieele taken.
  Als je echter al vindt dat sommige dingen te essentieel zijn om te de- monopoliseren, dan zeg je eigenlijk dat een monopolie werkt. Dan zeggen andere mensen natuurlijk dat hun dingetje ook essentieel is en daarom OOK niet gede monpoliseerd moet worden. Binnen no-time zit je dan weer volledig in de drek.
  Als je zegt dat voor de meest cruciale zaken een overheidsmonpolie onontbeerklijk is, dan kan dat zich alleen maar uitbreiden tot meerdere zaken.

  The Red Pill [12] reageerde op deze reactie.

 9. Wat ik in dit hele verhaal mis is dat de liberalen de eigenlijke veroorzaker van het probleem zijn, de inhalige gierige vrekken die alles willen hebben maar niets willen delen, zulks resulterend in een zwaar verwrongen maatschappelijke ongelijkheid.

  Waarom is het toch dat de arbeider die zijn rug krom werkt minder wordt beloond dan zij die slechts toezien op de naleving van (door hunzelf) geschreven regels en wetten die slechts dienen tot knechtering van de mensheid.

  Nee dit verhaal slaat de spijker in mijn beleving geheel mis en zet alleen aan tot nog meer ellende en onderdrukking van juist diegenen die onze economische vooruitgang eigenlijk verdienen maar er nooit de vruchten van zullen kunnen plukken, de arbeider.

 10. Beste Lezers en Schrijvers,
  De bijdragen die ik hier lees, gelijken op uitspraken van twee economen, die over één en het zelfde onderwerp, twee totaal verschillende meningen hebben.
  Mijn Stelling: Wetenschap = Waarheid: Totdat er wetenschappelijk bewezen wordt dat er een andere waarheid is. Al het andere is ’n mening en vooropgesteld iedereen heeft recht op zijn eigen mening, echter het blijft één mening.
  Mijn mening is dat er slechts één fundamentele waarheid is, de universele waarheid en u vraagt zich wellicht af wat is dat dan wel? Juist ja. Al dat gene wat in de loop van de tijd bewaarheid wordt, waarvan in de loop van de tijd de bewijskracht van de waarheid wordt verkregen door dat wat er werkelijk gebeurd.
  Voorbeeld: De CDA professor Henk de Haan die in het jaar 2000 in de 2e kamer zit, waarschuwt de regering en de 2e Kamer voor het feit dat de Griekse Statistieken bij de invoering van de Euro niet kloppen.
  In 2011 krijgt hij in een LC krantenartikel als nog zijn gelijk. Er is zelfs een TV filmpje waar destijds Gerrit Zalm op een veel zeggende manier uitdrukking geeft aan het feit dat hij de motie niet uitvoert.
  Quote”Henk de Haan diende in 2000 een motie in om de Grieken uit de euro te houden. Het lukte hem niet om toenmalig premier Kok, minister Zalm van Financiën en de rest van de Tweede Kamer te overtuigen. De Haan had toentertijd geen harde bewijzen dat de Griekse regering met geflatteerde cijfers kwam, maar hij kreeg van Griekse collega-hoogleraren te horen dat van de ingediende begroting niets klopte.[1]einde quote ” bron Wikipedia, LC, TV.
  ‘N ieder van u heeft zeer zeker voorbeelden van deze universele waarheden. Maak ons deel genoot van uw absolute waarheden in deze crisis.
  Met vriendelijke groet,
  Amnis

 11. @The Red Pill [3]:
  Niet aan toegeven, nooit iemand in directe loondienst nemen.
  De verantwoordelijkheden die daar door ontstaan, wegen op
  generlei wijze op,tegen de verantwoording die je toe bedeeld krijgt.
  Zorg er voor dat je altijd aan de goede zijde van de streep staat.
  Anders kost het geld, veel geld ,jou geld.
  De regelgeving is moordend,en naar jou toe streng,terwijl je vaak niet van de overheid op aan kan,wegens,onwil,onkunde,
  en bang voor verlies van het baantje.

  Let goed op en succes.

Comments are closed.